logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .V jednom společenství :.Praha ::Vyšehrad,.2009.978-80-7021-990-4.životopisy.;
2 .Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..história.;
3 .Dominikanische Ordens Heilige.s.l.:.2000 s-a..skripta.;
4 .Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..skripta.;
5 .Dominikaner.:.1992..dominikani.;
6 .Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.dominikani.;
7 .Mosaics of the Cathedral of Saint Louis.:.1994..história.;
8 .Matka Terézia. Môj život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-379-2.životopisy.;
9 .Maryja.:.1995.83-7119-039-5.máriológia.;
10 .Poznávanie nádeje.:.2001..katechetika.;
11 .Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.história.;
12 .Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.spiritualita.;
13 .Huncovce v zrkadle času.Kežmarok:ViViT.2006.80-88903-88-2.história.;
14 .Poznávanie pravdy.:.2001..katechetika.;
15 .Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.katechetika.;
16 .Náboženství v globální občanské společnosti.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2008.978-80-7325-140-6.religionistika.;
17 .V tisíc nebezpečenstvách.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-026-8.životopisy.;
18 .Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.2015.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.teológia.;
19 .Dedičstvo otcov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2010.9788071627951 (brož.); 978-80-7162-795-1.katechetika.;
20 .Siena.:.2015..história.;
21 .Dôstojnosť človeka.:.2001..katechetika.;
22 .Ruština pre dospelých.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1977..slovníky.;
23 .Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5.biblistika.;
24 .Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.2009.978-80-969787-7-9.spiritualita.;
25 .Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.katechetika.;
26 .Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov : Pápežská rada pre laikov.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-97-8.magistérium.;
27 .Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.životopisy.;
28 .The Basilica of saint-Dominic in Bologna.:.1997..dominikani.;
29 .Todo Burgos.:.1994..história.;
30 .Ježíšova modlitba.:.1989..spiritualita.;
31 .Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788081930058; 978-80-8193-005-8.magistérium.;
32 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-314-4.história.;
33 .Cesta dôvery.:.2001..katechetika.;
34 .Jeruzalémská bible :. :Praha :.1994.80-85929-00-7.biblistika.;
35 .Olomouc - Kostel sv. Michala.:.1992..história.;
36 .La Bibbia :.Torino ;; Roma ::Elle Di Ci Leumann :; United Bible Societies,.1985.88-01-14821-6; 88-237-1240-8.biblistika.;
37 .Desatero Božích přikázání :.Praha ::Univerzální život,.1997.80-902294-4-1.teológia.;
38 .Duchovné osobnosti v dejinách Matice slovenskej doma i v zahraničí. Vydavateľstvo Matice slovenskej:Martin.2000.80-7090-568-9.história.;
39 .Santa Maria Novella.:.2000..história.;
40 .Starnúť a mať z toho radosť.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-164-7.spiritualita.;
41 .Naše kresťanské mená. .Bratislava :Slovenské národné múzeum.2010.978-80-8060-255-0.životopisy.;
42 .Sväté písmo. Starý zákon 1.Bratislava; S.l.:Cirkevné nakladateľstvo; Spolok sv. Vojtecha v Trnave [vyd.].1990.8085128284; 80-85128-28-4(celý súbor).biblistika.;
43 .Atlas obyvateľstva Slovenska : Population atlas of Slovakia.Bratislava:Trenčianska univerzita.2006.80-223-2190-7.história.;
44 .Poznávanie cez dialóg.:.2001..katechetika.;
45 .Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-363-X.homiletika.;
46 .Poklady šamorínskeho kostola Nanebovstúpenia Panny Márie.Šamorín:Wanted Design.2005.80-969096-9-X.mariológia.;
47 .Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha.:.2009..história.;
48 .Ružencové bratstvo Jána Pavla II..Bratislava:.2012..skripta.;
49 .Tibetská kniha mrtvých :.:Praha :.2004.80-7021-712-X.religionistika.;
50 .Diecézni kňazi a ich spiritualita v dnešnej dobe. Arcibiskupský úrad:Trnava.2001.80-968496-3-8.spiritualita.;
51 .Handbuch zur Bibel.:.1980 s.a..biblistika.;
52 .Ježíš hovoří k duši :.:Olomouc :.1998.80-238-3361-8.meditácie.;
53 .Svatý Dominik.:Brno :.1991.80-85247-20-8.dominikani.;
54 .Una trama Luminosa.:.1994..história.;
55 .Piate svetové stretnutie rodín. Valencia, 7.-9. júl 2006.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..katechetika.;
56 .Sloboda človeka.:.2001..katechetika.;
57 .Posvätné miesta.Bratislava:IKAR.2008.978-80-551-1807-9.história.;
58 .Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.máriológia.;
59 .Středověký člověk a jeho svět.:Praha :.2003.80-7021-682-4.história.;
60 .Angličtina na cesty s prepisom výslovnosti.Bratislava:Príroda.2007.978-80-07-01574-6.slovníky.;
61 .Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-195-7.teológia.;
62 .Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.biblistika.;
63 .Santa Maria gelle Grazie.:.1992..história.;
64 .Ke slávě Ducha :.:V Pardubicích :.2003.80-85112-39-6.história.;
65 .YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.katechetika.;
66 .Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-312-8.história.;
67 .Moudrost Hildegrady z Bingenu.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-323-0.spiritualita.;
68 .Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-242-2.katechetika.;
69 .Cesta lásky.:.2001..katechetika.;
70 .Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni. Teologická konferencia ECAV. .Kežmarok :ViViT.2009.978-80-89264-38-4.homiletika.;
71 .Úvahy o etike Pátra J.Opalu,S.J.. S.J.:Nitra.1995.80-967296-0-8.teológia.;
72 .Slovník biblické kultury :.:Praha :.1992.80-900175-7-6.biblistika.;
73 .Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona :.:.1984..biblistika.;
74 .Tajomstvo osoby Ježiša Krista na základe Evanjelia podľa Marka.:Združenie Ježiš pre každého.1997.80-901142-9-6.homiletika.;
75 .Svätá omša. .Žarnovica :Benedetto.2009.978-80-970150-6-0.katechetika.;
76 .Cesta viery.:.2001..katechetika.;
77 .Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-272-2.homiletika.;
78 .Život na slávu Otca pre maličkých.Námestovo:Tlačiareň Kubík.2016.9788089602490 (brož.); 978-80-89602-49-0.spiritualita.;
79 Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.životopisy.;
80 Abeln, Reinhard.Neboj se! : jak zacházet s neodbytným průvodcem člověka.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-34-0.spiritualita.;
81 Adamus, Ján.Homílie - liturgický rok B. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-579-5.homiletika.;
82 Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-042-7.dominikani.;
83 Alce, Venturino, OP."Homilien" des San Angelico.:.1983..dominikani.;
84 Alighieri, Dante.Božská komédia.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..beletria.;
85 Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-58-8.spiritualita.;
86 Ambrož Svatoš.ZDISLAVA Z LEMBERKA.Liberec:ONV v České Lípě, Okresní vlastisvědné muzeum.1990 ?..dominikani.;
87 Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-494-6.spiritualita.;
88 Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.spiritualita.;
89 Amorth, Gabriele,1925-.Exorcisti a psychiatri.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605095 (brož.); 978-80-89605-09-5.spiritualita.;
90 Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.máriológia.;
91 Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-508-1.spiritualita.;
92 Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.katechetika.;
93 Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.katechetika.;
94 Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-79-2.katechetika.;
95 Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.katechetika.;
96 Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.katechetika.;
97 Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-96-2.katechetika.;
98 Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.katechetika.;
99 Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.katechetika.;
100 Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.katechetika.;
101 Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.katechetika.;
102 Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.katechetika.;
103 Anselm, Grün.Každý človek má svojho anjela.:Alfa konti.2003.80-88739-61-6.teológia.;
104 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..filozofia.;
105 Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.katechetika.;
106 Arrighini, A..Dvanásti.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018029831; 978-80-18-02983-1.životopisy.;
107 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.teológia.;
108 Assländer, Friedrich, 1946-.Time management jako duchovní úkol.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-338-8.spiritualita.;
109 Augustyn, Józef.Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-331-1.katechetika.;
110 Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-273-2.spiritualita.;
111 Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.spiritualita.;
112 Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-244-9.spiritualita.;
113 Augustyn, Józef.Sexualita v našem životě : Průvodce pži poznávání a formování vlastní sexuality.Kostelní Vydří:Řád karmelitánů.1995.80-85527-99-5.spiritualita.;
114 Augustyn, Józef,.Zodpovedne do manželstva.Žilina:Georg.2015.9788081541278; 978-80-8154-127-8.katechetika.;
115 Augustyn, Józef,.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611520 (brož.); 978-80-8161-152-0.spiritualita.;
116 Augustyn, Józef, 1950- - autor.Praxe duchovního vedení.Olomouc ::Olomouc :.1997.80-85966-02-6.spiritualita.;
117 Augustyn, Józef, 1950- - autor.Vedeni Bohem :.:Kostelní Vydří :.2002.80-7192-759-7.spiritualita.;
118 Augustyn, Józef,1950-.Ako milovať deti?.Bratislava:Lúč.2010.9788071147237 (brož.); 978-80-7114-723-7.katechetika.;
119 Aumann, Jordan.Křesťanská spiritualita v katolické tradici.Praha:Karolinum.2000.80-7184-928-6.spiritualita.;
120 Aurélia, Dugasová.Babkine byliny.:DINO.1995.80-85575-11-6.Prírodné vedy.;
121 Avramovová, Miroslava,.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2015.9788022414852; 978-80-224-1485-2.slovníky.;
122 Babál, Marcel.Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Univerzita Komenského:Bratislava.2001.80-223-1562-1.teológia.;
123 Backer, Ivan A.,.Vlak na slobodu.:.2018.9788081641503; 978-80-8164-150-3.životopisy.;
124 Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..skripta.;
125 Bahounek, Tomáš Jiří.Jaký je tvůj osud.Rosice:Gloria.1999.80-86200-26-4.dominikani.;
126 Baláž, Rudolf.Dotyky. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2007.978-80-88937-27-2.katechetika.;
127 Baláž, Rudolf.Boh nie je samotár.Badín:KS.2007.978-80-88937-29-6.katechetika.;
128 Balík, Jan, 1965- - autor.Neboj se, jen věř! :.:Praha :.2002.80-86025-44-6.spiritualita.;
129 Balík, Jan,1965-.Objaviť tajomstvo ruženca.Nitra:Publica Nitra.2011.9788089471072 (brož.); 978-80-89471-07-2.máriológia.;
130 Balko, Jan.Desať rokov v slovenskej politike.:Michal Vaška.2005.80-7165-533-3.história.;
131 Balling, Adalbert Ludwig, 1933- - komentáre.Následuj mne! :.:Olomouc :.1996.80-238-0273-9.spiritualita.;
132 Balthasar, Hans.Cesty k ujasnění : rozlišování duchů.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-17-8.teológia.;
133 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.máriológia.;
134 Bamonte, Francesco.Diabolské posadnutia a exorcizmus.:.2018??.9788089866199; 978-80-89866-19-9.spiritualita.;
135 Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..teológia.;
136 Baričák, Pavel \"Hirax\",.Povedz iba slovo.[Martin]:Hladohlas Group.2014.9788089711192 (viaz.); 978-80-89711-19-2.beletria.;
137 Baričák, Pavel \"Hirax\",.More srdca.Martin:Hladohlas Group.2015.9788089711314; 978-80-89711-31-4.beletria.;
138 Barron, Robert.Slovo plné ohňa.:.2017.9788081930126; 978-80-8193-012-6.spiritualita.;
139 Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.1995.80-88795-01-X.dominikani.;
140 Beca, Michal.Dvanásty (ne)smrteľný hriech.Košice:DAVIDESIGN.2006.80-969177-2-2.beletria.;
141 Beck, Eleonore,.Die Heilige Schrift :.Stuttgart ::Katholisches Bibelwerk,.1984..biblistika.;
142 Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.cirkevné dejiny.;
143 Bedouelle, Guy(1940-2012)..Dominik czyli Łaska Słowa.Poznań ::\"W Drodze\",.1987.8385008454.dominikani.;
144 Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.2008.978-80-87183-02-1.dominikani.;
145 Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.spiritualita.;
146 Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM.1994..teológia.;
147 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.história.;
148 Belej, Milan.Dejiny obce Ľubotice od vzniku Československa. .Michalovce :Excel enterprise.2008.978-80-89258-27-7.história.;
149 Béliveau, Richard,.Výživou proti rakovine :.Bratislava ::Balneotherma,.2008.978-80-969911-1-2 (brož.) :.prírodné vedy.;
150 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.teológia.;
151 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.životopisy.;
152 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.teológia.;
153 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.teológia.;
154 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia.;
155 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia.;
156 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.teológia.;
157 Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..teológia.;
158 Bernadič, Ján Milan,.O emigrantoch a utečencoch.Bratislava:Post Scriptum.2008.9788096985012 (brož.); 978-80-969850-1-2.politológia.;
159 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.životopisy.;
160 Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.teológia.;
161 Betina V..Stvorenie sveta.Bratislava:Nádej- Vydavateľstvo Kresťanskej Literatúry.1990..filozofia.;
162 Bialas, Martin.Milovat a trpět.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-048-7.spiritualita.;
163 Białecka, Kolumba(1838-1887)..Wierna utajonej miłości :.Kraków ::Wydaw. OO [Ojców] Karmelitów Bosych,.1989..dominikani.;
164 Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-530-6.homiletika.;
165 Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.biblistika.;
166 Binderová, Margaréta.Vnuknutia lásky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-514-6.spiritualita.;
167 Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.teológia.;
168 Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-87-1.spiritualita.;
169 Black, Jeremy.Evropa 18.století.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-376-0.história.;
170 Bondarenko, Igor Ivanovič,.Letopis\' kazačestva.Bratislava:Jevropejskij Centr Izobraziteľnych Iskusstv.2014.9788097092788; 978-80-970927-8-8.história.;
171 Borriello, Luigi.Pak přijď a následuj mě : úvahy k teologii zasvěceného života.Praha:Paulínky.1997.80-86025-11-X.spiritualita.;
172 Bours, Johannes, 1913-1988 - autor.Ježíš se ho zeptal.:Praha :.1995.80-7113-149-0.spiritualita.;
173 Brabec, Ladislav.Křesťanská thanatologie.Praha:Gemma 89.1991.80-852206-6-0.teológia.;
174 Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.spiritualita.;
175 Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.psychológia.;
176 Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.spiritualita.;
177 Brezina, Peter,.Hasiči a požiarnici z Lozorna 1890-2015.Lozorno:Obecný úrad.2015.9788097200794; 978-80-972007-9-4.história.;
178 Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Jas:Zvolen.2000.80-88795-73-7.homiletika.;
179 Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Homílie. Cyklus B.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-69-9.homiletika.;
180 Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Jas:Zvolen.2001.80-88795-81-8.homiletika.;
181 Brondino, Giuseppe.Citový život zasvätených.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-92-9.spiritualita.;
182 Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-332-1.homiletika.;
183 Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-213-9.biblistika.;
184 Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.biblistika.;
185 Bruno, Ferrero.Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-09-9.beletria.;
186 Bubák, Milan, SVD.Čnosti .Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-788-6.spiritualita.;
187 Budnowski, Else.Der heilige Martin von Porres :.Leutesdorf:Johannes-Verlag.1979.3779407299 (kart.).dominikani.;
188 Buob, Hans.Dary Ducha Svatého.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-075-4.spiritualita.;
189 Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-096-7.spiritualita.;
190 Byrtus, Josef,1964-.Cesta k sobě :.Vendryně ::Beskydy,.2014.978-80-87431-18-4.spiritualita.;
191 Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.životopisy.;
192 Caldélari, Henri.Odpuštění,pramen života : proč a jak se zpovídat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-308-7.spiritualita.;
193 Cantalamessa, Raniero.Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-178-5.spiritualita.;
194 Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7195-261-9.homiletika.;
195 Cantalamessa, Raniero.Slowo i žicie.:.1997..homiletika.;
196 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.spiritualita.;
197 Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-93-7.homiletika.;
198 Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.spiritualita.;
199 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.homiletika.;
200 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.spiritualita.;
201 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-19-8.homiletika.;
202 Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.spiritualita.;
203 Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.spiritualita.;
204 Cantalamessa, Raniero, 1934-.Slovo a život :.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-361-6.homiletika.;
205 Cantalamessa, Raniero,(1934-).Slovo a život :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2011.978-80-7195-227-5.homiletika.;
206 Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-025-7.životopisy.;
207 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.meditácie.;
208 Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2.spiritualita.;
209 Carretto, Carlo.Dopisy z pouště.Brno:Cesta.1994.80-85319-31-4.spiritualita.;
210 Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.2003.80-7114-397-9.spiritualita.;
211 Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.história.;
212 Caspani, Pierpaolo.ABC krstu.Bratislava:Lúč.2014.9788071149361 (brož.); 978-80-7114-936-1.katechetika.;
213 Castleman, Michael.Velká kniha léčivých rostlin : klasický průvodce nejlepšími přírodními léčivy představující ty nejlepší...rostliny : klasický průvodce nejlepšími přírodními léčivy představující.V Praze:Columbus.2004.80-7249-177-6.prírodné vedy.;
214 Cehuľová, Ľubomíra.Pôsobenie Ducha Svätého v dejinách spásy.:.1999..skripta.;
215 Cehuľová, Ľubomíra.Poslanie ženy v Cirkvi.:.1999..skripta.;
216 Cehuľová, Ľubomíra.Bioetika pre vychovávateľov. .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-7165-798-9.teológia.;
217 Cejpová, Lydie - preklad; ; Z nem. orig. prel. Lydie Cejpová.Co by měl každý vědět o židovství.:Kalich.2000.80-7017-205-3.biblistika.;
218 Celes tín Tomič.Biblický pravek.:.1992..biblistika.;
219 Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.spiritualita.;
220 Cernan, Eugene, 1934- - autor.Poslední muž na Měsíci :.:Praha :.2003.80-200-1165-X.beletria.;
221 Cikrle, Vojtěch, 1946-.Pastýřské listy :.:V Kostelním Vydří :.2010.978-80-7195-433-0.homiletika.;
222 Cinek - Němeček.I. Marilogie - Nauka o Panně Marii.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..skripta.;
223 Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-030-6.životopisy.;
224 Ciszek, Walter J.,.Ukázal mi cestu.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910043; 978-80-8191-004-3.životopisy.;
225 Ciszek, Walter J.,.Ukázal mi cestu.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910043; 978-80-8191-004-3.životopisy.;
226 Cloud, Henry,.Hranice.Bratislava:Porta libri.2013.9788081560095 (brož.); 978-80-8156-009-5.spiritualita.;
227 Coelho, Paulo.Alchymista.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1644-0.životopisy.;
228 Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-660-3.história.;
229 Colombo, Giuseppe.Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-613-1.spiritualita.;
230 Cormier, Hyacinthe-Marie,(1832-1916).Náležet Bohu.Praha ::Krystal OP,.2008.978-80-87183-04-5.životopisy.;
231 Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..dominikani.;
232 Crispin, Michael Geoghegan.Praktická anglická a americká korešpondencia GB/USA.:Mladé letá.1994.80-06-00486-2.slovníky.;
233 Crostarosa, Mária Celesta.Meditácie na Advent a Vianoce. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2010.978-80-89342-16-7.homiletika.;
234 Crostarosa, Maria Celeste,1696-1755.Meditácie na Pôstne obdobie.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342440 (brož.); 978-8-089342-44-0.homiletika.;
235 Crostarosa, Maria Celeste,1696-1755.Meditácie na obdobie cez rok.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342549 (brož.); 978-80-89342-54-9.homiletika.;
236 Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.katechetika.;
237 Ctirad Václav Pospíšil..Jako v nebi, tak i na zemi :; náčrt trinitární teologie.Praha :; Kostelní Vydří ::Krystal OP ; Kostelní Vydří.2007.978-80-85929-99-7.teológia.;
238 Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-42-1.spiritualita.;
239 Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-70-7.spiritualita.;
240 Čarnogurský, Pavol.Štrnásty marec 1939.Bratislava:Veda.1992.80-224-0388-1.história.;
241 Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.2001.80-85929-50-3.dominikani.;
242 Červeň, Anton.Liturgický rok - cesta k svätosti. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského:Badín.2003.80-88937-14-0.teológia.;
243 Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.homiletika.;
244 Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.história.;
245 Dacík , R.M..Úvod do teologie.Havličkov Brod:slunce vysočiny.1991..dominikani.;
246 Dacko, Juraj.Tu nás sústredili.:.2010..história.;
247 Danek, Ján.Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998.80-7266-037-3.homiletika.;
248 Danek, Ján.Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000.80-7266-066-7.homiletika.;
249 Daněk, Jan,.Putování k světlu a radosti :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..homiletika.;
250 Daniel-Ange, 1932- - autor.Tvé tělo je stvořeno pro lásku.:Kostelní Vydří :.1998.80-7192-337-0.katechetika.;
251 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.biblistika.;
252 Daniel, Radek,1972-.Prišiel, zomrel, zvíťazil.Vrútky:Advent-Orion.2012.9788080711504 (viaz.); 978-80-8071-150-4.homiletika.;
253 Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..beletria.;
254 Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran.1986..beletria.;
255 Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.dominikani.;
256 David, Winter.Čo bude po smrti?.Bratislava:Alfa konti.1998.80-88739-41-1.spiritualita.;
257 Davidson, John.Ježišovo evanjelium : Po stopách jeho pôvodného učenia.Bratislava :RI-EL/CAD PRESS.2004.80-88969-20-4.biblistika.;
258 Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.katechetika.;
259 Denis, Philippe,.Histoire des Dominicains en Afrique /.Paris ::Cerf,.2001.2204067180.dominikani.;
260 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.spiritualita.;
261 Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..spiritualita.;
262 Doherty, Meghan.Nebuď hulvát.Bratislava:Ikar - Yoli.2016.9788055147857 (brož.); 978-80-551-4785-7.beletria.;
263 Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.1992.80-900960-2-6.máriológia.;
264 Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.životopisy.;
265 Dom, Samuel.Celým srdcom.Bratislava:Lúč.2017.9788081790805; 978-80-8179-080-5.spiritualita.;
266 Domański, Jerzy, 1919- - autor.Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.:Olomouc :.1997.80-238-2098-2.máriológia.;
267 Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.2007.978-80-7195-148-3.dominikani.;
268 Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.spiritualita.;
269 Dostálová, Olga,.Psychoterapeutické přístupy k onkologickým nemocným /.Praha ::Avicenum,.1986..psychológia.;
270 Dreher, Rod,.Benediktova cesta :.:.2018.978-80-906736-2-5.teológia.;
271 Drobniak, Gabriel.Chrám sv. Egídia v Bardejove. Agentúra SÁŠA:Košice.1998.80-967096-2-3.história.;
272 Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.magistérium.;
273 Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.biblistika.;
274 Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Marek.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7.biblistika.;
275 Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.spiritualita.;
276 Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.katechetika.;
277 Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.dominikani.;
278 Duka, Dominik,.Úvod do Písma svatého Starého zákona /.Praha ::Pro Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů vydalo Editio Sti. Ægidii,.1992.80-901018-9-5.biblistika.;
279 Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.teológia.;
280 Ďurica, Ján, SJ.Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.biblistika.;
281 Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.biblistika.;
282 Ďurica, Ján, SJ.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-447-6.biblistika.;
283 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.história.;
284 Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.história.;
285 Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-386-3.história.;
286 Durrwell, François-Xavier,.Duch otce a syna /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-249-8.spiritualita.;
287 Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-532-4.životopisy.;
288 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.teológia.;
289 Eden, Dawn.Uzdravenie sexuálnych zranení s pomocou svätých.Bratislava:Lúč.2013.9788071149453 (brož.); 978-80-7114-945-3.psychológia.;
290 Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X.spiritualita.;
291 Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.homiletika.;
292 Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.homiletika.;
293 Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.homiletika.;
294 Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2013.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.životopisy.;
295 Erwin, W. Lutzer.Nepřítel z ráje.:Návrat domů.1999.80-7255-001-2.spiritualita.;
296 Eva Matéffyová, Z franc. orig. prel Metéffyová.Za koho ma pokladáte?.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-265-1.teológia.;
297 Evanjelická Cirkev.Biblia.1. :TRANOSCIUS.2010.978-80-7140-338-8.biblistika.;
298 Evely, Louis.Krédo : Promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucaulda.Ústí nad Orlicí:Grantis.1997.80-902400-0-3.spiritualita.;
299 F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-130-7.biblistika.;
300 Faber, Adele.Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali, ako počúvať, aby nám tínedžeri dôverovali.V Brne:CPress.2013.80-264-0143-3.katechetika.;
301 Fabian, Anton.Vydarený život I. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-820-7.homiletika.;
302 Fabian, Anton.Vydarený život.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012.9788071658856 (brož.); 978-80-7165-885-6.homiletika.;
303 Fabian, Anton,1950-.Vydarený život.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658504 (brož.); 978-80-7165-850-4.homiletika.;
304 Faltin, Daniel, OFM.Aktuálne problémy z oblasti kanonického práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-030-1.právo.;
305 Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.spiritualita.;
306 Fausti, Silvano.Skutky apoštolů /.:.2017.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.biblistika.;
307 Fausti, Silvano.Nad evangeliem podle Jana :.Praha ::Paulínky,.2014.978-80-7450-119-7.biblistika.;
308 Fausti, Silvano.Skutky apoštolů /.:.2017.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.biblistika.;
309 Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2.biblistika.;
310 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1.biblistika.;
311 Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0.biblistika.;
312 Felici, Pericle.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.1999.800099800X (brož.); 80-00998-00-X.teológia.;
313 Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.beletria.;
314 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.beletria.;
315 Ferrero, Bruno.Kruhy na vode. Don Bosco:Bratislava.2002.80-88933-83-8.beletria.;
316 Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.beletria.;
317 Fijalka, Peter.UJKN. .Bratislava :Stredná odborná škola polygrafická.2010.978-80-969361-9-9.životopisy.;
318 Fijalka, Peter.UJKN. .Bratislava :Stredná odborná škola polygrafická.2010.978-80-969361-9-9.životopisy.;
319 Filibeck, Giorgio.Human Rights in the Teaching of the Church.:.1994..magistérium.;
320 Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-184-1.biblistika.;
321 Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-32-2.životopisy.;
322 Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.2000.80-86263-13-4.teológia.;
323 Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.homiletika.;
324 Fontana, Umberto - autor.Člověk a zasvěcení :.:Praha :.1992.80-85282-36-4.spiritualita.;
325 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.spiritualita.;
326 Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.spiritualita.;
327 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.dominikani.;
328 Foucauld, Charles de.Boh je láska.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-16-2.spiritualita.;
329 Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .biblistika.;
330 Frank, Isnard Wilhelm..Lexikon des Monchtums und der Orden /.Stuttgart ::Reclam,.2005.3150105242 (hd.bd.); 9783150105245 (hd.bd.).biblistika.;
331 Frankiel, Sandra Sizer.Křesťanství : Cesta spásy.:Praha : Prostor.1996.80-85190-46-X.história.;
332 Frankl, Viktor Emil.A přesto říci životu ano : psycholog prožívá koncentrační tábor.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-095-9.psychológia.;
333 František,.Prosím o přátelský dialog.Praha:Ikar.2013.9788024923086 (viaz.); 978-80-249-2308-6.magistérium.;
334 František,.Mitis iudex dominus Iesus ;.:.2015.978-80-906025-3-3.magistérium.;
335 František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.978-80-89342-98-3.spiritualita.;
336 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.cirkevné dejiny.;
337 Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.dominikani.;
338 Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.spiritualita.;
339 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.teológia.;
340 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.teológia.;
341 Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..životopisy.;
342 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.1992.80-7114-055-4.životopisy.;
343 Fruchtenbaum, Arnold.Život Mesiáša. .Bratislava :MSEJK.2010.978-80-89279-46-3.biblistika.;
344 Fuchs, Adolf.Boží láska žije.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-298-6.spiritualita.;
345 Fula, Milan.Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-016-X.teológia.;
346 Fürst, Vlastimil,1958-.-dobrá správa na každý deň.Vrútky:Advent-Orion.2013.9788080711658 (viaz.); 978-80-8071-165-8.homiletika.;
347 Fürst, Vlastimil,1958-.Začalo sa to sklamaním -a končí nádejou.Vrútky:Advent-Orion.2013.9788080711627 (viaz.); 978-80-8071-162-7.homiletika.;
348 Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-069-6.biblistika.;
349 Gabriel Králik.Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.homiletika.;
350 Gabriš, Ondrej, SJ.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.katechetika.;
351 Gabura, Akvinas Juraj,.Zadívaj sa do svojej hĺbky- -nájdeš tam nasmerovanie na Nekonečno.Zvolen:Dominikáni.2015.9788097012663 (viaz.); 978-80-970126-6-3.životopisy.;
352 Gaeta, Saverio,1958-.Svätý Otec František.Bratislava:Lúč.2013.9788071149279 (brož.); 978-80-7114-927-9.magistérium.;
353 Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.dominikani.;
354 Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.dominikani.;
355 Garin, Eugenio.Renesanční člověk a jeho svět.Praha:Vyšehrad.2003.80-7021-653-0.história.;
356 Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-57-9.spiritualita.;
357 Gaucher, Guy.Jan a Terezie, plameny lásky : Vliv svatého Jana od Kříže v životě a spisech svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-418-0.spiritualita.;
358 Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.2013.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.katechetika.;
359 Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.katechetika.;
360 Gavenda, Marián.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080742676 (brož.); 978-80-8074-177-8;978-80-8074-267-6.homiletika.;
361 Gavenda, Marián,.Jednohubky.Bratislava:studio LUX.2015.9788096861521 (viaz.); 978-80-968615-2-1.homiletika.;
362 Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.homiletika.;
363 Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.katechetika.;
364 Gavran, Miro,1961-.Poncius Pilát.Bratislava:Perfekt.2015.9788080467319 (viaz.); 978-80-8046-731-9.životopisy.;
365 Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie.2001..dominikani.;
366 Gerard Francisco Timoner.Acta Capituli Generalis Electivi OP.:.2019..dominikani.;
367 Ghiglione, Gianni.Tajomstvo srdca. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-44-7.katechetika.;
368 Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.história.;
369 Giordano, E..Horúce témy.Bratislava:Don Bosco.2000.8088933625; 80-88933-62-5.katechetika.;
370 Giovanni, Bosco.Můj život pro mladé :; vzpomínky zakladatele salesiánů.:Portál.2007.978-80-7367-247-8.životopisy.;
371 Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.2009.978-80-88724-37-7.máriológia.;
372 Gjergji, Lush.Matka Terézia .:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.2008.978-80-970035-3-1.životopisy.;
373 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.máriológia.;
374 Goldmann, Eva..Israel :.Luzern ;; Frankfurt/M. ::C. J. Bucher,.1974.3765801968 :.biblistika.;
375 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.dominikani.;
376 Goodier, Alban.Hriešnici a svätí.Prievidza:Kamil Mečiar.199.80-900425-7-0.životopisy.;
377 Goričeva Tatiana.Matka Boží na východe a na Západe.:.1992..máriológia.;
378 Gozier, Dom André.15 dní s mistrem Eckhartem.Brno:Cesta.1997.80-85319-71-3.dominikani.;
379 Green, Julien.Brat František.. Vydavateľstvo Serafín:Bratislava.1997.80-85310-83-X.životopisy.;
380 Grieger, Pavol, FSC.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.spiritualita.;
381 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.mariológia.;
382 Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.2000.80-7165-197-4.spiritualita.;
383 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.mariológia.;
384 Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.2000.80-7266-062-4.spiritualita.;
385 Grilli, Massimo.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120482 (brož.); 978-80-89120-48-2.dominikani.;
386 Grilli, Massimo,1948-.and quot;Paradox and quot; a and quot;tajomstvo and quot;.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2014.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.homiletika.;
387 Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.meditácie.;
388 Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.spiritualita.;
389 Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-006-0.životopisy.;
390 Grun, Anselm.Škola odpuštění : cesty ke smíření.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2002.80-7192-653-1.spiritualita.;
391 Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.spiritualita.;
392 Grün, Anselm.O mlčení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-48-0.spiritualita.;
393 Grün, Anselm,.Celibát kvôli životu.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621026 (brož.); 978-80-89621-02-6.spiritualita.;
394 Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.2016.9788089342990;978-80-89342-99-0.magistérium.;
395 Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.1998.80-85291-56-8.životopisy.;
396 Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.teológia.;
397 Gusić, Juraj.S Máriou vždy vyššie.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.1985.0919865224; 0-919865-22-4.máriológia.;
398 Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.spiritualita.;
399 Gustavo, Parisciani..Svatý Josef Kopertinský : patron studentů.:Konvent minoritů.2003.80-903395-0-6.životopisy.;
400 Habáň, Metoděj, OP.Přirozená etika.Praha:TRS.1991..dominikani.;
401 Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.máriológia.;
402 Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.spiritualita.;
403 Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.životopisy.;
404 Hahn, Scott,.Nádej v ťažkých časoch.Bratislava:Christian Project Support.2015.9788089793013 (brož.); 978-80-89793-01-3.meditácie.;
405 Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník A-G : 1.díl. A-G.Praha:Academia.1984..slovníky.;
406 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.2007.978-80-7165-612-8.teológia.;
407 Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.spiritualita.;
408 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.teológia.;
409 Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.katechetika.;
410 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzálemská bible. III. svazek - Numeri deuteronomium.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090125212; 80-901252-1-2.biblistika.;
411 Halas, František X. - autor úvodu.Jeruzalémská bible. II. svazek - Exodus levitikus.Praha:Editio Sti.Aegidii.1992.8090101887; 80-901018-8-7.biblistika.;
412 Halas, František X. - preklad; Jeruzalémská biblická škola - editor.Jeruzalémská bible. Sv. 4., Knihy Jozuova, Soudců, Rut.Praha ::Krystal OP.1994.80-901528-4-8.biblistika.;
413 Halbich, Karel.Genéza sionizmu.Bratislava:Agres.1991.80-85406-05-5.politológia.;
414 Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.2007.978-80-7106-907-2.spiritualita.;
415 Haľko, Jozef (1964).Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.história.;
416 Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.katechetika.;
417 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.teológia.;
418 Harold, Bauman.Ako premôcť smútok a bôľ.:Alfa konti.1999.80-88739-48-9.spiritualita.;
419 Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-534-4.biblistika.;
420 Havranová, Ivana.Luteráni.Bratislava:Marenčin PT.2014.9788081143359 (viaz.); 978-80-8114-335-9.beletria.;
421 Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo Božie.Košice:Slovo.1992.808529110X; 80-85291-10-X.spiritualita.;
422 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.spiritualita.;
423 Häring, Bernhard,1912-1998.Soľ a svetlo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342693 (brož.); 978-80-89342-69-3.teológia.;
424 Hendrich, Josef.Francouzská mluvnice.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-14022-X.slovníky.;
425 Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..biblistika.;
426 Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.2000.80-238-6339-8.teológia.;
427 Hieronim Kaczmarek.Osmero blahoslavenstvi.:Olomouc.1994..dominikani.;
428 Hilbrand, Imelda.Was sagte Jesus zu Schwester Imelda?.:.2001.3-7171-1096-9.dominikani.;
429 Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.2002.80-85929-54-6.dominikani.;
430 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo & fyzika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-218-4.prírodné vedy.;
431 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.homiletika.;
432 Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.2003.80-8074-005-4.homiletika.;
433 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.homiletika.;
434 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.psychológia.;
435 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (2.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-42-3.homiletika.;
436 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-74-1.homiletika.;
437 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.homiletika.;
438 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-41-5.homiletika.;
439 Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.homiletika.;
440 Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.1994.80-85587-03-3.história.;
441 Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.1998.80-7114-230-1.meditácie.;
442 Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.2007.978-80-86885-03-2.homiletika.;
443 Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.dominikani.;
444 Holmen, Mark.Viera sa začína doma.Bratislava:Don Bosco.2014.9788080742638 (brož.); 978-80-8074-263-8.katechetika.;
445 Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť o Bohu Otcovi.Zvolen:Jas.2001.80-88795-75-3.homiletika.;
446 Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť v našom živote. Modlitba.Zvolen:Jas.2002.80-88795-84-2.homiletika.;
447 Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť o Bohu Ježišovi.Zvolen:Jas.2000.80-88795-15-X.homiletika.;
448 Hood, Viliam.Beato Angelico il Convento di San Marco.:.1995..dominikani.;
449 Hradecká, Edita, 1926- - autor.Život - láska - řehole.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-615-9.spiritualita.;
450 Hrdlička., Josef.Pane, ty máš slova věčného života : krátké homilie pro feriální dny v mezidobí.:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-094-2.homiletika.;
451 Hrehová, Helena.Ruská ortodoxná morálna teológia v perspektíve "Od obrazu k podobe".. Náboženské vydavateľstvo PETRA:Prešov.2001.80-89007-15-5.teológia.;
452 Hromník, Milan, SJ.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.životopisy.;
453 Hrubčo, Marek.Prečo na manželstve záleží.Bratislava:Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.2015.9788097173814 (brož.); 978-80-971738-1-4.katechetika.;
454 Hrubý, Vladimír.Katedrála Sv.Ducha.Hradec Králové:Garamon.2002.80-86472-10-8.história.;
455 Hudacký, Ján,1959-.Sociálne učenie cirkvi a rodinné podnikanie.Košice:Typopress.2014.9788089496150 (brož.); 978-80-89496-15-0.psychológia.;
456 Hugh, Lawrence..Dějiny středověkého mnišství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-88-7.história.;
457 Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.spiritualita.;
458 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.homiletika.;
459 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.magistérium.;
460 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.životopisy.;
461 Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.katechetika.;
462 Hvorecký, Michal,.Spamäti.Bratislava:Marenčit PT.2013.9788081142406 (brož.); 978-80-8114-240-6.životopisy.;
463 Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.homiletika.;
464 Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.homiletika.;
465 Chalupa, Július.Posila v slove C. EFFEKT štúdio:Bratislava.1993.80-901399-5-7.homiletika.;
466 Charles Journet.Promluvy o vykoupení.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-66-3.homiletika.;
467 Charles Journet.Promluvy o modlitbe: modlitba s Ježíšem.Praha:Krystal OP.2015.978-80-87183-84-7.meditácie.;
468 Charles Journet.Promluvy o posledních vecech.Praha:Krystal OP.2014.978-80-87183-65-6.homiletika.;
469 Charouz, Zdeněk.Blahoslavený Jan Sarkander.Brno:Cesta.1990..životopisy.;
470 Chesterton, G. K..Autobiografie : doslov Jan Lukavec.Brno:Centrum pro stud.dem.a kult..2007.978-80-7325-127-7.životopisy.;
471 Chrebetová, Antónia.Čo urobil Boh v mojom živote.:.2006..spiritualita.;
472 Christoph, kardinál Schönborn.Přijmout Ježíše jako Krista : podněty k prohloubení víry.:Paulínky.2005.80-86025-80-2.teológia.;
473 Igor, Bukovský.Miniencyklopédia prírodnej liečby.:Advent-Orion.2001.80-88719-82-8.prírodné vedy.;
474 Igor, Smelý.Fragmenty (post)modernej kultúry.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-235-0.filozofia.;
475 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.teológia.;
476 Ivan, Jozef.Manželské prekážky.Michalovce:MISIONÁR.2007.978-80-88724-29-2.magistérium.;
477 Ivan, Jozef.Miešané manželstvá v kánonickej normatíve východných katolíckych cirkví.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-30-8.magistérium.;
478 Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe.Zvolen:Jas.1998.8088795605; 80-88795-60-5.spiritualita.;
479 Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.spiritualita.;
480 Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM.1995..spiritualita.;
481 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.biblistika.;
482 Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..história.;
483 Jacques, Philippe.Najít si čas pro Boha : průvodce životem modlitby.:Paulínky.2004.80-86025-72-1.spiritualita.;
484 Jan Heller Milan Mrázek.Nastin religionistiky.:EBF.1988..religionistika.;
485 Ján Pavol II.Mariánske úvahy sv. Otca.:.1995..máriológia.;
486 Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.1996.80-7114-192-5.magistérium.;
487 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.magistérium.;
488 Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.životopisy.;
489 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.magistérium.;
490 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.magistérium.;
491 Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.teológia.;
492 Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.magistérium.;
493 Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.spiritualita.;
494 Janáč - Hrubý, Pavol.Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969300-4-4.teológia.;
495 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.katechetika.;
496 Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-042-9.biblistika.;
497 Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-132-7.katechetika.;
498 Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..katechetika.;
499 Janota, Igor.Slávne osobnosti v Bratislave.Bratislava:Prístrojová technika.2007.978-80-89218-49-3.história.;
500 Jaroslav Rindoš.Žalmy a iné Spisy.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-339-9.biblistika.;
501 Jarošova Alexandra.Slovník sučasneho slovenskeho jazyka.Bratislava:Veda.2011.978-80-224-1172-1.slovníky.;
502 Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.2007.80-224-0932-4.slovníky.;
503 Javorka, Vendelín, SJ.Duch viery.Trnava:Dobrá kniha.2017.978-80-8191-111-8.spiritualita.;
504 Jaworská, Pavla.Česko-francouzská konverzace.Třinec:Word.1995.80-900625-2-0.slovníky.;
505 Jedrzejewski, Wojciech.Fascynujace zaproszenie.:.1998.83-88032-72-0.dominikani.;
506 Jiří Mária Veselý.Zázrak v Želivě.:Matice Cyrilometodejská.1994..dominikani.;
507 Jiří Maria Veselý, O. P..II MIRACOLO DEL BEATO GIACINTO MARIA CORMIER O. P..Roma - Italia:Largo Angelicum.1994..dominikani.;
508 Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.1997.80-967639-1-1.homiletika.;
509 José, Pijoan.Dejiny umenia, 8.zv..:Tatran.1990.80-222-0123-5.história.;
510 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.teológia.;
511 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.teológia.;
512 Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-57-1.teológia.;
513 Journet, Charles,1891-1975.Promluvy o milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém /.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-57-1.spiritualita.;
514 Jozef Ivan.Farnosť vo svetle kánonickej disciplíny Katolíckej cirkvi.Michalovce:Misionár.2017.978-80-88724-91-9.magistérium.;
515 Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.spiritualita.;
516 Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.biblistika.;
517 Józef, Augustyn, Jozef.Mladosť : malý sprievodca.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-500-6.spiritualita.;
518 Józef, Augustyn, Jozef.Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-469-5.spiritualita.;
519 Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.spiritualita.;
520 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.cirkevné dejiny.;
521 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-503-5.cirkevné dejiny.;
522 Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.história.;
523 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.životopisy.;
524 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.cirkevné dejiny.;
525 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.cirkevné dejiny.;
526 Judák, Viliam,1957-.Dobrodružstvo s Duchom Svätým.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2011.9788089481095 (brož.); 978-80-89481-09-5.spiritualita.;
527 Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-067-X.beletria.;
528 Jurko, Jozef (1950).Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.homiletika.;
529 Jurko, Jozef (1950).Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.2000.80-88998-42-5.homiletika.;
530 Jurko, Jozef (1950).... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.homiletika.;
531 Jurko, Jozef (1950).Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.1998.80-7165-129-X.magistérium.;
532 Jurko, Jozef (1950).Pánovi svätí, velebte Pána naveky!. Bens:Kapušany.2003.80-88998-41-7.homiletika.;
533 Jurko, Jozef,.Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?.Kapušany:Bens.1999.8096822519 (brož.); 80-968225-1-9.životopisy.;
534 k, tisku připravili Václav Konzal.Homilie Miloslava Máši. [2], rok B.:Síť.1996.80-86040-00-3.homiletika.;
535 k, vydání připravili Václav Konzal.Homilie Miloslava Máši. [1], rok A.:Síť.1996.80-901571-7-3.homiletika.;
536 Káčerik, Adrián.Experiment viery.Rožňava:Káčerik Adrian.2004.80-969190-0-8.teológia.;
537 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973..skripta.;
538 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..skripta.;
539 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..skripta.;
540 Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..skripta.;
541 Kaiser, Jozef, SDB.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.spiritualita.;
542 Kaľata, Dominik, SJ.Teodícea : Poznámky ku traktátu prirodzenej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-406-9.teológia.;
543 Kalesný, František,.Bratislava.Bratislava; Bratislava; Martin; Bratislava; Bratislava:Obzor; Múzeum mesta Bratislavy; Osveta; Mestské múzeum; Obzor.1965-.8096828703 (brož. : zv. XI/1999).história.;
544 Kállay, Karol.Drevenné kostolíky na Slovensku.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1647-1.história.;
545 Kamenistý, Ján.Slová o modlitbe.Bratislava:Motýľ.2006.80-89199-47-X.spiritualita.;
546 Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.religionistika.;
547 Karol, Moravčík.Sprítomnenia.:Petrus.1997.80-967836-8-8.homiletika.;
548 Karol, Rebro.Latinské právnické výrazy a výroky.:Iura Edition.1995.80-88715-20-2.právo.;
549 Kasper, Walter,1933-.Milosrdenstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.2015.9788081611476 (brož.); 978-80-8161-147-6.teológia.;
550 Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.psychológia.;
551 Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.2003.80-7114-414-2.spiritualita.;
552 Katholischen Bibelanstalt GmbH.Das Neue Testament :.Stuttgart ::Katholischen Bibelanstalt,.1973.3-920-609-10-7.biblistika.;
553 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.teológia.;
554 Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.homiletika.;
555 Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970..životopisy.;
556 Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.katechetika.;
557 Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.1989.80-7114-018-X.religionistika.;
558 Kehl, Medard.Kam kráčí církev? : diagnóza doby.Brno:CDK.2000.80-85959-65-8.teológia.;
559 Keller, Timothy,1950-.Falošní bohovia.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko.2012.9788088863601 (brož.); 978-80-88863-60-1.religionistika.;
560 Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.dominikani.;
561 Khídayer, Emíre.Arabský svet .:Marenčin PT.2009.978-80-8114-026-6.beletria.;
562 Khidayer, Emíre,.Život po arabsky.Bratislava:Marenčín PT.2010.9788081140501; 978-80-8114-050-1.beletria.;
563 Klisz, Miloslav - autor.Služebnice Boží sestra Faustyna :.:Olomouc :.1998.80-238-2947-5.spiritualita.;
564 Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.dominikani.;
565 Kocián, Václav.Storočnica Fatimy a jej odkaz.Zvolen:Jas.2017.9788089219346; 978-80-89219-34-6.máriológia.;
566 Kodet, Vojtěch,(1956-).Jeho rany nás uzdravili.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.9788089231362 (brož.);978-80-89231-36-2.spiritualita.;
567 Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad.1998..katechetika.;
568 Kolářová, Jiřina - autor.Mariánské meditace.:Olomouc :.1999.80-7266-011-X.máriológia.;
569 Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.dominikani.;
570 Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.teológia.;
571 Komorovský, Ján.Postavy z dejín ruského katolicizmu. .Prešov :Náboženské vydavateľstvo Petra.2001.80-89007-17-1.cirkevné dejiny.;
572 Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..máriológia.;
573 Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..spiritualita.;
574 Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.prírodné vedy.;
575 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.spiritualita.;
576 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.spiritualita.;
577 Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.magistérium.;
578 Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.2007.978-2-7468-1836-1.životopisy.;
579 Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.teológia.;
580 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.spiritualita.;
581 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-713-8.máriológia.;
582 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.teológia.;
583 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.teológia.;
584 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.teológia.;
585 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.cirkevné dejiny.;
586 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.cirkevné dejiny.;
587 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.teológia.;
588 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Čo nepoznáme z histórie. 1..Bratislava :LÚČ.2010.978-80-7114-823-4.cirkevné dejiny.;
589 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.teológia.;
590 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.spiritualita.;
591 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-123-2.máriológia.;
592 Kossak, Zofia,1889-1968.Abrahám.Bratislava:Lúč.2014.9788071149637 (brož.); 978-80-7114-963-7.biblistika.;
593 Košč, Ján Mária,.Antikoncepcia.[ Doľany]:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.9788089676088 (brož.); 978-80-89676-08-8.teológia.;
594 Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.1991.80-7114-038-4.spiritualita.;
595 Koudelka, Vladimír.Domenico di Caleruega.:.1985..dominikani.;
596 Kováč, Štefan Patrik,.Život s Bohom.Piešťany:[Štefan Patrik Kováč].2015.9788097182076 (viaz.); 978-80-971820-7-6.životopisy.;
597 Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.spiritualita.;
598 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.meditácie.;
599 Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.meditácie.;
600 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.meditácie.;
601 Krajči, Jozef.Izrael.Bratislava:INKA.2002.80-967567-5-3.biblistika.;
602 Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína.1992..katechetika.;
603 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.1996.80-08-00305-7.slovníky.;
604 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník.:Matica slovenská.2005.80-7090-790-8.slovníky.;
605 Kráľ, Ábel,.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Martin:Matica slovenská.2016.9788081281594 (viaz.); 978-80-8128-159-4.slovníky.;
606 Kralik Ľubor.Stručný etymologický slovník slovenčiny.Bratislava:Veda.2015.978-80-224-1493-7.slovníky.;
607 Kranz, Gisbert,1921-.Svätý Augustín.Bratislava:Lúč.2010.9788071147220 (brož.); 978-80-7114-722-0.životopisy.;
608 Krapiec, Mieczyslaw.Porzucic swiat absurdow.:.2002..dominikani.;
609 Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-5-7.spiritualita.;
610 Kreeft, Peter,1937-.Návrat ke ctnostem :.Praha ::Krystal OP,.2013.978-80-87183-56-4.spiritualita.;
611 Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.spiritualita.;
612 Kružliak, Imrich.Cyrilometodský kult u Slovákov : Dlhá cesta k slovenskej cirkevnej provincii.Prešov:VMV.2004.80-7165-426-4.cirkevné dejiny.;
613 Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl..1988..religionistika.;
614 Kubiš, Stanislav ; Varečková, Ľubica.Kostol sv. Ducha v Kátlovciach (1710.1. :Obecný úrad.2010.978-80-970491-4-0.história.;
615 Kuby, Gabriela.Only you. Daj láske šancu. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-839-5.katechetika.;
616 Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.2013.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.teológia.;
617 Kuffa, Marián,.Boh za teba bojuje do poslednej chvíle.[Piešťany]:BeneMedia.2017.9788097258726; 978-80-972587-2-6.životopisy.;
618 Kuffa, Marián,.Buď Kristovým svědkem! /.:.2018.978-80-88068-40-2.spiritualita.;
619 Kuharić, Franjo.Kráčajme v pravde.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-127-2.spiritualita.;
620 Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9.cirkevné dejiny.;
621 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.katechetika.;
622 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.máriológia.;
623 L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..máriológia.;
624 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.životopisy.;
625 Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.história.;
626 Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod. .Trnava :Dobrá kniha.2011.978-80-7141-711-8.životopisy.;
627 Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.spiritualita.;
628 Ladislav, Vrteľ.Na troch vŕškoch biely kríž.:Archa.1990.80-7115-006-1.história.;
629 Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.história.;
630 Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-30-0.spiritualita.;
631 Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.katechetika.;
632 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.spiritualita.;
633 Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.1990.80-7021-054-0.spiritualita.;
634 Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).biblistika.;
635 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.máriológia.;
636 Lee, Nicky.Kniha o rodičovstve.Pezinok:Familiaris.2011.9788089428069 (viaz.); 978-80-89428-06-9.katechetika.;
637 Lee, Nicky - Lee, Sila.Kniha o manželstve. .Pezinok :Familiaris.2011.978-80-89428-04-5.katechetika.;
638 Lefevre, Pierre.Veľké pravdy v malých príbehoch 2.Bratislava:Lúč.2000.8071143096; 80-7114-309-6.beletria.;
639 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.životopisy.;
640 Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2.spiritualita.;
641 Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.spiritualita.;
642 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.spiritualita.;
643 Lenčiš, Štefan.Život a dielo kňaza ThDr. Vojtecha Jenčíka : zborník príspevkov.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2007.978-80-89138-68-5.životopisy.;
644 Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-414-X.biblistika.;
645 Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..biblistika.;
646 Leon, Dyczewski..Svatý Maxmilián Maria Kolbe.Brno:Konvent minoritů.2005.80-903395-1-4.životopisy.;
647 Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..teológia.;
648 Lettrich, Jozef.Dejiny novodobého Slovenska.Bratislava:Archa.1993.80-7115-045-2.história.;
649 Letz, Ján,1936-.Dve ohniská siločiar života :.:.2005??.978-80-8082-947-6.spiritualita.;
650 Lewis, Clive Staples.Čtyři lásky.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-56-2.spiritualita.;
651 Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-487-3.spiritualita.;
652 Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií s Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-17-0.spiritualita.;
653 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.1995.80-7165-039-0.spiritualita.;
654 Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.meditácie.;
655 Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.životopisy.;
656 Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.meditácie.;
657 Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.spiritualita.;
658 Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.dominikani.;
659 Lohrum, Meinolf.Dominik.Praha:Krystal OP.1999.80-85929-32-5.dominikani.;
660 Lombardi, Luigi.Svätá zem.Bratislava:OMEGA tours.1994.8872800358; 88-7280-035-8.biblistika.;
661 Lorenzo, Scupoli.Duchovný zápas.:Oto Németh.2001.80-88949-26-2.spiritualita.;
662 Louis, Evely.Utrpenie.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-277-5.spiritualita.;
663 Lozano, Neal,.Vyslobodení.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2015.9788089342730 (brož.); 978-80-89342-73-0.spiritualita.;
664 Lubich, Chiara.Dobrodružství jednoty :.Bratislava ::Nové mesto,.1992.80-85487-09-8.spiritualita.;
665 Lubich, Chiara,.Eucharistia.Bratislava:Nové mesto.2016.9788089621217 (brož.); 978-80-89621-21-7.meditácie.;
666 Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.spiritualita.;
667 Lubichová, Chiara.Eucharistia.Bratislava:Nové mesto.2005.80-85487-79-9.spiritualita.;
668 Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.spiritualita.;
669 Lüdicke, Klaus,.Dignitas connubii :.:.2015.978-80-906025-2-6.právo.;
670 Ľudovít Fulla.Vlkolínec.:Knižné centrum.2000.80-8064-060-2.história.;
671 Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.dominikani.;
672 Lukas, Elisabeth,(1942-).Rodinné šťastie.Bratislava:Lúč.2009.9788071147251 (brož.);978-80-7114-725-1.spiritualita.;
673 Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.biblistika.;
674 Luscoň, Jozef.Presekajte sa životom..Poprad:Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA.2003..katechetika.;
675 Luscoň, Jozef,.Zaľubenému sa ľahšie žije.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743413; 978-80-8074-341-3.katechetika.;
676 Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.katechetika.;
677 Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.s.l.:.1989? s.a..teológia.;
678 Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.2000.80-88944-42-2.spiritualita.;
679 Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-469-4.história.;
680 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.spiritualita.;
681 Madre, Philippe.Ale zbav nás od zlého.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-566-7.spiritualita.;
682 Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2010.978-80-89342-14-3.teológia.;
683 Maga, Ján.Týždenník.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-193-1.meditácie.;
684 Machado, Antonio Augusto Borelli.Fatima.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2017.9788097259709; 978-80-972597-0-9.mariológia.;
685 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.religionistika.;
686 Maloney, George A..Aby vaša radosť bola úplná.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-166-3.spiritualita.;
687 Maloney, George, A..Láska sa dáva v tichu.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-258-9.meditácie.;
688 Maloney, Michael.O úzkosti a depresi.Praha:Lidové noviny.1996.80-7106-170-0.psychológia.;
689 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-088-2.katechetika.;
690 Marcin Andrzej Babraja, OP.DOMINIKANIE.Poznaň:W drodze Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.1986..dominikani.;
691 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-068-9.magistérium.;
692 Mária Flochová.Boh ma miluje takého, aký som.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-293-7.spiritualita.;
693 Maria Teresa In senser i Arnet.Ramon de Penyafort.:.1980?..dominikani.;
694 Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.2008.978-80-89219-12-4.spiritualita.;
695 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.spiritualita.;
696 Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-89219-01-2.meditácie.;
697 Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.meditácie.;
698 Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.spiritualita.;
699 Maritain, Jacques.Dvě studie o Tomáši Akvinském.s.l.:Kuncíř.1931..dominikani.;
700 Marko, Ivan Rupnik.Adam a jeho žebro.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-20-5.spiritualita.;
701 Marsch, Michael - autor.Uzdravení skrze víru.:Praha :.1995.80-7178-062-6.spiritualita.;
702 Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.2011.978-80-85487-96-1.máriológia.;
703 Martin, Bosák.Michal Bosák. Americký bankár zo Šariša.:Spoločnosť Michala Bosáka.2001.80-968607-9-8.životopisy.;
704 Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.1998.80-967813-1-6.teológia.;
705 Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.1995.80-967068-4-5.spiritualita.;
706 Martineau, Jason.Tajemství hudby :.Praha ::Dokořán,.2012.978-80-7363-394-3.prírodné vedy.;
707 Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-018-4.meditácie.;
708 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.spiritualita.;
709 Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Vydán lidem do rukou :.:Praha :.2000.80-86025-26-8.spiritualita.;
710 Marušák, Mannes Stanislav.Obuj si sandále.:.2017.9788097012687; 978-80-970126-8-7.dominikani.;
711 Matis, Peter.Život a dielo Jozefa Emanuela Cubínka, OFM.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2015.9788089170494; 978-80-89170-49-4.životopisy.;
712 Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-631-5.spiritualita.;
713 Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.2003.80-968976-5-9.spiritualita.;
714 Max, Sinclair.Nezatrpknúť, naplno žiť!.:Alfa konti.1999.80-88739-45-4.spiritualita.;
715 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.katechetika.;
716 Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.spiritualita.;
717 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.životopisy.;
718 Meisner, Joachim, 1933- - autor.Myšlenky k nové evangelizaci Evropy.:Olomouc :.1998.80-238-3476-2.teológia.;
719 Melgosa, Julián.Sila nádeje.:.2018.9788080712099; 978-80-8071-209-9.spiritualita.;
720 Melina, Livio,.Skála a dům :.:.2015.978-80-906025-1-9.teológia.;
721 Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.spiritualita.;
722 Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.spiritualita.;
723 Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.spiritualita.;
724 Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.2005.80-969334-1-8.spiritualita.;
725 Merell, Jan,1904-1986.Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti /.[S.l.] ::Československá katolická charita,.1956..biblistika.;
726 Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.spiritualita.;
727 Messori, Vittorio.Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Bratislava:LUC.2004.80-7114-468-1.teológia.;
728 Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.katechetika.;
729 Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.spiritualita.;
730 Mezzardi, Luigi.Putovať s modlitbou a s láskou. Charis:Bratislava.2002.80-88743-47-8.životopisy.;
731 Michalov, Jozef, SVD.Národ a jeho učitelia.Bratislava:.2015.978-80-89631-38-4; EAN 9788089631384 .história.;
732 Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.teológia.;
733 Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.máriológia.;
734 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7116-016-4.história.;
735 Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.životopisy.;
736 Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.1996.80-967298-1-0.teológia.;
737 Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..teológia.;
738 Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
739 Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
740 Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
741 Mikluščák, Pavol.Tajomstvo daru.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-7-2.teológia.;
742 Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995..teológia.;
743 Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.teológia.;
744 Mistrík, Jozef.Kurz grafológie.Šamorín:Fontana Kiadó.1995.80-85701-08-1.prírodné vedy.;
745 Mišovič, Bernard, SJ.Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.homiletika.;
746 Mládek, Jozef.Demogeografická analýza Slovenska.Bratislava:Trenčianska univerzita.2006.80-223-2191-5.história.;
747 Mniši, Z NEW SKETE.V duchu štěstí.Praha:Šťastní lidé.2002.80-86692-01-9.spiritualita.;
748 Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.teológia.;
749 Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.2012.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.dominikani.;
750 Moia, Luciano.Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-618-6.katechetika.;
751 Molinié, Marie-Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.1998.8088944023 (brož.); 80-88944-02-3.spiritualita.;
752 Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.homiletika.;
753 Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.dominikani.;
754 Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.máriológia.;
755 Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.2002.80-7021-508-9.história.;
756 Mundy, John Hine,.Evropa vrcholného středověku 1150-1300 /.Praha ::Vyšehrad,.2008.978-80-7021-927-0 (váz.).história.;
757 Murín, Karol,.Spomienky a svedectvo c Karol Murín.Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.1992.80-85587-00-9.história.;
758 Murray, Paul.Nové víno dominikánské spirituality :.Praha ::Krystal OP,.2010.978-80-87183-20-5.spiritualita.;
759 Nee, Watchman,.Duchovní člověk /.Anaheim, Calif. ::Living Stream Ministry,.2000.0-7363-0800-8; 0-7363-0801-6; 0-7363-0802-4; 0-7363-1129-7.spiritualita.;
760 Nee, Watchman,.Pieseň piesní.Anaheim, Ca.:Living Stream Ministry.2000.0736308083; 0-7363-0808-3.biblistika.;
761 Nicolas, Jean-Hervé, 1910-2001 - autor.Syntéza dogmatické teologie. |n I, |p Bůh v Trojici.Praha ::Praha :.2003.80-85929-58-9.teológia.;
762 Noble, Ivana,(1966-).Ranní meditace :.Bratislava ::Calder,.2013.978-80-970531-5-4 .homiletika.;
763 Norman, Warren.Komu na mne naozaj záleží?.:Alfa konti.1999.80-88739-49-7.spiritualita.;
764 Nováček, Vladimír, 1918-1999 - autor.Mše svatá - naše jedinečná pastorální šance.:Třebíč :.1996.80-85766-55-8.katechetika.;
765 Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956..biblistika.;
766 Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.životopisy.;
767 Nowak, Jerzy Robert.Církev a Velká francouzská revoluce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-158-2.cirkevné dejiny.;
768 Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..teológia.;
769 Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-138-0.psychológia.;
770 Oldřich, Pšenička.Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.katechetika.;
771 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.životopisy.;
772 Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.biblistika.;
773 Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-469-7.životopisy.;
774 P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8.spiritualita.;
775 Pácalová, Jana,.Slovenské rozprávky (1845-1883).Bratislava:Kalligram; Ústav slovenskej literatúry SAV.2012.9788081016394; 978-80-8101-639-4.teológia.;
776 Padovani, Martin H..Hojenie zranených vzťahov.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688074 (brož.); 978-80-89688-07-4.psychológia.;
777 Padovani, Martin H..Hojenie zranených emócií.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2014.9788089688067 (brož.); 978-80-89688-06-7.psychológia.;
778 Padovani, Martin, H. .Hojenie zranených emócií.:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.1999.80-85223-49-X.psychológia.;
779 Paľa, Gabriel.Kongres rodiny.Prešov:Vydavateľstvo Prešovskej univerzity; Prešovská univerzita.2014.9788055512273 (viaz.); 978-80-555-1227-3.homiletika.;
780 Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.2004.80-7165-438-8.história.;
781 Pamplona.New Start.Zdravie a sila v potrave : kniha o správnom a nesprávnom výbere toho,čo jeme.Vrútky :Advent-Orion.2003.80-88719-19-4.prírodné vedy.;
782 Pamplona Roger, Jorge D..Rastliny pre zdravie.Vrútky:Advent-Orion.2008.9788080710972 (viaz.); 978-80-8071-097-2.prírodné vedy.;
783 Pápežská rada pre rodinu.Štvrté svetové stretnutie rodín, Manila 25.-26. január 2003.:.2010??..katechetika.;
784 Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-222-0247-9.meditácie.;
785 Pastirčák, Daniel.Zdravé telo v kóme. .Bratislava :CALDER.2010.978-80-970531-0-9.homiletika.;
786 Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.história.;
787 Pauliny, Andrej, SDB.Turínske plátno.:Don Bosco.1998.80-88933-02-1.teológia.;
788 Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.1999.80-7114-265-4.spiritualita.;
789 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.magistérium.;
790 Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.skripta.;
791 Pavol, Jan.Boh Otec.:Nové Město.1999.80-85487-57-8.teológia.;
792 Pavol, Jan.Duch svätý.:Nové Město.1998.80-85487-56-X.teológia.;
793 Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.magistérium.;
794 Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.biblistika.;
795 Pawliková-Vilhanová, Viera.Pestrý svet žitého náboženstva .:Univerzita sv. Cyrila a Metoda.2008.978-80-8105-083-1.religionistika.;
796 Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapaná cesta nekončí : Duchovní růst ve věku úzkosti.Praha:Argo.1997.80-7203-161-9.spiritualita.;
797 Pedr, Beckley.Odkrývanie budúcnosti.:Alfa konti.1998.80-88739-40-3.spiritualita.;
798 Pérez-Soba, Juan José,.Pastorační péče o rodiny :.:.2015.978-80-906025-0-2.katechetika.;
799 Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.2004.80-7114-467-3.história.;
800 Peter Kovalik.Dvadsiatyprvý.:Matica slovenská.1993.80-7090-256-6.beletria.;
801 Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-720-6.životopisy.;
802 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.spiritualita.;
803 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.spiritualita.;
804 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8.spiritualita.;
805 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.spiritualita.;
806 Pieper, Josef.Scholastika : Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.1993.80-7021-131-8.dominikani.;
807 Pieper, Josef.Tomáš Akvinský : Život a dílo.Praha:Vyšehrad.1997.80-7021-224-1.dominikani.;
808 Pieper, Josef,.O víře ;.:.2018.978-80-7575-036-5.spiritualita.;
809 Pijoan José.Dejiny umenia / 4.Bratislava:Tatran.1988..história.;
810 Piťha, Petr.Blahoslavená Zdislava : Světci desetiletí duchovní obnovy.Praha:ZVON.1991.80-7113-036-2.dominikani.;
811 Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM.1998..magistérium.;
812 Pollák, Miroslav,.Spišské exody v 20. storočí.Bratislava; Levoča:Kalligram; Občianske združenie Krásny Spiš.2015.9788081018831 (viaz.); 978-80-8101-883-1.história.;
813 Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-462-X.spiritualita.;
814 Porubčan, Jozef, SJ.Desatoro.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-308-9.teológia.;
815 Porvazník, Ján,1941-.Celostný manažment.Bratislava:Sprint dva.2011.9788089393589 (brož.); 978-80-89393-58-9.prírodné vedy.;
816 Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. :Praha :.2010.978-80-7195-394-4.teológia.;
817 Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-192-2.teológia.;
818 Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-165-5.spiritualita.;
819 Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.1992.80-900255-4-4.máriológia.;
820 Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.1998.80-85575-17-5.história.;
821 Pribula, Marek.Kokošovská farnosť.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-083-8.história.;
822 Pritchard, James B..Biblický atlas.Praha:Čes.biblická společ..1996.80-85810-09-3.biblistika.;
823 Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..spiritualita.;
824 Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9.teológia.;
825 Pronzato, Alessandro.Tisíc a jedna sestra.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-177-9.beletria.;
826 Pružinský, Štefan.Patrológia. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..1989.80-85128-08-X.teológia.;
827 Pružinský, Štefan.Patrológia 2. Bratislava - pre Pravosl. Cirkev:Cirkevné nakladateľstvo.1980..skripta.;
828 Rábek, František.Katedrála svätého Šebastiána.Bratislava:Ordinariát OSaOZ SR.2018.978-80-89261-74-1.história.;
829 Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.spiritualita.;
830 Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.homiletika.;
831 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.dominikani.;
832 Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-845-3.dominikani.;
833 Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika.2007..dominikani.;
834 Radcliffe, Timothy..Sing a new song :.Dublin, Ireland ::Dominican Publications,.1999.1-87155-270-2.dominikani.;
835 Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..máriológia.;
836 Radváni, Hadrián.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-30-4.máriológia.;
837 Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.teológia.;
838 Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum.1993..teológia.;
839 Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.magistérium.;
840 Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.teológia.;
841 Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2009.978-80-7195-188-9.biblistika.;
842 Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-14-7.teológia.;
843 Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-221-X.životopisy.;
844 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.životopisy.;
845 Reiman, Michal.Ruská revoluce : 23.únor-25.říjen 1917.Praha:Naše vojsko.1991.80-206-0031-0.história.;
846 Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad.1987..dominikani.;
847 Renouard, Jean-Pierre.15 dní so svätým Vincentom de Paul.:.2017.9788081790782; 978-80-8179-078-2.životopisy.;
848 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.životopisy.;
849 Repko, Jozef,.Kňaz včera a dnes.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2010.9788088937425 (brož.); 978-80-88937-42-5.teológia.;
850 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.životopisy.;
851 Richard, Bewes.Odhodlajme sa na nový život.:Alfa konti.1999.80-88739-50-0.spiritualita.;
852 Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.máriológia.;
853 Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.životopisy.;
854 Riobó, Alfonz.Duchovné vedenie v kňazskej službe.:B-print.2000.80-967935-3-5.spiritualita.;
855 Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.1985.80-968917-5-8.máriológia.;
856 Rivas, Catalina.Kristovo utrpenie.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2015.9788089676408 (brož.); 978-80-89676-40-8.meditácie.;
857 Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.biblistika.;
858 Rivers, Francine,.Sílas.Trnava:Dobrá kniha.2010.9788071416333; 978-80-7141-633-3.biblistika.;
859 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-521-9.biblistika.;
860 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.biblistika.;
861 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-627-2.biblistika.;
862 Riversová, Francine.Amos _ Výnimoční biblickí muži. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-670-8.biblistika.;
863 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-492-1.biblistika.;
864 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.biblistika.;
865 Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-598-5.biblistika.;
866 Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.katechetika.;
867 Robert, Helebrandt.Kniežatá zloby.Bratislava ::AGRES.1991.80-85406-04-7.politológia.;
868 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.spiritualita.;
869 Rohr, Richard.Všechno má své místo : dar kontemplativní modlitby.:Vyšehrad.2003.80-7021-584-4.spiritualita.;
870 Rohr, Richard.Všechno má své místo : dar kontemplativní modlitby.:Vyšehrad.2003.80-7021-584-4.spiritualita.;
871 Roland, E. Murphy.Tóra.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-327-5.biblistika.;
872 Román, José María.Svätý Vincent de Paul. Charis:Bratislava.2002.80-88743-48-6.životopisy.;
873 Romanelli, Giandomenico.Venedig.Köln:Könemann.1997.3895085928 (viaz.); 3-89508-592-8.história.;
874 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.životopisy.;
875 Różycki, Ignacy, 1911-1983 - autor.Boží Milosrdenství :.:Olomouc :.1999.80-7266-023-3.spiritualita.;
876 Rúfus, Milan..Básne /.Bratislava ::Slov. spis.,.1975..beletria.;
877 Rusiňáková, Magdaléna.Anka Kolesárová.Bratislava:Lúč.2017.9788081790720 (brož.); 978-80-8179-072-0.životopisy.;
878 Ružeková, Elena.V mene Božom.:.2014..história.;
879 Rybár, Ján.Potreba náboženstva v súčasnom svete.Trnava:.2000..teológia.;
880 Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:.1990?..beletria.;
881 Rybár, Ján, SchP.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.homiletika.;
882 Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.teológia.;
883 Ryszard Fenigsen.Eutanazja, Smierc z wyboru?.:.1997.83-7033-063-0.teológia.;
884 Ryš, Grzegorz.Inkvizícia. .Liesek :Rímskokatolícky farský úrad.2002.80-968866-4-9.dominikani.;
885 Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.teológia.;
886 Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-180-7.spiritualita.;
887 Santa, Thomas M. - autor.Porozumět úzkostlivým :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-511-X.spiritualita.;
888 Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.spiritualita.;
889 Savonarola, Girolamo.Útěcha mého putování a Poslední meditace nad žalmem Miserere.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-30-9.dominikani.;
890 Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.teológia.;
891 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.teológia.;
892 Seewald, Peter.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.magistérium.;
893 Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.spiritualita.;
894 Senčík, Štefan.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.1995.80-85581-09-4.spiritualita.;
895 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.životopisy.;
896 Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1990.091986550X;0-919865-50-X.životopisy.;
897 Sendler, Egon.Byzantské ikony Božej Matky.:Németh Oto.2006.80-88949-91-2.máriológia.;
898 Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..životopisy.;
899 Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-354-2.životopisy.;
900 Sheen, Fulton.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-314-3.homiletika.;
901 Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.spiritualita.;
902 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.životopisy.;
903 Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.životopisy.;
904 Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.katechetika.;
905 Schmidt, Zoltán Matej, SDB.Všetko je stvorené skrze neho a pre neho (Kol 1,16) c Zoltán Schmidt.Senica:[Tlačiareň a kníhviazačstvo].2001.80-968425-3-6.skripta.;
906 Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.2002.80-88949-56-4.teológia.;
907 Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.teológia.;
908 Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.1998.80-86146-05-7.teológia.;
909 Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.1998.80-85959-37-2.teológia.;
910 Schott.Zo stola Božieho slova.Trnava:Dobrá kniha.2000.8071412724 (brož.); 80-7141-272-4.homiletika.;
911 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.životopisy.;
912 Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.životopisy.;
913 Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.dominikani.;
914 Siepak, Elżbieta.Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.Kraków:Vydavatel\'stvo Misericordia Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.2017.9788363916602; 978-83-63916-60-2.história.;
915 Siepaková, Alžbeta.Ruženec so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.:.2018.9788363916916; 978-83-63916-91-6.meditácie.;
916 Siepaková, Alžbeta.Ruženec so svätou Faustínou v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva.:.2018.9788363916916; 978-83-63916-91-6.meditácie.;
917 Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.2000.80-7266-055-1.homiletika.;
918 Simajchl, Ladislav.Manželstvo v zábehu.. USPO:Bratislava.1999.80-88717-37-X.katechetika.;
919 Sinka, Tarsycjusz(1932-2006)..Zarys liturgiki.Gościkowo ; Paradyż ::Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne,.1988..teológia.;
920 Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-03-0.spiritualita.;
921 Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.spiritualita.;
922 Sirovič, František,1920-.Peter, miluješ ma?.Nitra:Sopločnosť Božieho slova.2014.9788089688029 (brož.); 978-80-89688-02-9.meditácie.;
923 Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.história.;
924 Skoblík, Jiří, 1932- - autor.Na cestě po Jeho stopách :.:Praha :.1993.80-85795-04-3.homiletika.;
925 Skrydlewski, OP.Chrzescijanska wizja milosci.:.1989.83-86204-36-2.teológia.;
926 Slabý, Adolf, 1932- - autor.Pastorální medicína a zdravotní etika.:Praha :.1991.80-7066-411-8.skripta.;
927 Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991364; 978-80-8099-136-4.homiletika.;
928 Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991371; 978-80-8099-137-1.homiletika.;
929 Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.2007.978-80-7141-574-9.spiritualita.;
930 Slaninka, Leopold.Psychológia a spiritualita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-713-5.psychológia.;
931 Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.životopisy.;
932 Slovák, Július.Odhodlaní zmeniť svet.:.2017.9788097231682; 978-80-972316-8-2.spiritualita.;
933 Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.meditácie.;
934 Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.1994.80-85282-85-2.teológia.;
935 Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.životopisy.;
936 Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.teológia.;
937 Sonet, Denis.Pocit viny. Čo sním?. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-835-7.spiritualita.;
938 Sonet, Denis, 1926-.Já tě snad přetrhnu!.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-321-0.katechetika.;
939 Sopóci, Jan.Základy sociológie.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1995.80-08-00042-2.psychológia.;
940 Sorg, Anton.Čo znamená meno Ježiš.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2001.80-7165-172-9.teológia.;
941 Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.filozofia.;
942 Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.dominikani.;
943 Spiež, Jan Andrzej, OP.Šviety Dominik.:.2004.83-7318-436-8.dominikani.;
944 Srholec, Anton, SDB.Sviatočné pozdravy.Bratislava:Slovart.2014.9788055610429;978-80-556-1042-9.homiletika.;
945 Stanček, Ľubomír, CM.Nad Božím slovom 1. diel . Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-036-0.homiletika.;
946 Stanček, Ľubomír, CM.Čnosti. Spišské Podhradie:KS.2005.80-89170-16-1.teológia.;
947 Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.teológia.;
948 Stanislaw, Bielecki.Dovoľte deťom prichádzať ku mne.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-376-3.homiletika.;
949 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.spiritualita.;
950 Stinissen, Wilfrid.Noc je mým světlem.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-185-8.spiritualita.;
951 Stinissen, Wilfrid.Otče, odevzdávám se ti. :Kostelní Vydří : Karmelitánské nakl..1999.80-7192-404-0.spiritualita.;
952 Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filosofie : Hans Joachim Stoerig.Praha:ZVON.1991.80-7113-041-9.filozofia.;
953 Stolárik, Stanislav, biskup.Stručne o dejinách filozofie..Košice:Kňazský seminár sv. K.Boromejského.1998.80-7165-133-8.filozofia.;
954 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.spiritualita.;
955 Strižev, Alexander.Pravoslávna ikona.1. :Oto Németh.2010.978-80-89277-32-2.máriológia.;
956 Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.2005.80-89067-33-6.teológia.;
957 Studený Jaroslav ThDr..Křesťanské symboly.Olomouc:.1992..teológia.;
958 Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.meditácie.;
959 Sucháň, Ján.Stretnutia. .Nová Dubnica:Anna Bajzíková-Hladká.2008.978-80-970068-5-3.beletria.;
960 Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.homiletika.;
961 Sucháň, Ján.Ži a nechaj žiť. PS Mont:Bratislava.1998.80-967620-3-6.beletria.;
962 Sucháň, Jan.Zrenie.:PS MONT.2000.80-967620-4-4.beletria.;
963 Sucháň, Ján,.S Bohom sa hrávam odmala.[Nová Dubnica]:[Anna Bajzíková-Hladká].2014.9788097025540 (viaz.); 978-80-970255-4-0.homiletika.;
964 Sucháň, Ján,.Čaša života.[Nová Dubnica:Vydavateľstvo Anna Bajzíková-Hladká].2015.9788097025557; 978-80-970255-5-7.homiletika.;
965 Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.spiritualita.;
966 Sussmann, Ayala..Qumran :.St. Gallen ::Verlag am Klosterhof,.1999.3906616487.biblistika.;
967 Sutor, Bernhard.Politická etika. Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-222-8.teológia.;
968 Sutter, P..Satan v Ilfurte.Bratislava:Križanovo nakladateľstvo.1947..spiritualita.;
969 Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad.1970..dominikani.;
970 Szczepanowicz, Marian.Kuriéri Božieho slova :.:.2010.978-80-89694-25-9.životopisy.;
971 Szustak, Adam.Hrniec strachu.:.2018.9788081930195; 978-80-8193-019-5.spiritualita.;
972 Šalát, Dušan.Vám, chlapci a dievčatá, ktoré chcete poznávať pravdu a žiť čistým životom c Dušan Šalát ; Fotogr. Pavol Repka, Milíč Blahout, Tibor Hrabovský.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-17-5.katechetika.;
973 Šatura, Vladimír, SJ.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-513-8.spiritualita.;
974 Šimulčík, Jan.Zápas o nádej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-234-2.cirkevné dejiny.;
975 Škarvada, Jaroslav.Abys živ byl.Praha:Krystal OP.1993.80-901528-0-5.homiletika.;
976 Škarvada, Jaroslav, 1924-2010 - autor.Z archivu pastýře exulantů.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-076-2.história.;
977 Škubla, Pavol.Zvonice, kostoly a kalvárie Slovenska.Bratislava:Perfekt.2015.9788080466930 (viaz.); 978-80-8046-693-0.história.;
978 Škubla, Pavol.Nový atlas húb do vrecka.Bratislava:Príroda.2007.978-80-07-01213-4.prírodné vedy.;
979 Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-185-X.teológia.;
980 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.cirkevné dejiny.;
981 Šoltés, Ladislav.Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0687-8.skripta.;
982 Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.2004.80-88949-69-6.spiritualita.;
983 Špidlík, Tomáš kardinál.Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka.:Refugium Velehrad-Roma.2002.80-86045-84-6.spiritualita.;
984 Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Apoštol národů svatý Pavel.:Olomouc :.2008.978-80-7412-005-3.životopisy.;
985 Špidlík, Tomáš,(1919-2010).Vatikánské promluvy :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2012.978-80-7412-114-2.homiletika.;
986 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..cirkevné dejiny.;
987 Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.1995.80-967341-0-5.teológia.;
988 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.spiritualita.;
989 Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:.2003..máriológia.;
990 Štefan, Miko.Čierny Anjel z Limy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-261-X.dominikani.;
991 Štěpán, Martin Filip..Imago repr?sentativa passionis Christi :; l´essenza del sacrificio della Messa nella sua parte forma.Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2007.978-80-7266-264-7.dominikani.;
992 Štivar, Bonaventura J. - autor.Modlitba Otců pouště.Olomouc ::Olomouc :.1998.80-238-3607-2.spiritualita.;
993 Štrbák, Martin.Liturgia Eucharistie .:Katolícke biblické dielo.2009.978-80-89120-21-5.teológia.;
994 Šubík, František, MUDr..Nedopoviem slovom.....:Matica slovenská.2003.80-7090-702-9.beletria.;
995 Šuppa, Jozef,.Byť s Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071418948 (brož.); 978-80-7141-894-8.meditácie.;
996 Šuppa, Jozef,.Byť s Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418481; 978-80-7141-848-1.meditácie.;
997 Šuráb, Marián.Vernosť Bohu a človekovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-872-9.homiletika.;
998 Šuráb, Marian.Aby nás radi počúvali: . Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2004.80-88741-50-5.katechetika.;
999 Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2016.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.spiritualita.;
1000 Tampierová, Helena.Thomas More-státník a teolog.Brno:L.Marek.2002.80-86263-34-7.životopisy.;
1001 Tanguy, Marie Pouliquen.Duchovní zkouška :; cesta růstu.:Paulínky.2007.978-80-86949-22-2.spiritualita.;
1002 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.spiritualita.;
1003 Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.1999.80-7114-271-9.spiritualita.;
1004 Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.1992.80-7114-050-3.spiritualita.;
1005 Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.spiritualita.;
1006 Tauler, Jan.Propast k propasti volá : kázání.Praha:Krystal OP.2003.80-85929-62-7.dominikani.;
1007 Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.katechetika.;
1008 Taylor, Alec.Môj prvý komentár k biblickej knihe.:.2016..biblistika.;
1009 Tändzin Gjamccho,.Ako byť šťastný.[Bratislava]:Slovart.2016.9788055614632 (viaz.); 978-80-556-1463-2.religionistika.;
1010 Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.spiritualita.;
1011 Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.spiritualita.;
1012 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.spiritualita.;
1013 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.spiritualita.;
1014 Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.spiritualita.;
1015 Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.spiritualita.;
1016 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-656-6.spiritualita.;
1017 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-715-5.spiritualita.;
1018 Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.spiritualita.;
1019 Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.spiritualita.;
1020 Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.spiritualita.;
1021 Terezie, od Ježíše, svatá.Nad Velepísní a jiné spisy.Kostelní Vydří:Nakl.Tisk.Vimperk.1991.80-900807-2-3.spiritualita.;
1022 Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-323-2.spiritualita.;
1023 Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.spiritualita.;
1024 Theodossios-Marie de la Croix.Homélies Pour la Fete de Saint Dominique.:.1980?..dominikani.;
1025 Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-21-6.máriológia.;
1026 Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6.spiritualita.;
1027 Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.dominikani.;
1028 Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.dominikani.;
1029 Timothy Radcliffe OP.Nazývám vás přáteli. Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-679-5.dominikani.;
1030 Tománek, Pavol,.Diabol: Božie stvorenie? :.Brno ::Tribun EU,.2013.978-80-263-0529-3.religionistika.;
1031 Tomáš Akvinský.Summa proti pohanum. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..dominikani.;
1032 Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal.1937..dominikani.;
1033 Tomáš Kempenský,.Nasledovanie Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610639; 978-80-8161-063-9.meditácie.;
1034 Tomáš Štorcel.Anglická konverzácia.Bratislava:Príroda.2007.80-07-01336-9.slovníky.;
1035 Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.2003.80-85929-60-0.dominikani.;
1036 Tomáš, Akvinský.O lásce : výběr otázek z Teologické sumy.:Krystal OP.2005.80-85929-71-6.dominikani.;
1037 Tomáš, Špidlík.Eucharistie : lék nesmrtelnosti.:Refugium Velehrad-Roma.2005.80-86715-39-6.spiritualita.;
1038 Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.magistérium.;
1039 Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Trnava, Rím, Bratislava:SSV v spolupráci so SÚSCM vo Vyd. Ikar.1991.80-85198-35-5.životopisy.;
1040 Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-289-1.teológia.;
1041 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.životopisy.;
1042 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.životopisy.;
1043 Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.meditácie.;
1044 Toni Hiebeler.Allegra Unterengadin.:.1976.3-7634-0313-2.história.;
1045 Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.história.;
1046 Trabalka.Hebrejsko-slovenský slovník /.Bratislava ::Zing Print,.1996.80-967704-0-3.biblistika.;
1047 Tresmontant, Claude.Hebrejský Kristus : Jazyk a stáří evangelií.Košice:Knižná dielňa Timotej.1996.80-966961-8-1.biblistika.;
1048 Tretera, Jiří Rajmund.Církevní právo : 1.díl. : Úvod do základního a pokračujícího kursu.Praha:Editio Sti.1992.80-901252-4-7.dominikani.;
1049 Trstenský, František.Aby si poznal spoľahlivosť učenia : Úvod do Nového zákona.Svit:Katolícke biblické dielo.2006.80-89120-08-3.biblistika.;
1050 Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.biblistika.;
1051 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.cirkevné dejiny.;
1052 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.životopisy.;
1053 Tugwell, Simon..Saint Dominic /.[Strasbourg] ::[Editions du cigne],.1995.2877182789.skripta.;
1054 Tumová, Magdaléna.Rozprávky o sv. Zdislave.:Németh Oto.2007.978-80-89277-09-4.dominikani.;
1055 Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.spiritualita.;
1056 Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.2003.80-7165-400-0.životopisy.;
1057 Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9.biblistika.;
1058 Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.dominikani.;
1059 Urbanová, Jana Kristiána.Symboly v poézii sv. Jána z Kríža.:.1999..skripta.;
1060 Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.katechetika.;
1061 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.katechetika.;
1062 Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.katechetika.;
1063 Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.teológia.;
1064 Vácha, Marek Orko.Tančiace skaly : O vývoji života na Zemi, o človeku a o Bohu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-510-8.teológia.;
1065 Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-574-4.teológia.;
1066 Valo, Peter,.Spovedné tajomstvo.:.2018.9788089359844; 978-80-89359-84-4.beletria.;
1067 Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.2008.978-80-89386-01-7.meditácie.;
1068 Vamosh.Každodenný život v Ježišovej dobe. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-49-2.biblistika.;
1069 Vandeman, George E., 1916-2000 - autor.Co se mi líbí na luteránech, baptistech, metodistech, charizmaticích, katolících, židovských přátelích, adventistech.:Praha :.1993.80-7172-004-6.religionistika.;
1070 Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.spiritualita.;
1071 Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4.spiritualita.;
1072 Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.spiritualita.;
1073 Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.spiritualita.;
1074 Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.spiritualita.;
1075 Vargová, Klaudia,.Biblické princípy zasľúbení.:.2019.9788057009962; 978-80-570-0996-2.biblistika.;
1076 Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.biblistika.;
1077 Varšo, Miroslav .Ozeáš, Joel, Amos.Bratislava-Kežmarok:Teologická fakulta Trnavskej univerzity-Vydavateľstvo Vivit.2015.9788081750038;978-80-8175-003-8.biblistika.;
1078 Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.máriológia.;
1079 Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.cirkevné dejiny.;
1080 Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.1990.80-7113-005-2.katechetika.;
1081 Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.biblistika.;
1082 Vella Elias.Vystup na horu manželstva.:.2013.978-80-89606-02-3.spiritualita.;
1083 Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.1997.80-88795-43-5.spiritualita.;
1084 Vella, Elias OFM.Keď Duch Svätý píše môj život. .Veľký Lapáš :Per Immaculatam.2008.978-80-970006-0-8.spiritualita.;
1085 Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.spiritualita.;
1086 Vella, Elias,1941-.Ježiš, môj uzdravovateľ.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2012.9788097000691 (brož.); 978-80-970006-9-1.spiritualita.;
1087 Vella, Elias,1941-.Rieka vody života.Zvolen:Združenie Jas.2011.9788089219261 (brož.); 978-80-89219-26-1.spiritualita.;
1088 Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.máriológia.;
1089 Venden, Morris L.,1932-2013.Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery.Vrútky:Advent Orion.2014.9788080711672 (viaz.); 978-80-8071-167-2.katechetika.;
1090 Vera, Sinton.Nájsť silu odpustiť.:Alfa konti.1999.80-88739-46-2.spiritualita.;
1091 Vernant, Jean.Řecký člověk a jeho svět : z anglických originálů přeložily Lucie Fialková a Vlasta Lišková.Praha:Vyšehrad.2005.80-7021-731-6.história.;
1092 Verwer, George - autor.Hlad po opravdovosti :.:Praha :.2001.80-7255-038-1.spiritualita.;
1093 Veselý Jiří Maria, OP.Co dává Velehrad Evropě.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..cirkevné dejiny.;
1094 Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.dominikani.;
1095 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.dominikani.;
1096 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Samotka v Želivě.Rosice u Brna:Gloria.2002.80-86200-58-2.cirkevné dejiny.;
1097 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.dominikani.;
1098 Vicenová, Mária.Osloboď ma, Pane!.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2015.9788089686063; 978-80-89686-06-3.spiritualita.;
1099 Vicenová, Mária.Vytrhnem ťa z rúk nepriateľov!.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2016.9788089686131; 978-80-89686-13-1.spiritualita.;
1100 Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-4-7.spiritualita.;
1101 Vicenová, Mária.Kristoterapia.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686025 (brož.); 978-80-89686-02-5.psychológia.;
1102 Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.2012.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.katechetika.;
1103 Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.katechetika.;
1104 Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.dominikani.;
1105 Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.teológia.;
1106 Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske.1946..dominikani.;
1107 Vivaldelli, Emanuela.ABC manželstva.Bratislava:Lúč.2013.9788071149248 (brož.); 978-80-7114-924-8.katechetika.;
1108 Vivaldelli, Emanuela.ABC manželstva.Bratislava:Lúč.2013.9788071149248 (brož.); 978-80-7114-924-8.katechetika.;
1109 Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4.meditácie.;
1110 Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.dominikani.;
1111 Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.dominikani.;
1112 Vnuk, František.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.2006.80-7114-533-5.cirkevné dejiny.;
1113 Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.teológia.;
1114 Vodičková, Stanislava.Velehrad vás volá!.Praha; Olomouc:Ústav pro studium totalitních režimů; Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.2015.9788087912300 (brož.); 978-80-87912-30-0.história.;
1115 Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..psychológia.;
1116 Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6.máriológia.;
1117 Vrabcová, Marie,.Zamyslenia.:.2017.9788055902586; 978-80-559-0258-6.životopisy.;
1118 Vrablec Jozef, ThDr..Nádej večného života.Olomouc:.1993..skripta.;
1119 Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-369-5.máriológia.;
1120 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.teológia.;
1121 Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-165-X.teológia.;
1122 Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.2000.80-7165-279-2.homiletika.;
1123 Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.teológia.;
1124 Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-734-0.teológia.;
1125 Vytrvalá, Jitka.Pobořený chrám :.:.2015.978-80-7450-181-4.katechetika.;
1126 Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.1992.80-7113-062-1.religionistika.;
1127 Watchmann Nee.Lámanie vonkajšieho človeka a oslobodzovanie ducha.Anaheim:Living Stream Ministry.2000.0736311165; 0-7363-1116-5.spiritualita.;
1128 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.životopisy.;
1129 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.životopisy.;
1130 Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.životopisy.;
1131 Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-52-9.spiritualita.;
1132 Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.2006.80-7114-573-4.teológia.;
1133 White, Viktor.Jak studovat.:.1951 reprint..dominikani.;
1134 Wilhelm Museler.Deutsche Kunst.:.1970..história.;
1135 Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.životopisy.;
1136 Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.2008.978-80-88724-33-9.spiritualita.;
1137 Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.biblistika.;
1138 Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.biblistika.;
1139 Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.2008.8-09041-430-3.cirkevné dejiny.;
1140 Wotkeová, Zuzana.Imparate Italiano.Naučte se italsky.Brno:Lingua centrum.1991.80-901089-2-X.slovníky.;
1141 Zacharias, Ravi.Lotos a kříž : rozhovor Ježíše s Buddhou.Brno:Návrat.2003.80-7255-064-0.religionistika.;
1142 zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.spiritualita.;
1143 Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.1995.80-7113-136-9.spiritualita.;