logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Collectio Sermonum panegyiricorum ….B. m.:.B. r...11a.DL 011;
2 .Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum. Georgii XIII. Pontif. Max..Coloniae Munatianae:.1682..11a.DL 017;
3 .Rituale strigoniense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum.Budín:.1818..11b.DL 018;
4 .Rituale strigoniense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum.Budín:.1818..11b.DL 019;
5 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis ad annum 1836.Strigonii:.1836..11b.DL 026;
6 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1872.Strigonii:.1872..11b.DL 028;
7 .Breviarum Romanum. Pars autumnalis..Mechliniae:.1854..11b.DL 029;
8 .Diurnae Breviarii Romani ….B. m.:.1791..11b.DL 030;
9 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1884.Strigonii:.1884..11b.DL 031;
10 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1911.Strigonii:.1911..11b.DL 033;
11 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1883.Strigonii:.1883..11b.DL 034;
12 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1905.Strigonii:.1905..11b.DL 035;
13 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis pro anno 1876.Strigonii:.1876..11b.DL 036;
14 .Praenotationes.B. m.:.B. r...11b.DL 037;
15 .Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae 1927.Tyrnaviae:.1927..11b.DL 039;
16 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1888.B. m.:.1888..21b.DL 062;
17 .Uj Magyar sion Egyházirodalmi folyúirat ….Esztergom:.1885..21a.DL 063;
18 .A Magyországi papi imaegysűlet értesítoje.Györ:.1892..21a.DL 064;
19 .A Magyországi papi imaegysűlet értesítoje.Györ:.1889..21a.DL 065;
20 .Institutiones oratoriae in usum gymnasiorum regni ….Budae:.1843..21b.DL 069;
21 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno ….Strigonii:.1886..21b.DL 074;
22 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1870.Strigonii:.1870..21b.DL 075;
23 .Magyar sion Egyházirodalmi folyóirot.Esztergom:.1899..21b.DL 076;
24 .Magyar sion Egyházirodalmi folyóirot ….Esztergom:.1901..21b.DL 077;
25 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis ad annum 1843.Strigonii:.1843..21b.DL 080;
26 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis ad annum 1839.Strigonii:.1839..21b.DL 082;
27 .Katholikus Lelkipásztor.Esztergom:.1873..21b.DL 084;
28 .Katholikus Lelkipásztor.Esztergom:.1873..21b.DL 087;
29 .E'szrevételek Ghiczy Kálman úrnak 1871. ápril 3-án.Pest:.1871..21b.DL 089/b;
30 .A Kath. Autonomia hordejere az egyház ….Pest:.1871..21b.DL 089/c;
31 .A Magyarországi latin és görög szertartásu katholikus egyház ....Pest:.1871..21b.DL 089/d;
32 .Segédkönyv a deákul tanuló magyarnak könnyeggségére.Pesten:.1838..21b.DL 094;
33 .Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1948..21b.DL 096;
34 .Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1949..21b.DL 097;
35 .Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1932..21b.DL 098;
36 .Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1933..21b.DL 099;
37 .Directorium Romano Tyrnaviae ….Tyrnaviae:.1923..21b.DL 100;
38 .Név-és lak-könyve az 1839 eszt. Junius 2. napjára ….Pozsonyban:.1839..21b.DL 101;
39 .Barromaeus. Kath. hitszónoklati havi folyóvial ….Györ:.1901-06..21b.DL 103;
40 .Az állami anyakönyvekröl a házaszági jógról és ….Budapest:.1895..21a.DL 105;
41 .Isten igéje szent beszédekben.Esztergom:.1888..21a.DL 110;
42 .Barromaeus katholikus hitszónoklati havi ….Györ:.1897..21a.DL 118;
43 .Rituale Strigoniense pro sacris functionibus ….Budae:.1858..21b.DL 123;
44 .Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1858..21b.DL 124;
45 .Libri paralipomenon.Parisiis:.1705..31b.DL 129;
46 .Breviarum Romanum ex decreto ss. Concilii.Mechliniae:.1854..31b.DL 137;
47 .Compendium moralis evangelicae, sive considerationes christianae super ....Parisiis:.1694..31b.DL 138;
48 .Sacrosanctum cocilium Tridentinum, additis ….Coloniae Agrippinae:.1738..31a.DL 149;
49 .Rituale Strigoniense, seu ….Tyrnaviae:.1692..31b.DL 151;
50 .Libri Machabeorum duo Esdrae ….Parisiis:.1705..31b.DL 154;
51 .Az ege'sz keresztény hit-tudomány katechetai ….Pesten:.1883..31b.DL 168;
52 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1895.Strigonii:.1895..31b.DL 169;
53 .Ó és új szövetségi szentírás a Vulgata ….Egerben:.1865..42a.DL 180;
54 .Ezernyocszázharminckettö – Ha-ik évi….Pozsonyban:.1836..52.DL 183;
55 .Papok Lapja 1885 évi folyam ….Budapest:.1885..41.DL 186;
56 .Egyházi imák..B. m.:.1900?? B. r...41.DL 191;
57 .Prophetae majores..Parisiis:.1705..41.DL 192;
58 .Tripartitum Juris Tyrocinium, juxta ordinem ….Tyrnaviae:.1733..41.DL 194;
59 .Biblia Sacra vulgatae editionis. Tomus I..Parisiis:.1705..41.DL 195;
60 .Breviarum Romanum ex decreto … s. Pii V. Pontificis Maximi ….Mechliniae:.1854..31a.DL 198;
61 .Breviarum Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentimi ….Mechlinae:.1854..41.DL 199;
62 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1875.Strigonii:.1875..51b.DL 202;
63 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1874.Strigonii:.1874..51b.DL 203;
64 .Schematismus hierarchiae ecclesiae Hungaricae, ….Strigonii:.1852..51b.DL 204;
65 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1863.Strigonii:.1863..51b.DL 205;
66 .Magyar sion Egyházirodalmi havi ….Esztergom:.1900..51b.DL 207;
67 .Élemi Katekizmus magyarazáta ….Esztergom:.1878..51b.DL 208;
68 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno ….Strigonii:.1882..51b.DL 209;
69 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1880.Strigonii:.1880..51b.DL 210;
70 .Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1858..51a.DL 214;
71 .Propria sanctorum pro Archi-Dioecesi Strigoniensi procusa 1854..Strigonii:.1854..51b.DL 230;
72 .JÓ Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat..Budapest:.1885..51a.DL 232;
73 .Compendium moralis actuum apost. Epistolarum S. Pauli ….Parisiis:.1698..51b.DL 233;
74 .Fragmentum quatrum historicum, ad praece ….Tyrnaviae:.1817..51b.DL 236;
75 .Az egész keresztény hit-tudomány katechétai ….Esztegom:.1833..51b.DL 237;
76 .Rituale Romanum Pauli Quinti ….Venetiis:.1775..51b.DL 241;
77 .Codex iuris canonici Pii X. Pontificis ….Friburgi Brisgoviae:.1920..51b.DL 245;
78 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1877.Strigonii:.1877..51b.DL 247;
79 .Institutiones grammaticae in usum cholarum gramaticarum ….Budae:.1842..12b.DL 257;
80 .Protoccolum Intimatorum Regiorum et Vicariatorum.B. m.:.1825..52.DL 264;
81 .Selecta Latini sermonis exempla in usum ….Budae:.1843..12b.DL 267;
82 .Calendarium Regiae Univesitatis Budensis ad annum Jesu Christi….Budae:.1779..12b.DL 270;
83 .A Magyarországi Papi Imaegyesűlet.Györ:.1888..12a.DL 282;
84 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1885.Strigonii:.1885..12b.DL 284;
85 .Schematismus Venerabilis cleri administrationis apostolico sancti Adalberti 1944.Tyrnaviae:.1944..12b.DL 285;
86 .Novum sidus Hungariae sive sanctissima Dei et dolorum ….Tyrnaviae:.1746..12a.DL 291;
87 .Institutiones grammaticae in usum scholarum ….Budae:.1840..12b.DL 294;
88 .Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Strigoniensis ad annum 1850.Strigonii:.1850..12b.DL 308;
89 .Az ó és új Testamentomi Szent Historiának ….Budán:.1841..12b.DL 309;
90 .Modlitby z 18. a 19. stor..Strigoniense:.1853..12b.DL 312;
91 .A Predikátziora való Ének..B. m.:.1750..12b.DL 312 (1);
92 .PÍSEN pri kázaní.B. m.:.1750..12b.DL 312 (2);
93 .Satz-und Ordnungen einer löblichen Versammlung ….Presburg:.1779..12b.DL 312 (4);
94 .Hatodik Pius Római Pápától kiadatott imádságos könyvetske ....Pešť:.1806..12b.DL 312 (6);
95 .Egy szenvedö de magát a jövendö élet ….Komáromban:.1805..12b.DL 312 (7);
96 .Hatodik Pius Római Pápától kiadatott imádságos könyvetske ....Pešť:.1806..12b.DL 312 (8);
97 .Esztergomi várban lévö tsudálatos Szent Szűzhez ….B. m.:.1760..12b.DL 312 (9);
98 .E' lö Rózsa Imádságos és énekes könyv, az E'lö ….Pesten:.1853..22b.DL 318;
99 .Isten a valódi szeretet!.Pest:.1862..22b.DL 320;
100 .A kereszténység eredményei ….Pesten:.1850..22b.DL 321;
101 .Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis ad annum 1845.Strigonii:.1845..22b.DL 327;
102 .Barromaeus. Katholikus hitszómoklati havi ….Györ:.1897..22b.DL 328;
103 .A Magyarországi Papi Imaegyesűlet és ….Györ:.1908..22b.DL 330;
104 .A Magyarországi Papi Imaegyesűlet.Györ:.1895-97..22a.DL 340;
105 .A Magyarországi Papi Imaegyesűlet.Györ:.1887..22a.DL 343;
106 .Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1858..22a.DL 344;
107 .Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Budae:.1818..22a.DL 345;
108 .Matrika pokrstených.Misérd:.1804-50..41.DL 357;
109 .Protokol.Mesérden:.1759..41.DL 358;
110 .Rationes Ecl..Dénesden:.1750..41.DL 359;
111 .Institutiones Ecclesiasticae.Romae:.1747..41.DL 361;
112 .Matrika birmovaných.Misérden:.1871..41.DL 364;
113 .Rituale Strigoniense seu formula agendorum in ….Tyrnaviae:.1772..22b.DL 365;
114 .Fragmentum sextum historico-dogmaticum de Christiani ….Tyrnaviae:.1818..32a.DL 385;
115 .Fragmentum quintum historico-dogmaticum de neoterica ….Tyrnaviae:.1818..32a.DL 386;
116 .Officia sanctorum in ….Strigonii:.1823..32a.DL 387;
117 .Áhitatotsság oráji III. rézs..Budán:.1829..32a.DL 402;
118 .Áhitatotsság oráji IV. rézs..Budán:.1829..32a.DL 403;
119 .Áhitatotsság oráji V.. rézs..Budán:.1829..32a.DL 404;
120 .Áhitatotsság oráji VI. rézs..Budán:.1830..32a.DL 405;
121 .Egyetemes Magyar Encyklopedia III. kötet.Pesten:.1861..32a.DL 412;
122 .Egyetemes Magyar Encyklopedia IV. kötet.Pest:.1862..32a.DL 413;
123 .Schematismus venerabilis cleri administrationis apostolicae.Tyrnaviensis:.1933..32b.DL 418;
124 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1869.Strigonii:.1869..32b.DL 420;
125 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1878.Strigonii:.1878..32b.DL 421;
126 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1871.Strigonii:.1871..32b.DL 422;
127 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1887.Strigonii:.1887..32b.DL 423;
128 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1890.Strigonii:.1890..42b.DL 424;
129 .Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 1891.Strigonii:.1891..42b.DL 425;
130 .Schematismus venerabilis cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis ad annum 1848.Budae:.1848..42b.DL 426;
131 .Selecta Latini sermonis exempla ….Budae:.1845..42b.DL 436;
132 .Ecclesiasticis editarum ….Tyrnaviae:.1834..42b.DL 443;
133 .Rationes Ecclesiae parochialis.Mesérdensis:.1676..42a.DL 455;
134 .Rationes Ecclesiae parochialis.Mesérdensis:.1807..41.DL 456;
135 .Rationes Ecclesiae filialis ….Mésérdensis:.1868..42a.DL 458;
136 .Papok Lapja.Budapest:.1887..42a.DL 465;
137 .Papok Lapja.Budapest:.1888..42a.DL 466;
138 .Papok Lapja.Budapest:.1886..42a.DL 467;
139 .Circulares Literae dioecesanae.Strigonii:.1878..42a.DL 468;
140 .Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu z roku 1919.Bratislava:n. vl..1920..41.DL 469;
141 .Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini ….Venetiis:.1786..42a.DL 474;
142 .Sacrom Bibliorum Vulgatae editionis ….Venetiis:.1754..42a.DL 476;
143 .Rationes Ecclesiarum, et ....B. m.:.1926-36..41.DL 478;
144 .Rationes Ecclesiarum, et ....B. m.:.1900-10..41.DL 479;
145 .Protokol ….. 1853.B. m.:.1853..52.DL 480;
146 .Liber Rationum de piis fundationibus pro sacris.B. m.:.1868..41.DL 481;
147 .Liber Rationum de piis fundationibus pro sacris.B. m.:.1886..41.DL 482;
148 .Szent Biblia mellyet az egész.Nagy Szombat:.1782..42a.DL 483;
149 .Tizen-két Tsillagi korona ….Budán:.1769..52.DL 486;
150 .Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini ….Tyrnaviae:.1702..52.DL 487;
151 .Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini ….Ratisbonae:.1911..52.DL 488;
152 .Homiletische Bibliothek fűr … Dritter Band.St. Pölten:.1787..23b.DL 490/3;
153 .Homiletische Bibliothek fűr … Vierter Band.St. Pölten:.1787..23b.DL 490/4;
154 .Homiletische Bibliothek fűr … Fűnfter Band.St. Pölten:.1788..23b.DL 490/5;
155 .Homiletische Bibliothek fűr … Achter Band.St. Pölten:.1788..23b.DL 490/8;
156 .Homiletische Bibliothek fűr … Neunter Band.St. Pölten:.1789..23b.DL 490/9;
157 .Homiletische Bibliothek fűr … Zehnter Band.St. Pölten:.1789..23b.DL 490/10;
158 .Homiletische Bibliothek fűr … Elfter Band.St. Pölten:.1789..23b.DL 490/11;
159 .Homiletische Bibliothek fűr … Zwölfter und Letzter Band.St. Pölten:.1791..23b.DL 490/12;
160 .Methodenbuch oder Anleitung zur ....Wien:.1842..33b.DL 510;
161 .Feierstunden fűr ….Wien:.1835..33b.DL 515;
162 .Allgemeines östereichchische Bűrgel. Gesetzbuch.Wien:.1853..33b.DL 524;
163 .Wer sind die Aufklärer?.Augsburg:.1790..53b.DL 549;
164 .Novitiatsandenken Aus den ….Regensburg:.1876..53b.DL 553;
165 .Correspodenz der Assciatio … Zehnter, Eilfter Jahrgang.Wien:.1890,1889..13a.DL 574/a;
166 .Correspodenz der Assciatio …Zwölfter, Dreizehnter Jahrgang.Wien:.1891,1892..13a.DL 574/b;
167 .Correspodenz der Assciatio …Vierzehnter Jahrgang.Wien:.1893,1894..13a.DL 574/c;
168 .Correspodenz der Assciatio … Sechszehnter, Siebzehnter Jahrgang.Wien:.1895,1896..13a.DL 574/d;
169 .Die katholischen Missionen.B. m.:.B. r..13a.DL 576;
170 .Austria – Kalender.B. m.:.1843..14a.DL 635;
171 .Die Frucht der geistlichen Exertitien.B. m.:.1855..24b.DL 637;
172 .Fastenpredigten.Wien:.1822..24b.DL 647;
173 .Macht und Einheit Österreichs.B. m.:.1859..24b.DL 648;
174 .Missale Romanum.Ratisbonae:.1876..24a.DL 650;
175 .Missale Romanum.Ratisbonae:.1912..22a.DL 651;
176 .Missale Romanum.Ratisbonae:.1869..22a.DL 652;
177 .Missale Romanum.Ratisbonae:.1890..22a.DL 653;
178 .Missale Romanum.Viennae:.1862..13a.DL 654;
179 .Missale Romanum.Viennae:.1862..13a.DL 655;
180 .Missale Romanum.Venetiis:.1776..22a.DL 656;
181 .Missae pro defunctis ….Ratisbonae:.1866..13a.DL 657;
182 .Missae pro defunctis ….Ratisbonae:.1866..13a.DL 658;
183 .Missae pro defunctis ….Ratisbonae:.1866..13a.DL 659;
184 .Auf den I, Sonntag im Advent.B. m.:.B. r..34b.DL 663;
185 .Institutiones Grammaticae in usum scholarum.Budae:.1841..34b.DL 665;
186 .Szent Szakaszok.Pesten:.1854..34b.DL 671;
187 .Die Garantien der Macht und Einheit.Leipzig:.1859..34b.DL 675;
188 .Fastenpredigten vorgetragen in der ….Wien:.1829..34b.DL 692;
189 .Die Wissenschaft und das Priestrethum.Wien:.1876..34b.DL 701;
190 .Die Wissenschaft und das Priestrethum.Wien:.1876..34b.DL 702;
191 .Die Frucht der geistlichen ...Linz:.1885..34b.DL 704;
192 .Rituale omnium Lat. Rit. Dioecesium Slovacchiae ….Ratisbonae:.B. r..44a.DL 711;
193 .Rituale omnium Lat. Rit. Dioecesium Slovacchiae ….Ratisbonae:.B. r..44a.DL 712;
194 .Der russich=tűrkisch Kriegs=Schauplatz.Wien:.1854..44b.DL 726;
195 .Rituale Strigoniense.Strigonii:.1907..44a.DL 733;
196 .Circulares Litterae Dioecesanae.Strigonii:.1869..44a.DL 746;
197 .Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1865.Strigonii:.1865..44b.DL 749;
198 .Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1867.Strigonii:.1867..44b.DL 750;
199 .Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1866.Strigonii:.1866..44b.DL 751;
200 .Empfängniss Mariens zur ….Wien:.1882..44b.DL 779;
201 .Zweiundzwanzigsten Bericht … Empfängniß Mariens ….Wien:.1884..44b.DL 780;
202 .Dreiundzwanzigsten Bericht … Empfängniß Mariens ….Wien:.1885..44b.DL 781;
203 .Siebenundzwanzigster Bericht … Empfängniß Marien ...Wien:.1889..44b.DL 782;
204 .Katechizmus pre počiatočníkov.Budín:.1867..44b.DL 783;
205 .Christlich-pädagogische Blätter.Wien:.1908..44b.DL 799;
206 .Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1897.Strigonii:.1897..44b.DL 807;
207 .Extractus a Decretis' et e catechismo sancti concilli Tridentini ….Tirnaviae:.1831..44b.DL 809;
208 .Christlich-pädagogische Blätter.Wien:.1908..44b.DL 815;
209 .A Magyarországi Latin és Görög szertartású ….Budapest:.1905..44b.DL 819;
210 .A Pozsonyi fötemplom épitkezési ….Pressburg:.1864..44b.DL 824;
211 .Programma seu ordo ….Strigonii:.1864..44b.DL 825;
212 .Szabályzat az Esztergomi ….Esztergom:.1900..44b.DL 834;
213 .Az Esztergomi Fökáptalan gondjaira bozott ….Esztergom:.1870..44b.DL 835;
214 .Szent-István-Társulat Naptára.Pest:.1869..44b.DL 836;
215 .Utasitás a törvényhatósági ….Budapest:.1907..44b.DL 837;
216 .Mezei naptár … Kalendáriom.Pesten:.1849..44b.DL 838;
217 .Mezei naptár … Kalendáriom.Pesten:.1850..44b.DL 839;
218 .Christlich-pädagogische Blätter.Wien:.1908..44b.DL 840;
219 .Schematismus cleri Archi-Dioecesis Strigoniensis 1893.Strigonii:.1893..44b.DL 853;
220 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1868..54a.DL 857;
221 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1869..54a.DL 858;
222 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1871..54a.DL 859;
223 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1872..54a.DL 860;
224 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1873..54a.DL 861;
225 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1874..54a.DL 862;
226 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1875..54a.DL 863;
227 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1876..54a.DL 864;
228 .Circulares Litterae.Strigoniense:.1877..54a.DL 865;
229 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1878..54a.DL 866;
230 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1879..54a.DL 867;
231 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1880..54a.DL 868;
232 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1881..54a.DL 869;
233 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1882..54a.DL 870;
234 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1883..54a.DL 871;
235 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1884..54a.DL 872;
236 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1885..54a.DL 873;
237 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1885..54a.DL 874;
238 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1887..54a.DL 875;
239 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1888..54a.DL 876;
240 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1889..54a.DL 877;
241 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1890..54a.DL 878;
242 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1891..54a.DL 879;
243 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1892..54a.DL 880;
244 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1893..54a.DL 881;
245 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1894..54a.DL 882;
246 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1895..54a.DL 883;
247 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1896..54a.DL 884;
248 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1897..54a.DL 885;
249 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1898..54a.DL 886;
250 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1899..54a.DL 887;
251 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1900..54a.DL 888;
252 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1901..54a.DL 889;
253 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1902..54a.DL 890;
254 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1903..54a.DL 891;
255 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1904..54a.DL 892;
256 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1905..54a.DL 893;
257 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1906..54a.DL 894;
258 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1907..54a.DL 895;
259 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1908..54a.DL 896;
260 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1909..54a.DL 897;
261 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1910..54a.DL 898;
262 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1911..54a.DL 899;
263 .CIrculares Litterae.Strigoniense:.1912..54a.DL 900;
264 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 901;
265 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 902;
266 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 903;
267 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 904;
268 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 905;
269 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 906;
270 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 907;
271 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 908;
272 .Ifjúsági.Bratislava:.1920-50 s.a...54b.DL 910;
273 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 911;
274 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 912;
275 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 913;
276 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 914;
277 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 915;
278 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 916;
279 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 917;
280 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 918;
281 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 919;
282 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 920;
283 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 921;
284 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 922;
285 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 923;
286 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 924;
287 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 925;
288 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 926;
289 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 927;
290 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 928;
291 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 929;
292 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 930;
293 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 931;
294 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 932;
295 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 933;
296 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 934;
297 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 935;
298 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 936;
299 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 937;
300 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 938;
301 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 939;
302 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 940;
303 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 941;
304 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 942;
305 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 943;
306 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 944;
307 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 945;
308 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 946;
309 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 947;
310 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 948;
311 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 949;
312 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 950;
313 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 951;
314 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 952;
315 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 953;
316 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 954;
317 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 955;
318 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 956;
319 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 957;
320 .Borromeus.Gyor:.1920-50 s.a...54b.DL 958;
321 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 959;
322 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 960;
323 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 961;
324 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 962;
325 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 963;
326 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 964;
327 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 965;
328 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 966;
329 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 967;
330 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 968;
331 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 969;
332 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 970;
333 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 971;
334 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 972;
335 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 973;
336 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 974;
337 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 975;
338 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 976;
339 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 977;
340 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 978;
341 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 979;
342 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 980;
343 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 981;
344 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 982;
345 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 983;
346 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 984;
347 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 985;
348 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 986;
349 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 987;
350 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 988;
351 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 989;
352 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 990;
353 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 991;
354 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 992;
355 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 993;
356 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 994;
357 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 995;
358 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 996;
359 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 997;
360 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 998;
361 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 999;
362 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1000;
363 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1001;
364 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1002;
365 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1003;
366 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1004;
367 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1005;
368 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1006;
369 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1007;
370 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1008;
371 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1009;
372 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1010;
373 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1011;
374 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1012;
375 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1013;
376 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1014;
377 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1015;
378 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1016;
379 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1017;
380 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1018;
381 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1019;
382 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1020;
383 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1021;
384 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1022;
385 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1023;
386 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1024;
387 .A Magyarországi … értesitöje.S.l.:.1910-40 s.a...54b.DL 1025;
388 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1026;
389 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1027;
390 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1028;
391 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1029;
392 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1030;
393 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1031;
394 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1032;
395 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1033;
396 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1034;
397 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1035;
398 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1036;
399 .Magyar Sion.:.1897..54b.DL 1037;
400 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1038;
401 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1039;
402 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1040;
403 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1041;
404 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1042;
405 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1043;
406 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1044;
407 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1045;
408 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1046;
409 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1047;
410 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1048;
411 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1049;
412 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1050;
413 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1051;
414 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1052;
415 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1053;
416 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1054;
417 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1055;
418 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1056;
419 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1057;
420 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1058;
421 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1059;
422 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1060;
423 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1061;
424 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1062;
425 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1063;
426 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1064;
427 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1065;
428 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1066;
429 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1067;
430 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1068;
431 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1069;
432 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1070;
433 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1071;
434 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1072;
435 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1073;
436 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1074;
437 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1075;
438 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1076;
439 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1077;
440 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1078;
441 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1079;
442 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1080;
443 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1081;
444 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1082;
445 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1083;
446 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1084;
447 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1085;
448 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1086;
449 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1087;
450 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1088;
451 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1089;
452 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1090;
453 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1091;
454 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1092;
455 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1093;
456 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1094;
457 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1095;
458 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1096;
459 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1097;
460 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1098;
461 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1099;
462 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1100;
463 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1101;
464 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1102;
465 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1103;
466 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1104;
467 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1105;
468 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1106;
469 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1107;
470 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1108;
471 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1109;
472 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1110;
473 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1111;
474 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1112;
475 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1113;
476 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1114;
477 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1115;
478 .Kath. Lelkipásztor.Bratislava:.1910-40 s.a...54b.DL 1116;
479 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1117;
480 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1118;
481 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1119;
482 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1120;
483 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1121;
484 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1122;
485 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1123;
486 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1124;
487 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1125;
488 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1126;
489 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1127;
490 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1128;
491 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1129;
492 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1130;
493 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1131;
494 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1132;
495 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1133;
496 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1134;
497 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1135;
498 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1136;
499 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1137;
500 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1138;
501 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1139;
502 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1140;
503 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1141;
504 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1142;
505 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1143;
506 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1144;
507 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1145;
508 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1146;
509 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1147;
510 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1148;
511 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1149;
512 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1150;
513 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1151;
514 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1152;
515 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1153;
516 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1154;
517 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1155;
518 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1156;
519 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1157;
520 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1158;
521 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1159;
522 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1160;
523 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1161;
524 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1162;
525 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1163;
526 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1164;
527 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1165;
528 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...54b.DL 1166;
529 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1167;
530 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1168;
531 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1169;
532 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1170;
533 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1171;
534 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1172;
535 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1173;
536 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1174;
537 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1175;
538 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1176;
539 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1177;
540 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1178;
541 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1179;
542 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1180;
543 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1181;
544 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1182;
545 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1183;
546 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1184;
547 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1185;
548 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1186;
549 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1187;
550 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1188;
551 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1189;
552 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1190;
553 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1191;
554 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1192;
555 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1193;
556 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1194;
557 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1195;
558 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1196;
559 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1197;
560 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1198;
561 .Szent Gellért.Pannonhalma:.1910-40 s.a...14b.DL 1199;
562 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1200;
563 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1201;
564 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1202;
565 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1203;
566 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1204;
567 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1205;
568 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1206;
569 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1207;
570 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1208;
571 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1210;
572 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1211;
573 .Korrespondenz Associatio.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1212;
574 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1213;
575 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1214;
576 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1215;
577 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1216;
578 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1217;
579 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1218;
580 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1219;
581 .Missions-Notizen.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1220;
582 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1221;
583 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1222;
584 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1223;
585 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1224;
586 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1225;
587 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1226;
588 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1227;
589 .Die Kanzel.Regensburg:.1910-40 s.a...14b.DL 1228;
590 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1229;
591 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1230;
592 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1231;
593 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1232;
594 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1233;
595 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1234;
596 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1235;
597 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1236;
598 .Der Katholik. Zeitschrift.Mainz:.1910-40 s.a...14b.DL 1237;
599 .Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1238;
600 .Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1239;
601 .Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1240;
602 .Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1241;
603 .Christlich-pädagogische Blätter.Viedeň:.1910-40 s.a...14b.DL 1242;
604 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1243;
605 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1244;
606 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1245;
607 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1246;
608 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1247;
609 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1248;
610 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1249;
611 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1250;
612 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1251;
613 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1252;
614 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1253;
615 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1254;
616 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1255;
617 .Berichte.s.l.:.1878-1891..14b.DL 1256;
618 .Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...14b.DL 1257;
619 .Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...14b.DL 1258;
620 .Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...14b.DL 1259;
621 .Stunden der Andacht fűr Katholiken.Viedeň:.1880?? s.a...14b.DL 1260;
622 .Batthyaniana visitatio parochiae Misserdiensis.:.1781..41.bat;
623 .Homiletické směrnice 1972.:.1972..24a.1300/a;
624 .Homiletické směrnice 1972.:.1972..24a.1300/b;
625 .Homiletické směrnice 1973.:.1973..24a.1301/a;
626 .Homiletické směrnice 1973.:.1973..24a.1301/b;
627 .Homiletické směrnice 1974.:.1974..24a.1302;
628 .Homiletické směrnice 1976.:.1976..24a.1303;
629 .Homiletické směrnice 1977.:.1977..24a.1304;
630 .Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..24a.1305;
631 .Homiletické směrnice 1982.:.1982..24a.1306;
632 .Homiletické směrnice 1983.:.1983..24a.1307;
633 .Homiletické směrnice 1985/86.:.1985..24a.1308;
634 .Homiletické směrnice 1980.:.1980..24a.1309;
635 .Ordo Lectionum - Olvasmányok rendje XI.Trnava:SSV.1972..24a.1315;
636 .Ordo Lectionum - Olvasmányok rendje X..Trnava:SSV.1972..24a.1316;
637 .Ordo Lectionum - Olvasmányok rendje IX..Trnava:SSV.1971..24a.1317;
638 .Egyetemes könyörgések.Trnava:.1979..24a.1318;
639 .Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..24a.1319;
640 .Čítanie a evanjeliá na nedele, výročné sviatky a iné posvätné dni Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..34a.1323;
641 .Čítania a evanjeliá pri verejných bohoslužbách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..34a.1324;
642 .Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..34a.1325;
643 .Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..34a.1326;
644 .Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..34a.1331;
645 .Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..34a.1332;
646 .Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..44a.1334;
647 [JUSTIN].Artaxerxes.B. m.:.1900?? B. r..43b.DL 568;
648 A KERESZTÉNY.A keresztény katholika religio tudománya.Budán:.1960..21b.DL 059;
649 A KERESZTES.A keresztes hadak töténete..Pesten:.1853..22b.DL 317;
650 A PICONIO, Bernardinus.Epistolarum B. Pauli Apostoli. Triplex expositio.Parisiis:.1853..22b.DL 336;
651 A PICONIO, Bernardinus.Epistolarum B. Pauli Apostoli. Triplex expositio.Parisiis:.1853..22b.DL 337;
652 A PICONIO, Bernardinus.Epistolarum B. Pauli Apostoli. Triplex expositio.Parisiis:.1853..22a.DL 346;
653 A SASVARI.A sasvári háromszázados nagy bucsee-járat.B. m.:.1865..11b.DL 048;
654 ALBACH, J. S..Heilige Ankläge ...Pesth:.1836..24b.DL 629;
655 Alfonso.Theologia moralis.:.1956..34a.1330;
656 AMBROPSOVSZKI, Michael.Sanctus Ivo … dictione panegyrica celebratus ….Tyrnaviae:.1734..11a.DL 011 (16);
657 AMBROSIUS.Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Elfter Jahrgang.Donauwörth:.1886..44a.DL 743;
658 AMBROSIUS.Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Zwölfter Jahrgang.Donauwörth:.1887..44a.DL 744;
659 AMBROSIUS.Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Vierzehnter Jahrgang.Donauwörth:.1889..44a.DL 745;
660 ANDACHTSÜBUNGEN.Andachtsűbungen fűr die heilige Fastenzeit , besonders ….B. m.:.1804..12b.DL 312 (13);
661 ANIBAS, Georg.Vier Reden an die nach Maria Zell ….B. m.:.B. r..44b.DL 776;
662 ANLEITUNG.Anleitung der Kinder zur I. hl. Komunion.B. m.:.1850..24b.DL 633;
663 ANLEITUNG.Anleitung der Kinder zur ersten h. Komunion.Műnster:.1850..44b.DL 725;
664 ANTI-TIMOLEON.A Legujabb Politikai Botrány.Budapest:.1884..44b.DL 849;
665 ANTOINE, Paulus gabriel.Theologia moralis universa ….Cracovae:.1760..31a.DL 127;
666 ANTOINE, Paulus Gabriel.Theologia moralis universae, complentens ….Augustae Vindelicorum:.1760..12a.DL 261;
667 AQUINATIS, Thomae.Divi Thomae Aquinatis … Summae contra Gentiles.Romae:.1923..34b.DL 668;
668 AUCTORI.Poesis alumni.Tyrnaviae:.B. r...21b.DL 088;
669 AUGUSTINUS Sanctus.Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi ….Tyrnaviae:.1767..11a.DL 023;
670 AZ.Az 1893. Evi Törvények ….Budapest:.1893..44b.DL 850;
671 BABURA, Ladislaus.Introductio historico-critica in sacro Novi Testamenti libros ….Esztergom:.1910..12a.DL 279;
672 Bagin Anton, ThDr..Cirkevné umenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..34a.1329;
673 BALÁZSOVITS, Odovicus.Brevis Historia conventuum ….Posonii:.1869..42b.DL 440;
674 BALDE, Henricus.Veritates Christianae quae odum ….Budapestini:.1883..12b.DL 300;
675 BALICS, Lajos.A római katholikus Egyház ….Budapest:.1885..32b.DL 388;
676 BALICS, Lajos.A római katholikus egyház története Magyarországban.Budapest:.1890..32b.DL 393;
677 BALICS, Lajos.A római katholikus egyház története Magyarországban.Budapest:.1888..32b.DL 394;
678 BALITS, Antal.Hét Nagyböjti Sz. Beszéd ….Györ:.1880..44b.DL 844;
679 BALMES.Balmes. A Gyakorlati ész..B. m.:.1864..44b.DL 854;
680 BALOGH, Augustus Florianus de Nemcsiez.Beatissima Virgo Maria mater Dei, qua ….Agriae:.1872..21a.DL 120;
681 Balogh, Sámuel.Áhítatosság' óráji a' valódi keresztyénségnek, 1. zväzok.:Magyar kiráyi univers. betűivel.1828..32a.DL 400;
682 Balogh, Sámuel.Áhítatosság' óráji a' valódi keresztyénségnek, 1. zväzok.:Magyar kiráyi univers. betűivel.1828..32a.DL 401;
683 BARDT, Carl Fridrich.Cornelius Tacitus Sämtliche Werke Erster Band.Wien und Prag:.1796..23b.DL 493/1;
684 BARDT, Carl Fridrich.Cornelius Tacitus Sämtliche Werke Zweiter Band.Wien und Prag:.1850?? B. r...23b.DL 493/2;
685 BARDT, Carl Fridrich.Cornelius Tacitus Sämtliche Werke Dritter Band.Wien und Prag:.1850 B . r..23b.DL 493/3;
686 BECK, J. Dr..Grundriss der Empirischen Psychologie.B. m.:.1849..24b.DL 644;
687 BECK, J. Dr..Grundriß der Empirischen Psychologie und Logik.Stuttgard:.1849..34b.DL 697;
688 BEL, Matthias.Compendium Hungariae Geographicum ….Posonii:.1767..31a.DL 161;
689 BENEDICTUS XIV..De sacrosancto – Missae Sacrificio libri ….Patavii:.1768..11a.DL 016;
690 BENEDICTUS XIV. Pápež.Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV..Romae:.1760..41.DL 185;
691 BENEDICTUS XIV. Pontifex Maximus.Epitome doctrinae moralis et canonicae ….Augustae Vindelicorum:.1763..31b.DL 156;
692 BERNARDINUS.Bernardinus a kath. Egyházi szónnoklat ….Koloszvár:.1913..12b.DL 305;
693 BERTI, Joannes Lauretius.Breviarum Historiae ecclesiasticae ….Augustae Vindelicorum:.1775..31b.DL 167;
694 BILDERBECH, Julius.Historische Anekdoten.Pesth:.1811..24b.DL 626;
695 BINSTORFER, M., DEINHARDT H., JELLEN Ch..Lesebuch fűr Volks-und Bűrgerschulen Zweiter Theil.Prag:.1877..44b.DL 788;
696 BITNITZ, Lajos.Magyar nyelvtudomány ….Budae:.1848..42b.DL 437;
697 BOHNER, Johann.Praktisches Handbuch fűr den katecheten ….Olműtz:.1852..33b.DL 513;
698 Bolla, Martin.VILÁGTORTÉNETE.Pešť:.1845..42b.DL 442;
699 Bolla, Martin.VILÁGTORTÉNETE.Pešť:.1845..42b.DL 449;
700 BOLLA, Márton.Egyetemes Világtörténetétek föbb ….Pesten:.1848..32b.DL 383;
701 BOLLNER, Joh. Ev..Populäre Predigtenwűrfe.Regensburg:.1873..44b.DL 741;
702 BOROVSZKY, Leonardus.Liber Precum et Hymnorum quam in usum ….Posonii:.1840..12b.DL 299;
703 BORROMAEUS.Katholikus hitszómoklati havi folyóirat.Györ:.1900..22b.DL 334;
704 BORROMAEUS.Katholikus hitszómoklati havi folyóirat.Györ:.1902-07..22b.DL 335;
705 BORROMAEUS, S. Carolus.Sabelerrimae instructiones ….Agriae:.1789..12b.DL 307;
706 BORSOS, Stephanus.Sertum excellentiorum virtutum Divi Stephani ….Tyrnaviae:.1716..11a.DL 011 (1);
707 BOSSUET, Jacobus Benigmus.Compendium universae historiae ab orbe condito ….Parisiis:.1718..51b.DL 246;
708 BOSSUET, Jakab.A katholika tudomány.Nagy Szombatan:.1793..51a.DL 249;
709 BRAUN, Joseph.Sakramente und ….Regensburg:.1922..53b.DL 552;
710 BRORS, Fr. X..Modernes A. B. C..Kevelear:.1929..33b.DL 511;
711 BRUNNER, Seb..Eine Pechfackel.B. m.:.1890..24b.DL 649;
712 BRUNNER, Sebastian.Eine Pechfackel zur Beleuchtung einiger ….Wien:.1890..34b.DL 693;
713 BUCHLER, Johann baptist.Charakterbilder aus dem Priester und Seelsorleben.Schaffhausen:.1858..43b.DL 567;
714 BURKARD, carl Heinrich.Predigten űber die Sonne und Festtages Evangelien des ganzen … Erster Band.Wűrzburg:.1805..13a.DL 579;
715 BURMANIUS, Petrus.Fabularum Aesopiarum Libri V..Berolini:.1792..42b.DL 448;
716 CANOINE-DRAVECSKY, Francois de Dravecs.Cantique pour tous les jours des fétes ….Tyrnau:.1710..12b.DL 312 (5);
717 CANTU, Caesar.Az utolso harmincz év Története.Budapest:.1881..32b.DL 416;
718 CARACCIOLI.Ganganelli XIV. Kelemen római pápának életrajza, mellyet ….Pozsonyban:.1835..21b.DL 085;
719 CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus.Freiburg im Breisgau:.1917..53b.DL 537/a;
720 CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Zweites Bändchen.B. m.:.1915..53b.DL 537/b;
721 CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Drittes Bändchen.B. m.:.1916..53b.DL 537/c;
722 CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Viertes Bändchen.B. m.:.1916..53b.DL 537/d;
723 CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Fűnftes Bändchen.B. m.:.1916..53b.DL 537/e;
724 CLADDER, J., HAGENEI, K..In der Schule des Evangelismus Sechstes Bändchen.B. m.:.1917..53b.DL 537/f;
725 CLERICUS, Frigyes.A katholikus gyermeknevelés tíz ...Eger:.1886..32b.DL 380;
726 COMENIUS, Joh. Amos.Janua linquae latinae reserata ….Leutschoviae:.1724..22b.DL 319;
727 COPIA.Copia Epistolarum.Tyrnaviae:.1871..42a.DL 464;
728 CSÁPORI, Gyula.A szabadköművesség ellemi szövekkezet ….Esztergom:.1887..12b.DL 304;
729 CSÁSZÁR, Ferencz.Györog-római mythológiai zseszötár.Pesten:.1844..21b.DL 090;
730 CSEPCSÁNYI, Thomas.Extractus Juris Hungarici ….Pestini:.1829..51b.DL 211;
731 CSEREI, Josephus.S. Aurel Augustinus … Dictione panegyrica ….Budae:.1779..51b.DL 240 (6);
732 CSERNOCH, Joannes.Directorium Romano-Strigonienseseu ordo horas ….Strigonii:.1914..21b.DL 095;
733 CZINGELY, Casparus.Universa Juris – Prudentia unius legis ….Tyrnaviae:.1718..11a.DL 011 (13);
734 CZIRJÉK, Piry.Szeráfi Szent Beszédek ….Pest:.1863..44b.DL 833;
735 ČAMBÁL, Andreas.Fasciculus de actione catholica.Trnava:.1934..22b.DL 326;
736 DÁLNOKI, László Ferentz.A Naturalisták vallásának ....Pozsonyban:.1795..12a.DL 297;
737 DANKÓ, Joseph.Die Feier des Osterfestes nach de ….Wien:.1872..34b.DL 676;
738 DANKO, Josephus.Vetus Hymnarium Ecclesiaticum Hungariae.Budapestini:.1893..51a.DL 213;
739 DANKÓ, Joz..Die Feier des Osterfeste.B. m.:.1872..24b.DL 640;
740 DAS HEILIGE.Das Heilige Jubiläum ….Regensburg:.1875..24b.DL 625;
741 DAS NEU.Das Neu Testament unseres Herrn ….Nűrnberg:.1781..43b.DL 529;
742 DE MIXTIS.De mixtis matrimoniis Paraenesis ad catholikos ….Leutschoviae:.1835..12b.DL 306;
743 DE ORIENTE.De oriente documenta et libri.Roma:.1929..12a.DL 280;
744 DECRETA et ACTA.Decreta et acta concilii provinciae Strigoniensis anno domini 1858.Pestini:.1858..22a.DL 341;
745 DEHARBE, Jos..Katholischer katechizmus fűr die Elementarschulen.Freiburg im Breisgau:.B. r..34b.DL 699;
746 DENZINGER, Henricus.Enchiridion Symbolorum et Definitiorum ….Wircerburgi:.1854..12a.DL 271;
747 DIALOGUS.Dialogusinter parochum veterannum et novitium.Tyrnaviae:.1741..21b.DL 086;
748 DIE EVANGELIEN.Die Evangelien Lekzionen und Episteln ….Wien:.1852..33b.DL 509;
749 DIE HEILIGE.Die heilige Schrift.B. m.:.1900?? B. r..43b.DL 569;
750 DIE MISSION.Die Mission im hl. Lande.Wűrzburg:.1888..44b.DL 804;
751 DIE MORAL.Die Moral des Christen Zweyter Band.Augsburg:.1794..24b.DL 612;
752 DIE WISSENSCHAFT.Die Wissenschaft und das Priestrethum.B. m.:.1876..24b.DL 639;
753 DIERINGER, F. X. Dr..Lehrbuch der katholischen Dogmatik ....Mainz:.1853..33b.DL 517;
754 DONIN, Ludwig.Die segnende Majestät Gottes I. Theil.Wien:.1847..33b.DL 508;
755 DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … II. Band.Graz:.1878..53a.DL 531/a;
756 DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … III. Band.Graz:.1879..53a.DL 531/b;
757 DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … IV. Band.Graz:.1879..53a.DL 531/c;
758 DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … V. Band.Graz:.1880..53a.DL 531/d;
759 DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes … VI. Band.Graz:.1880..53a.DL 531/e;
760 DONIN, Ludwig.Leben und Thaten der Heiligen Gottes.Wien:.1854..13b.DL 589;
761 DONIN, Ludwig.Die wahre Magnitudo.Wien:.1894..24b.DL 616;
762 DONIN, Ludwig.Ludwig Donin - curat an den Metropiltan Kirche zu St. Stephan in Wien … I. Theil.Wien:.B. r..24b.DL 621/a;
763 DONIN, Ludwig.Ludwig Donin - curat an den Metropiltan Kirche zu St. Stephan in Wien … II. Theil.Wien:.B. r..24b.DL 621/b;
764 DONIN, Ludwig.Kleiner christkatholischer Krankenfreund fűr ….Wien:.1892..44b.DL 735;
765 DORFMEISTER'S, MANSBERGER'S.Privat=Geschäfts=und Auskunsts-Kalender fűr das Jahr 1858.B. m.:.1858..44b.DL 713;
766 DORFMEISTER'S, MANSBERGER'S.Privat=Geschäfts=und Auskunsts-Kalender fűr das Jahr 1859.B. m.:.1859..44b.DL 714;
767 DRAVECZKY, Franciscus.Arcta via, vitae Pia seu salutaria ….Tyrnaviae:.1797..51b.DL 242;
768 DREER, J. G..Kurze Frűhlehren.Schaffhausen:.1862..53b.DL 538;
769 DREER, J. G..Kurze Frűhlehre.B. m.:.1863..24b.DL 630;
770 DREER, Jos. G..Kurze Frűhlehren.Schaffhausen:.1867..44b.DL 829;
771 Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..21b.DL 070;
772 DUBOIS, H..Der Heilige Priester.Regensburg:.1872..14a.DL 601;
773 DUBOIS, J..Der praktische Seelsorger.Mainz:.1867..14a.DL 594;
774 DUDEK, János.A keresztény vallás apológiája..Budapest:.1893..11b.DL 040;
775 DUDEK, János.A keresztény vallás apológiája.Budapest:.1893..42b.DL 427;
776 DUGONICS, András.Etelka, egy igen ritka magyar kis assony Világios ….Pozsonybán és Kassán:.1788..11a.DL 022;
777 DUGONICS, András.Római történek..Poszonyban és Pesten:.1800..11b.DL 052;
778 DUPANLOUP, Bódog.A Mi Urunk Jésus Christus élete.Budapest:.1895..32b.DL 419;
779 DVORZSÁK, János.A római katholikus papság kézikönyve.Budapest:.1908..31b.DL 158;
780 EDLWECK, Joannes.Oratio super electionis negotio coram ….Monachii:.1763..51b.DL 240;
781 EGÉSZ.Egész esztendönek Vasárnapira szolgáló Prédikatziók mellyek ….Györban:.1786..21b.DL 067;
782 EGÉSZ.Egész esztendönek vasárnapira ….Györban:.1786..31b.DL 128;
783 ELEMI.Elemi Kis-és középkatekizmus.B. m.:.B. r...12b.DL 313;
784 ELÖL.Elöl-Jaró beszéd.B. m.:.B. r...42b.DL 453;
785 EMLÉKKÖNYV.Emlékkönyv kidta az Esztergom.Esztergom:.1883..32a.DL 406;
786 EMLÉKSOROK.Emléksorok Boltizár József felszenbett pűspök ….Esztergom:.1904..32b.DL 374;
787 ENGEL, Ludovicius.Collegium Universi Iuris Canonici.Salisburgi:.1770..11a.DL 009;
788 ENGEL, Ludovicius.Collegium Universi Iuris Canonici.Salisburgi:.1770..11a.DL 013;
789 ENGEL, Ludovicus.Collegium Universi iuris canonici ….Salisburgi:.1768..51a.DL 212;
790 ENGLMAYR, Angelus.Series impedimentorum matrimonii ….Augustae Vindelicorum:.1745..12a.DL 287;
791 ERCZL, Franciscus.Divus Ivo. Panegyrica oratione celebratus.Tyrnaviae:.1741..11a.DL 011 (19);
792 ERNESTUS, Leopoldus.Pastor Bonus, seu idea officium et praxis pastorum iussu reverendissimi ….Passaviae:.1764..11a.DL 025;
793 FABIÁN, Ambrus.A' Kath. Egyhaz története.Pesten:.1850..42b.DL 445;
794 FABIÁN, János.Isten igéje szent beszédekben.Esztergom:.1876..51a.DL 231;
795 FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1881..44a.DL 756;
796 FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1879..44a.DL 757;
797 FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztegom:.1878..44a.DL 758;
798 FABIÁN, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1877..44a.DL 762;
799 FANDLY, Joannes.Divus Stephanus … Sub reverendissimo domino ….Tyrnaviae:.1741..11a.DL 011 (6);
800 FARKAS, Mihály.Egyházi Beszéd, melyet ….Esztergom:.1868..44b.DL 821;
801 FASTEN.Fasten=Predigt auf die ….B. m.:.1793..44b.DL 789;
802 Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:.1980?..24a.1313;
803 FEGER, Jo..Der Geist unser Zeit.B. m.:.1846..24b.DL 642;
804 FEGER, Josephus.Mane nobiscum (luc. 24. 29.) seu Preces selectae ….Posonii:.1850..12b.DL 274;
805 FÉHER, Ipoly.Egyházi Beszéd ….Györ:.1900..44b.DL 823;
806 FEJÉR, György.Mária Kristus urunk annya Nagy- boldog Asszony.Pesten:.1832..44b.DL 794;
807 FEKETE, Emericius.Divus Stephanus, Hungariae Apostolus … sub reverendissimo domino.Tyrnaviae:.1743..11a.DL 011 (7);
808 FILO, Joannes.Introductionovelli operarii ad … doctrinam verae ac ….Tyrnaviae:.1773..51a.DL 251;
809 FISCHER-COLBRIE, Aug..Fragmentum Apologeticum de criterio inerno positivo ….Vindobonae:.1901..44b.DL 806;
810 FLEURY, Claudius.Institutiones juris ecclestiastici Claudii Fleury.Venetiis:.1753..12b.DL 283;
811 Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1942..11b.DL 003;
812 Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1943..11b.DL 007;
813 FRAKNÓI, Vilmos.Magyarország egyházi és politikai isszeköttetései a római ....Budapest:.1902..11b.DL 041;
814 FRAKNÓI, Vilmos.Magyarország egyházi és politikai isszeköttetései a római ....Budapest:.1901..11b.DL 042;
815 FRAKNÓI, Vilmos.Magyarország egyházi és politikai ….Budapest:.1903..32b.DL 391;
816 FRANK, Georgius.Seculum secundum antiquissimi seminarii ….Tyrnaviae:.1766..11a.DL 011 (11);
817 FREINDALLER, Ferentz.A keresztény katholika tudomány igazsága ….Nagyszombatban:.1814..12b.DL 296;
818 FRIM, Karl.Das katholische Priesterthum.Wien:.1900..43b.DL 558;
819 FRITZ, Ludvig.Liebfrauen Predigten.Schaffhausen:.1856..14a.DL 596;
820 FUCHS, Franciscus Xaverius.Memoriale vitae sacerdotalis ….Posonii:.1804..31a.DL 132;
821 FÜSSY, Tamás.XIII. Leo pápa élete.Budapest:.1887..32b.DL 417;
822 FÜSSY, Tamás.Halotti Beszédek.Pest:.1867..44b.DL 813;
823 FÜSSY, Tamás.Szent-István-Társulat Naptára.Pest:.1868..44b.DL 855;
824 FÜSSY, Tamás.Szent-István-Társulat Naptára.Pest:.1864..54a.DL 856;
825 GÁNOCZY, Antonius.Prudentia humana, ….Tyrnaviae:.1762..31b.DL 178;
826 GARAY, Alajos.Szent-István-Társulat naptára 1864-ik szötöévre.Pest:.1863..11b.DL 038;
827 GASPARICH, Kilit.Az úb igaszág és élet, vagyis.Esztergom:.1839..32b.DL 410;
828 GAŚPARÍK, I.-PÁLESCH,E.-HANUS, G..Tanűgyi tanacsdo.Bratislava:.1929..32a.DL 398;
829 GASQUET, Aidanus.Religio religiosi. Zweck und Ziel des Ordenslebens..Innsbruck:.1922..12b.DL 276;
830 GAŠPARÍK, Ignác.Köszégi és felelkezeti iskolák.Bratislava:.1932..42b.DL 454;
831 GÁTI, István.A természet historiája, mellyben ….Pozsonyban:.1798..31b.DL 160;
832 GAZZANIGA, Petrus Mar..Theologia dogmatica in systema redactae ….Vindobonae:.1781..12a.DL 275;
833 GEHRIG, Joh. Martin.Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle … Erster Theil Achter Band.Bamberg und Wűrzburg:.1819..13b.DL 582/a;
834 GEHRIG, Joh. Martin.Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle … Dritter Theil Zehnter Band.Bamberg und Wűrzburg:.1819..13b.DL 582/b;
835 GEHRIG, Joh. Martin.Neueste Volkspredigten und Homilien auf alle … Vierter Theil Achtzehnter Band.Bamberg und Wűrzburg:.1821..13b.DL 582/c;
836 GEHRIG, Joh. Martin.Sonn-und Festtägliche Predigten Erster Theil.Bamberg und Wűrzburg:.1821..24b.DL 606/a;
837 GEHRIG, Joh. Martin.Sonn-und Festtägliche Predigten … Zweiter Jahrgang.Bamberg und Wűrzburg:.1821..24b.DL 606/b;
838 GEISZ, Antal.Egyházi közigazgatás.Temesvár:.1910..22b.DL 342;
839 GENNARI, Kázmír.Az uj házassági tövény rövíd magyarázata.Szombately:.1908..11b.DL 004;
840 GEWÖNLICHER.Gewönlicher GottesDienst der heiligen ….Wien:.1777..13b.DL 587;
841 GIEßLER, Konrad.Praktische Unterrichte nach der Ordnung … Erster Jahrgang.Konstanz:.1793..23b.DL 494;
842 GIESSWEIN, Sándor.Társadalmi problémák és keresztény ….Budapest:.1907..51b.DL 224;
843 GOFFINE.Christkatholisches des Unterrichts und Erbauungsbuch.Augsburg:.1846..53b.DL 539;
844 GOFFINE, Leonard.Christkatholische Handpostille.Regensburg:.1850?? B. r...33b.DL 507;
845 GOFFINE, Leonard.Goffine Lénárt katholikus Oktató-és ...Budapest:.1903..44a.DL 710;
846 GONZALES, Zefirin.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás ….Eger:.1885..11b.DL 032;
847 GONZALES, Zefirin.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás ….Budapest:.1884..21b.DL 081;
848 GONZALES, Zefirin.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás ….Budapest:.1883..31b.DL 172;
849 GÖRGEY, Martinus Aloysium.Sanctus Stephanus Rex et Apostolus Hungariae ….Tyrnaviae:.1762..11a.DL 011 (10);
850 GŐRRES, Quido.Der heilige Stuhl.Regensburg:.1838..24b.DL 620;
851 GOSSATIONES.Gossationes Fratris Bernardi de Lutzenburgo.Moguntiae:.1868..44b.DL 845;
852 GRACIAN, Boldizsár.Udvari ember.Pozsonyban:.1837..32b.DL 379;
853 GRÄFIN von Hoffelize, Adele.Das Leiden Jesu Christi.Mainz:.1884..24b.DL 628;
854 GREDT, Josef.Unsere Außenwelt.Innsbruck-Wien:.1921..33b.DL 506;
855 GREGORIUS I. - Papež.Sancti Gregorii Papae I. Cognomento Magni Liber Regulae ….Strigonii:.1770..31b.DL 163;
856 GREGORIUS I. Papa.Sancti Gregorii Papae I. cognomento Magni XL..Augustae Vindelicorum:.1761..31a.DL 147;
857 GRUBER, Augustin.Praktischer Handbuch der Katechetik fűr Katholiken oder ….Salzburg:.1853..53a.DL 530;
858 GRUNER, Joseph.Maria die zweite Eva.Wien:.1844..24b.DL 618;
859 GYARMATHY, Chris. János.Közhasznú műszótár és egyházi tiszti ….Budán:.1845..22b.DL 314;
860 GYÜJTEMÉNYE.Gyűjteménye a magyarország számára ….Budán:.1849..11b.DL 045;
861 HABERKORN von Habersfeld, Joseph.Neue Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres ….Breslau:.1783..43b.DL 557/b;
862 HABERKORN von Habersfeld, Joseph.Predigten auf alle Feste die in der katholischen Kirche ….Breslau:.1777..43b.DL 557/c;
863 HABERKORN von Habersfeld, Joseph.Reden von den ….Breslau:.1784..43b.DL 557/d;
864 HAJÓSSY, G. K., MÉSZÁROS, K..Jó Pásztor IX. Kötet.Budapest:.1888..34b.DL 705;
865 HAJÓSSY, Gy. Krizánt.Jó Pásztor VIII. Kötet.Budapest:.1887..34b.DL 706;
866 HAJÓSSY, Gy. Krizánt.Jó Pásztor VII. Kötet.Budapest:.1886..44a.DL 707;
867 HANDSCHUH, Joz..Sieben Fasten Predigten als Anleitung.Wien:.1834..14a.DL 593;
868 HAYNOCZY, Daniel.Oratio funebris in laudes ….Lipsiae:.1723..51b.DL 240 (1);
869 HEFELE, J. E..Chrysostomus-Postille ….Tűbingen:.1850..43b.DL 556;
870 HEIDINGER, Andreas.Selbstadvokat.Wien:.1856..33b.DL 516;
871 HEIMBACH, Matthias P..Leich und Lehr Predigen.B. m.:.1843..13a.DL 583;
872 HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. Juli.Mainz:.1859..44b.DL 717;
873 HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. August.Mainz:.1859..44b.DL 718;
874 HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. September.Mainz:.1859..44b.DL 719;
875 HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. October.Mainz:.1859..44b.DL 719;
876 HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. November.Mainz:.1859..44b.DL 720;
877 HEINRICH, J. B., MOUFANG, Ch..Der Katholik. December.Mainz:.1859..44b.DL 721;
878 HELFERT, Josef Dr..Anleitung zum geistlichen Gesäftstyle ….Prag:.1856..33b.DL 525;
879 HENTALLER, Josephus.Idea principum, exemplar virtutem sive Sanctus Stephanus ....Tyrnaviae:.1760..11a.DL 011 (9);
880 HERMANN, Michael Kajetán.Kűrzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage eines ganzen Jahrs ….Prag:.1801..43b.DL 557/a;
881 HERTZIG, Franciscus.Manuale Confessarii, seu Methodus compendiosa.Tyrnaviae:.1765..31a.DL 145;
882 HEVANSKY, L..Fastenpredigten.B. m.:.1838..24b.DL 646;
883 HEVÁNSZKY, Leopold.Fastenpredigten nebst einer Predigt ….Pressburg:.1838..34b.DL 691;
884 HIERONYMUS Santus.Sancti Hieronymi presbyteri Epistolae selectae ….Tyrnaviae:.1762..31b.DL 176;
885 HILARIUS Pater.Compendium theologiae moralis ad usum ….Regensburg:.1889..32a.DL 399;
886 HILLE, Ágoston.Fennmaradjon – e még tovább ….Esztergomban:.1822..32b.DL 389;
887 HIRSCHER, Johann Baptist.Betrachtungen űber die sonntäglichen Evangelien … Fűnfte Auslage Erster Theil.Tűbingen:.1848..53a.DL 570/a;
888 HIRSCHER, Johann Baptist.Betrachtungen űber die sonntäglichen Evangelien … Fűnfte Auslage Zweiter Theil.Tűbingen:.1853..53a.DL 570/b;
889 HIRSCHER, Johann Baptist.Betrachtungen űber die sonntäglichen Evangelien … Achte Auslage.Tűbingen:.1848..53a.DL 570/c;
890 HITSZÓNOKLATI.Hitzónoklati folyóirat ….Szeged:.1895-96..21a.DL 121;
891 HOLZER, Aug..Volkspredigten Zweiter Band.Wien:.1842..24b.DL 602;
892 HOLZER, Augustin.Kurze und leichrfaßliche Volkspredigten… Erster Band.Wien:.1842..34b.DL 672;
893 HOLZRER, Aug..Volks Predigten.B. m.:.1842..14a.DL 634;
894 HORAE DIURNAE.Breviarii Romani ex decreto Sancti concilii Tridentini restituti ….Mechlinae:.1857..12b.DL 273;
895 HORÁNYI, Alexius.Memoria Hungarorum et provincialium quam excitat Alexius Horányi ....Viennae:.1776..11a.DL 012;
896 HORÁNYI, Alexius.Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum … Pars. I..Viennae:.1775..11a.DL 020;
897 HORÁNYI, Alexius.Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum … Pars. III..Posonii:.1777..11a.DL 021;
898 HORATIUS, Quintus Flaceus.Quinti Horatii Flacii Opera.Venetiis:.1762..41.DL 190;
899 HORVÁTH, Joan. Bapt..Institutiones metaphysicae, quas in usum ....Tyrnaviae:.1776..32a.DL 408;
900 HOVÁNYI.Újabbtevelek a fensöbb katholicizmusról.Budapest:.1883..21b.DL 061;
901 HOVÁNYI.Fensöbb katholicizmus elemei.Budapest:.1882..42b.DL 447;
902 HOVÁNYI, Ferenz.Fensöbb katholicizmus elemei.Budapest:.1881..32a.DL 367;
903 HOVÁNYI, Ferenz.Ujabb levelek a fensöbb ….Budapest:.1885..32a.DL 371;
904 HUBER, J. X..Die Ortodoxie der sakramentlischen Beicht.Schaffhausen:.1857..24b.DL 617;
905 HÜBNERN, Johann.Reales Staats Zeitungs ….Leipzig:.1752..43b.DL 563;
906 HUFELAND, Christopher Wilhelm.Die Kunst des menschlichen Leben Erster Theil.Jena:.1801..24b.DL 605;
907 HULLER, Georg.Ausgewählte Volkspredigten I. Band.Augsburg:.1871..24b.DL 603/a;
908 HULLER, Georg.Ausgewählte Volkspredigten II. Band.Augsburg:.1871..24b.DL 603/b;
909 HULLER, Georg.Ausgewählte Volkspredigten III. Band.Augsburg:.1873..34b.DL 689;
910 HULLER, J..Volkspredigten Zweiter Band.B. m.:.1873..24b.DL 641;
911 HURTER, Heinrich.Schönheit und Wahrheit … IV. Jahrgang.Wien & Pest:.1874..43b.DL 572/a;
912 HURTER, Heinrich.Schönheit und Wahrheit … I. Jahrgang.Wien & Pest:.1871..53a.DL 572/b;
913 HURTER, P..Betrachtungen fűr Kinder.Paderborn:.1890..13b.DL 584;
914 HYE, Antal.Hitbéli Oktatás a keresztény katholika ….Nagy Szombatan:.1813..31b.DL 148;
915 HYE, Antal.Hithéli oktatás a keresztény ….Nagyszombat:.1818..32a.DL 409;
916 HYMNUS Hymnus de Sancto Stephano Rege Hungariae..B. m.:.1710..12b.DL 312 (10);
917 CHAIGNON, P..Der Priester am Altar ….Mainz:.1854..33b.DL 514 CHAIGNON;
918 CHAUMONT.A pap és az oltáriszentség ….Kecskeméthen:.1896..12b.DL 302;
919 CHERIER, Nicol. Joan..Enchiridion iuris ecclesiastici cum singulari ….Pestini:.1837..11a.DL 010;
920 CHERIER, Nicol. Joan..Enchiridion iuris ecclesiastici cum singulari ….Budae:.1837..31b.DL 177;
921 IDEIGLENES.Ideiglenes törvénykezési szbályok ….Pest:.1861..21a.DL 113;
922 INTAY, Vazul.Jézus és Mária élete.Pest:.1867..42b.DL 429;
923 INTAY, Vazul.Jézus és Mária élete.Pest:.1867..42b.DL 430;
924 INTAY, Vazul.Jézus és Mária élete.Pest:.1867..42b.DL 444;
925 IRENAEUS SANCTUS.S. Irenaei episcopi et martyris Acta es Scripta ….Cassoviae:.1765..51a.DL 253;
926 JAGICZA, Lajos.Isten Igéje szent ….Esztergom:.1887..42b.DL 462;
927 JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1890..34b.DL 669;
928 JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1885..44a.DL 760;
929 JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1883..44a.DL 761;
930 JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztegom:.1889..44a.DL 764;
931 JAGICZA, Lajos.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztegom:.1886..44a.DL 765;
932 JAHRES=BERICHT.Jahres=Bericht und Rechnungs-Ausweis.Wien:.1881..44b.DL 778;
933 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Drittes Bändchen.Regensburg:.1851..34b.DL 677;
934 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Viertes Bändchen.Regensburg:.1851..34b.DL 678;
935 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Fűnftes Bändchen.Wien:.1857..34b.DL 679;
936 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Sechstes Bändchen.Wien:.1858..34b.DL 680;
937 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Drittes Bändchen.Wien:.1854..34b.DL 681;
938 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Viertes Bändchen.Wien:.1854..34b.DL 682;
939 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Zweites Bändchen.Wien:.1853..34b.DL 683;
940 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Zweites Bändchen.Regensburg:.1850..34b.DL 684;
941 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Erstes Bändchen.Regensburg:.1850..34b.DL 685;
942 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Dritter Theil.Wien:.1860..34b.DL 686;
943 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Erster Theil.Wien:.1860..34b.DL 687;
944 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bilder Zweiter Theil.Wien:.1860..34b.DL 688;
945 JARISCH, Anton.Stunden de Andacht fűr Katholiken.B. m.:.B. r..44b.DL 775;
946 JARISCH, Anton.Die Predigt in Bildern.Wien:.1853..44b.DL 812;
947 JARISCH, Anton Dr..Christkatholische Schul-Katecheten Erster, Zweitwer, Dritter Band.Wien:.1860..13b.DL 578;
948 JARISCH, Anton Dr..Die Predigten in Bildern.B. m.:.1860..24b.DL 636;
949 JARISCH, Anton Dr..Stunden der Andacht fűr Katholiken Zweiter Band.Wien:.1855..44b.DL 715;
950 JARISCH, Anton Dr..Stunden der Andacht fűr Katholiken Erster Band.Wien:.1855..44b.DL 716;
951 JARISCH, Jeromos Antal.Népszrű polemiai hittan..Pesten:.1854..12b.DL 256;
952 JÁSZAPÁTHI, Imrik József.Egyetemes magyar – és erdélyországi kath. Egyházi ….Pest:.1863..21a.DL 108;
953 JEHLICSKA, Ferenc.Társadalmi kérdés és etika.Budapest:.1908..22b.DL 325;
954 JOSUE.Josue Liber Judicium. Ruth. Libri Regum.B. m.:.1743..22b.DL 323;
955 JOSUE.Josue liber Judicum. Ruth Libri regum IV. Tomus II.Parisiis:.1705..44b.DL 728;
956 K. BERTALAN, Vincze.A magyar kath. Iskolák feladata és ….Esztergom:.1901..11b.DL 050;
957 KADAI, Kálman.Feltámadasi szertoirtás.Tyrnaviae:.1931..11b.DL 049;
958 KANN.Kann ein g'fcheider Mensch nach beichten?.Salzburg:.1872..44b.DL 790;
959 KARÁCSONYI, János.Szent István király élete ….Budapest:.1904..51b.DL 206;
960 KATEKIZMUS.Katekizmus kezdók számára.Budán:.1861..12b.DL 313 (1);
961 KATERKAMP, Theodor.Geschichte der Religion.Műnster:.1819..14a.DL 595;
962 KATH..Katholikus Lelkipásztor elméleti és gyakorlati papi ….Pozsony:.1934..22b.DL 331;
963 KATH..Katholikus Lelkipásztor elméleti és gyakorlati papi ….Pozsony:.1933..22b.DL 332;
964 KATONA, Stephano.Dissertatio de mansuetudine evangelica ….Budae:.1785..42b.DL 441;
965 KAZY, Francisco.Historia Regni Hungariae.Tyrnaviae:.1737..42a.DL 463;
966 KAZY, Francisco.Historia Regni Hungariae I., II..Tyrnaviae:.1741..41.DL 471;
967 KAZY, Francisco.Historia Regni Hungariae III..Tyrnaviae:.1749..41.DL 472;
968 KELEMEN, Emericius.Historia juris hungarici privati documentis ….Budae:.1818..31b.DL 171;
969 KELEMEN, Emericius.Institutiones Juris Hungariae Privati ….Budae:.1818..12b.DL 262;
970 KELEMEN, Emericius.Institutiones Juris Hungarici privati ….Budae:.1818..12a.DL 289;
971 KELEMEN, Emericus.Institutiones iuris hungarici privati, quas elucubratus ….Budae:.1818..11b.DL 053;
972 KEMÉNYFY, K. Dániel.Vazsary Kolos 1855-1905.Esztergom:.1905..32b.DL 375;
973 KEMPEN, Thomae von.Vier Bűcher Sander Nachfolgung Christi ….Tyrnau:.1771..53b.DL 547;
974 KEMPIS, Thomas.De imitatione Jesu Christi ….Viennae:.1898..31b.DL 130;
975 KERESZTÉNY.Keresztény Naptár ….Pesten:.1851..44b.DL 754;
976 KERESZTY, Victor.Exegesis pericoparum evangelii pro omnibus dominicis ….Strigonii:.1910..21a.DL 114;
977 KERESZTY, Victor.Vaticinia Messiana in libris ….Strigonii:.1897..42b.DL 439;
978 KIRLIN, J. I. J..Der moderne Seelsorger.Freiburg im Breisgau:.1929..24b.DL 613;
979 KISKATEKIZMUS.Kiskatekizmus a népiskolák számára.Budán:.1861..12b.DL 313 (2);
980 KISS, Antonius.Panegyricus Divo Stephano ….Tyrnaviae:.1779..51b.DL 240 (3);
981 KLENÁK, Narcissus.Keresztényi tekéletességre vezérlö vasárnapi ….Besztercze Bányán:.1804..31b.DL 146;
982 KLENÁK, Narcissus.Keresztényi tekéletességre vezérlö űnnepi prédikát ….Besztercze Bányán:.1805..12b.DL 295;
983 KLEUTGEN, Joseph.Predigten.Regensburg:.1872..44b.DL 810;
984 KLÚCH, Josephus.Divis Stephanus res et apostolus Hungariae, panegyriea dictione celebratus ….Tyrnaviae:.1768..11a.DL 011 (12);
985 KLÜPFEL, Engelbert.Institutiones Theologiae dogmaticae in usum ….Vindobonae:.1789..12b.DL 269;
986 Knackfuss, H..Murillo /.Bielefeld ::VelhagenandKlasing,.1913...24a.1310;
987 KNAPPIUS.Novum Tstamentum Gracae.Lipsiae:.1852..31b.DL 139;
988 KNECHT, Friedrich Justus.Kurze Biblische Geschichte.Freiburg im Breisgau:.1895..53b.DL 545;
989 KÖGGL, Alajos.Gyéntatási intelmek és elégtételek.Budapest:.1873..21b.DL 057;
990 KÖHÉGYI, József.Kath. Lelipásztor Március.Posony:.1932..44b.DL 768;
991 KOMENSKÝ, J. A..Informatorium školy materské..Ružomberok:.1892..12b.DL 311;
992 KOMLÓSSY, Ferencz.Az Esztergom föegyházmegyei ….Esztegom:.1896..42a.DL 475;
993 KOMÓCSY, József.A Magyar Szion Dicsösége.Budapest:.1886..44b.DL 830;
994 KONDE, Stephanus.Divus Ivo dictione panrgyrica celebratus ….Tyrnaviae:.1762..51b.DL 240 (4);
995 KOPSZ, Joannis.Jus ecclesiasticum commune, et ….Sabariae:.1858..51b.DL 222;
996 KOPZ, Joannes.Jus ecclesiasticum commune, et ….Sabariae:.1858..32b.DL 382;
997 KÖRÉSZ, Kelemen.Krisztus Követése.Pesten:.1857..44b.DL 852;
998 KORSZERÜ.Korszerű erkölcsi iratok áz ifjúság számára a nagyszombati ….Nagyszombat:.1847..21b.DL 058;
999 KOVÁCS, Paulus.Manuale parochorum.Szegedini:.1860..12a.DL 281;
1000 KOVÁCH, paulus.Manuale parochorum e probatis auctoribus ….Pestini:.1854..22a.DL 348;
1001 KOVACHICH, Martinus Georgius.Scriptores rerum hungaricarum minores hactenus inediti ….Budae:.1798..21b.DL 073;
1002 KOVACHICH, Martinus Georgius.Seriptores rerum hungaricorum minores ….Budae:.1798..31b.DL 153;
1003 KOVACHICH, Martinus Georgius.Indices reales historici in decreto comitialia a Martino … Index realis geographico-topographicis.Budae:.1806..12b.DL 272;
1004 KOVÁTS-MARTINY, Gabriel.Oecononiae ruralis compendium, quod in usus ....Posonii:.1843..21b.DL 083;
1005 KÖZÉPKATEKIZMUS.Közepkatekizmus.Budán:.1861..12b.DL 313 (3);
1006 KÖZHASZNU.Közhasznu honivezér. Gazdasági házi … Kalendáriom.Pesten:.1833..32b.DL 414;
1007 KÖZHASZNÚ.Közhasznú honni vezér … Kalendáriom.Pesten:.1832..44b.DL 842;
1008 KRAFT, Fr. Karl, FORCHINGER, M. Albert.Neues deutsch-lateinisches Handwörterbuch A-H.Leipzig:.1826..43b.DL 571/a;
1009 KRAFT, Fr. Karl, FORCHINGER, M. Albert.Neues deutsch-lateinisches Handwörterbuch I-Z.Leipzig:.1826..43a.DL 571/b;
1010 KREMNICSKA, Thomas.Paraphrasis Psalmorum popularis opera ….Posonii:.1857..12a.DL 260;
1011 KREMNICSKA, Thomas.Paraphrasis psalmorum popularis opera et studio ….Posonii:.1857..32b.DL 397;
1012 Kubalík.Dejiny nabozenstvi.:CMBF v Litomeřicích.1982..24a.1311;
1013 KUBEK, Emil.Memento Mori … I. kötet.Budapest:.1900..34b.DL 670;
1014 KUDLIK, Nep. János.Bibliai Réciséctan.Pest:.B. r..44b.DL 848;
1015 KUNZEK, Aug. Dr..Lehrbuch der experim. Physik ….Wien:.1852..33b.DL 518;
1016 KÜRCZ, Antal.A magyarországi Pálos-rend története.B. m.:.1889..11b.DL 046;
1017 KUTSCHKER, Johann.Die gemischten Ehen ….Wien:.1842..24b.DL 609;
1018 KVASOVSZKI, Sigismundus Franciscus.Juris prudentia in Divo Ivone panegyri celebrata, dum ….Tyrnaviae:.1739..11a.DL 011 (18);
1019 LAHURE, Louis.Das Christenthum.B. m.:.1846,1847..24b.DL 643;
1020 LAHURE, Louis.Das Christenthum und die Philosophen … Erste Lieferung.Wien:.1846..34b.DL 694;
1021 LAHURE, Louis.Das Christenthum und die Philosophen … Erste Lieferung.Wien:.1847..34b.DL 695;
1022 LAHURE, Louis.Das Christenthum und die Philosophen … Dritte Lieferung.Wien:.1847..34b.DL 696;
1023 LANDERSDORFER, S. Dr..Die Kultur der Babylonier.Kempen und Műnchen:.B. r..13b.DL 585;
1024 LÁNYI, Károly.Magyarföld egyháztörténetei.Nagy Szombatan:.1843..22b.DL 333;
1025 LÁNYI, Károly.Magyar catholikus clerus I..Posonyban:.1848..42b.DL 450;
1026 LÁNYI, Károly.Magyar catholikus clerus II..Posonyban:.1848..42b.DL 451;
1027 LAUBER, Josephus.Institutiones theologiae pastoralis..Tyrnaviae:.1785..31a.DL 134;
1028 LAUBER, Josephus.Institutiones theologiae pastoralis..Budae:.1785..12a.DL 266;
1029 LAYMANN, Paulus.R. P. Pauli Laymann e Societate Jesu Theologiae moralis ….Viennae:.1753..31b.DL 144;
1030 LAYMANN, Paulus.R. P. Pauli Layman e Societate Jesu Theologiae Moralis Compendium ….Viennae Austriae:.1753..12a.DL 265;
1031 LAYMANN, Paulus.Theologia Moralis in quique ….Wircerburgi:.1748..52.DL 485;
1032 Lazík, Ambróz.Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..34a.1322;
1033 LECTIONES.Lectiones et praeces in unum studiosae iuventutis.Wien:.1805..31b.DL 140;
1034 LEGES.Leges et indulgentiae almae ….Posonii:.1760..12b.DL 312 (12);
1035 LEIFADEN.Leitfaden bey dem katholischen Religions-Unterrichte.Wien:.1843..43b.DL 561;
1036 LENTZ, Miklós.Keresetelés – és keresztény házasok ….Pozsonyban:.1841..31b.DL 201;
1037 LEO XIII. - pápež.Szentséges atyánknak XIII. Leo pápának bezsédei és levelei..Budapest:.1898..21b.DL 060;
1038 LEONARD, Johann Michael.Bollständige Katechesen zur ….Wien:.1840..43b.DL 565;
1039 LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Erste Jahrgang.Wien:.1828..23b.DL 492/1;
1040 LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Dritter Jahrgang.Wien:.1823..23b.DL 492/2;
1041 LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Vierter Jahrgang.Wien:.1823..23b.DL 492/3;
1042 LEONHARD, Joh. Michael.Sonn-un festtägliche Predigten … Sechster Jahrgang.Wien:.1824..23b.DL 492/6;
1043 LEONHARD, Joh. Michael.Frűhlehren gehalten vor einer ...Wien:.1831..13a.DL 581/a;
1044 LEONHARD, Joh. Michael.Predigten űber ….Wien:.1831..13a.DL 581/b;
1045 LEONHARD, Joh. Michael.Religions-Vorträge eines katholischen ….Wien:.1824..13b.DL 586;
1046 LEONHARD, Johann Michael.Vollständige Katechesen.Wien:.1840..13a.DL 580;
1047 LEPSÉNYI, Miklós.Szent beszédek az év minden vasár ….Pozsonyban:.1888..51b.DL 220;
1048 LEPSÉNYI, Miklós.A protestantizmus vádjari a katholicizmus ….Pozsony:.1888..12a.DL 278;
1049 LÉVAY, Mihály.A boldogságos szűz Maria élete, tisztelete ….Budapest:.1934..11a.DL 008;
1050 LIBER II.Liber II.De Deo humani generis redemptore, Messia, eius ....B. m.:.B. r...11a.DL 024;
1051 LIBERTUS.Libertus promulgationum.B. m.:.1871..22a.DL 360;
1052 LIERHEIMER, Fr. Xav. Dr..Jesus mit uns-Predigten.Regensburg:.1871..33b.DL 522;
1053 LIGUORI, Alfonz sv..Praktische Anleitung zum christkatholischen Seelsorge ….Wien:.1847..33b.DL 521;
1054 LIGUORI, Alphons Maria.Sämmtliche Predigten … Säcular=Feyer, der ….Wien:.1833..44b.DL 791;
1055 Liturgická komise ČBK.Eucharistické modlitby /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..34a.1333;
1056 LOHMANN, Joh. Bapt..Betrechtungen.Paderborn:.1894..13b.DL 577;
1057 LONKAY, Antal.Dupanloup bódog orleansi pűspök Beszéde ….Pest:.1864..44b.DL 820;
1058 LORINSER, F. Dr..Römisch-katholischen katechismus fűr die Schulen der ...Breslau:.B. r..13b.DL 588;
1059 LORINSER, Franz.Katholische Predigten Erste Band.Schaffhausen:.1866..24b.DL 608;
1060 LÖVÁRDY, Alajos.A Názárethi Szent Család és a katolikus család.Pápa:.1899..32a.DL 392;
1061 Luß, Joseph.Chrysostomus und die űbrigen ….Tűbingen:.1846..34b.DL 666;
1062 MAGYAR.Magyar Sion II. Fűzet.Esztergom:.1902..44a.DL 766;
1063 MAIRS, Beda.Vertheidigung der natűrlichen ….Augsburg:.1789..43b.DL 527;
1064 MALÝ.Malý katechismus pre obecné školy..Pešť:.1870..31b.DL 131;
1065 Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..34a.1327;
1066 Manhattan, Avro.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.Bratislava:Tatran.1951..11b.DL 027;
1067 MANNIG, Henrik Bibornok.Jézus szeretete a bűnbanók irant.Budapest:.1878..32b.DL 381;
1068 MARCKARD, Martino.Septenium Marianum. Das ist ....Wűrzburg:.1768..23b.DL 495;
1069 MÁRKFI, Samu.Hitkáteleyek.Pesten:.1849..51b.DL 238;
1070 MARLOK, Michaelus.Divus Ivo oratione panegyrica celebratus ….Tyrnaviae:.1751..11a.DL 011 (21);
1071 MARTIN, Konrad.Lehrbuch der katholischen Religion fűr höhere ....Mainz:.1850..44b.DL 731;
1072 MASSILON, Johann Baptist.Fasten predigten welche vor dem ….Dresden:.1755..23b.DL 500;
1073 MASSL, Xaver.Festpredigten Erste Theil.Schaffhausen:.1847..14a.DL 592/a;
1074 MASSL, Xaver.Festpredigten Zweiter Theil.Schaffhausen:.1847..14a.DL 592/b;
1075 MASSL, Xaver.Die Festage des Herrn.Schaffhausen:.1848..14a.DL 599;
1076 MASZÁRIK, Viktor.A szűz máriáról nevzeti ….Pozsony:.1897..44b.DL 831;
1077 MATZL, Xaver.Fest-und Gelegenheits – Predigten.Schaffhausen:.1847..44b.DL 798;
1078 MEHLER, Ludwig.Blűthe der Neuzeit oder ….Regensburg:.1857..23b.DL 498;
1079 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Vierter Jahrgang.Regensburg:.1854..33a.DL 503/a;
1080 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Fűnfter Jahrgang.Regensburg:.1855..33a.DL 503/b;
1081 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Sechster Jahrgang.Regensburg:.1856..33a.DL 503/c;
1082 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Siebenter Jahrgang.Regensburg:.1857..33a.DL 503/d;
1083 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Achter Jahrgang.Regensburg:.1858..33a.DL 503/e;
1084 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Neunter Jahrgang.Regensburg:.1859..33a.DL 503/f;
1085 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet.Regensburg:.1860..33a.DL 503/g;
1086 MEHLER, Ludwig.Prediger und Katechet Elfter Jahrgang-Erster Band.Regensburg:.1861..33a.DL 503/h;
1087 MEMORIA.Memoria Basilicae Strigoniensis Anno 1856.Pestini:.1856..32b.DL 372;
1088 MENDLÍK, Ágoston.Házasulandók tanítáva ….Pecsét:.1862..51b.DL 225;
1089 MENNE, Edelbert.Leichtfaßliche Katechetische Reden Erster Band.Lindau:.1853..33b.DL 504/a;
1090 MENNE, Edelbert.Leichtfaßliche Katechetische Reden Zweiter Band.Lindau:.1854..33b.DL 504/b;
1091 MENNE, Edelbert.Leichtfaßliche Katechetische Reden Dritter Band.Lindau:.1857..33b.DL 504/c;
1092 MÉREI, Casparus Michael.Divus Ivo purpuratus ….Tyrnaviae:.1737..11a.DL 011 (17);
1093 MERKBÜCHLEIN.Merkbűchlein aus der Liturgik.Warnsdorf:.B. r..44b.DL 803;
1094 METHODIK.Methodik des Zifferrechnens.Wien:.1856..53b.DL 551;
1095 METZGER, Emil.Geographische-statistische Welt-Lexikon.Stuttgart:.1888..33b.DL 523;
1096 METZLER, Franz Gerhard.Erziehe zur Wahrhaftikeit.Innsbruck:.1924..33b.DL 512;
1097 MI ELSÖ.Mi Elsö Ferenc József ….B. m.:.1850..44a.DL 747;
1098 MIKSICS, Martinus.Annum vectigal augusti literarum ….Tyrnaviae:.1730..11a.DL 011 (3);
1099 MISKOVICS, Josephus.Divus Ivo, Magnus é iudice causidicus.Tyrnaviae:.1733..11a.DL 011 (15);
1100 MÖHLER, J. A. Dr..Symbolik oder ….Mainz:.1900..33b.DL 526;
1101 MOHR, Joseph.Die Pflege des Volksgesandes in der Kirche..Regensburg:.1885..34b.DL 698;
1102 MOLNÁR, János.Az Anya – Szent – Egyhórnak történeti ….Nagy Szombatan:.1769..11a.DL 015;
1103 MOLNÁR, János.Az Anya-Szent-Egyháznak történeti ....Nagy Szombatan:.1770..51a.DL 216;
1104 MOLNÁR, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1882..44a.DL 759;
1105 MOLNÁR, János.Isten Igéje Szent Beszédekben.Esztergom:.1881..44a.DL 763;
1106 MÜLLER, Bonifacius.Cardinal Cheverus.Wien:.1892..34b.DL 703;
1107 MÜLLER, Ernö.Katholikus Erkölcstan Elsö kötet.Budpest:.1876..44a.DL 708;
1108 MÜLLER, Ernö.Katholikus Erkölcstan Második kötet.Budapest:.1877..44a.DL 709;
1109 MÜLLER, Joh. Dr..Grundriß der Physik und Meteorologie.Braunschweig:.1853..33b.DL 520;
1110 Munka, Jozef.Cirkevné dane a ich exekučné vymáhanie.Bratislava:Rimsteinova kníhtlačiareň.1934..11b.DL 054;
1111 MUNKAY, János.Igaz-e, hogy mi katholikusok mindenben ….Esztergom:.1888..21b.DL 076/a;
1112 MUNKAY, János.Igaz-e, hogy mi katholikusok mindenben hátra vagyunk ….Esztergom:.1888..44b.DL 730;
1113 NAGY, Antal.Barromaeus. Katholikus hitszónoklati havi folyóirat szerkeszti ….Györ:.1896..21a.DL 066;
1114 NAGY, Antal.Katholikus hitoktatók kézikönyve vagyis ….Györ:.1899..51a.DL 223;
1115 NAGY, Antal.Katholikus hitoktatók kézikönyve vagyis ….Györ:.1896..12a.DL 293;
1116 NAGY, Antal.Katholikus hitoktatók kézikönyve vagyis ….Györ:.1897..22a.DL 338;
1117 NATALIS, Alexander.Commentarius litteralis et moralis in omnes epistolas sancti Pauli ….Venetiis:.1772..11a.DL 014;
1118 NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi ….Parisiis:.1767..21a.DL 122;
1119 NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi ….Parisiis:.1767..31a.DL 126;
1120 NATALIS, Alexander.Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii Jesu Christi ….Parisiis:.1769..31a.DL 161/a;
1121 NATALIS, Alexander.Commentarius litteralis et moralis in omnes epistolas sancti Pauli ….Venetiis:.1772..31a.DL 162;
1122 NATALIS, Alexander.Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii Jesu Christi ….Parisiis:.1769..42a.DL 188;
1123 NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica, et moralis secundum ordinem ….Parisiis:.1767..51a.DL 217;
1124 NATALIS, Alexander.Theologia dogmatica et moralis secundum ordinem catechismi ….Parisiis:.1767..51a.DL 219;
1125 Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1941..11b.DL 001;
1126 Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..11b.DL 002;
1127 NEDECZKY, Franciscus.Divus Stephanus, Hungariae Rex apostolusque Stephano Nicolao jaklin de Elephant ....Tyrnaviae:.1748..11a.DL 011 (8);
1128 NEHÁNY.Nehány szó a magyar katholikus papsághoz.Pest:.1871..21b.DL 089/a;
1129 NEPOTIS, Cornelius.Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum.Norimbergae:.1781..41.DL 197;
1130 NEUNER, Kas. Dr..Wahre Franciskuskinder.Innsbruck:.1925?..53b.DL 554;
1131 NILLES, Nicolaus.De rationibus festorum sacratissimi cordis Jesu ….Oeniponte:.1873..32a.DL 395;
1132 NILLES, Nicolaus.De rationibus festorum sacratissimi cordis Jesu ….Oeniponte:.1873..32a.DL 396;
1133 NIRSCHE, J..Ursprung und Wesen des Bösen.B. m.:.1854..24b.DL 645;
1134 NIRSCHL, Joseph.Ursprung und Wesen des Bösen.Regensburg:.1854..34b.DL 690;
1135 NOGÁLL, J. B..Vademecum sacerdotale.Viennae:.1854..41.DL 193;
1136 NOGÁLL, János.Észservételek a lelkipásstorságról jelesűl a falusi népet ….Budán:.1852..21b.DL 079;
1137 NOTTER, Antal.A Szent-István-Társulat története..Budapest:.1904..51b.DL 221;
1138 NOTTER, Antal.A szabakarat.Budapest:.1908..22b.DL 316;
1139 NOVOTNI, Joannes.Viator christianus ad coelestem patriam per exercitia spiritualia directus ….Tyrnaviae:.1729..21b.DL 091;
1140 OBROCZNI, Franciscus Antonius.Tractatus de Deo Uno et trino.Tyrnaviae:.1701..41.DL 189;
1141 OFFICIUM.Officium Rákóczianum, avagy kűlömb-féle ....Kassán:.1791..22b.DL 315;
1142 Ott, Georg,.Legende der heiligen, 1. diel.:.[1877]..54a.1335;
1143 Ott, Georg,.Legende der heiligen, 2. diel.:.1877..54a.1336;
1144 PALMA, Franciscus Carolus.Notitia rerum hungaricarum.Tyrnaviae:.1770..31b.DL 133;
1145 PALMA, Franciscus Carolus.Notitia rerum hungariccarum.Tyrnaviae:.1770..51a.DL 235;
1146 PALMA, Franciscus Carolus.Notitia rerum hungaricarum.Tyrnaviae:.1770..12a.DL 258;
1147 PÁRIZ-PÁPAI, Franciscus.Dictionarum latino-hungaricum ….Cibinii:.1782..12a.DL 263;
1148 PASSMAYER, Ant..Predigten aus alle Sonn-und … Erster Theil.Wien:.1798..14a.DL 604/a;
1149 PASSMAYER, Ant..Predigten aus alle Sonn-und … Zweiter Theil.Wien:.1798..14a.DL 604/b;
1150 PAULUS, Josephus.Regum coronae Stephano ….Tyrnaviae:.1763..51b.DL 240 (2);
1151 PAZMÁNY, Petrus.Predigten auf die Sonn-und Festtage.Regensburg:.1874..44b.DL 828;
1152 PELLET, Ödön.Primicia beszédek.Szkékesfehervárrott:.1876..21b.DL 078;
1153 PELLET, Ödön.Kézikönyv.Székesfehérvárott:.1865..44b.DL 826;
1154 PELTZMANN, Gregorius.Manuale sacerdotum pro visitatione ….Pestini:.1863..31b.DL 174;
1155 PERÉNYI, Imre.Katekismus, mellyben a keresztény ….Nagy Szombatan:.1804..32a.DL 384;
1156 PERRONE, J..Praelectiones theologiae quas … habebat ….Parisiis:.1842..21a.DL 109;
1157 PERRONE, J..Praelectiones theologiae quas in Collegio romano Societatis Jesu habebat ….Parisiis:.1842..21a.DL 125;
1158 PHILATHES, An..Theismus und Atheismus ….Wien:.1868..24b.DL 624;
1159 PIUS VI. Pápež.Hatodik pius római pápától kiadabott Imádságos ….Pesten:.1806..21b.DL 092;
1160 POHL, Josephus.Manuductio ad historiam ecclesiasticam ….Viennae Austriae:.1753..51b.DL 248;
1161 POLLÁK, János.Renan és az apostolok.Pest:.1866..32b.DL 376;
1162 PÓR, Antal.Aeneas sylvius II. Pius Pápa.Budapest:.1880..32a.DL 368;
1163 PRAEORATOR.Praeorator, azaz kézikönyv az elóimákozó ….Esztergom:.1909..44b.DL 732;
1164 PRATTES, P. M..Exercicien fűr Priester.Wien:.1885..53b.DL 550;
1165 PRAXMARER, J..Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Neunter Jahrgang.Donauwörth:.1884..13b.DL 575/a;
1166 PRAXMARER, J..Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge.Donauwörth:.1885..13b.DL 575/b;
1167 PRAXMARER, J..Ambrosius. Zeitschrift fűr die Jugendseelsorge Siebzehnter jahrgang.Donauwörth:.1882..13b.DL 575/c;
1168 PRAY, Georgius.Historia Regum Hungariae.Budae:.1799..21a.DL 111;
1169 PRECES.Preces ante et post ….Ratisbonae:.1877..44b.DL 737;
1170 PRCHALA, Imre.Latin-magyar szótár..Pozsony- Budapest:.B. r...31b.DL 173;
1171 PRILESZKI, Joannes Baptista.Notitia Sanctorum Patrum ....Tyrnaviae:.1753..51b.DL 244;
1172 PRILESZKI, Joannes Baptista.Theologicorum prolegomenorum libri duo in usum ….Viennae Austriae:.1761..32a.DL 407;
1173 PRILESZKY, Joannes Baptista.Sancti Cypriani Carthaginensis Archi-Episcopi.Tyrnaviae:.1761..41.DL 187;
1174 PRILEZSKY, Joanne Baptista.Sancti Cypriani.Tyrnaviae:.1761..42a.DL 457;
1175 PROHÁSZKA, Ottokár.Modern katholicizmus.Budapest:.1907..32b.DL 378;
1176 PROKOPOVSZKY, Dániel.Katechismus avagy keresztény katholika religióban. ….Pozsony:.1845..12b.DL 286;
1177 PROVIDENTIA.Providentia oder das Walten ….Wien:.1892..44b.DL 734;
1178 PUCHÓ, Amadeus P..Der Kapuziner=Kreuzweg in Preßburg.Pressburg:.1892..44b.DL 727;
1179 QUINTI, Horatius Flacii.Opera Quinti Horatii Flacii quae extant.B. m.:.1750..31a.DL 135;
1180 QUOTIDIANA.Quotidiana erga sanctissima Dei Matrem mariam pietas..Viennae:.1744..21b.DL 071;
1181 RADVÁNYI, Imre.Margit-sziget története..Pest:.1858..51b.DL 227;
1182 RAJECKÝ, Jiří Slota.Básnické spisy.Praha:.1882..44b.DL 723;
1183 RAPOS, József.Nötlenség. Értesítéssel egyűtt a Székes-Fehervári ….Székesfehervárott:.1861..11b.DL 055;
1184 RAUSCHER, Joseph Othmar.Der Bethlemische Weg.Wien:.1891..43b.DL 560;
1185 RECHENSCHAFT=BERICHT.Rechenschaft=Bericht des unter dem … Franz Ferdinand v. Oesterreich.Wien:.1882..44b.DL 777;
1186 RECHNUNGS.Rechnungs unterichte fűr die Landschulen.Wien:.1858..13b.DL 590;
1187 REIFFENSTUEL, Anacletus.Jus Canonicum Universum ….Venetiis:.1735..41.DL 179;
1188 REIFFENSTUEL, Anacletus.Jus Canonicum Universum ….Venetiis:.1735..52.DL 181;
1189 REINSTADLER, Leb..Elementa Philosophiae scholasticae ….Frigurgi Brisgoviae:.1920..11b.DL 056;
1190 REUSNER, Nicolaus.Nicolai Reusneri Symbola imperatorum romanorum ….Budae:.1761..51a.DL 255;
1191 RIBADENEIRA, petrus.Vitae fundatorum religiosorum ordinum.Viennae:.1746..31b.DL 136;
1192 RICKEL, Joseph.Christliche Reden am den Festen ….Mainz:.1856..53b.DL 542;
1193 RICHARD, Carolus Ludovicus.Analysis Conciliorum generalium et particularium ….Venetiis:.1776..52.DL 182;
1194 RODER, Alajos.Bibliai történet.Pesten:.1852..31b.DL 157;
1195 ROHLING, Aug. Prof. Dr..Der Talmudjude.Műnster:.1873..44b.DL 785;
1196 ROHMANN, T..Unterricht fűr die I. hl. Komunion.B. m.:.1880..24b.DL 638;
1197 ROHMANN, Theodor.Unterricht fűr die erste heil. Komunion.Wien:.1880..34b.DL 700;
1198 RONCHETTI, Anton.Pilgerfahrt ins heilige Land.Pozsony:.1911..44b.DL 786;
1199 ROTT, Nándor.A csoda és a természet-tudomány.Budapest:.1907..22b.DL 322;
1200 RÖVID.Rövid tudosítás aitatos ….B. m.:.1771..12b.DL 312 (3);
1201 RUDIMENTA.Rudimenta historica, sive brevis facilisgue ....Tyrnaviae:.1772..21b.DL 093;
1202 RUDIMENTA.Rudimenta historica sive brevis.Tyrnaviae:.1767..12b.DL 301;
1203 RUDNAY, Sándor.Egyházi Beszéd, mellyet ....Esztergamban:.B. r..44b.DL 851;
1204 Rummer, Juraj.Verus Hungariae protoparens.Trnava:.1823..11a.DL 011 (2);
1205 RUOFF, Antonio P..Lehr-Leiche Sonn-und Freitag Predigten Erster Theil.Augsburg und Innsbruck:.1761..22a.DL 591/a;
1206 RUOFF, Antonio P..Lehr-Leiche Sonn-und Freitag Predigten Zweiterr Theil.Augsburg und Innsbruck:.1761..22a.DL 591/b;
1207 S. BENEDICTINI.Sancti Benedictini Papae XIV..Romae:.1761..41.DL 459;
1208 S. SALVIANUS.S. Salviani Massiliensis presbyteri Opera omnia, quae extant, in duos tomulos ....Tyrnaviae:.1752..12a.DL 288;
1209 S. SOMOGYI, K..A Magyar koronaországaihoz ….Budapest:.1878..32b.DL 415;
1210 S. Thomas.Summa Theologiae.:Marietti.1948..34a.1321;
1211 SAFFENREUTER, Goerg Joseph.Homilien űber die Epistelen auf alle … Fűnfter Band.Wűrzburg:.1849..24b.DL 607/a;
1212 SAFFENREUTER, Goerg Joseph.Homilien űber die Epistelen auf alle … Sechster Band.Wűrzburg:.1850..24b.DL 607/b;
1213 SALOMON, Joseph.Austria oder Oesterreichische Universal-Kalender.Wien:.1843..34b.DL 673;
1214 SALVÁNYI, Félix.A liberalismus bűn.Esztergom:.1888..42b.DL 446;
1215 SANCTORUM.Sanctorum Bibliorum vulgatae editionis concordantae.Viennae:.1825..42a.DL 470;
1216 SANCHEZ, Thoma.Sancto Matrimonii sacramento ….Norimbergae:.1706..52.DL 484;
1217 SARTIRI, Dom..Auf des Glaubens an unsere Zeit.B. m.:.B. r..44b.DL 796;
1218 SCITOVSKY, János.Szentek élete mellyet a keresztény.Pécsett:.1843..22b.DL 329;
1219 SCITOVSZKY, Johann Baptist.Die auberflecke Empfängniß ….Tyrnau:.1855..44b.DL 795;
1220 SCRAM, Dominicus.Compendium theologiae dogmaticae, scholasticae ….Augustae Vindelicorum:.1768..12a.DL 259;
1221 SEELENSTÄRKUNG.Seelenstärkung fűdie Tage der Krankenheit.Wien:.1884..43b.DL 559;
1222 SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr I. Band.Wűrzburg:.1848..14a.DL 598/a;
1223 SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr II. Band.Wűrzburg:.1848..14a.DL 598/b;
1224 SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr III. Band.Wűrzburg:.1848..14a.DL 598/c;
1225 SCHAFFENREUTER, Georg Joseph.Predigten aus alle Sonntage des katholischen Kirchenjahr IV. Band.Wűrzburg:.1848..14a.DL 598/d;
1226 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Erster Band.Regensburg:.1872..53a.DL 532/a;
1227 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Zweiter Band.Regensburg:.1873..53a.DL 532/b;
1228 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen …Dritter Band.Regensburg:.1874..53a.DL 532/c;
1229 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen ….B. m.:.1850?? B. r...53a.DL 532/d;
1230 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen ….B. m.:.1850?? B. r...53a.DL 532/e;
1231 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Fűnfter Band.B. m.:.1877..53a.DL 532/f;
1232 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Siebenter Band.B. m.:.1877..53a.DL 532/g;
1233 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Achter Band.B. m.:.1879..53a.DL 532/h;
1234 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Neunter Band.B. m.:.1880..53a.DL 532/i;
1235 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen ….B. m.:.1881..53a.DL 532/j;
1236 SCHEEBEN, J..Periodische Blätter zur wissenschaflichen … Elfter Band.B. m.:.1882..53a.DL 532/k;
1237 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Erster Band.Freiburg im Breisgau:.1906..23b.DL 491/1;
1238 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Zweiter Band.Freiburg im Breisgau:.1907..23b.DL 491/2;
1239 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger.Dritter Band.Freiburg im Breisgau:.1908..23b.DL 491/3;
1240 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Vierter Band.Freiburg im Breisgau:.1909..23b.DL 491/4;
1241 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Fűnfter Band.Freiburg im Breisgau:.1910..23b.DL 491/5;
1242 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Sechter Band.Freiburg im Breisgau:.1911..23b.DL 491/6;
1243 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Siebter Band.Freiburg im Breisgau:.1912..23b.DL 491/7;
1244 SCHERER, Augustin.Bibliothek fűr Prediger. Achter Band.Freiburg im Breisgau:.1901..23b.DL 491/8;
1245 SCHERMANN, Egyed, SZINEK Izidor.Szent Gellért.Györ:.1902..44b.DL 740;
1246 SCHILCHER, Joseph Polykarp.Kurze katechetische Predigten auf alle ….Augsburg:.1805..34b.DL 664;
1247 SCHILCHER, Joseph Polykarp ,DEINL, Franz.Kurze Frűhpredigten fűr das christliche Landvolk auf alle ….Wien:.1836..44b.DL 736;
1248 SCHILLERS, Friedrich.Friedrich v. Schillers Werke.B. m.:.1825..24b.DL 632;
1249 SCHILLERS, Friedrich.Friedrich von Schillers Werke Erste Abtheilung.Gräz:.1825..44b.DL 726;
1250 SCHMID, Fr. Xaver.Die Bekehrung des heiligen paulus.Salzburg:.1848..44b.DL 792;
1251 SCHMID, Franz.Volkstűmliche Predigten fűr alle Sonn-und Festtage des ….Freiburg im Breisgau:.1901..44b.DL 797;
1252 SCHMID, Christoph.Biblische geshichte des alten ….Gräz:.1855..53b.DL 548;
1253 SCHMID, Johann Ev..Historischer Katechizmus I. Band.Schaffhausen:.1855..14a.DL 597/a;
1254 SCHMID, Johann Ev..Historischer Katechizmus II. Band.Schaffhausen:.1855..14a.DL 597/b;
1255 SCHMID, Johann Ev..Historischer Katechizmus III. Band.Schaffhausen:.1855..14a.DL 597/c;
1256 SCHMIDT, E..Griechisch-deutsches Handwörterbuch.B. m.:.1847..24b.DL 631;
1257 SCHMIDT, Franz.Wissenschaftliche Katechetik.Wien:.1840..33b.DL 505;
1258 SCHMIDT, J. A..Griechisch – Deutsches Handwörterbuch.Leipzig:.1847..34b.DL 661;
1259 SCHMIDT, Joannes Baptista.De religionibus, quas Universitas Pragena illibato ….Pragae:.1779..51b.DL 240 (7);
1260 SCHMIDT, Joannes Baptista.Pro opinione intemerati Conceptus Beatissimae….Pragae:.1774..51b.DL 240 (8);
1261 SCHNICKER, J. H. prof..Die ungarischen Schulgesetze ….Budapest:.1877..53b.DL 555;
1262 SCHNIERER, Aladár.A bűntettekröl és vétségekröl ….Budapest:.1881..32b.DL 390;
1263 SCHOENWISNER, Stephanus.Compendium antiqnitatum romanarum. Ad usum Secundae humanitatis ….Budae:.1825..12a.DL 290;
1264 SCHÓUPPE, F-X..Compendium perfecionis sacerdotalis ….Bruxellis:.1868..42b.DL 452;
1265 SCHRAM, Dominicus.Compendium theologiae dogmaticae.Augustae Vindelicorum:.1768..31a.DL 155;
1266 SCHRAM, Dominicus.Compendium theologiae dogmaticae, scholasticae et moralis ….Augustae Vindelicorum:.1768..12a.DL 268;
1267 SCHULEMANN, Gűnther.Die Botschaft des Buddha.Freiburg im Breisgau:.1937..23b.DL 499;
1268 SCHVETZ, Joannes.Theologia Generalis seu … Editio altera.Viennae:.1854..43a.DL 534/a;
1269 SCHVETZ, Joannes.Theologia dogmatica Catholica Vol. III..B. m.:.1854..43a.DL 534/b;
1270 SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1890..33a.DL 502/a;
1271 SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1890..33a.DL 502/b;
1272 SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1892..33a.DL 502/c;
1273 SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1893..33a.DL 502/d;
1274 SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1894..33a.DL 502/e;
1275 SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1895..33a.DL 502/f;
1276 SCHWARZ, J.;HIPTMAIR, Mathias Dr..Theologisch-praktische Quartal-Schrift.Linz:.1896..33a.DL 502/g;
1277 SCHWETZ, Joannes.Theologia dogmatica catholika ….Viennae:.1851..51a.DL 252;
1278 SCHWETZ, Joannes.Theologia dogmatica catholica ….Viennae:.1852..51a.DL 254;
1279 SKALNIK, Franc. Xav..Veritas ecclesiae et doctrinae catholicae.Leutschoviae:.1838..22a.DL 347;
1280 SOENGEN, L..Gotteshaus und Gottesdienst.Freiburg im Breisgau:.1922..43b.DL 528;
1281 SOLEMNIA.Solemnia Consacrationis Basilicae Strigoniensis ….Strigonii:.1859..32b.DL 373;
1282 SOMÓGYI, Károly.A bölcsészet lényege - és feladatáról.Budapest:.1859..44b.DL 843;
1283 SOOS, Mihály.A keresztény álláspontja a ….Budapest:.1879..32a.DL 369;
1284 SOOS, Mihály.A keresztény álláspontja a ….Budapest:.1877..32a.DL 370;
1285 SPIRAGO, Ferencz.Katholikus katechizmus.Pozsonyban:.1898..31b.DL 170;
1286 SPIRAGO, Ferencz.Katholikus katechizmus felnöttek ….Szatmár:.1898..51b.DL 239;
1287 SPIRAGO, Franz.Katholischer Volks Katechismusj.Trautenau:.1898..43b.DL 566;
1288 SPIRALA.Spirala. Čtrnáctidenik nových objevů a pokroků XX. století.Praha:.1938..51b.DL 218;
1289 Spolok svätého Vojtecha.Ordo missae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..24a.1314;
1290 STADLER, Endre.Levelek az elsö szent ….Budapest:.1896..42b.DL 432;
1291 STADLER, Lamberto Maria.Auserlesene Sonntags – Predigten ….Augsburg:.1768..41.DL 189/a;
1292 STAMM, Christ. Dr..Kanzelvorträge.Paderborn:.1882..24b.DL 611;
1293 STOBEUS, Georgius.Historica religionis reformatio.Tyrnaviae:.1748..42b.DL 428;
1294 STOBOEUS, Georgius.Georgii Stoboei de Palmaburgo episcopi Lavantini ….Venetiis:.1749..51a.DL 250;
1295 STOLZ, Alban.Splitter vom Kreuz.Freiburg im Breisgau:.1853..44b.DL 801;
1296 STREBITZKY, P. Alphons.Die Liebe Jesu in dem ….Wien:.1851..44b.DL 800;
1297 Sv. AUGUSTÍN.Theorie der Katechetik fűr katholiken.Salzburg:.1853..23b.DL 501;
1298 SYNOPSIS.Synopsis juris ecclesiatici.Vindobonae:.1776..42b.DL 435;
1299 SZABÓ, Imre.Elveszett fiú ….Pesten:.1851..32b.DL 377;
1300 SZALAY, Georgius.Prodigiosa dextera divi Stephani primis regis Hungariae.Tyrnaviae:.1733..11a.DL 011 (4);
1301 SZALAY, Imre.Észrevételek a vegyes házasságokról.Veszprémben:.1841..21b.DL 072;
1302 SZALAY, Imre.Magyar nyelvtudománya rövid.Esztergom:.1833..42b.DL 434;
1303 SZÁMORD, Ignác.Emlékeztetö az ….Esztergom:.1917..42b.DL 438;
1304 SZANISZLO, Ferenc.A keresztény katholika religio tudománya.Budán:.1839..22b.DL 324;
1305 SZAPÁRY, Gyula a kol..Szabadelvű kormányzat és az ….Budapest:.1890..44b.DL 846;
1306 SZEMENNYEI, Mihály.Szellemi fegyver.Pest:.1862..44b.DL 841;
1307 SZENTIVÁNYI, I. V. C. Dr..Lux veritastis sive praesagia et monita ….Budapest:.1896..42b.DL 434/a;
1308 SZENTRÁSI SZAKASZOK.Szentirísi szakaszok melyek az ….Eger:.1903..31b.DL 200;
1309 SZEPESI, Imre.Elemi hellen nyelvtan.Budán:.1850..22a.DL 339;
1310 SZILY, Franciscus.Oratio in collegio Pazmaniano.Viennae Austriae:.1778..51b.DL 240 (5);
1311 ŠTRBÁŇ, Ján.Ježiš, náš tešiteľ..Trnava:.1933..51b.DL 229;
1312 TACITUS, C. Cornelius.C. Cornelii Taciti Opera, notis grammatico – phlilogico – criticis illustrata ad ….Lipsiae:.1714..31a.DL 141;
1313 TACITUS, C. Cornelius.C. Cornelii Taciti Opera, notis grammatico – phlilogico – criticis illustrata ad ….Lipsiae:.1714..31b.DL 143;
1314 TACITUS, Cornelius.C. Cornelii Taciti Opera … Accurate recensuit ….Lipsiae:.1846..12b.DL 298;
1315 TAFFERNER, Gyula a kol..Iskolai Rendtartás és Tanácsadó.Galánta:.1925..44b.DL 818;
1316 TAFFERNER, Gyula; DLUGOPOLSKY Konst..A házassági jog kézikönyve állami ….Bratislava:.1935..11b.DL 006;
1317 TANÍTASTERV.Tanitásterv és Utasítások.Budapest:.1907..44b.DL 816;
1318 TEBERI, Stephanus.Divus Ivo. Oratione panegyrica celebratus ....Tyrnaviae:.1746..11a.DL 011 (20);
1319 THAUREN, Joh..Ein Gnadenstrom zur Neuen ….Wien:.1940..14a.DL 622;
1320 THOMAS EX CHARMES.Compendium theologiae R. P. Thomae ex Charmes, ord. S. Francisci capucinorum ….Stuttgart:.1858..12b.DL 277;
1321 TIEFENTHALER, József.A misérdi róm kath. Plébániai könyvtár.Nové Košariská:.1911..21b.DL 104;
1322 TIEFENTHALER, József.A Bűnbocsnat Szent Ambrus ...Budapest:.1912..44b.DL 832;
1323 TIMOTHEUS vo heil. Ignaz.Kurze Predigten fűr christliche ...Augsburg:.1781..13b.DL 489;
1324 TOKODY,Ödön.Egyházi űgyekre vonatkozó magyar ….Temesvárott:.1888..21a.DL 112;
1325 TOLDY, Joan. Bapt..Quid feci, et quid faciendum?.Strigonii:.B. r..44b.DL 822;
1326 TOMPA, Ladislaus.Institutiones de sacris christianorum ….Posonii:.1785..31b.DL 166;
1327 TOPOLCSANI, Laurentio.Tractatus de peccatis, Gratiaet merito a ….Tyrnaviae:.1743..34b.DL 662;
1328 TÖRÖK, János.Egyetemes magyar encyklopaedia..Pesten:.1859..21a.DL 106;
1329 TÖRÖK, János.Egyetemes magyar encyklopaedia..Pesten:.1860..21a.DL 107;
1330 TÖRÖK, Mihály.A hitoktatás elmélete. Papnövendétek számára..Esztergom:.1910..11b.DL 043;
1331 TÓTH, Béla.Szájrul szájra ….Budapest:.1895..34b.DL 667;
1332 TÓTH, József.Nagy Böjti Szent Beszédek.Poszonyban:.1822..11b.DL 051;
1333 TRACTATUS.Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis ….Budae:.1821..21b.DL 068;
1334 TRACTATUS.Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis ….Tyrnaviae:.1779..31a.DL 142;
1335 TRATTNER és KÁROLY.Nemzeti Kalendáriom 1840 dik ….Pesten:.1840..44b.DL 752;
1336 TRATTNER és KÁROLY.Nemzeti Kalendáriom 1835 dik ….Pesten:.1835..44b.DL 753;
1337 TRATTNER és KÁROLY.Nemzeti Kalendáriom 1854 dik ….Pesten:.1854..44b.DL 755;
1338 TRATTNER és KÁROLY.Közhasznu és mulattató … Kalendáriom.Pesten:.1839..44b.DL 808;
1339 TROSTEREDEN.Trostereden an Kranke und Sterbenden ….Graz:.1789..43b.DL 562;
1340 Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích I..:.1907..24a.1320;
1341 TUROCZI, Ladislaus.Ungaria suis cum regibus ….Tyrnaviae:.1768..51a.DL 215;
1342 ÚČTY.Účty o pokladničnom stave farského chrámu na rok 1936-1943.B. m.:.1936-43..41.DL 477;
1343 ÚJ KEPES.Új kepes Kalendáriom az 1848 évre.Pesten:.1848..44b.DL 748;
1344 UJFALUSSY, Carolus.Sol Hungariae. Sive divus Stephanus ….Posonii:.1734..11a.DL 011 (5);
1345 ÚRADNÉ.Úradné vydanie. Platné manželsko-právne zákony a nariadenia.Bratislava:.1924..11b.DL 005;
1346 URBAN, J. Juvenalis.Compendium Philosophiae Christianae ….Szegedini:.1896..32a.DL 411;
1347 UTASITÁS.Utasitás a kath. Népiskolai és ifjusági ….Budapest:.1905..44b.DL 817;
1348 VAGNER.Praefatio ad humanorum scholarum professores ….Tyrnaviae:.B. r...31b.DL 152;
1349 VASZARY, Kolos.A Várnaicsata.Pest:.1864..44b.DL 847;
1350 VEIT, Ludwig Andreas Dr..Volksfrommes Brauchtum und Kirche ….Freiburg im Breisgau:.1936..33b.DL 519;
1351 VEITH, Joh. Em. Dr,..Die Worte der Feinde Christi Dritte Auslage.Wien:.1851..53b.DL 541;
1352 VEITH, Joh. Em. Dr,..Das Vater Unser.Wien:.1842..53b.DL 543;
1353 VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Erster Band, Zweiter Band.Wien:.1846,1848..53b.DL 544/a;
1354 VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Dritter Band, Vierter Band.Wien:.1845,1852..53b.DL 544/b;
1355 VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Fűnfter Band, Sechster Band.Wien:.1848,1854..53b.DL 544/c;
1356 VEITH, Joh. Em. Dr,..Homiletische Vorträge fűr Sonn-und Festtage Siebenter (Schluß) Band.Wien:.1855..53b.DL 544/d;
1357 VEITH, Joh. Em. Dr,..Euchristia.Wien:.1852..53b.DL 546;
1358 VEITH, Joh. Em. Dr,..Der verlorne Sohn.Wien:.1838..24b.DL 619;
1359 VEITH, Joh. Em. Dr..Mater Dolorosa in zwölf Vorträgen ….Wien:.1844..23b.DL 496;
1360 VEITH, Johann Emanuel.Der Weg, die Wahrheit und das Leben.Wien:.1856..24b.DL 615;
1361 VENERABILI.Venerabili Clero Archi-Dioecesis.B. m.:.1850?? B. r...13a.DL 660;
1362 VERCRUYSSE, Bruno.Új és gyakorlati Elmélkedések ….Kalocsán:.1912..31b.DL 164;
1363 VERCRUYSSE, Bruno.Jézus Társaságának.Kalocsán:.1912..22b.DL 349;
1364 VERNER, Josehus.Metaphysica, seu gneseologia, quam ....Pestini:.1835..51b.DL 228;
1365 VERONIUS, Franciscus.Regula fidei..Vindobonae:.1853..12b.DL 310;
1366 VEZERLE, Gáspár.Népszrű erkölcstan ….Pesten:.1851..51b.DL 226;
1367 VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi Testamenti ….Budae:.1784..31a.DL 150;
1368 VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi Testamenti ….Posonii:.1784..31b.DL 175;
1369 VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi testamenti in tres partes divisa..Posonii:.1784..51a.DL 234;
1370 VISER, Adamus.Hermeneutica sacra Novi Testamenti ….Posonii:.1785..51b.DL 243;
1371 Višňovský, Mikuláš.Vierouka 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..34a.1328;
1372 VITA.Vita S. Joannis Elemosynarii AlexandriniPatriarchae ….Posonium:.1732..12b.DL 303;
1373 Vrablec Jozef, ThDr..Obnova rozjimania a meditacie.:.1980??..24a.1312;
1374 WAGNER, Franciscus.Universae Phrateologiae latinae corpus ….Tyrnaviaensis:.1750..31a.DL 152;
1375 WALTER, Ferdinand.Lehrbuch des Kirchenrechte.Bonn:.1856..43a.DL 535;
1376 WALTER, Vilmos.A tizenharmadik századbeli Anacharis.Pesten:.1852..32b.DL 366;
1377 WAS.Was sollen wir thun um die Strafgerichte Gottes ….B. m.:.1850..44b.DL 787;
1378 WEBER, Johann Baptist.Kurze kanzelreden.Wien:.1806..24b.DL 610;
1379 WEINHOFER, Joseph.Predigten Erster Band.Fűnfkirchen:.1853..13a.DL 573;
1380 WENINGEN, Franz Xaver.Originelle Kurz Gesalte Praktische ….Mainz:.1881..23b.DL 497;
1381 WENINGER, Franz Xaver.Originelle Kurz-Gefasste Praktische Predigten … V. Band.Mainz:.1883..14a.DL 627/a;
1382 WENINGER, Franz Xaver.Originelle Kurz-Gefasste Praktische Predigten … VI. Band.Mainz:.1883..14a.DL 627/b;
1383 WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Erster Jahrgang Erster Band.Regensburg:.1856..53b.DL 536/a;
1384 WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Zweiter Band.Regensburg:.1856..53b.DL 536/b;
1385 WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Zweiter Jahrgang Erster Band.B. m.:.1848..53b.DL 536/c;
1386 WESTERMAYER, Anton.Bauerpredigten Zweiter Band.B. m.:.1848..53b.DL 536/d;
1387 WESTERMAYER, Anton.Zwölf dogmatische Predigten.Schaffhausen:.1854..24b.DL 614;
1388 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Erster Band.Freiburg im Breisgau:.1847..43a.DL 533/a;
1389 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Zweiter Band.B. m.:.B. r..43a.DL 533/b;
1390 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Dritter Band.B. m.:.1849..43a.DL 533/c;
1391 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Vierter Band.B. m.:.1850..43a.DL 533/d;
1392 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Fűnfter Band.B. m.:.1850..43a.DL 533/e;
1393 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie.B. m.:.1851..43a.DL 533/f;
1394 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie.B. m.:.1851..43a.DL 533/g;
1395 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Achter Band.B. m.:.1852..43a.DL 533/h;
1396 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Neunter Band.B. m.:.1852..43a.DL 533/i;
1397 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Zehnter Band.B. m.:.1853..43a.DL 533/j;
1398 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Elfter Band Erste Abt..B. m.:.1854..43a.DL 533/k 1;
1399 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Elfter Band Zweite Abt..B. m.:.1854..43a.DL 533/k 2;
1400 WETZER, Heinrich Joseph, WELTE Benedikt.Kirchen lexikon oder Encyklopedie der Katholischen Theologie Zwölfter Band.B. m.:.1856..43a.DL 533/e;
1401 WIEDERMANN, Károly.A hit elemzése lélektani és dogmatikai szempontból.Esztergom:.1911..11b.DL 044;
1402 WILMERS, W..Lehrbuch der Religion Erster Band.Műnster:.1885..53b.DL 540/a;
1403 WILMERS, W..Lehrbuch der Religion Dritter Band.Műnster:.1857..53b.DL 540/b;
1404 WILMERS, W..Lehrbuch der Religion.Műnster:.1856..43b.DL 564;
1405 WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..42b.DL 431/a;
1406 WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..42b.DL 431/b;
1407 WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..42b.DL 431/c;
1408 WISEMAN Bibornok.Vissaemlékezések a négy utolsó pápáre.Esztergom:.1861..42b.DL 431/d;
1409 WOLFGARTEN, G,.Dreifacher Jahrgang Kanz kurzer Homilien.Freiburg im Breisgau:.1885..44b.DL 784;
1410 WOLFGARTEN, G,.Dreifacher Jahrgang Kanz kurzer Homilien.Freiburg im Breisgau:.1885..44b.DL 827;
1411 XIII. Leo Pápa.XIII. Leo Pápa ö szentségenek.Esztergom:.1896..44b.DL 814;
1412 ZÁDORI, János.32 májushavi szent beszéd..Pest:.1865..11b.DL 047;
1413 ZALKA, János.Szentek élete.Pest:.1859..21a.DL 119;
1414 Záreczky Štefan, ThDr..Duchovný pastier r. 28, č. 1-9, 1950/51.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950/51..21b.DL 102;
1415 ZENNER, Franciscus Xaverius.Instructio practica confessarii in compendium ….Viennae:.1851..12a.DL 292;
1416 ZICHY, Joannes Christianus Josephus.Stylus curiae caelestis in curiam terrestrem olim inductus ….Tyrnaviae:.1728..11a.DL 011 (14);
1417 ZOLLNER, Ev. János.Hitelemzö beszédek.Esztergom:.1879..21a.DL 115;
1418 ZOLLNER, Ev. János.Hitelemzö beszédek.Esztergom:.1881..21a.DL 116;
1419 ZOLLNER, Ev. János.Hitelemzö beszédek.Esztergom:.1880..21a.DL 117;
1420 ZOLLNER, Joh. Ev..Populäre Predigtenwűrfe Zweiter Band.Regensburg:.1873..24b.DL 600/a;
1421 ZOLLNER, Joh. Ev..Populäre Predigtenwűrfe Dritter Band.Regensburg:.1873..24b.DL 600/b;
1422 ZSIHOVICS, Ferencz.Szentek élete II. rézs..Eger:.1863..42a.DL 460;
1423 ZSIHOVICS, Ferencz.Szentek élete III. rézs..Eger:.1867..42a.DL 461;
1424 ZSIVICS, Mathias.Mathiae Zsivics cathedr. Eccl. ….Pestini:.1799..31b.DL 165;
1425 ZUBRICKY, Aladár Dr..A kereszténpég Lényege.Budapest:.1907..42b.DL 433;
1426 ZUSPRÜCHE.Zusprűche an Sterbende, welche ….Salzburg:.1852..44b.DL 802;
1427 ZWEI.Zwei Bittgesänge zu dem heiligen Johann von Nepomuk.B. m.:.1750..12b.DL 312 (11);