logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Prísľub zraniteľným.:.2015..duchovný život.242/86;
2 .Kostel svatého Klimenta na Levém Hradci. :Kostelní Vydří :.1998.80-7192-371-0.dejiny.27/96;
3 .Dobré vlivy.Praha 1:Triáda.2014..duchovný život.242/38;
4 .Slovo.Bratislava:Christian Project Support.2013.9788097036164 (brož.);978-80-970361-6-4.biblistika.222/91;
5 .Katalog mozskych reholnych institutov.:.2004..ekleziológia.26/35;
6 .Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.modlitba.243/12;
7 .Otec, pocuvaj ma.:SNP Zvolen.1969..pastorálka.25/105;
8 .Česká republika.Praha:.1993.80-85570-25-4.veľké.99/41;
9 .ABC vnutorného života.:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život.242/47;
10 .DIE BIBEL. Österreichisches Katholisches Bibelwerk:HERDER.1968.3-438-01561-7.biblistika.222/77;
11 .Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..teológia.23/72;
12 .Tibetská kniha mrtvých.:Odeon.1991..beletria.30/9;
13 .Historia, sučasnosť, perspektivy.:Radio Vaticana.2000..dejiny.27/79;
14 .Budovať cirkev.:.1994..kázne.252/103;
15 .Lekcionar I C.:Spolok Sv.Vojtecha.1990..liturgika.264/22;
16 .Armenska kniha.:.1980??..jazykoveda.20/30;
17 .Nádhernejšie než možno uveriť.:.1980??..teológia.23/54;
18 .Svätá omša, Liturgické texty na Pôst a Veľkú noc, Rok A.Prešov:VMV.2003.80-7165-376-4.liturgika.264/6;
19 .Šenkvice.:obecný urad Šenkvice.1994.80-96729-2-6.dejiny.27/90;
20 .Všade ťa vidím.Bratislava:LUC.2002.80-7114-367-7.duchovný život.242/63;
21 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.pastorálka.25/114;
22 .Odborny seminar 125 rokov Spolku svateho Vojtecha.:Spolok Sv.Vojtecha.1995..dejiny.27/13;
23 .Marianska legia.:Trnava.1992..veľké.99/27;
24 .Tesnou bránou 1995 s veršami piesní z nového evanjelického spevníka. Mikuláš Lipták:Kežmarok.1995.80-88747-06-6.kázne.252/58;
25 .Slovensky Betlehem Rajecka Lesna.:.1980??..dejiny.27/98;
26 .Mariánske kňažské exercície.:Márina doba.1994..mariológia.232/8;
27 .Mesni texty.:Dominikani cz.1980??..liturgika.264/31;
28 .Ježišu, dôverujem v teba.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-26-6.modlitba.243/70;
29 .Poucenie o svietosti krstu.:Spolok sv. Vojtecha.1979..pastorálka.25/98;
30 .Krížová cesta Pána nášho Ježiša Krista.Nitra:Misíjny dom Matky Božej.1948..modlitba.243/51;
31 .Růženec Panny Marie =.:Olomouc :.2002.80-7266-124-8.mariológia.232/36;
32 .Syn Boží čiže sjednotené evanjelia.:Posol Božiehi srdca.1921..biblistika.222/60;
33 .Ohnovy stlp a stlp pravdy.:.1980??..ekleziológia.26/37;
34 .Praha.Praha5:Orbis.1977..veľké.99/39;
35 .Čas a dejiny. Vojenská akadémia:Liptovský Mikuláš.1999.80-8040-113-6.dejiny.27/58;
36 .ABC vnutorného života.:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život.242/49;
37 .Svetlo adventných a vianočných dní. .Marianka :Ministerstvo obrany SR.2010.978-80-89261-36-9.kázne.252/99;
38 .Bronzová legenda o svatém Vojtěchu =.:[Praha] :.1997.80-86040-04-6.životopisy.235/133;
39 .Tajomstvo jaskyne.:.2009.978-80-7172-0.beletria.30/299;
40 .Dzwony.:Katovice.2013.978-83-935389-9-7.jazykoveda.20/20;
41 .Geneticky vyklad mse.:Matica cyrilometodejska.1980??..veľké.99/12;
42 .Kapucínská hrobka v Brně.:Provincia kapucínov.2018.978-80-906074-6-0.dejiny.27/106;
43 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.pastorálka.25/15;
44 .Kresťanstvo a kultúra. II..Bratislava:SNG.1999.80-8059-030-3.ekleziológia.26/57;
45 .Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.liturgika.264/8;
46 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..pastorálka.25/28;
47 .Psychológia smrti.s.l.:s.n..1980?..filozofia.21/18;
48 .Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.mariológia.232/12;
49 .Svätá omša, Liturgické texty na Advent a Vianoce, Rok A.Prešov:VMV.2003.80-7165-375-6.liturgika.264/1;
50 .Katalog pražské arcidiecéze.:arcibiskupství pražské.1996..dejiny.27/85;
51 .Istá cesta do neba.:Dobrá kniha.1998..modlitba.243/72;
52 .Poucenie o sviatosti manzelstva.:Spolok sv. Vojtecha.1979..pastorálka.25/100;
53 .Pravo es Acquis communautaire.:.1980??..morálka.241/8;
54 .Saleziánska pastorácia mládeže.:Don Bosko.1998..pastorálka.25/127;
55 .Spanien..Stuttgart ::Reise- und Verkehrsverlag,.[mezi 1966 a 1970]..dejiny.27/111;
56 .sinaj.:.2004..dejiny.27/108;
57 .Klenoty sveta.:Ostrava :.1998.80-86132-09-9.beletria.30/40;
58 .Knazsky seminar sv. Gorazda v Nitre.:Lúč.1997..ekleziológia.26/25;
59 .Letokruhyčasopisu Slovanská vzájomnosť 2011-2016.:ccw.2017.978-80-89166-44-2.beletria.30/294;
60 .Prorok Jonáš.:Vladimír Uhri.1970..biblistika.222/96;
61 .Sympózium o rehoľnom živote.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-022-5.ekleziológia.26/52;
62 .Slávnostní vyznání víry sv. Otce Pavla VI..:.1969..teológia.23/51;
63 .Svätá omša : Liturgické texty na Advent a Vianoce. Rok C.Prešov:VMV.2003.80-7165-372-1.liturgika.264/3;
64 .Modlitby za nenarodené deti.:Donum vitae.1992..modlitba.243/75;
65 .Pútnik Svätovojtešský 2011.:SSV.2011.978-80-7162-824-8.pastorálka.25/111;
66 .Nech tak svieti vase svetlo.:Slovenská Duchovná Služba.1988..duchovný život.242/44;
67 .Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-37-5.filozofia.21/1;
68 .Vyrovnaný s Bohom.:.1980?..duchovný život.242/85;
69 .svatý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Rím.1991..životopisy.235/156;
70 .Veriť či neveriť.:Rím.1967..teológia.23/28;
71 .Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.modlitba.243/47;
72 .Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..biblistika.222/57;
73 .Biblicy cyklus a praca na sebe.:zdruzenie apostolov Bozieho Milosrdenstva Faustinium.2010..biblistika.222/90;
74 .Svetlo Zivot Vitezstvi.:.1969..liturgika.264/28;
75 .Duch světového humanismu a dnešek.:Praha :.1993.80-85469-59-6.filozofia.21/31;
76 .Jezuita a fantiškán fajčia fajku....Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2011..beletria.30/312;
77 .Rím.Rím:Slovenské vyd. sv. Cyrila a Metoda.1960..dejiny.27/78;
78 .Katechizmus pre veľkých i malých. Oto Németh:[Bratislava].1999.80-88949-02-5.pastorálka.25/32;
79 .Lekcionar I B.:Spolok sv. Vojtecha.1990..liturgika.264/21;
80 .Nase svate nabozenstvo.:Spolok sv. Vojtecha.1948..pastorálka.25/11;
81 .Latinsko slovensky slovnik.:.1980??..jazykoveda.20/29;
82 .Moderní člověk a zázraky.:.1980??..teológia.23/53;
83 .Svätá omša : Liturgické texty na cezročné obdobie. Rok C.Prešov:VMV.2003.80-7165-373-X.liturgika.264/5;
84 .Sme zachránení h Modlitby k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme svätého Pavla. Slovo:Košice.1995.80-85291-24-X.modlitba.243/77;
85 .Choďte do celého sveta :.:.2018.978-80-89994-05-2.životopisy.;
86 .Biblia - Nová zmluva.:.1992..biblistika.222/22;
87 .San Marco Die goldene Basilika.:.1974..dejiny.27/97;
88 .Cesty k prameňom.:Vyšehrad.1971..biblistika.222/8;
89 .Obradu krstu deti a sobasne obrady.:Spolok Sv.Vojtecha.1976..liturgika.264/30;
90 .Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.2002.80-968634-6-0.modlitba.243/69;
91 .Poucenie o sviatosti birmovania.:Spolok sv. Vojtecha.1989..pastorálka.25/97;
92 .YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.morálka.241/51;
93 .Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..dejiny.27/47;
94 .Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..modlitba.243/50;
95 .Vedomie omylov.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-067-5.pastorálka.25/77;
96 .Die alten Rittersleut.:.1981.3-492-02577-3.beletria.30/321;
97 .Z Jeruzalema ku všetkým národom. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-549-1.biblistika.222/42;
98 .Čas a dejiny. Vojenská akadémia:Liptovský Mikuláš.1999.80-8040-113-6.dejiny.27/57;
99 .Biblický cyklus a práca na sebe.Nižný Hrušov:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život.242/48;
100 .Strucny katechizmus.:Spolok sv. Vojtecha.1971..pastorálka.25/50;
101 .Moje príležitostné.Dunajská Lužná:vydavateľstvo AHO3.2012..beletria.30/298;
102 .Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..biblistika.222/35;
103 .Nový dvůr.:Toužim.2002-2017..duchovný život.242/89;
104 .Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva.:Butkov.2016..dejiny.27/105;
105 .Svätá omša, Liturgické texty na Veľkonočné trojdnie, Rok A,B,C.Prešov:VMV.2003.80-7165-377-2.liturgika.264/7;
106 .Jezisovi a jeho cirkvi.:.1980??..ekleziológia.26/38;
107 .Listy rodičom ; Jozef Sedlák.Bratislava:LUC.1990.80-7114-009-0.pastorálka.25/43;
108 .Slovník biblické kultury :.:Praha :.1992.80-900175-7-6.biblistika.222/28;
109 .Prof. ThDr. Štefan Hlaváč.:Matica slovenská.1993..životopisy.235/121;
110 .Postavy Stareho zakona.:rimskokatolicky arcibiskupsky urad v Kosiciach.1990..pastorálka.25/27;
111 .Liturgie hodin.:.1980??..liturgika.264/32;
112 .Poucenie o sviatosti pokania.:Spolok sv. Vojtecha.1982..pastorálka.25/99;
113 .Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..teológia.23/66;
114 .Biblí svatá aneb ......:Podľa Kralickej biblie.1900??..biblistika.222/61;
115 .Korunovačné slávnosti.Bratislava:Tatran Bratislava.1986..veľké.99/38;
116 .Biblický cyklus a práca na sebe.:združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustína.2010..duchovný život.242/50;
117 .Pamätnica Katolíckej Jednoty Spišská Nová Ves : 1922-1948 1992-2002.Spišská Nová Ves:Mestský úrad.2003.80-968907-4-3.dejiny.27/24;
118 .Románska architektura na Slovensku.:ČSTK Pressfoto, Bratislava.1984..dejiny.27/82;
119 .Putnik svatovojtešský 1870-2020.:.2020.978-80-8161-388-3.pastorálka.25/26;
120 .Svatosti, dary Slova, ktere se stalo telem.:Matice Cyrilometodejská.1980??..liturgika.264/25;
121 .Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.:.1991-2006..dejiny.27/107;
122 .Novéna k pátrovi Viktríciovi Weissovi.:Bratislava.1999..životopisy.235/113;
123 .Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..dejiny.27/92;
124 .Nech tak svieti vase svetlo.:Slovenská Duchovná Služba.1988..duchovný život.242/1;
125 .Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.2000.88-86843-98-4.dejiny.27/74;
126 .V Kristovi sme ludom Bozim.:.1980??..pastorálka.25/29;
127 .ročenka 2019.:ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.2019..dejiny.27/86;
128 .Wachstum im Gebet.:Veritas.1986.3-85329-522-3.duchovný život.242/59;
129 .Privadzame dieta ku Kristovi.:Jezuiti.1968..pastorálka.25/101;
130 .Teologický sborník.:.1980??..teológia.23/17;
131 .Miloslavov. Komárňanské tlačiarne:Komárno.1999.80-8056-128-1.dejiny.27/94;
132 .Svatý Šarbel Machlúf.:Bratislava.2015.978-8089676-38-5.životopisy.235/155;
133 .Kismáriacell.:.2012.978-963-328-056-0.mariologia.232/43;
134 .Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..modlitba.243/46;
135 .Nová zmluva a Žalmy.Londýn:Spojené biblické spoločnosti; Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR [vyd.].1984.0564093920; 0-564-09392-0.biblistika.222/89;
136 .Z kristalove studanky.:Ustredni rada cirkve advertistu.1980??..pastorálka.25/38;
137 .Hlas volajúceho na púšti-. Réma:[Prešov].2000.80-968226-1-6.životopisy.235/51;
138 .Život bez obáv .:Medzinárodná biblická spoločnosť.2003.80-968785-2-2.biblistika.222/82;
139 .Skutky Rimanov.:Tatran.1978..beletria.30/7;
140 .Modlitby.:dominikáni, Zvolen.1993.978-80-973512-0-5.modlitba.243/95;
141 .Lekcionar I A.:Spolok Sv.Vojtecha.1990..liturgika.264/20;
142 .Prečo súdili Mindszentyho.Bratislava:Tatran.1949..životopisy.235/105;
143 .Grectina.:Edicia jazyky.1999..jazykoveda.20/27;
144 .Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2003.80-7165-356-X.liturgika.264/4;
145 .Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.velke.99/20;
146 .Pútnik Svätovojtešský 2018.:SSV.2018.978-80-8161-284-8.pastorálka.25/112;
147 .Přírodní krásy a kulturní poklady naší Země. Perfekt:Bratislava.1997.80-8046-075-2.velke.99/14;
148 .Theresia von Lisieux.:.1985.3-87614-046-3.duchovný život.242/45;
149 ?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..biblistika.222/4;
150 A. J. Cronin.Citadela.:Smena.1965..beletria.30/128;
151 Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..ekleziológia.26/20;
152 Adventisti.Kristus pan ve vire a zivote.:Ustredni rada cirkve advertistu.1980??..religionistika.29/12;
153 Adventisti.Krestane bez Krista.:.1980??..ekleziológia.26/30;
154 Agnesa G. J., Tereza.Legenda chodí bosá.Bratislava:LUC.2003.80-7114-441-X.životopisy.235/151;
155 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.životopisy.235/162;
156 Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..kázne.252/63;
157 Alberich, Emilio.Katechetika /.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-382-6 :.teologia.23/91;
158 Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..morálka.241/24;
159 Albino Luciani.Verehrter Freund!.:Leipzig.1976..beletria.30/230;
160 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..biblistika.222/84;
161 Alena Vrbová.V erbu lvice Kronika o paní Zdislavě.:Československý spisovateľ.1982..životopisy.235/88;
162 Alexander Heidler.Osobni a stavovsky ideal.:.1947..morálka.241/28;
163 Alfonso.Theologia moralis.:.1956..morálka.241/21;
164 Alfonz Zauner.Prakticka prirucka slovenskeho pravopisu.:Osveta1958.1980??..jazykoveda.20/9;
165 Alfred Delp.Kein Tod kann uns toten.:Frankfurt.1982..beletria.30/174;
166 Alfred Jepsen.Kralovska tazeni ve starem orientu.:Vyšehrad.1987..dejiny.27/59;
167 Alfred Kumpf.Pastýř a kormidelník.:Lidová demokracie.1968..životopisy.235/28;
168 Alfred Lapple.Úvod do Starého zákona.:Česká katolícka charita.1972..biblistika.222/49;
169 Alojz Bogliolo.Filozofia logika a estetika.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..filozofia.21/13;
170 Alojz Bogliolo.Filoyofia kozmológia.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..filozofia.21/14;
171 Amadeus, - bratr - autor.Myšlenky na neděli :.:Olomouc :.1998.80-238-3760-5.kázne.252/95;
172 Amadeus, bratr.Myšlenky na neděli : cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-036-5.kázne.252/96;
173 Ambróž Svatoš.Paní Zdislava.:Vyšehrad.1970..životopisy.235/80;
174 André Gide.Pastorálna symfonia.:Elánu.1945..beletria.30/37;
175 Andrea Gasparino.Spiritualita dialogu.:Don Bosco.2000..ekleziológia.26/39;
176 Andreas Laun.Reforma, nebo nove stepeni.:Matica cyrilometodejska.1996..dejiny.27/49;
177 Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..pastorálka.25/34;
178 Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1999.80-968175-3-1.modlitba.243/60;
179 Andrew Byrne.O Opus Dei.:Lúč.1980??..ekleziológia.26/36;
180 Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.filozofia.21/34;
181 Andrews, E.H..Od ničoho k prírode.:CreativPress.1991.80-7131-005-0.filozofia.21/9;
182 Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.pastorálka.25/86;
183 Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.pastorálka.25/88;
184 Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.pastorálka.25/80;
185 Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.pastorálka.25/90;
186 Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.pastorálka.25/83;
187 Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.pastorálka.25/85;
188 Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.pastorálka.25/87;
189 Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.pastorálka.25/79;
190 Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-96-2.pastorálka.25/89;
191 Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-79-2.pastorálka.25/81;
192 Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-82-2.pastorálka.25/84;
193 Aniceti Fernandez.Liber constitutionum et ordinationum.:Typis polyglottis vaticanis.1969..ekleziológia.26/48;
194 Anna Kamienska.Osem blahoslavenstiev.:Lúč.1991..duchovný život.242/5;
195 Antoine de Saint-Exupéry.Citadela.:Vyšehrad.1975..beletria.30/159;
196 Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.životopisy.235/189;
197 Anton Považský.Bez dôkazov.:Konferencia politických väzňov slovenka.1997..beletria.30/122;
198 Anton Srholec.Experiment lasky.:Na ceste.1989..duchovný život.242/7;
199 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..pastorálka.25/47;
200 Antonín Pimper.Krastansky solidarismus.:Universum.1946..morálka.241/6;
201 Armin Frieder.Dejiny židovského národa.:Academia Bratislava.1935..biblistika.222/7;
202 Arno Anzenbacher.Úvod do filozófie.:.1987..filozofia.21/17;
203 Arnošt Hello.Podobizny svatých.:U Ladislava Kuncíře.1938..životopisy.235/7;
204 Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..životopisy.235/8;
205 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.životopisy.235/156;
206 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.životopisy.235/32;
207 Artue Ernest Wilder Smith.Přírodní vědy neznají žádnou evoluci.:.1990??..filozofia.21/6;
208 Augustin Neuman.Z dejin ceskych klasteru do valek husitskych.:Pax.1936..dejiny.27/63;
209 Augustinus.Bekenntnisse.:German.1963..beletria.30/177;
210 Augustinus.Der Gottes staat.:German.1961..beletria.30/179;
211 Augustyn, Józef.Deprese. City. Strach.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-054-1.duchovný život.242/76;
212 Augustyn, Józef.Terapia a pastorácia.Trnava:Dobrá kniha.1999.8071412600 (brož.); 80-7141-260-0.morálka.241/49;
213 Augustyn, Józef.Svet našich pocitov, Človek v ťažkých situáciách.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-620-3.duchovný život.242/28;
214 Ausina, Gérard.Lourdes..Lourdes:André Doucet.2000..mariológia.232/2;
215 Autorský kolektív.Ekumena Košice. KARNAT:Košice.2001.80-968519-3-4.religionistika.29/32;
216 Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.morálka.241/4;
217 Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.životopisy.235/21;
218 Bahounek, Tomáš Jiří.Sociální učení církve.Brno:Petrov.1991.80-85247-14-3.ekleziológia.26/19;
219 Bachmann/Schroder.Quellen des Geistes.:Leipzig.1980..beletria.30/213;
220 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..teológia.23/81;
221 Balthasar, Hans.Co je na církvi to katolické.Brno:Cesta.1990.80-900087-6-3.ekleziológia.26/32;
222 Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-018-5.mariológia.232/33;
223 Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.mariologia.232/41;
224 Bándy, Juraj,.Život v dialógu.:.2018.9788071405528; 978-80-7140-552-8.ekleziológia.26/58;
225 Banská Bystrica.Diecézny eucharistický kongres.:.1999..kázne.252/59;
226 Barátová, Veronika Katarína,.Není anděl jako anděl /.:.2015.978-80-7195-811-6.katechetika.;
227 Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.modlitba.243/23;
228 Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.mariológia.232/7;
229 Baričák, Pavel Hirax,.Šlabikár št\'astia :.Martin ::Hladohlas,.2014.978-80-89711-15-4.morálka.241/58;
230 Bartal, Tomáš Karol Oto, OPraem.Premontrei századok.Bratislava:Glória.2006.80-88959-22-5.ekleziológia.26/17;
231 Baruffa, Antonio.Katakomby svätého Kalixta.Vatikán:Libreria Editrice Vaticana.br..8820921154; 88-209-2115-4.dejiny.27/76;
232 Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj :.:.2018.978-80-8192-054-7.životopisy.;
233 Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj.:.2018.978-80-8192-054-7.životopisy.235/183;
234 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..liturgika.264/15;
235 Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..liturgika.264/17;
236 Beck, Eleonore.Bůh mluví ke svým dětem : Texty z bible.Estella:Verbo divino.1992.84-7151-744-2.pastorálka.25/42;
237 Beck, Magnus M.,.Wege der Mystik bei Thomas von Aquin /.Sankt Ottilien ::EOS Verlag Erzabtei,.1990..3880966842.duchovný život.242/67;
238 Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.cirkevné dejiny.;
239 Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:.2017.9788097012694; 978-80-970126-9-4.ekleziologia.26/59;
240 Bedřich Šindelář.Vilém Oranžský.:Svoboda.1968..životopisy.235/140;
241 Bedrich Vašek.Moralka medzinarodniho zivota.:Atlas.1980??..morálka.241/31;
242 Bedŕich Vašek.Sociální práce.:Praha.1929..ekleziológia.26/18;
243 Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..filozofia.21/21;
244 Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-194-3.biblistika.222/6;
245 Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.velke.99/23;
246 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie I.:Praha.1969..liturgika.264/14;
247 Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..liturgika.264/16;
248 Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.teológia.23/25;
249 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.teológia.23/83;
250 Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.teológia.23/79;
251 Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.dejiny.27/15;
252 Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.biblistika.222/72;
253 Berďajev, Nikolaj.Pramene a zmysel ruského komunizmu.:.1991?.80-85459-02-7.dejiny.27/41;
254 Béreš, Imrich,.Keď život skúša.:.2018.9788055160641; 978-80-551-6064-1.beletria.30/290;
255 Berliner Bischofskonferenz.Katholischer erwachsenen katechismus.:Leipzig.1985..beletria.30/182;
256 Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..beletria.30/316;
257 Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.životopisy.235/173;
258 Bernhard Haring.laska je vic nez prikazani.:ČKCH.1968..morálka.241/30;
259 Berthold Altaner.Patrologie.:Verlag Herder Freiburg.1958..beletria.30/191;
260 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..biblistika.222/94;
261 Biblický kurs.Evangelium podle Jana.:Kristus pro každého.1991..biblistika.222/70;
262 Bieliková, Marcela.Poďme sa rozprávať.Vrútky:Advent-Orion.2009.9788080711139 (viaz.); 978-80-8071-113-9.beletria.30/311;
263 Bieritz, Karl-Heinrich.Das Kirchen Jahr :.München ::C.H. Beck,.1987.3-406-31281-0.teológia.23/87;
264 Billy Graham.7 smrtelnych hrichu.:Adventisti.1969..morálka.241/26;
265 Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim nazývať ho Otcom.:SÚSCM.1980..teológia.23/2;
266 Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.kázne.252/37;
267 Birgitta, Järvstad.Láska má dušu.:Mladé letá.1993.80-06-00251-7.beletria.30/314;
268 Biskupský Ordinariát Služby.Mluvím s Bohem.:Biskupský Ordinariát Služby.1990??..modlitba.243/85;
269 Blatnický, Rudolf.Kompendium katechizmu katolíckej cirkvy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.8071625930 (brož.); 80-7162-593-0..23/90;
270 Blažek, Mikuláš,.Úvod do súčasnej kozmológie /.Trnava ::Dobrá kniha,.1997.80-7141-170-1.velke.99/13;
271 Bohumil Svoboda.Blahoslavená Anežka Česká.:Česká katolícka charita.1989..životopisy.235/24;
272 Bohuslav.Muž s ranami.:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1983..životopisy.235/85;
273 Bohuslav Smejkal, Vladinír Hyhlík.Svatý kopeček.:Historická společnosť Starý Velehrad.1994..mariológia.232/28;
274 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.životopisy.235/172;
275 Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..2002.80-968859-0-1.kázne.252/69;
276 Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..dejiny.27/109;
277 Božena Mačingová.Danuška.:Výchoslovenské vydavateľstvo .1982..beletria.30/77;
278 Branislav Matis.Život je zaujímavý : 15 povzbudzujúcich kapitol zo života.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-076-7.beletria.30/288;
279 Braták, Holý, Jiránek, Neprakta, Pálka, Renčín, Slíva, Vyčítal, Weigel .Kniha - Přítel člověka, Člověk prítel knihy.:Lidové nakladatelství .1989..beletria.30/141;
280 Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.teol=ogia.23/89;
281 Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.dejiny.27/32;
282 Breemen, Peter G. van.Jako rozlámaný chléb : přemítání o člověku, o Bohu, o jejich vzájemném vztahu : to vše nad slovy Pís.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-306-0.modlitba.243/10;
283 Brenkus, Peter.Ži svoj sen.:Németh Oto.2007.978-80-89277-07-0.duchovný život.242/58;
284 Brodek, Peter.Žiť Pánovo slovo. Homílie. Cyklus B.. Jas:Zvolen.2000.80-88795-69-9.kázne.252/93;
285 Brookes, John.Príjemný život s kvetinami.Bratislava:Príroda.2007.80-07-01300-8.velke.99/33;
286 Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9.kázne.252/72;
287 Buchta, Ján, SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-023-3.kázne.252/15;
288 Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.beletria.30/98;
289 C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..modlitba.243/59;
290 C. S. Lewis.Štyri lásky.Bratislava:Porta libri.2012.978-80-89067-87-9.beletria.30/322;
291 C. W. Ceram.Prvý Američan.:Obzor.1978..beletria.30/65;
292 Caban, Peter.Pani Zdislava z Lemberka. Relipress:Banská Bystrica.1993.80-966953-1-2.životopisy.235/81;
293 Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.životopisy.235/181;
294 Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.pastorálka.25/2;
295 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.teológia.23/9;
296 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.duchovný život.242/33;
297 Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.duchovný život.242/24;
298 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.mariológia.232/32;
299 Cantalamessa, Raniero,.Na pleciach obrov.:.2020.9788089994229; 978-80-89994-22-9.spiritualita.;
300 Carlo Careto.Ja, František.:Lúč.1993..životopisy.235/74;
301 Carretto, Carlo.Kráčajme cestou lásky:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-171-2.modlitba.243/33;
302 Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.modlitba.243/56;
303 Carretto, Carlo,.Ich habe gesucht und gefunden /.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1983.3-451-19805-3.duchovný život.242/72;
304 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.duchovný život.242/42;
305 Celes tín Tomič.Biblický pravek.:.1992..biblistika.222/15;
306 Central Committee for the Great Jubilee.I Will Turn to the Father.:United Bible Society.1999..beletria.30/189;
307 Ceska liturgicka komise.Mesni rad - misal.:.1984..liturgika.264/34;
308 Ceska liturgicka komise.Cesky misal.:.1983..liturgika.264/33;
309 Cesta kardinála Josefa Berana.Novym svetem.:Rím.1967..dejiny.27/6;
310 Cieslik, Hubert.Japonskí mučeníci. Slovo:Košice.1998.80-85291-49-5.životopisy.235/115;
311 Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:.1970?..biblistika.222/12;
312 Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..životopisy.235/94;
313 Coudert, Jean-Michel.Geotermika :.Košice ::Francúzsky dom východného Slovenska,.1994..veľké.99/40;
314 Crabb, Lawrence J..Přibližte se k Bohu--.:Návrat domů.2006.80-7255-145-0.pastorálka.25/123;
315 Croix, Marie de la.Hlas z druhého sveta.. Slovo:Košice.1998.80-85291-55-X.modlitba.243/13;
316 Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.beletria.30/303;
317 Crostarosa, Maria Celeste,.Meditácie na Advent a Vianoce.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.9788089342167; 978-80-89342-16-7.spiritualita.;
318 Curtis, Brent.Posvätná romanca.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2008.9788089342037 (viaz.); 978-80-89342-03-7.beletria.30/301;
319 Čambal, Radoslav.Dunajská Lužná v praveku.Dunajská Lužná:Obecný úrad.2006.80-969464-1-2.dejiny.27/87;
320 Černý, Jaroslav.Chováme akváriové ryby.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00020-8.beletria.30/24;
321 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.životopisy.235/39;
322 Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.životopisy.235/35;
323 Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.životopisy.235/62;
324 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.životopisy.235/95;
325 Čižmár, Marián,1953-.Kardinál Jozef Tomko.:.2017??.9788097191030; 978-80-971910-3-0.životopisy.235/164;
326 Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.životopisy.235/193;
327 Čornejová, Ivana.Tovaryšstvo Ježíšovo : Jezuité v Čechách.Praha:Mladá fronta.1995.80-204-0471-6.beletria.30/108;
328 D.L.Moodyho.Požitek a prospech pro zkoumatele bible.:Cirkev Adventistov.1985??..biblistika.222/27;
329 Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..1990.80-85174-94-4.mariológia.232/4;
330 Dacík , R.M..Buh v duši .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942..modlitba.243/14;
331 Dagmar Čapková.Učiteľ učiteľov.:Pedagogické nakladateľstvo.1992..životopisy.235/146;
332 Daniel Kroupa.Krestanstvi, kultura a svet.:Praha.1991..duchovný život.242/20;
333 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.biblistika.222/3;
334 Daniil Danin.Dramata z divného světa.:Mladá fronta.1963..beletria.30/39;
335 Dante.Die Gottliche Komodie.:Berlin.1980??..beletria.30/248;
336 David C. Cook Publishing.Nová Zmluva Obrázková biblia.:.1991..biblistika.222/63;
337 David Weiss.Já,Rembrandt.Praha:Svoboda.1990.80-205-0145-2.životopisy.235/136;
338 Däniken, Erich von.Zjavenia : Javy,ktoré vzrušujú svet.Bratislava:Praca.1992.80-7094-287-8.religionistika.29/27;
339 De Vanna, Umberto.Carlo Acutis.:.2020.9788080744786; 978-80-8074-478-6.životopisy.;
340 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.kázne.252/56;
341 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.mariológia.232/26;
342 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.kázne.252/55;
343 Diat, Nicolas.Pane zostaň s nami.:.2019.9788081791505; 978-80-8179-150-5.teológia.23/88;
344 Dieška, Ján, SJ.Srdce nášho Božského Brata.:Posol.1943..modlitba.243/84;
345 Dilong, Rudolf, OFM.Spomienka na anjela.:HEVI.1994.80-85518-47-3.modlitba.243/1;
346 Dimiter Pamukov.Prírodná lekáreň.:Priroda.1986..beletria.30/287;
347 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.teológia.23/55;
348 Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6.beletria.30/74;
349 Dolinský, Juraj, SJ.Dejiny Cirkvi.Bratislava:.1995..dejiny.27/56;
350 Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..modlitba.243/27;
351 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod.:.1990?..biblistika.222/73;
352 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod do SZ.:.1990?..biblistika.222/75;
353 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Biblická archeológia.:.1990?..biblistika.222/74;
354 Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého starého zákona.:Československá provincia Radu bratov kazatelov.1977..biblistika.222/13;
355 Dominikani.Dominikus.:.1999..ekleziológia.26/46;
356 Dominikani.Co je to dominikan?.:Krystal.1948..ekleziológia.26/47;
357 Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.duchovný život.242/39;
358 Dorn, Luitpold A..Was will der Papst bei uns?.Munchen:Herold.1986.370080332X; 3-7008-0332-X.ekleziológia.26/54;
359 Dr. Martin Greč.Prezident Dr. Jozef Tiso.:Garmond.1993..dejiny.27/39;
360 Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-116-8.religionistika.29/8;
361 Dubois,J..Druhý Vatikánsky snem.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1962?..teológia.23/71;
362 Ďurica, Ján.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.biblistika.222/34;
363 Ďuriš, Andrej.Paberky....:.1980??..beletria.30/114;
364 Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0326-3.beletria.30/110;
365 Durych, Jaroslav, 1886-1962 - autor.Boží duha.:Praha :.1991.80-7023-083-5.beletria.30/78;
366 Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.beletria.30/251;
367 Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.životopisy.235/96;
368 E. Bokor - Žlkovský.Život svätej Terezy Ježiškovej.:Spolok Sv.Vojtecha.1935..životopisy.235/86;
369 E. F. Schumecher.Po stupňoch bytia.:Logos.1985..filozofia.21/5;
370 Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.morálka.241/54;
371 Edeltraud Fulda....und ich werde genesen sein.:Leipzig.1959..beletria.30/207;
372 Edita Bugalová.Hoj, vlast moja.:Elenprint.1990..dejiny.27/37;
373 Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.teológia.23/78;
374 Ekumenicka rada cirkvi.Nový zákon s ilustracemi.:ERC.1987..biblistika.222/37;
375 Eliáš, P - preklad; ; Z angl. orig. prel. P. Eliáš.Kľúče II..:MSEJK.1997.80-88891-00-0.kázne.252/85;
376 Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.beletria.30/48;
377 Ellen, Alderman.Na našu obranu.:Slov. výbor Európ. kult. nadácie.1997.80-85681-12-9.morálka.241/9;
378 Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.religionistika.29/18;
379 Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent.1992.80-85002-24-8.duchovný život.242/9;
380 Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.religionistika.29/17;
381 Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.religionistika.29/19;
382 Emil Krapka.Káž Božie slovo Cyklus A.:Dobrá kniha.1995..kázne.252/25;
383 Emil Topercer.Pod hladinou mora.:Mladé letá.1983..beletria.30/268;
384 Enrico Banti.Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.:.1975??..filozofia.21/25;
385 Enrico Banti.Poznanie a viera.:.1980??..filozofia.21/24;
386 Ernest Hello.Život.:Obroda.1980??..beletria.30/151;
387 Ernest Macak.Advent.:Saleziánske katechetické Stredisko.1990..pastorálka.25/41;
388 Ernest Sommer.Templári.:Politickej Literatúry.1968..beletria.30/117;
389 Ernesto, Cardenal.Meditácia v lietadle DC 3.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0241-0.beletria.30/107;
390 Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-85-1.modlitba.243/55;
391 Eugen Jonáš.Očistec.:Proffice.1990..teológia.23/57;
392 Eugen Loebl.Trýzeň svedomia.:Toronto.1978..beletria.30/55;
393 Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.1990.80-7126-000-2.mariológia.232/16;
394 Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?..modlitba.243/39;
395 Ezop - Hollar.Bájky.:Naše vojsko.1957..beletria.30/166;
396 F. J. J. Buytendijk.Bolest a nadeje.:Vyšehrad.1971..duchovný život.242/4;
397 F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..beletria.30/95;
398 F. M. Dostojevskij.Srečelovec.:Vydavateľstvo Slovenske knjige.1991..beletria.30/169;
399 F. Schonfeld.Pozehnana poslusnost.:.1980??..duchovný život.242/14;
400 F. Weiser.Vatomika.:Dobrá kniha.1993..beletria.30/96;
401 F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..morálka.241/33;
402 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 3..:.1970??..biblistika.222/93;
403 Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??..pastorálka.25/46;
404 Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.1998.80-7165-168-0.beletria.30/297;
405 Fell, Cristine E..Kulturen im Norden :.München ::Beck,.c1980.3-406-07794-3.jazykoveda.20/31;
406 Ferrero, Bruno.Tajomstvo červených rybiek : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-98-6.kázne.252/75;
407 Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-34-X.kázne.252/70;
408 Ferrero, Bruno.Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.2003.80-88933-93-5.kázne.252/74;
409 Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1999.80-7178-357-9.kázne.252/76;
410 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.kázne.252/71;
411 Ferrero, Bruno.Kruhy na vode. Don Bosco:Bratislava.2002.80-88933-83-8.kázne.252/51;
412 Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.kázne.252/73;
413 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.mariológia.232/23;
414 Figeľ, Ján,.Na rodine nám záleží.Bratislava:Kresťanskodemokratické hnutie.2014.9788097094911 (brož.); 978-80-970949-1-1.beletria.30/304;
415 Figeľ, Ján,1960-.Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky.:.2019.9788097164317; 978-80-971643-1-7.morálka.241/43;
416 Filkorn, Eugen.Verný svojmu svedomiu.Martin:Matica slovenská.2004.80-7090-734-7.životopisy.235/63;
417 Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.biblistika.222/47;
418 Fonseca, Luigi Gonzaga da.Maria spricht zur Welt :.Freiburg ::Paulusdruckerei,.1988.3-7228-0185-0.mariológia.232/34;
419 Fordinalová, Eva.Chystám ti miesto.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-612-4.duchovný život.242/64;
420 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.pastorálka.25/69;
421 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.životopisy.235/192;
422 Foucauld, Charles de,.Allein Gott im Blick :.München ::Neue Stadt,.1974.3-87996-030-5.duchovný život.242/71;
423 Fr. Ludomil.Nase zdravie.:Spolok Sv.Vojtecha.1931..pastorálka.25/96;
424 Fr. W. Foerster .Do života.:Spolok Sv.Vojtecha.1943..beletria.30/66;
425 Francesco Petrarca.Listy ve+kým i malým tohto světa.:Stráž, tiskařské závody.1933..beletria.30/56;
426 François de Joseph.Ako sa stať dobrým otcom dnes?.Ivanka pri Dunaji:Axima.2015.9788089475155 (brož.); 978-80-89475-15-5.pastorálka.25/118;
427 Frantiskani.Terciarsky Katechizmus.:Serafín.1947..ekleziológia.26/49;
428 František Dvorník.Byzantske misie u Slovanu.:Vyšehrad.1970..dejiny.27/5;
429 František Hochmann.Na počátku Biblická odpoveď na otázku po začiatku.:Česká katolícka charita.1989..biblistika.222/48;
430 František Kunetka.Budes se radovat pred Hospodinem.:Olomouc.1993..veľké.99/25;
431 František Mikulášek.Za zdí a bez zdí.:Řád L. P..1992..životopisy.235/104;
432 František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.mariológia.232/25;
433 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.modlitba.243/73;
434 František Žilka.Nový zákon.:Kalich.1966..biblistika.222/59;
435 František,.Pastieri milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910074 (brož.); 978-80-8191-007-4.ekleziológia.26/55;
436 Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.dejiny.27/23;
437 Frederick Forsyth, R. D. Lawrence, John Grisham, Nicholas Sparks.Ikona, Biela puma, Advokát chudobných, Zápisník.:Reader´s Digest Výber .1999..beletria.30/153;
438 Freeden, Max Hermann von,.Tilman Riemenschneider..[Munchen]:Deutscher Kunstverlag.[1959]..dejiny.27/112;
439 Fridrich Kostolný.Zrkadlo múdrosti a lásky.:Slavín.1971..beletria.30/125;
440 Friedrich Heer.Bohatší život.:Vyšehrad.1969..teológia.23/39;
441 Fritz Lieb.Cesty Ruska.:YMCA.1946..dejiny.27/69;
442 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.filozofia.21/30;
443 Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948..ekleziológia.26/7;
444 Fulghum, Robert.Čo by som bol rád napísal. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1999.80-220-0946-6.beletria.30/28;
445 Fulton J. Sheen.Pokoj v dusi.:Rím.1969..morálka.241/41;
446 G. Duhamel.Obrazy z budúceho sveta.:Spolok výtvarných umelcov.1931..beletria.30/94;
447 Gabriel.P. Ján Jamrich 35 rokov v Indii.:St. Gabriel.1985..životopisy.235/54;
448 Gabriel Králik.Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.modlitba.243/71;
449 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..modlitba.243/88;
450 Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..modlitba.243/42;
451 Gabriela Horváthová-Jesenská.Ľudové liečenie na Slovensku.:.1985..beletria.30/274;
452 Gabriš, Ondrej, SJ.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-174-4.ekleziológia.26/15;
453 Gaeta, Saverio,.Fatima.:.2018.9788089866489; 978-80-89866-48-9.mariologia.232/42;
454 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..biblistika.222/67;
455 Gallovič, Jozef.Kamene budú kričať. _ 1. .Veča :Jozef Gallovič.2009.978-80-970172-2-4.duchovný život.242/87;
456 Galvin, James J..Nový muž pro nový svět : Vůně divokých dřínů.České Budějovice:Sdružení sv.Jana Neumanna.1994.80-901602-2-0.životopisy.235/92;
457 Gavenda, Marián,.Retro-vízie.:.2018.9788080469092; 978-80-8046-909-2.kázne.252/105;
458 Géciová; Komorovská, Veronika.Ľudový kult svätých patrónov na západnom Slovensku. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-778-7.liturgika.264/34;
459 Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.biblistika.222/50;
460 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.duchovný život.242/15;
461 Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.duchovný život.242/26;
462 Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.1997.80-7114-216-6.pastorálka.25/54;
463 Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie.2020..dominikani.;
464 Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.pastorálka.25/73;
465 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.dejiny.27/20;
466 Gerhard Herm.Kelti.:Obzor.1985..dejiny.27/8;
467 Gertrud von le Fort.Pilátova žena.:Česká katolícka charita.1971..beletria.30/36;
468 Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.životopisy.235/168;
469 Gilbert Keith Chesterton.Příbiehy otce Browna.:Světová četba.1960..beletria.30/147;
470 Gilbert Keith Chesterton.Ohromné maličkosti.:Vyšehrad.1976..beletria.30/127;
471 Gilson, Etienne.Bůh a filosofie. Praha:ISE.1994.80-85241-65-X.filozofia.21/11;
472 Giovanni Papini.Hotovy clovek.:Bratislava.1943..morálka.241/37;
473 Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-043-0.morálka.241/40;
474 Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.1999.80-7114-267-0.duchovný život.242/69;
475 Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.1996.80-88795-24-9.religionistika.29/21;
476 Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1994.80-900417-0-1(2) - rovnaké isbn.mariológia.232/40;
477 Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.životopisy.235/83;
478 Golvoň, Jozef.Brezovica v čase dejín a v priestore kultúry.Brezovica:Obecný úrad.2000.80-968370-6-0.dejiny.27/10;
479 Gombala, Eduard,.Ježiš Kristus c Eduard Gombala ; Ladislav Záborský.Banská Bystrica:Rímskokatolícky biskupský úrad.1992.80-85480-00-X.modlitba.243/52;
480 Gorazd A. Timkovič.Cyril a Metód boli gréckokatolíci.:Prešov.1996..životopisy.235/20;
481 Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.1996.80-7114-189-5.modlitba.243/90;
482 Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-093-4.religionistika.29/14;
483 Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.2007.978-80-8071-092-7.religionistika.29/16;
484 Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.2005.80-8071-061-9.religionistika.29/15;
485 Graham Greene.Paradox křesťanství.:Vyšehrad.1970..ekleziológia.26/12;
486 Graham Greene.Kus Života.:Vyšehrad.1974..beletria.30/79;
487 Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..životopisy.235/194;
488 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.životopisy.235/72;
489 Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.mariológia.232/39;
490 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.máriológia.;
491 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.mariológia.232/37;
492 Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.pastorálka.25/68;
493 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.pastorálka.25/59;
494 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.pastorálka.25/61;
495 Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.pastorálka.25/65;
496 Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-23-1.pastorálka.25/67;
497 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.pastorálka.25/60;
498 Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.pastorálka.25/62;
499 Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.pastorálka.25/66;
500 Grosse, Waltraud.Reinkarnace v křesťanství.Brno:Integrál.2006.80-903189-3-2.religionistika.29/20;
501 Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.duchovný život.242/31;
502 Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.duchovný život.242/18;
503 Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-10-4.duchovný život.242/2;
504 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.modlitba.243/3;
505 Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-322-4.morálka.241/14;
506 Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.modlitba.243/2;
507 Guardini, Romano.Andělé : teologické úvahy : z německého originálu přeložil Dr. Vojtěch Pola.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-300-1.teológia.23/64;
508 Guardini, Romano,.O živom Bohu c Romano Guardini ; M. Z..Nitra:Spoločnosť Božieho slova na Slovensku.1992.80-85223-12-0.modlitba.243/20;
509 Gunčaga, Jan.Laik ako kresťan z povolania.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8.pastorálka.25/1;
510 Haberlandová, Katarína.Technické pamiatky.Bratislava :Dajama.2007.978-80-89226-43-6.dejiny.27/101;
511 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko.:Nové Město.2000.80-85487-59-4.životopisy.235/174;
512 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.beletria.30/319;
513 Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.životopisy.235/187;
514 Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.beletria.30/307;
515 Hadaway, Bridget.Biblia pre deti.Bratislava:Mladé leta.1990.80-06-00307-6.biblistika.222/40;
516 Hadrián Radváni.Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha 1870-1994. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-160-9.dejiny.27/11;
517 Haffner, Sebastian.Grosse Deutsche.:.1983.3-463-00855-6.jazykoveda.20/19;
518 Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-675-9.životopisy.235/152;
519 Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .2000.80-902786-4-7.životopisy.235/177;
520 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.biblistika.222/58;
521 Haľko, Jozef (1964).Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave. Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-510-6.mariológia.232/15;
522 Hallon, Ján.Jedno srdce a jedna duša. Oto Németh:Bratislava.1996.80-967639-0-3.pastorálka.25/44;
523 Hanakovič, Štefan.130 rokov Spolku svätého Vojtecha a 150 rokov Katolíckych novín. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-335-0.dejiny.27/12;
524 Hanola.Príď kráľovstvo Tvoje.:Svornosť.1984..modlitba.243/34;
525 Hans.Nebo, peklo a nirvána.:Ikar.2000.80-7118-694-5.religionistika.29/31;
526 Hans Ernst.Der Weg zum neuen Leben.:GmBh.1975..beletria.30/176;
527 Hans-Urs von Balthasar.Krížová cesta. Kňazský seminár Spišská Kapitula:Spišské Podhradie.1995.80-7142-029-8.modlitba.243/44;
528 Hanzelka, Zikmund.Zvlastni sprava c.4.:Lidové nakladatelství.1990..dejiny.27/68;
529 Harčar, Anton.Problém rovnosti.Košice:Verbum.1946..beletria.30/6;
530 Hardy Schilgen.Ty a Ona.:Posol Božieho srdca.1948..beletria.30/149;
531 Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..životopisy.235/112;
532 Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..beletria.30/148;
533 Harper Leeová.Nezabíjajte vtáčika.:Mladé letá.1968..beletria.30/157;
534 Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita.1971..morálka.241/46;
535 Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2014.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.morálka.241/44;
536 Heinz Giesen.Kniha zjavenia apoštola Jána.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..biblistika.222/23;
537 Helena Rozinajova.Etika heterosexualnych vztahov.:Slovenske pedagogicke nakladatelstvo.1989..pastorálka.25/6;
538 Henri Joyeux.Mami jak prijde dite na svet?.:Portál.1994..pastorálka.25/102;
539 Henri, Joyeux.Přichází puberta.:Portál.1994.80-85282-94-1.pastorálka.25/103;
540 Henrich Sienkiewicz .Križiaci. Sväzok 2..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..beletria.30/73;
541 Henrich Sienkiewicz .Križiaci. Sväzok 1.Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1948..beletria.30/72;
542 Heryán, Ladislav,.Sami na této zemi? :.:.2019.978-80-262-1538-7.katechetika.;
543 Hidvéghyová, Lucia.Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím.:.2018.9788081613388; 978-80-8161-338-8.ekleziológia.26/56;
544 Hieronim Kaczmarek.Osmero blahoslavenstvi.:Olomouc.1994..morálka.241/29;
545 Hildebrand, Dietrich von,.Gesammelte Werke..Stuttgart ::Kohlhammer,.1974.3-17-001159-6.morálka.241/42;
546 Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.duchovný život.242/3;
547 Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.1999.80-7165-180-X.pastorálka.25/122;
548 Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.beletria.30/317;
549 Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.beletria.30/21;
550 Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.beletria.30/61;
551 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.životopisy.235/91;
552 Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.filozofia.21/32;
553 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.kázne.252/8;
554 Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..životopisy.235/122;
555 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.teológia.23/49;
556 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 4 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-45-8.kázne.252/10;
557 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.kázne.252/8;
558 Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.morálka.241/19;
559 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.kázne.252/101;
560 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.kázne.252/12;
561 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..kázne.252/87;
562 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom. Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..teológia.23/30;
563 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 3 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-44-X.kázne.252/9;
564 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (1.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-41-5.kázne.252/100;
565 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..filozofia.21/35;
566 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.životopisy.235/4;
567 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.filozofia.21/7;
568 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 5 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-46-6.kázne.252/11;
569 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..teológia.23/27;
570 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.kázne.252/102;
571 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 1 (2.časť) h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-42-3.kázne.252/86;
572 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..kázne.252/35;
573 Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.životopisy.235/64;
574 Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.životopisy.235/15;
575 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.životopisy.235/176;
576 Holčík, Štefan P..Bratislavská radnica. Tatran:Bratislava.1990.80-222-0161-8.dejiny.27/95;
577 Hořec, Jaromír.Doba ortelů : Dokumenty-vzpomínky-iluze a skutečnosti.Brno:Scholaris.1992.80-900688-3-9.dejiny.27/38;
578 Horňák, Rudolf.Trenčianska Turná. 1. časť.Trenčianska Turná:Obecný úrad.1994.8090140424; 80-901404-2-4.dejiny.27/91;
579 Horváth, Katalin L..Kukkónia.:.2017.9788097275808; 978-80-972758-0-8.dejiny.27/116;
580 Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..kázne.252/26;
581 Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..biblistika.222/55;
582 Hromník, Milan, SJ.Veľké Vozokany v dejinách.Veľké Vozokany:Obecný úrad.2002.80-968819-0-6.dejiny.27/46;
583 Hromník, Milan, SJ.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.pastorálka.25/126;
584 Hudec, Ivan.Báje a mýty starých Slovanov. Print-Servis:Bratislava.1998.80-88755-88-3.velke.99/1;
585 Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0211-8.dejiny.27/1;
586 Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.ekleziológia.26/28;
587 Humbert de Romans,.Dopis o třech základních řeholních slibech /.:.2021.978-80-7575-107-2.dominikani.;
588 Hünermann, Wilhelm,.Blčiaci oheň c Wilhelm Hünermann ; Štefan Šilhár, Štefan Šilhár, Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-44-4.životopisy.235/171;
589 Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.životopisy.235/158;
590 Hupka, Gustáv.Krížová cesta. ARS STIGMY:V Bratislave.2000.80-85264-07-2.modlitba.243/45;
591 Hutchinson, Gloria.Modlíme sa so svätými.Bratislava:Serafín.2001.8085310201 (brož.); 80-85310-20-1.modlitba.243/22;
592 Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0.teologia.23/94;
593 Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.kázne.252/88;
594 Chalupa, Július.Posila v slove C. EFFEKT štúdio:Bratislava.1993.80-901399-5-7.kázne.252/89;
595 Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.kázne.252/49;
596 Charles Dickens.Hard Times.:Wordsworth classics.1995..beletria.30/197;
597 Charles Dickens.Vánoční povídky.:Vyšehrad.1969..beletria.30/164;
598 Charles Mc Phee.Pri snívaní nespite.:motýl.1998..beletria.30/49;
599 Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.1993.8090152813 (brož);80-901528-1-3.životopisy.235/165;
600 Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.životopisy.235/179;
601 Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..beletria.30/305;
602 Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.beletria.30/145;
603 Chmielewski, Dominik,.Kecharitomene Milostiplná :.:.2020.978-80-8211-158-6.máriológia.;
604 Christodoulos Svätohorský,.Starec Paisij.Bratislava:Futurum primum.2015.9788097180621; 978-80-971806-2-1.životopisy.235/154;
605 Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.velke.99/19;
606 I. Hirschler.Na cestu za stastnym manzelstvom.:Statni zdravotnicke nakladetelstvi Praha.1960..pastorálka.25/72;
607 Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.biblistika.222/62;
608 Immakulata Adamska OCD.MIlosrdenství, chudoba, radost.:Konvent minoritu v Brne.2008..životopisy.235/128;
609 Imrich Kružliak Ján Okáľ.Svedectvo jednej generacie.:Dobrá kniha.1990..dejiny.27/29;
610 Inge Meidinger-Geise.Eine Minute Verganglichkeit.:Leipzig.1985..beletria.30/226;
611 Irala, Narciso .Pokoj srdca.Cambridge, Ontario - Kanada:Dobrá kniha.1978.0-920150-20-9; 0920150209.morálka.241/13;
612 Istituto do teologia ecumenico-patristica.Nicolaus.:.1996..beletria.30/244;
613 Ivan A. Petranský, Rímskokatolícka bohoslovecká cyrilometodská fakulta UK, Michal Buzalka.Biskup Michal Buzalka.Bratislava:LUC.2002.80-7114-394-4.životopisy.235/127;
614 Ivan Aralica.Imperium.:Konsultace.1991..morálka.241/5;
615 Ivan Sviták.Novosvetska symfonia.:Eden.1990..dejiny.27/48;
616 Ivan, Kamenec.Hľadanie a blúdenie v dejinách.:Kalligram.2000.80-7149-353-8.dejiny.27/16;
617 Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.Bratislava ::Q 111.1991.80-85401-02-9.mariológia.232/13;
618 Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.:Združenie Jas.1993.80-967099-3-3.duchovný život.242/10;
619 Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.modlitba.243/48;
620 Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.životopisy.235/191;
621 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.životopisy.235/135;
622 J. Dragoš - Alžbetínčan.Slávme hviezdy jasné.:Kongregácia sestier Dominikánok.1963..beletria.30/23;
623 J. E. Urban.Srdcom i životom.:COR JESU.1995..životopisy.235/56;
624 J. Ferko.Sýtení písaným Božím slovom.:Lumina.1993..biblistika.222/52;
625 J. G. W..Cirkev uprostred problémov.:Slovenská duchovná služba.1987..ekleziológia.26/24;
626 J. Ch. Korec.Nad evanjeliom podľa Lukáša.:Dobrá kniha.1994..kázne.252/78;
627 J. Ch. Korec.Nad evanjeliom podľa Jána.:Dobrá kniha.1994..kázne.252/77;
628 J. Lacko.Pri adventnom venci.:Nikara.1996..modlitba.243/78;
629 J. M. M. Tomapra.Cesta z chaosu.:Michala Vaška.1980??..ekleziológia.26/6;
630 J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..ekleziológia.26/33;
631 J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..beletria.30/81;
632 Jack McArdle.150 príbehov pre kazateľov a učiteľov.:.1990??..kázne.252/65;
633 Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.pastorálka.25/3;
634 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.životopisy.235/166;
635 Jacob Kremer.Pravda Písma.:SÚSCM.1968..biblistika.222/30;
636 Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-547-2.duchovný život.242/46;
637 Jacques Rémy.Keby všetci chlapi sveta.:ÚV KSS.1959..beletria.30/38;
638 Jacquinet, Éric,.Jak se osvobodit od pornografie.:.2019.9788074503382; 978-80-7450-338-2.pastorálka.25/117;
639 Jakub Loew.Ježiš nazývaný Kristus.:Rím.1975..teológia.23/8;
640 Jan B. Barta.Syntéza učení víry 1-3.zväzok.:Praha.1969..teológia.23/29;
641 Jan Barta.Katecheticky kurs.:.1968..pastorálka.25/33;
642 Jan Bell, Roger Gower.Intermediate Matters.:Lognman.1993..jazykoveda.20/14;
643 Ján Brezina.Aforizmy troch tisícročí.:Tatran.1972..beletria.30/93;
644 Jan Cizik.Rimskokatolicky Katechizmus.:Spolok sv. Vojtecha.1971..pastorálka.25/25;
645 Jan Heller.Staroveka nabozenstvi.:Kalich.1988..religionistika.29/5;
646 Jan Heller Milan Mrázek.Nastin religionistiky.:EBF.1988..religionistika.29/6;
647 Ján Ch. Korec.Sloboda ako dar - ci zahuba.:Lúč.2007..morálka.241/2;
648 Jan Jankovic.Juhoslavia.:Mlade leta.1987..veľké.99/29;
649 Ján Juríček.M. R. Štefánik.:Mladé letá.1980??..životopisy.235/142;
650 Ján Ľahký.Básne a glosy.Turany:.2014..beletria.30/306;
651 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..modlitba.243/15;
652 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..duchovný život.242/17;
653 JAN MERELL.Úvod do čítania Nového zákona.:.1952..biblistika.222/19;
654 Ján Merell.Cesty k dnešnej katolíckej biblistike.:Štátna tlačiareň provoz.1971..biblistika.222/10;
655 Jan Pavol II.Codex iuris canonici.:Libreria Editrice Vaticana.1983..ekleziológia.26/43;
656 Jan Pavol II.Pravda je silou mieru.:Spolok sv. Vojtecha.1989..morálka.241/36;
657 Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.kázne.252/64;
658 Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.modlitba.243/32;
659 Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.ekleziológia.26/50;
660 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.teológia.23/67;
661 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.teológia.23/26;
662 Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1993.80-7162-025-4.teológia.23/73;
663 Ján Pavol II..Dokumenty duhého vatikánskeho koncilu I. a II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..teológia.23/75;
664 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.teológia.23/77;
665 Jan Piasecki.Podobizňa s konvalinkou.:Svoboda.1977..beletria.30/162;
666 Jan Rambousek.Hrst spomínek na básnika Březinu.:Kežmarok.1930..životopisy.235/139;
667 Jan Rypka.Íránský poutník.:Družstevní práce.1946..beletria.30/52;
668 Jan Stanek.Deti zadaly sobe chleba....:Brnenske tisnakrny.1946..pastorálka.25/13;
669 Ján Stanislav.K otázke účinkovania Cyrila a Metoda na Slovensku.:Spolok Sv.Vojtecha.1943..životopisy.235/17;
670 Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.životopisy.235/52;
671 Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-88-6.morálka.241/11;
672 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Danville, PA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1982..modlitba.243/87;
673 Janovjak, Spanak.zivot a literatura v antickom rime.:Pedagogické nakladateľstvo.1969..dejiny.27/66;
674 Janvrinová, Juliet.Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-478-6.pastorálka.25/128;
675 Jarab, Jozef.Slovo pre tvoje dni.KS biskupa J.Vojtaššáka:Sp.Kapitula.2000.80-7142-079-4.kázne.252/44;
676 Jarab, Jozef.Personálny činiteľ ako predpoklad účinného ohlasovania evanjelia.Bratislava:CMBF UK.1996..kázne.252/46;
677 Jarmila, Kačániová.Psychológia pre učiteľov.:Ekonóm.1999.80-225-0995-7.pastorálka.25/119;
678 Jaroslav Durich.Pout do Španělska.:Ladislav Kunciř v Praze.1929..beletria.30/136;
679 Jaroslav Durych.Duše a hvězda.:Vyšehrad Praha.1969..beletria.30/1;
680 Jaroslav Opat.Masaryk a Slovensko.:Pramene.1991..životopisy.235/138;
681 Jaroslav Pokorný.Shakespearova doba a divadlo.:Orbis.1995..beletria.30/43;
682 Jean Galot.Serce Ojca.:Jaslo.1999..teológia.23/5;
683 Jeroným,.Předzpěv k Andělskému pozdravení /.:.2018.978-80-7474-226-2.duchovný život.242/37;
684 Jeroným,.Předzpěv k Andělskému pozdravení /.:.2018.978-80-7474-226-2.spiritualita.;
685 Jerzy Piechowski.Řím v plamenech.:Vyšehrad.1978..beletria.30/155;
686 Ješ, Jiří.Co přines čas : Vzpomínky současníka.Praha:Academia.1997.80-200-0637-0.beletria.30/64;
687 Jezuiti.Nova svata omsa.:.1980??..liturgika.264/29;
688 Jindřich Pesch.Soukrome vlastnictvi.:Kotrba.1898..morálka.241/7;
689 Jindřich Slabý.Výklad vybraných miest Janovho zjavenia.:.1990??..biblistika.222/21;
690 Jiří Mária Veselý.Most a cesta domu.:Rím.1990..životopisy.235/10;
691 Jiří Mária Veselý.Znamení času - Cormier.:Rím.1990..životopisy.235/12;
692 Jiří Mária Veselý.Bez hraček Patrik Kužela.:Glória.2000..životopisy.235/14;
693 Jiří Mária Veselý.Myšlenky a prsten.:Rím.1970..modlitba.243/66;
694 Jiří Mária Veselý.O přátelství s jitřenkou.:Rím.1990..životopisy.235/11;
695 Jiří Mária Veselý.Zázrak v Želivě.:Matice Cyrilometodejská.1994..životopisy.235/116;
696 Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..životopisy.235/82;
697 Jiři Rajmund Tretera.Synagoga a cirkve kdysi a dnes.:Jan Krigl.1994..dejiny.27/54;
698 Jiří Veselý.Malá encyklopedie šachu.:Olympia.1989..beletria.30/261;
699 John Paul.Johannes Paul II. und Osterreich :.[St. Polten] ::NP Buchverlag,.2000..3853261507.životopisy.235/163;
700 John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-390-9.životopisy.235/59;
701 Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.1990.80-7126-002-9.teológia.23/56;
702 Joni, Eareckson.Joni.:CreativPress.1994.80-7131-020-4.beletria.30/84;
703 Jose de brouckner.Helder Camara.:Vyšehrad.1971..teológia.23/42;
704 Josef B. Souček.Theologie apoštola Pavla.:Praha.1976..teológia.23/21;
705 Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975..kázne.252/27;
706 Josef Janšta ; il. P.Káňa..Desatero : příběhy k jednotlivým přikázáním Božího zákona.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-115-9.morálka.241/41;
707 Josef Novák.Cirkevni dejiny.:Česká katolícka charita.1989..dejiny.27/53;
708 Josef Vagner, Zdenek Vagner.Kimuri.:Safari.1997..velke.99/5;
709 Josef Vajs.KOINHC greckeho jazyka.:Praha.1934..jazykoveda.20/26;
710 Josef Žemlička.Stoleti poslednich Premyslovcu.:Panorama.1986..dejiny.27/2;
711 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.duchovný život.242/73;
712 Josip Andrič.Veľká láska.:Lúč.1992..beletria.30/42;
713 Joštiak, Jozef.Dva životy jeden osud.:Dom zahraničných Slovákov.1996.80-88841-04-6.životopisy.235/30;
714 Jouhandeau, Marcel,.Philipp Neri :.Leipzig ::St. Benno,.1976..životopisy.235/170;
715 Journet, Charles,.Sedm Kristových slov na kříži /.:.2020.978-80-7575-074-7.meditácie.;
716 Joyeux, Henri.City,sexualita,AIDS : Sexuální výchova od 13 do 15 let.Praha:Portál.1994.80-7178-004-9.pastorálka.25/104;
717 Jozef Červeň.7777 myšlienok 2.časť.:.1998..kázne.252/14;
718 Jozef Červeň.7777 myšlienok 1.časť.:.1998..kázne.252/13;
719 Jozef Janek.Pohon na ucitelov.:Bratislava.1999..dejiny.27/17;
720 Jozef Kočiš.Alžbeta Báthoryová a palatín Turzo.:Osveta.1981..životopisy.235/145;
721 Jozef Lengyel.Otvorme svoje srdcia Božej láske.:.1999..mariológia.232/31;
722 Jozef Minárik.Väznenie, vyslobodenie a putovaie Jána Simonidesa ajeho druha Tobiáša Masníka.:Tatran.1981..beletria.30/59;
723 Jozef Mistrik.Moderna slovencina.:Slovenske pedagogicke nakladatelstvo.1988..jazykoveda.20/8;
724 Jozef Ponec.Stretnutie s krásou.:Priroda.1988..beletria.30/267;
725 Jozef Zivotek.Ver svate pravdy!.:Vaclava Horaka.1939..pastorálka.25/35;
726 Józef, Augustyn, Jozef.Krivda, odpustenie, prepáčenie. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-646-3.duchovný život.242/32;
727 Juan Carlos Ortiz.Učeník.:.1990??..modlitba.243/64;
728 Juan Llopis.Vstric Panu.:Kresťanská akadémia.1971..liturgika.264/12;
729 Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.životopisy.235/188;
730 Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.životopisy.235/178;
731 Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.dejiny.27/55;
732 Judák, Viliam.Jezuliatko medzi nami.Trnava:SSV.2020.978-80-8161-436-1.duchovný život.242/72;
733 Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.1999.80-968246-5-1.velke.99/17;
734 Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.cirkevné dejiny.;
735 Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.kázne.252/34;
736 Július Kálmán.Dóm sv. Martina.:Slavín.1971..dejiny.27/100;
737 Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..morálka.241/23;
738 Juraj, Jendrejovský.Modlitby chorých v nemocnici.:MARTgrafik.1998.80-967965-1-8.modlitba.243/76;
739 Jurko, Jozef (1950).Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.... Bens - Ing. Štefánia Beňová:Kapušany.1999.80-968225-8-6.kázne.252/48;
740 Jurko, Jozef (1950).Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj-. Bens:Kapušany.2003.80-88998-49-2.kázne.252/31;
741 Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.2000.80-88998-10-7.kázne.252/41;
742 Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.kázne.252/52;
743 Jurko, Jozef (1950).Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.1998.80-7165-166-4.modlitba.243/19;
744 Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.pastorálka.25/8;
745 Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.1999.80-88680-26-3.kázne.252/28;
746 Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.2001.80-88998-15-8.kázne.252/47;
747 Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.ekleziológia.26/22;
748 Jurko, Jozef (1950).Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia. 1. (Materiály k príhovorom v roku B.) Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-36-0.kázne.252/29;
749 K. Miklik.Cetba knih s hlediska moralniho a kanonickeho.:.1980??..morálka.241/27;
750 Kajpr, Adolf, 1902-1959 - autor.Svědectví doby.:[Praha] :.1993.80-85795-00-0.dejiny.27/52;
751 Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.1999.80-86003-33-7.životopisy.235/109;
752 Kállay, Karol.Východná c Karol Kállay ; Peter Švorc, Karol Kállay, Robert Brož.Martin:Osveta.1991.80-217-0318-0.velke.99/11;
753 Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-91-6.kázne.252/39;
754 Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-92-4.kázne.252/40;
755 Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.duchovný život.242/70;
756 Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-015-7.biblistika.222/53;
757 Kantůrková, Eva,(1930-).Dialog o víře.Praha ::Scriptum,.1993.80-85528-30-4.teológia.23/44;
758 Kapala, Jozef.Obrázky zo života.Cambridge, Ontario:Dobrá kniha.1981..životopisy.235/66;
759 Karaba, Pavol.Srdcom misionár.:.2019.9788080744373; 978-80-8074-437-3.životopisy.235/195;
760 Karadžić, Vuk Stefanović,.Šarkan a kráľov syn :.Novi Sad::Obzor,.1983..velke.99/6;
761 Kard. Suenens.Zit krestansky.:ČKCH.1980??..duchovný život.242/23;
762 Karel Čapek.Hovory s T. G. Masarykem.:Československý spisovateľ.1969..beletria.30/112;
763 Karel Jaromír Erben.Mateří Doušky.:Československý spisovateľ.1969..beletria.30/105;
764 Karel Kaplan.Dva retribucni procesy.:Praha.1992..dejiny.27/19;
765 Karel Nouza.Skrytá moc imunity.:Osveta.1985..beletria.30/258;
766 Karel Scheinpflug.King fu.:Družstevní práce.1936..beletria.30/150;
767 Karel Skalický.Radosť a nádej.:Pro.1968..ekleziológia.26/2;
768 Karen Blixenová.Sedem fantastických príbehov.:Slovenský spisovateľ.1982..beletria.30/111;
769 Karin Wolff.Mit Geschlossenen Augen.:Leipzig.1978..beletria.30/224;
770 Karl H. Peschke.Kresťanský pohľad na hospodárstvo.:Lúč.1992..filozofia.21/20;
771 Karl Klein.Diamanten und Kieselsteine.:Leipzig.1984..beletria.30/222;
772 Karl Zuchardt.Umri, blázon!.:Tatran 1981.1980??..beletria.30/158;
773 Karol V. Rypáček.Bjornstjerne Bjornson.:Slovenská liga.1980??..životopisy.235/144;
774 Karol, Nandrásky.Dejiny biblického Izraela.:ECM.1994.80-85733-16-1.biblistika.222/18;
775 Kasper, Walter.O víře.Brno:Cesta.1990.80-900087-0-4.teológia.23/31;
776 Kasper, Walter,.Einführung in den Glauben /.Mainz ::Matthias Grünewald Verlag,.c1972.3-7867-0340-X.teológia.23/85;
777 Kašparů, Max.Zápisník potulného kazateľa. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2008, 2009.978-80-89231-19-5.pastorálka.25/129;
778 Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.morálka.241/3;
779 Katecheticka komisia pri SSV.Nechajte malickych prist ku mne.:Spolok sv. Vojtecha.1968..pastorálka.25/19;
780 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.magistérium.;
781 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.magistérium.;
782 Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.ekleziológia.26/40;
783 Kautman, František.F.M.Dostojevskij-věčný problém člověka.Praha:Rozmluvy.1992.80-85336-19-7.beletria.30/12;
784 Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..beletria.30/8;
785 Keller, Jan, 1955- - autor.Úvod do sociologie.:Praha :.1992.80-901059-3-9.filozofia.21/22;
786 Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.1994.80-7131-022-0.biblistika.222/44;
787 Keruľ-Kmec, Miron.Čriepky z mozaiky 1; Kázne na rôzne témy. CASP spol. s.r.o.:Košice.2000.80-967259-1-2.kázne.252/57;
788 Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.beletria.30/13;
789 Klátik, Miloš,.Cestou nádeje :.:.2014.978-80-7140-476-7.životopisy.235/157;
790 Klaus Kliesch.Skutky apoštolov.:Karnelitánské nakladateľstvo kostolní vydří.1999..biblistika.222/25;
791 Klimov, Grigorij.Červená inkvizícia 1.Bratislava:Slovanský dom.2004.80-85459-28-0.filozofia.21/2;
792 Klisz, Miloslav,.Nedělní homilie :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997, c1995.80-238-1843-0.kázne.252/98;
793 Kniesová, Mária.Čaplovičova knižnica. Návrhy divadelných dekorácií a grafika. Oravské múzeum v Dolnom Kubíne [vyd.] :Martin.1989.80-217-0031-9.dejiny.27/81;
794 Kodet, Vojtěch,.Nedělní promluvy :.:.2019.978-80-7297-213-5.homiletika.;
795 Kodet, Vojtěch,.Nedělní promluvy :.:.2020.978-80-7297-221-0.homiletika.;
796 Kohák, Erazim.Dopisy přes oceán,aneb,Čertování s Míšou.:Praha : Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25389-X.beletria.30/58;
797 Kol..Osterreich.:Germany.2000..jazykoveda.20/22;
798 Kol..Nemcina pro samouky.:Statne pedagogicke nakladatelstvo.1964..jazykoveda.20/24;
799 Kol..Od zajtra v dvojici pre snubencov.:Leipzig.1973..veľké.99/4;
800 Kolakovič.Božie podzemie.:Fatima.1994..životopisy.235/50;
801 Kolektív katolíckych teologu.Veda zivota.:Řad.1980??..morálka.241/25;
802 Kolouch, František,.Říkali mu pistolník :.:.2019.978-80-7566-024-4.životopisy.235/155;
803 Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.beletria.30/313;
804 Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.beletria.30/45;
805 Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné.2005..morálka.241/48;
806 Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat.1991..mariológia.232/35;
807 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.teológia.23/65;
808 Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.2000.80-968450-9-8.pastorálka.25/10;
809 Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža.Blahoslavená Zdenka Schelingová panna a mučenica.:.2005??..životopisy.235/71;
810 Kongregácia pre inštitúty .....Ekonómia v službe charizmy a poslania.:.2021.978-80-8193-022-5.magistérium.;
811 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.ekleziológia.26/53;
812 Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.2002.80-88784-38-7.životopisy.235/120;
813 Kongrgácia pre inštitúty zasv. života.Dar vernosti, radosť vytrvalosti.:.2021.978-80-8193-036-2.magistérium.;
814 Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..biblistika.222/33;
815 Körbel, Hugo Maria.Pečať kríža: život svätého Benedikta Menniho.Bratislava:LUC.1999.80-7114-287-5.životopisy.235/47;
816 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.dejiny.27/21;
817 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.duchovný život.242/74;
818 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rozhovor spod Zobora.:Silentium.2000..duchovný život.242/16;
819 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 1.diel.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-598-X.morálka.241/1;
820 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Človek na cestách Zeme....Martin:Matica slovenská.1997.80-7090-440-2.beletria.30/315;
821 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.ekleziológia.26/16;
822 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.životopisy.235/78;
823 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7.životopisy.235/101;
824 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.duchovný život.242/66;
825 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-005-8.ekleziológia.26/31;
826 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-000-7.dejiny.27/35;
827 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.pastorálka.25/45;
828 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.kázne.252/79;
829 Korec, Peter.Osobnosť Slovenska - Ján Chryzostom kardinál Korec.:.[2019].9788081542619; 978-80-8154-261-9.cirkevné dejiny.;
830 Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..teológia.23/13;
831 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.ekleziológia.26/8;
832 Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-000-4.životopisy.235/132;
833 Košiar, Ján.Ján Pavol II. prorok našich čias.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-12-8.dejiny.27/14;
834 Kotvan, Imrich,.Inkunábuly na Slovensku /.:.1979..velke.99/28;
835 Koudelka, Vladimír J.,.Dominik :.:.2020.978-80-7575-098-3.dominikani.;
836 Kovalčík, Lukáš.Cesta za sebapoznaním.:.2018..spiritualita.;
837 Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-85291-52-5.kázne.252/68;
838 Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1942..životopisy.235/79;
839 Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Bratislava:Slza.1992..životopisy.235/31;
840 Králik, Ľubor.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-396-8.beletria.30/139;
841 Kramolišová, Mária Jozefa, 1950-2012.Opustené verše.:.2016.9788097040871; 978-80-970408-7-1.beletria.30/325;
842 Krasimira, Stojanov.Vanga, slepá jasnovidka.:TG-systems & IKKE.1990.80-900464-0-1.životopisy.235/48;
843 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.teológia.23/68;
844 Kruger, Baxter C.,.Návrat do chatrče /.:.2012.978-80-222-0618-1.beletria.30/326;
845 Krzyzanowski, Lech..Piekny stary Gdansk /.Bydgoszsz ::\"Excalibur\",.1996..8390343169.jazykoveda.20/21;
846 Kubalík, Josef.Hovory o víře.Brno:Tisk.1991.80-7122-001-9.teológia.23/38;
847 Kunetka, František,(1945-).Svátosti, dary Slova, které se stalo Tělem :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.199?..velke.99/24;
848 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.pastorálka.25/40;
849 Kuzmiak, Rado.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.Ruská Nová Ves:Amos.2014.9788097186401 (brož.); 978-80-971864-0-1.pastorálka.25/113;
850 Kuzmiak, Rado.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.Ruská Nová Ves:Amos.2014.9788097186401 (brož.); 978-80-971864-0-1.teologia.23/86;
851 Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.dejiny.27/25;
852 Kvetoslav Sipr.Prirodzene planovani rodicovstvi.:Avicenum.1972..pastorálka.25/76;
853 Kvetoslav Sipr.Prirodzene planovani rodicovstvi 3.:Avicenum.1985..pastorálka.25/78;
854 L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..mariológia.232/14;
855 L. MendigaL.Cesta k velkosti a slobode I a II..:.1980??..morálka.241/32;
856 Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.životopisy.235/131;
857 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.dejiny.27/36;
858 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.životopisy.235/68;
859 Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-063-0.modlitba.243/9;
860 Ladilsav Pokorný.Slovo ke dni I. díl.:ČKCH.1990..kázne.252/45;
861 ladislav Mňačko.Ja, Adolf Eichmann.:Politickej Literatúry.1961..beletria.30/53;
862 Ladislav Pokorny.Obnovena liturgie.:Česká katolícka charita.1976..liturgika.264/13;
863 Ladislav Simajchl.Manzelstvi v zabehu.:Canto.1980??..pastorálka.25/70;
864 Ladislav Vidman.Od Oly,pu k Panteonu.:Vyšehrad.1986..dejiny.27/3;
865 Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.biblistika.222/64;
866 Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.2006.80-7165-570-8.veľké.99/3;
867 Lajcha, Michal,.Tragédia celibátu - mŕtva manželka :.:.2018.978-80-570-0146-1.teológia.23/70;
868 Larry Christensom.Krestanska Rodina.:.1988..pastorálka.25/107;
869 Larry, Crabb.Rozbité sny.:Návrat domů.2005.80-7255-125-6.duchovný život.242/40;
870 Lécu, Anne,.Přikryl jsi mou hanbu /.:.2021.978-80-7575-104-1.spiritualita.;
871 Lee, Witness,.Základní zjevení ve svatých Písmech /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.2000.1-57593-808-1.religionistika.29/24;
872 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.velke.99/22;
873 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.životopisy.235/33;
874 Leikert, Jozef.Testament svedomia.:Astra.1996.80-967060-3-9.beletria.30/29;
875 Leloir, Louis,.Poušť a společenství :.:.2021.978-80-7575-101-0.spiritualita.;
876 Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..morálka.241/34;
877 Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.religionistika.29/22;
878 Lengyel, Ladislav.Otvorme svoje srdcia Božej láske., :, .1999.80-968121-5-7.duchovný život.242/62;
879 Leonhard, P. M..Kázne pre deti. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-028-5.kázne.252/36;
880 Lesňák, Rudolf.Spätné zrkadlá : Bibliografický súpis publikácií o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003.80-7165-392-6.dejiny.27/84;
881 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.životopisy.235/108;
882 Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.filozofia.21/3;
883 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.životopisy.235/185;
884 Lewis Wallace.Ben Hur.:Vyšehrad.1969..beletria.30/5;
885 Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.morálka.241/56;
886 Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-39-3.duchovný život.242/35;
887 Lieb, Norbert,.München :.München ::G.D.W. Callwey,.c1971..3766701878.dejiny.27/117;
888 Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.modlitba.243/93;
889 Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.1995.80-88724-03-1.duchovný život.242/41;
890 Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5.modlitba.243/54;
891 Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.biblistika.226.2/17;
892 Linville, Mark D. - autor.Je vše dovoleno?.:Praha :.2003.80-7255-081-0.morálka.241/45;
893 Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-374-X.modlitba.243/89;
894 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.pastorálka.25/31;
895 Liturgicka komisia.Uvedeni do krestanskeho zivota.:.1987..liturgika.264/18;
896 Lockhart, Robin Bruce.Na cestě do nebe : Skrytý život kartuziánů.Praha:ZVON.1996.80-7113-163-6.ekleziológia.26/26;
897 Lohse, Bernd..Kleinodien :.Frankfurt am Main ::Umschau Verlag.c1958...dejiny.27/113;
898 Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.životopisy.235/125;
899 Louis Evely.Otče náš.:Slovo.1990..modlitba.243/11;
900 Ľuba, Šajdová.Ján Chryzostom Korec - Rozhovory spod Zobora.:Silentium.2000.80-968275-8-8.životopisy.235/159;
901 Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-017-7.ekleziológia.26/21;
902 Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.modlitba.243/30;
903 Lubomir Machala.Ceska a slovenska literatura v exilu a samizdatu.:Olomouc.1991..jazykoveda.20/12;
904 Ľubomír Stenček.Otvorené srdce.:Kušnír.1997..kázne.252/80;
905 Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.životopisy.235/114;
906 Lucado, Max,.Neotrasiteľná nádej.:.2019.9788089993130; 978-80-89993-13-0.Ekleziológia.26/60;
907 Lucia, Aviva Zurová.Možno prežijeme.:SNM-Múzeum židovskej kult.1995.80-85753-55-3.beletria.30/97;
908 Luciani, Albino.Dopisy slavným osobnostem :.Nezamyslice ::Salvator,.1994.80-901309-5-X.teológia.23/82;
909 Lucien Jerphagnon.V nesnesitelné dny.:.1969..modlitba.243/41;
910 Luděk Pachman.Boha nelze vyhnat.:Vyšehrad.1990..teológia.23/45;
911 Ludovic Kennedy.Pronásldování bitevní lodi Bismarck.:Mladá fronta.1987..beletria.30/126;
912 Ľudovít Gráfel.Pevnostný systém Komárna.:Bratislava.1980??..dejiny.27/102;
913 Ludvík Souček.Otazniky nad hrobmi.:Obzor.1986..dejiny.27/60;
914 Lüthi, Walter,.Na Boží stavbě :.[s. l. ::s. n.],.1988..biblistika.222/92;
915 M. J. Lermontov.Básne.:Tatran.1950..beletria.30/102;
916 M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U..1992..teológia.23/15;
917 M. Schmaus.Život milosti a milostiplná.:Scuola Grafica Salesiana.1993..mariológia.232/3;
918 M. Schmaus.Cirkev.:Scuola Grafica Salesiana.1993..ekleziológia.26/10;
919 Mac, DONALD, William.První list Korintským : úvahy.Ostrava:Křesťanské sbory v Československu.1990.80-85237-00-8.biblistika.222/83;
920 Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-37-7.životopisy.235/103;
921 Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.duchovný život.242/80;
922 Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-22-8.modlitba.243/17;
923 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.duchovný život.242/84;
924 Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-56-2.teológia.23/58;
925 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.religionistika.29/11;
926 Malk, Per-Olof.Neporovnateľná láska. Polárka:[Vavrišovo].2002.80-968177-8-7.biblistika.222/88;
927 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.mariológia.232/6;
928 Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.1994.80-7114-136-4.modlitba.243/67;
929 Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-578-5.mariológia.232/38;
930 Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.mariológia.232/20;
931 Malý, Vincent 1922-.Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-109-7.mariológia.232/24;
932 Marcela Andoková.Duch Svätý na Turíce.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-337-2.teológia.23/60;
933 Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],.1992..filozofia.21/28;
934 Maria Bulinová.Cirkevni komise UV KSC 1949-1951.:Praha.1994..dejiny.27/65;
935 Mária Ďuríčková.Išlo dievča po vodu.:Mladé letá.1969..beletria.30/104;
936 Maria-Viola Wildenhain.Dass Wir mit Christus Auferstehn.:German.1980..beletria.30/175;
937 Maria, Strianese.Klaun Jakub.:Nové Město.1997.80-85487-20-9.beletria.30/293;
938 Marián Hronský.Slovensko pri zrode Ceskoslovenska.:Pravda.1987..dejiny.27/42;
939 Marica Marjuská.Čo zazvonil strieborný zvonček.:.1980..beletria.30/163;
940 Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..životopisy.235/40;
941 Mark Rasumny.Eine Welt voller Wunder.:Leipzig.1985..beletria.30/208;
942 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..biblistika.222/5;
943 Markuš, Jozef Ondrej.Abrahám.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-02-0.biblistika.222/46;
944 Markuš, Jozef Ondrej,.Jozef a Samson.Bratislava:Nádej.1992.807120014X; 80-7120-014-X.životopisy.235/130;
945 Markuš, Ondrej Jozef.Izák a Jakob. Bratislava -pre bratskú cirkev:C.N..1990.80-85128-65-9.biblistika.222/45;
946 Martin Parajka.Modlitebná knižka.:Alfa konti.1996.80-88739-20-9.duchovný život.242/65;
947 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.liturgika.264/10;
948 Martin Uháľ.Svätá omša, Liturgické texty na Pôst a Veľkú noc, Rok C.Prešov:VMV.2003.80-7165-374-8.liturgika.264/9;
949 Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.liturgika.264/2;
950 Martin von Cochem.Vysvetlenie svatej omse.:.1980??..liturgika.264/19;
951 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.modlitba.243/6;
952 Martini, Carlo Maria.Radosť z evanjelia-med. pre mldých. Sp. Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1994.80-7142-018-2.duchovný život.242/77;
953 Marušák, Stanislav Marek.Mascarella.:.2021..dominikani.;
954 Massimo d´Azeglio .Lesk a pád Florencie.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1968..beletria.30/54;
955 Mastiliak, Ján, CSsR.Hrsť spomienok.Prešov:Gréckokatolícke biskupstvo.1992.80-88724-00-7.životopisy.235/90;
956 Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.1999.80-7114-278-6.životopisy.235/23;
957 Matuška, Peter.Spoveď.Bratislava:Oto Németh.2008.978-80-89277-15-5.pastorálka.25/92;
958 Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..filozofia.21/29;
959 Max Kandler.Žité křestanství.:.1991..teológia.23/35;
960 Max Kandler.Tomasovske pojeti statosti.:Tomasovska edice.1991..pastorálka.25/52;
961 Max Kandler.Spása jenom fráze?.:.1991..teológia.23/34;
962 Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..morálka.241/20;
963 Max Kandler.Víra?.:.1991..teológia.23/36;
964 Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-135-8.pastorálka.25/110;
965 McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.duchovný život.242/8;
966 Medzinárodná vojenská púť.Lurdy.:.1999..liturgika.264/27;
967 Mencl, Vojtěch.Křižovatky 20.století : Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách.Praha:Naše vojsko.1990.80-206-0180-5.dejiny.27/28;
968 Mendigal, L..Cesta k slobode a veľkosti.:Dobrá kniha.1980..duchovný život.242/73;
969 Meroff, Deborah,.SOS: zachraňme naše sestry :.:.[2017]; ©2017.978-80-7131-082-2.pastorálka.25/120;
970 Mertl, Věroslav,1929-2013.Nám po tomto putování.Praha ::Vyšehrad,.1974..beletria.30/300;
971 Merton, Thomas,.Monastický pokoj /.:.2019.978-80-7575-045-7.duchovný život.242/82;
972 Messadié, Gerald.Člověk,který se stal Bohem.Praha:Mladá fronta.1992.80-204-0353-1.biblistika.222/78;
973 Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..teológia.23/74;
974 Mestska sprava.Pamiatky a priroda Bratislavy.:Bratislava.1980..dejiny.27/77;
975 Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..kázne.252/50;
976 Metod Lucký.Kvetinky Sv. Františka.:Bohoslovci v Žiline.1944..životopisy.235/77;
977 Metodej Haban.Sexualni problem.:Akord.1946..pastorálka.25/51;
978 Meyer, Joyce.Povedz im, že ich milujem. Kresťanské spoločenstvo Humenné:Humenné.2002.80-968572-6-6.modlitba.243/5;
979 Mezzardi, Luigi.Putovať s modlitbou a s láskou. Charis:Bratislava.2002.80-88743-47-8.duchovný život.242/61;
980 Michael Quist.Tvojimi očami.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1992..duchovný život.242/19;
981 Michael Swan, Catherine Walter.Stedens Book 2.:Press.1985..jazykoveda.20/15;
982 Michael Swan, Catherine Walter.Practice Book 2.:Press.1985..jazykoveda.20/16;
983 Michálková, Marcela.Kde viera bolí.:.2018.9788097323103; 978-80-973231-0-3.duchovný život.242/81;
984 Michalov, Jozef, SVD.Sedem darov Ducha Svätého.Veľký Meder:VM print.2000..modlitba.243/80;
985 Michel Quesnel.Ako vznikali evanjeliá.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-106-2.biblistika.222/68;
986 Michel Quoist.Medzi človekom a Bohom.:Scriptum.1991..modlitba.243/16;
987 Mika Waltari.Nesmrteľný turms.:Slovenský spisovateľ.1979..beletria.30/100;
988 Miklúš, František.Miništranti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-208-7.pastorálka.25/49;
989 Mikula, Ján.Cesta života tŕnistá. Bratislava:Tatrapress.1992.80-85260-21-2.životopisy.235/129;
990 Mikuláš Wiseman.Fabiola.:Spolok sv. Vojtecha.1937..beletria.30/152;
991 Mikuláš, Klimčák.Konštantín filozof Proglas.:Don Bosco.2000.80-88933-59-5.dejiny.27/64;
992 Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.ekleziológia.26/44;
993 Milan Bodal.Desatero nepovidek.:Rozrazil.1991..morálka.241/38;
994 Milan Ferko.Svätopluk II..:Slovenský spisovateľ.1975..beletria.30/88;
995 Milan Ferko.Svätopluk I..:Slovenský spisovateľ.1975..beletria.30/87;
996 Milan Ferko.Svätopluk III..:Slovenský spisovateľ.1975..beletria.30/89;
997 Milan Gajdos.Banska Bystrica.:Osveta.1974..velke.99/16;
998 Milan Hudaček.Úvod do vierouky o cirkvi.:Bratislava.1993..teológia.23/24;
999 Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..beletria.30/34;
1000 Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..beletria.30/33;
1001 Milan Rúfus.Štyri epištoly k ľuďom.:.1980??..beletria.30/106;
1002 Milorad Pavič.Chazarský Slovník.:Tatran.1987..beletria.30/60;
1003 Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..kázne.252/43;
1004 Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..kázne.252/30;
1005 Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..kázne.252/97;
1006 Miloslav Stingl.Indiáni včera, dnes i zajtra.:Obzor.1982..beletria.30/92;
1007 Miloš Bič.Stopami davnych veku.:Vyšehrad.1975..dejiny.27/4;
1008 Miloš Bič.Zo sveta Starého zákona.:Kalich.1986..biblistika.222/9;
1009 Miloš V. Kratochvíl.Objevitele a dobyvatele.:Albatros.1962..dejiny.27/45;
1010 Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.religionistika.29/26;
1011 Morley, Jacqueline.Kdybych byl Viking : Cesty do minulosti.Bratislava:Slovart.1995.80-85871-11-4.velke.99/35;
1012 Muráňová, Mária.Ako ďalej žiť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-106-4.velke.99/31;
1013 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..životopisy.235/60;
1014 Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..beletria.30/35;
1015 Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..kázne.252/86;
1016 Nee, Watchman,.Slavná církev /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1997.1-57593-925-8.duchovný život.242/54;
1017 Nee, Watchman,.Boží vítězové /.Anaheim, Calif. ::Living Stream Ministry,.1999.0-7363-0731-1.duchovný život.242/56;
1018 Nee, Watchman,.Boží evangelium /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1999.0-7363-0466-5; 0-7363-0467-3.religionistika.29/25;
1019 Nee, Watchman,.Otázky k evangeliu /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.2002.0-7363-1778-3.duchovný život.242/53;
1020 Nee, Watchman,.Boží evangelium /.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1999.0-7363-0466-5; 0-7363-0467-3.duchovný život.242/55;
1021 Nee, Watchman,.Duchovní člověk /.Anaheim, Calif. ::Living Stream Ministry,.2000.0-7363-0800-8; 0-7363-0801-6; 0-7363-0802-4; 0-7363-1129-7.duchovný život.242/57;
1022 Nee, Watchman,.Kristus je všemi duchovními věcmi :.Anaheim ::Living Stream Ministry,.1998.0-7363-0273-5.duchovný život.242/52;
1023 nehru.An Autobiography.:Additional Chapter.1962..beletria.30/186;
1024 Neil R.Lightfoot.Trikrát o Biblii.:.1984..biblistika.222/26;
1025 Neil R.Lightfoot.Třikrát o bibli.:Logospress.1984..biblistika.222/76;
1026 Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.cirkevné dejiny.;
1027 Neubert, Karel, 1926- - autor - ilustrácie.Praga caput regni :.:Praha :.1991.80-207-0271-7.velke.99/15;
1028 Newby, P. H..Agypten.:.1983.3-7243-0167-7.jazykoveda.20/28;
1029 Ngaio Marshová.V znamení Zverokruhu.:Pravda.1971..beletria.30/68;
1030 Nicoluv denník.Napozadí AIDS.:Comunita Cenacolo.2001..životopisy.235/45;
1031 Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.životopisy.235/186;
1032 Norbert Baumert.Novy zivot v duchu svatom.:Praha.1980??..ekleziológia.26/29;
1033 Novak, Michael.Duch demokratického kapitalismu.Praha:Občanský institut.1992.80-900190-1-3.filozofia.21/19;
1034 Novotný, Adolf.Biblický slovník.Praha:Kalich.1956..biblistika.222/1;
1035 Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.2001.80-88998-22-0.modlitba.243/61;
1036 O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-050-5.teológia.23/48;
1037 Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..biblistika.222/24;
1038 Odilo Ivan Štampach.Kapitola o náboženství.:Univerzita Karlova.1995..veľké.99/30;
1039 Odilo Štampach.Pojetí zázraku u sv. Tomáše.:.1991..teológia.23/18;
1040 Oldřich Karlík.Mravni zivot podle radu nadprirodzeneho.:Lidové nakladatelství.1936..morálka.241/22;
1041 Olga Pazerini.Nikdy sa nevzdávaj! : Pätnásť povzbudzujúcich kapitol zo života.Vrútky :Advent-Orion.2004.80-8071-035-X.beletria.30/310;
1042 Olomouc.Kanonizace blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy.:.1995..životopisy.235/57;
1043 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.životopisy.235/26;
1044 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom 3..Trnava:Dobrá kniha.1984..životopisy.235/1;
1045 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-090-x.životopisy.235/3;
1046 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-103-5.životopisy.235/2;
1047 Opus Dei.Blahoslavený Josemária Escrivá.:.1998..životopisy.235/38;
1048 Oscar Cullmann.Christologie Nového zákona.:Kalich.1976..teológia.23/14;
1049 Otter, Pavel, 1948- - autor.Církevní politika 1949 :.:Heršpice :.1992.80-900696-1-4.dejiny.27/31;
1050 P. A. Ferrua.Svaty Dominik Guzman.:.1980??..životopisy.235/148;
1051 P. J. Knittl.Promluvy k verícím i neverícím.:Signum unitatis.1990..kázne.252/20;
1052 P. Juraj Vojenciak, SVD.Rocenka papezkych misijnych diel na slovensku.:Dominant.1993..ekleziológia.26/41;
1053 Packer, James Isambard.Poznanie Boha.Praha:Návrat.1991.80-85495-09-0.filozofia.21/36;
1054 Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.biblistika.222/36;
1055 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.beletria.30/296;
1056 Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.beletria.30/17;
1057 Paľo, Bohuš.Jesenná minca. spol.s r.o.:ESA.1997.80-85684-10-1.beletria.30/101;
1058 Palouš, Radim.Rokování o roku.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-14-0.liturgika.264/11;
1059 Pánčiová, Bernadeta.Spomienky na Alenku Mačorovú.Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.2004.80-969117-3-2.životopisy.235/41;
1060 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.životopisy.235/27;
1061 Papini, Giovani.Gog.:.1992.80-901226-5-5.beletria.30/10;
1062 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.biblistika.222/66;
1063 Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..teológia.23/33;
1064 Pascal, Blaise,1623-1662.Myšlienky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..beletria.30/165;
1065 Pasquali, Giuseppe.Tri anjelské pozdravenia. Kľúč do neba. Redemptoristi:Michalovce.1996.80-88724-05-8.mariológia.232/22;
1066 Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-395-X.beletria.30/137;
1067 Paul Chauchard.Věda a smysl života.:Vyšehrad.1971..teológia.23/41;
1068 Paul M. Zulehner.Cirkev, pristresi duse.:Portál.1997..ekleziológia.26/23;
1069 Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.1990.80-7115-000-2.životopisy.235/119;
1070 Pavel Hirax Baričák.Šlabikár šťastia.HladoHlas:HladoHlas.2012.978-80-89502-23-3.morálka.241/57;
1071 Pavol Orságh Hviezdoslav.Básne Biblické.:Tatran .1989..beletria.30/16;
1072 Pavol VI..O ludskom zivote.:Jezuiti.1968..morálka.241/40;
1073 Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky-diel 3.:Cesty.2000.80-7181-394-X.velke.99/10;
1074 Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky Zv. 2.:Cesty.1999.80-7181-325-7.velke.99/9;
1075 Pavol, Dobšinský.Slovenské rozprávky-diel 1.:Cesty.1999.80-7181-324-9.velke.99/8;
1076 Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.1998.80-222-0473-0.biblistika.222/39;
1077 Pecka, Dominik.Moderní človek a krestanství.:Vyšehrad.1944..teológia.23/47;
1078 Pecka, Dominik.Cesta k pravdě.:Vyšehrad.1969..teológia.23/40;
1079 Pecka, Dominik.Clovek a technika.:Vyšehrad.1969..pastorálka.25/95;
1080 Pecka, Dominik.Člověk a dějiny.Praha:Vyšehrad.1969..dejiny.27/27;
1081 Pecka, Dominik.Clovek a technika.:Vyšehrad.1969..dejiny.27/26;
1082 Perennès, Jean-Jacques,.Pierre Claverie :.:.2021.978-80-7575-105-8.životopisy.;
1083 Peter Fotta.Pri prameni filozofie.:Slovenská akadémia vied.2005..filozofia.21/15;
1084 Peter Kokschal.Grundriss des Glaubens.:Leipzig.1980..beletria.30/204;
1085 Peter Mulík.Cirkev v tieni totality.:Trnava.1994..dejiny.27/51;
1086 Peter Zubko.Zbierka partikularnych predpisov kosickej arcidiecezy.:rimskokatolicky arcibiskupsky urad v Kosiciach.2000..ekleziológia.26/42;
1087 Peter, Pišťanek.Skazky o Vladovi pre malých a veľkých.:Filmservice Slovakia.1995.80-967408-8-1.beletria.30/135;
1088 Peter, Wendling.Neomylní.:Slovenský spisovateľ.1999.80-220-0963-6.beletria.30/323;
1089 Petr Fiala Jiří Hanuš.Koinotes Felix M. Davidek a skryta cirkev.:Proglas.1994..dejiny.27/22;
1090 Petrík, Vincent, SJ.Čudná vojenčina.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-013-6.životopisy.235/100;
1091 Petrík, Vincent, SJ.Superláska na kríži.:Kušnír.1995..modlitba.243/28;
1092 Phil Bosmans.S láskou po celý rok.:AVE.1992..beletria.30/31;
1093 Philipp Vandenberg.Tajomstvo veštiarni.:Obzor.1983..beletria.30/91;
1094 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.modlitba.243/31;
1095 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.duchovný život.242/79;
1096 Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.duchovný život.242/78;
1097 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.modlitba.243/36;
1098 Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.duchovný život.242/36;
1099 Piatrová, Alena.Rím Florencia Benátky Neapol Pompeje.Rím:Lozzi Roma.1996.8887894698; 88-87894-69-8.dejiny.27/75;
1100 Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.2003.80-89067-11-5.duchovný život.242/68;
1101 Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.životopisy.235/73;
1102 Polakovič, Štefan.Obnova národa duchom Štúra.:Štúrova spoločnosť.1993.80-85513-01-3.beletria.30/62;
1103 Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..teológia.23/4;
1104 Poncián.Výroky alebo činy siedmych mudrcov.:Tatran.1986..beletria.30/86;
1105 Popovec, Andrej.Kristus prichádza a dáva sa mi poznať. Andrej Popovec:[Štôla.1998.80-967906-1-7.modlitba.243/65;
1106 Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:.1980?..velke.99/18;
1107 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.kázne.252/33;
1108 Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7141-001-2.biblistika.222/71;
1109 Porubčan, Jozef, SJ.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.1998.80-7165-158-3.pastorálka.25/55;
1110 Porubčan, Štefan, SJ.Úvod do Písma Svätého.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1960..biblistika.222/31;
1111 Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.teologia.23/93;
1112 Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.1994.80-85282-11-9.pastorálka.25/39;
1113 Prednasky o jazyku.Studia Academica Slovaca.:Bratislava.1999..jazykoveda.20/10;
1114 Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.mariológia.232/11;
1115 Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..modlitba.243/25;
1116 Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..duchovný život.242/75;
1117 Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.1998.80-7114-225-5.modlitba.243/24;
1118 Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.morálka.241/10;
1119 R. Guardini.Život viery.:Dobrá kniha.1984..teológia.23/43;
1120 R. Linhardt.Naša viera.:Verbum.1947..teológia.23/37;
1121 R. P. Ch. de Maillardoz.Desatoro rodicovskej vychovy.:Spolok sv. Vojtecha.1943..pastorálka.25/36;
1122 R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..teológia.23/22;
1123 R. V. Tatran.Bratislavský veľký piatok.:.1988..životopisy.235/102;
1124 R.S..Ježišova Matka.:Slovenská Duchovná Služba.1988..mariológia.232/19;
1125 Rábek, František.Tajomstvo zoborského kláštora.Marianka:Ordinariát OZ a OS SR.2019.978-80-89261-80-2, EAN 9788089261802.beletria.30/292;
1126 Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.kázne.252/92;
1127 Rábek, František,.Katedrála svätého Šebastiána.:.2018.9788089261741; 978-80-89261-74-1.dejiny.27/115;
1128 Rabíndranáth Thákur.Osamelý pútnik.:Tatran.1981..beletria.30/50;
1129 Radváni, Hadrián.Kníhtlačiareň Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-88774-15-2.dejiny.27/71;
1130 Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..teológia.23/10;
1131 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..teológia.23/7;
1132 Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum.1993..ekleziológia.26/5;
1133 Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1977..životopisy.235/19;
1134 Ratkoš, Peter.Veľkomoravské legendy a povesti.Bratislava:Tatran.1977..dejiny.27/83;
1135 Ravi, Zacharias.Skutečná tvář ateismu.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-14-7.filozofia.21/33;
1136 Reginald Dacík.Nasi apostolove.:Obzor.1969..životopisy.235/147;
1137 Reginald Dacík.Nasi apostolove.:Obzor.1969..životopisy.235/18;
1138 Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.978-80-89261-41-3.životopisy.235/151;
1139 Reimer, Johannes..Bez zbrane, ale pod Božou ochranou. MSEJK:Bratislava.1999.80-88891-16-7.životopisy.235/49;
1140 Reinhold Schneider.Las Casas a Karel V..:Vyšehrad.1987..životopisy.235/117;
1141 Rejnušová, Božena.Poutní místa Evropy.Rosice:Gloria.2007.978-80-86760-30-8.dejiny.27/89;
1142 Religiose Fragen Erfahrungen-Zeugnisse in Gedichten unseres Jahrhunderts.mein Wort mein Gluck mein Weinen.:Leipzig.1985..beletria.30/216;
1143 Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.1990.80-900093-3-6.religionistika.29/30;
1144 René Pache.Peklo skutočne existuje?.:Ostrava.1993..teológia.23/59;
1145 Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.životopisy.235/149;
1146 Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.životopisy.235/169;
1147 Riapoš, Ján,.Mal som (vždy) šťastie /.:.2014-2017.978-80-8935-968-4; 978-80-8046-824-8.beletria.30/318;
1148 Řídí Jiřina Zumrová.Kronika sedmi mudrcu.:Východočeské tiskárny.1985..beletria.30/44;
1149 Richard Wurmbrand.V Božím podzemí.:Stefanos.1997..životopisy.235/70;
1150 Riobó, Alfonz.Duchovné vedenie v kňazskej službe.:B-print.2000.80-967935-3-5.modlitba.243/29;
1151 Robert Bradshaw.Frank Duff Zakladateľ légie Panny Márie.:Mládežnícka kresťanská jednota.1995..životopisy.235/42;
1152 Róbert Linhardt.Naše ideály.:Verbum.1948..beletria.30/20;
1153 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.modlitba.243/37;
1154 Roberto Zappala.Komunismus, kapitalismus, společenství.:Nové mesto.1993..filozofia.21/12;
1155 Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.1995.80-7113-118-0.duchovný život.242/30;
1156 Roger Garaldy.Od klatby k dialogu.:Svoboda.1967..beletria.30/134;
1157 Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.1980.0-564-03372-3.biblistika.222/95;
1158 Roland, E. Murphy.Tóra.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-327-5.biblistika.222/51;
1159 Romain Rolland.Dobrý člověk ještě žije.:nakladatelství Rudolfa Škeříka.1946..beletria.30/3;
1160 Romano Guardini.Dobro svedomi koncentrace.:.1980??..morálka.241/15;
1161 Romano Guardini.Pán.:Jezuiti.1970..morálka.241/39;
1162 Romano Guardini.O živom Bohu.:Spoločnosť Božieho slova.1992..teológia.23/20;
1163 Romanov, Cyril.Vývoj človeka očami kresťana : Edícia príbeh človeka.Ratková:Vydavateľstvo Znalosť.2006.80-969538-0-X.ekleziológia.26/27;
1164 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.biblistika.222/56;
1165 Rosa, Stanislav.Fundamentálna teológia. 1. Kristológia.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Bardejov.2000.80-88998-07-7.teológia.23/12;
1166 Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.1999.80-968225-5-1.teológia.23/23;
1167 Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.životopisy.235/150;
1168 Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.modlitba.243/4;
1169 Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3.životopisy.235/76;
1170 Rowell.The Beautiful.:2002.1980??..beletria.30/300;
1171 Roy Hession.Cesta kříže.:.1980??..teológia.23/52;
1172 Rudo Móric.Koník majstra Machuľku.:Mladé letá.1982..beletria.30/167;
1173 Rudofl Kuthan.Epiktétos rukojeť rozpravy.:Svoboda.1972..beletria.30/11;
1174 Rudolf Čavojský.Spomienky kresťanského odborára.Bratislava:LUC.1996.80-7114-179-8.životopisy.235/153;
1175 Rudolf J. Kronbauer.Z posledních stanic.:Československý spisovateľ.1958..beletria.30/161;
1176 Rudolf, Dobiáš.Temná zeleň.:Nové Město.1996.80-85487-42-X.beletria.30/309;
1177 Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH.1987..dejiny.27/104;
1178 Ruiz, Miguel,.Štyri dohody.Bratislava:Citadella.2012.9788097087531 (brož.); 978-80-970875-3-1.morálka.241/50;
1179 Rupert Berger.To cinte na moju pamiatku.:.1980??..veľké.99/26;
1180 Růžička, Radomír.Akupunktura v teorii a praxi.Praha:Nakl.dopravy a spojů.1990.80-7030-054-X.religionistika.29/29;
1181 Rybár, Ján, SchP.Múdrosti pre každodenný život.Bratislava:.1993..beletria.30/302;
1182 S. Thomas.Summa Theologiae.:Marietti.1948..filozofia.21/27;
1183 Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..beletria.30/308;
1184 Saleziani.Vychovno pastoracny projekt SDB.:Don Bosco.2001..pastorálka.25/16;
1185 Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.morálka.241/47;
1186 Salvaneschi, Nino.Tajomstvo viery.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..duchovný život.242/21;
1187 Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..beletria.30/2;
1188 Samuel J. Schultz.Starý zákon mluví.:Czech edition.1989..biblistika.222/29;
1189 Samuel,.Synové světla v čase zkoušky :.:.2020.978-80-7474-294-1.katechetika.;
1190 Sanatrníková, Ivana.Ještěrka. Michal Vaško:Prešov.1993.80-7165-005-6.beletria.30/82;
1191 Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0.životopisy.235/180;
1192 Sarah, Robert,.Z hloubi srdce /.:.2020.978-80-88353-05-8; 978-80-88325-15-4.magistérium.;
1193 Sauer, Erich - autor.Svítání spásy světa :.:Ostrava :.1993.80-85237-42-3.biblistika.222/80;
1194 Scanlan, Michael,.Čo chce Boh?.:.2020.9788082111500; 978-80-8211-150-0.Ekleziológia.26/61;
1195 Scanlan, Michael,.Čo chce Boh?.:.2020.9788082111500; 978-80-8211-150-0.ekleziol=ogia.;
1196 Sebb, Anne.Matka Tereza : pozadí mýtu.Praha:Kniž.klub.2000.80-242-0194-1.životopisy.235/22;
1197 Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.2001.80-7114-357-X.životopisy.235/110;
1198 Sečanský, Imrich.Kuchárska kniha diét.Bratislava:Obzor..1990.80-215-0016-6.veľké.99/36;
1199 Seeböck, Philibert,1839-1914.Plň svoje sľuby dané Najvyššiemu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..ekleziológia.26/34;
1200 Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.teológia.23/69;
1201 Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.teológia.23/84;
1202 Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.velke.99/21;
1203 Selma Lagerlofová.Anna Svärdová.:Živena.1945..beletria.30/154;
1204 Semešová, Mária.Páterko. Gregoriál:Bratislava.1999.80-967756-3-4.životopisy.235/36;
1205 Senčík, Štefan.Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.s. l.:s. n..1992..životopisy.235/93;
1206 Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.životopisy.235/98;
1207 Senčík, Štefan, SJ.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-217-1.životopisy.235/99;
1208 sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.duchovný život.242/29;
1209 Settimo Cipriani.písomný úvodný kurz do štúdia písma svätého.:.1990??..biblistika.222/12;
1210 Sharma, Robin S.1964-.Mních, ktorý predal svoje ferrari.Bratislava:Eastone Books.2012.9788081091896 (brož.); 978-80-8109-189-6.filozofia.21/38;
1211 Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-278-3.ekleziológia.26/4;
1212 Shepherd, Sheri Rose,1961-.Milovanej princeznej.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036188 (viaz.); 978-80-970361-8-8.beletria.30/324;
1213 Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou. SLOVO:Košice.1993.80-85291-07-X.životopisy.235/126;
1214 Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.životopisy.235/124;
1215 Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..biblistika.222/32;
1216 Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.biblistika.222/54;
1217 Schilling, Heinz,.Martin Luther :.:.2017.978-80-89491-16-2.životopisy.235/175;
1218 Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA.1992..teológia.23/76;
1219 Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON.1991..modlitba.243/91;
1220 Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.pastorálka.25/7;
1221 Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.životopisy.235/118;
1222 Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII..2010..ekleziológia.26/51;
1223 Schryvers, Josef .Božský přítel.Obořiště:Redemtoristi.1935..duchovný život.242/6;
1224 Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2.životopisy.235/53;
1225 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.beletria.30/160;
1226 Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran.1966..beletria.30/289;
1227 Silan, Janko,.Piesne z Važca c Janko Silan ; Ján pozri Silan Ďurka, Michal Chuda, Michal Chuda, Eva Krátka, Michal Chuda.Bratislava:Smena.1990.80-221-0095-1.beletria.30/115;
1228 Simajchl, Ladislav.Cestou do Emauz : Cyklus B. : promluvy k nedělím církevního roku.Brno:Veselý.1998.80-238-2327-2.kázne.252/90;
1229 Simajchl, Ladislav.Cestou do Emauz : Cyklus C. : promluvy k nedělím církevního roku.Brno:Veselý.1998.80-238-2526-7.kázne.252/91;
1230 Singh, Nikky.Sikhismus.:Praha : Lidové noviny.1998.80-7106-189-1.religionistika.29/4;
1231 Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1.religionistika.29/28;
1232 Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.modlitba.243/26;
1233 Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.dejiny.27/88;
1234 Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991371; 978-80-8099-137-1.spiritualita.;
1235 Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991364; 978-80-8099-136-4.spiritualita.;
1236 Slaninka, Augustín, CM.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.duchovný život.242/25;
1237 Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.životopisy.235/34;
1238 Slovenská akadémia vied..Jánovo evanjelium /.:.2019..978-80-89489-43-5; 978-80-224-1795-2.biblistika.;
1239 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatostiach chorých.Trnava; Bratislava:SSV v CN.1985..pastorálka.25/125;
1240 Slovenska spolocnost pre rodinu a zodpovedne rodicovstvo.Dialog rodicov s dospievajucimi.:Metodicke centrum Bratislava II.1998..pastorálka.25/53;
1241 Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-059-4.pastorálka.25/30;
1242 Sollárová, Eva.Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0961-3.morálka.241/52;
1243 Solveig Gervin-Andersen.Bibelen.:.1978..biblistika.222/41;
1244 Sonet, Denis.Pocit viny. Čo sním?. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-835-7.morálka.241/53;
1245 Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.dominikani.;
1246 Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5.beletria.30/320;
1247 spol..Bedtime stories and Phymes.:Czech edition.1986..jazykoveda.20/13;
1248 Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..pastorálka.25/124;
1249 sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.biblistika.222/38;
1250 Stanček, Ľubomír, CM.Návrat k Otcovi. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1998.80-7142-061-1.kázne.252/22;
1251 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.kázne.252/81;
1252 Stanček, Ľubomír, CM.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.1998.80-7142-058-1.kázne.252/24;
1253 Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.kázne.252/21;
1254 Stanček, Ľubomír, CM.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.1997.80-7142-055-7.kázne.252/23;
1255 Stanček, Ľubomír, CM.Boh žije v svojom slove. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Kušnír.1997.80-7142-021-2.kázne.252/83;
1256 Staniek, Edward.Evanjeliá na každý deň.:.2019.978-83-66250-33-8.biblistika.;
1257 Staniek, Edward.Reč na vrchu.:.2020.978-83-66560-18-5.biblistika.;
1258 Stanislav Krejčí.Anekdoty slunné Itálie.:Lidové nakladatelství.1978..beletria.30/140;
1259 Stanislav Novak.Zasady zivota.:Rad.1992..pastorálka.25/22;
1260 Stanislav Novak.44 katechezii jako priprava na prvni svate prijimani.:Rad.1991..pastorálka.25/21;
1261 Stanislav Richter.MIkuláš Koperník.:Vyšehrad.1973..životopisy.235/137;
1262 Stanislav, Jan.Kultúra starých Slovákov.:Kubko Goral.1997.80-88858-16-X.dejiny.27/43;
1263 Stanislaw Gerstmann.City v nasom zivote.:Obzor.1966..morálka.241/35;
1264 Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-211-7.pastorálka.25/121;
1265 Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom-. Oto Németh:Bratislava.1999.80-88949-05-X.pastorálka.25/116;
1266 Stayne, Damian.Obnov svoje znamenia.:.2020.9788081930263; 978-80-8193-026-3.katechetika.;
1267 Stefan Michalus.Maly synopticky slovnik.:Slovenske pedagogicke nakladatelstvo.1978..jazykoveda.20/11;
1268 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka VI.:SAV.1968..jazykoveda.20/6;
1269 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV.1971..jazykoveda.20/1;
1270 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka III.:SAV.1963..jazykoveda.20/3;
1271 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka V.:SAV.1965..jazykoveda.20/5;
1272 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka II.:SAV.1960..jazykoveda.20/2;
1273 Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka IV.:SAV.1964..jazykoveda.20/4;
1274 Stefan Zweig.Mária Suartová.:Obzor.1978..beletria.30/130;
1275 Steiger, Pavel.Zápas o duši.Ostrava:Křesťanské sbory.1991.80-85237-14-8.biblistika.222/87;
1276 Stejskal, Karel,.Velislai biblia picta =.:.1970..biblistika.222/43;
1277 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.modlitba.243/63;
1278 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.životopisy.235/134;
1279 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.duchovný život.242/43;
1280 Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.duchovný život.242/34;
1281 Stott, John R. W..Výklad epištoly Efežanom.. Návrat:Praha.1992.80-85495-07-4.biblistika.222/86;
1282 Stott, John R. W.,.Výklad epioštoly 2. Timoteovi. Návrat:Praha.1992.80-85495-08-2.biblistika.222/85;
1283 Stott, John R. W.,(1921-2011).Kázání na hoře :.Praha ::Návrat domů,.1993.80-85495-25-2.biblistika.222/79;
1284 Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.duchovný život.242/12;
1285 Strauss, Pavol.Odvrátený hlas.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1994.80-220-0564-9.beletria.30/124;
1286 Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.duchovný život.242/11;
1287 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.duchovný život.242/13;
1288 Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest.Bratislava:Smena.1971..beletria.30/142;
1289 Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-117-X.životopisy.235/67;
1290 Strmeň, Karol,.Sfinga spieva pri jasličkách c Karol Strmeň ; Teodor Križka, Teodor Križka, Eva Krátka, Teodor Križka.Bratislava:Smena.1991.80-221-0140-0.beletria.30/99;
1291 Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.1997.80-967620-1-X.kázne.252/94;
1292 Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.1996.80-967620-0-1.kázne.252/32;
1293 Sucháň, Ján,.Rezonancie.[Nová Dubnica]:ABH.2016.9788097025564; 978-80-970255-6-4.modlitba.243/92;
1294 Sucháň, Ján,.Stretnutie s Janou.:.2019.9788097316327; 978-80-973163-2-7.životopisy.235/161;
1295 Susan Fountain.Misto na slnci.:Tereza.1994..pastorálka.25/5;
1296 sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..teológia.23/50;
1297 sv.Terézia z Lisieux.Mijím povolaním je láska.:.1990??..modlitba.243/81;
1298 Svatošová, Marie,.Neboj se vrátit domů :.:.2018.978-80-7017-249-0.životopisy.235/182;
1299 Svätokrížny, Jozef.Slovenskí misionári vo svete v 20. storočí.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-336-5.životopisy.235/6;
1300 Svetloslav Veigl.Mesto na návrší.:Slovenský spisovateľ.1968..beletria.30/119;
1301 Svetový autor.Věčná příroda.:.1980??..filozofia.21/10;
1302 Szefer, Sylwester.Nebojte sa sexu, alebo, Miluj a rob, čo chceš.:.2018.9788089866236; 978-80-89866-23-6.morálka.241/55;
1303 Szelburg-Zarembina, Ewa.Janino putovanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..beletria.30/103;
1304 Šesták, Jozef.Traja košickí mučeníci.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1941..životopisy.235/25;
1305 Šimko, Ivan.Čas pravých činov. Charis:Bratislava.1994.80-88743-06-0.dejiny.27/40;
1306 Šipr, Květoslav.Hovory o lásce.Brno:Tisk.1991.80-7122-004-3.pastorálka.25/71;
1307 Školské sestry.Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.:Novissima verba.1930..životopisy.235/87;
1308 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.ekleziológia.26/9;
1309 Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.životopisy.235/149;
1310 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.kázne.252/66;
1311 Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.religionistika.29/3;
1312 Štefan Krčméry.Slovenská poézia o matke.:DIV. ČSL. Červ. kríža pre Slovensko.1928..beletria.30/120;
1313 Štefan Vragaš.Život Konštantína-Cyrila a život Metoda.:Rím.1986..životopisy.235/16;
1314 Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..biblistika.222/20;
1315 Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.1999.80-968190-6-2.mariológia.232/5;
1316 Švec, Juraj.Pier Giorgio Frassati - človek ôsmich blahoslavenstiev.:.2021.9788081921025; 978-80-8192-102-5.dominikani.;
1317 Šverha, Stanislav.Kresťanstvo v ohrození. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-790-3.dejiny.27/118;
1318 T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom.1947..teológia.23/3;
1319 Takáčová, Libuša.Kresťanská terminológia. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-12-5.pastorálka.25/74;
1320 Takaši Nagai.Zvony Nagasaki.:Vyšehrad.1969..beletria.30/156;
1321 Táňa Martinková.Slovenská rodinná kuchárka.:Cesty.1999.80-7181-302-8.veľké.99/37;
1322 Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.1994.80-967099-6-0.teológia.23/6;
1323 Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.pastorálka.25/108;
1324 Teologicka fakulta TU.Duchovne sprevadzanie.:Spiritualita-duchovne vedenie.2000..pastorálka.25/58;
1325 Teologicky institut sv.Alojza Spolocnosti Jezisovej na Slovensku.Nova Evanjelizacia II. rocnik.:Dobra kniha.1993..pastorálka.25/23;
1326 Teologicky institut sv.Alojza Spolocnosti Jezisovej na Slovensku.Nova Evanjelizacia.:Dobra kniha.1992..pastorálka.25/14;
1327 Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..životopisy.235/89;
1328 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.životopisy.235/153;
1329 Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.životopisy.235/154;
1330 Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..pastorálka.25/115;
1331 Theodor Bovet.Všedný deň a zázrak v rodine.:.1970?..modlitba.243/35;
1332 Thomas Hardy.Tess of the d Ubervilles.:Wordsworth classics.1993..beletria.30/196;
1333 Tihamer Toth.Ciste dospivani.:Edice Skolskych sestier OSF.1936..pastorálka.25/56;
1334 Timothei Radcliffe.Analecta Ordinis Praedicatorum.:Rome.1998..ekleziológia.26/45;
1335 Tomanovič, Zoltán.Oči a srdce emigrácie c Zoltán Tomanovič ; Hana Kohútová, Zoltán Tomanovič.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0145-6.dejiny.27/99,;
1336 Tomáš Akvinský,.O eucharistii v Teologické sumě :.:.2021.978-80-7575-106-5.dominikani.;
1337 Tomáš Borec.Dobrý deň pán Ampere.:Alfa.1973..beletria.30/85;
1338 Tomáš J. Bahounek.Krása a umění Božího lidu.:Matice Cyrilometodejská.1992..ekleziológia.26/3;
1339 Tomáš Špidlík.Ve službe slova B.:Matice Cyrilometodejská.1992..kázne.252/17;
1340 Tomáš Špidlík.Ve službe slova C.:Matice Cyrilometodejská.1992..kázne.252/18;
1341 Tomáš Špidlík S.J..Maria v tradíci Kresťanského východu.:Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.1990??..mariológia.232/21;
1342 Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X.biblistika.222/16;
1343 Tomislav Vlašic. Slavko Barbaric.Otvorte svoje srdcia Márii, Kráľovnej pokoja.:Milano.2001..mariológia.232/18;
1344 Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Trnava, Rím, Bratislava:SSV v spolupráci so SÚSCM vo Vyd. Ikar.1991.80-85198-35-5.životopisy.235/190;
1345 Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.životopisy.235/167;
1346 Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.životopisy.235/184;
1347 Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.morálka.241/17;
1348 Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.morálka.241/18;
1349 Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2013.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.dejiny.27/103;
1350 Torkošová, Helena.Oslavujme Pána! : Učebnica náboženstva pre štrvrtý ročník základnej školy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-434-9.velke.99/32;
1351 Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-3-0.modlitba.243/83;
1352 Tóth, Jozef (1925).Piesne zo Solúna. BYZANT:Košice.1995.80-85581-13-2.beletria.30/67;
1353 Tóth, Jozef (1925).Človek Jób hovorí s diablom ; Evanjelium apoštola Judáša.Košice: Slovo.1995.80-85291-17-7.teológia.23/32;
1354 Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.filozofia.21/37;
1355 Treben, Maria.Zdravie z Božej lekárne.Bratislava:Ikar.1991.80-7118-012-2.velke.99/34;
1356 Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9.velke.99/7;
1357 Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-016-0.kázne.252/16;
1358 Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-017-9.kázne.252/42;
1359 Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.kázne.252/53;
1360 Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.životopisy.235/5;
1361 Truman Capote.Raňajky u Tiffanyho.:Peit Press .2004..beletria.30/47;
1362 Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.teologia.23/92;
1363 Urbančok, Milan.Krátky slovník slovenského jazyka.Bratislava:Veda - SAV.1987..jazykoveda.20/7;
1364 Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-910-8.životopisy.235/160;
1365 Ursula, Marc.Znovu u zbojníkov?.:Oto Németh.2003.80-88949-65-3.beletria.30/15;
1366 V. Frkin.Ked chlapec a dievca chodia spolu.:Donum vitae.1992..pastorálka.25/106;
1367 Václav Renč.Loretánske světlo.:Vyšehrad.1992..mariológia.232/30;
1368 Václav Vaško.Neumlcena II..:Zvon.1990..dejiny.27/62;
1369 Václav Vaško.Neumlcena I..:Zvon.1990..dejiny.27/61;
1370 Václav Vratislav.Příhody Václava Vratislava z Mitrovic.:Mladá fronta.1977..beletria.30/51;
1371 Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.2011.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.pastorálka.25/109;
1372 Vadrna, Marek,.V zemi zvanej Tál.:.2019.9788085575637; 978-80-85575-63-7.máriológia.;
1373 Valdes, Giuliano.Země Ježíšova : Putování po svaté zemi.:Kadel.1997.88-8029-075-4.dejiny.27/110;
1374 Valent, František.Nezlomený diablom. Jas:Zvolen.1998.80-88795-58-3.beletria.30/14;
1375 Valerian Magnu, Stanislav Sousedík.Kapitola z kulturnych dejin Cech 17. stoleti.:Vyšehrad.1983..dejiny.27/44;
1376 Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.duchovný život.242/27;
1377 Vancáková, Soňa.Utrpenie bolí, ale má zmysel.:.2017.9788089937073; 978-80-89937-07-3.spiritualita.;
1378 Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.1994.80-88743-04-4.duchovný život.242/51;
1379 Vargová, Klaudia,1949-.Biblické princípy viery.Bratislava:Klaudia Vargová.2014.9788097184568 (brož.); 978-80-971845-6-8.biblistika.222/81;
1380 Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.1990.80-7113-000-1.dejiny.27/80;
1381 Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.modlitba.243/53;
1382 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Nebo na Zemi. Verbum:V Košiciach.1995.80-966957-4-6.beletria.30/41;
1383 Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Nebo na Zemi. Verbum:V Košiciach.1995.80-966957-4-6.beletria.30/295;
1384 Vella, Elias,.Oblečte si srdce Pastiera /.[S.l.] ::Per Immaculatam,.2011.978-80-970006-7-7.meditácie.;
1385 Verenfried van Straaten.Sie nennen mich speckpater.:Paulus Verlag Recklinghausen.1961..beletria.30/209;
1386 Veselá, Petra.Kniha o kávě : průvodce světem kávy s recepty na její přípravu. 2010. : Praha : Smart Press.2010.978-80-87049-34-1.beletria.30/291;
1387 Veselý, Evžen.Praha,kostely,kaple,synagógy.Praha:Asco.1992.80-85377-15-2.dejiny.27/73;
1388 Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.morálka.241/16;
1389 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.životopisy.235/13;
1390 Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.1997.80-85766-98-1.teológia.23/61;
1391 Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST.1990..teológia.23/63;
1392 Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..teológia.23/62;
1393 Victoria Montana.Dom na skale.:G-print.1993..duchovný život.242/22;
1394 Vigdis, Rabben.Môj synček má AIDS.:Alfa konti.1995.80-88739-18-7.pastorálka.25/20;
1395 Viktor Sepel.konfliktni situace a jeich reseni.:Prace.1975..pastorálka.25/37;
1396 Vilém Hunnermann.Otec vyhoštených.:Vincentinum.1946..životopisy.235/61;
1397 Viliam Hunermann.Na ostrov smrti.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..životopisy.235/123;
1398 Viliam Judák.Jubilejne roky v dejinach.:Nitra.1997..dejiny.27/7;
1399 Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.1989.80-7021-013-3.dejiny.27/9;
1400 Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3.životopisy.235/44;
1401 Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..teológia.23/80;
1402 Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske.1946..životopisy.235/43;
1403 Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.2001.80-88795-83-4.životopisy.235/150;
1404 Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.kázne.252/19;
1405 Vladimír Boublík.Boží lid.:Pro.1967..ekleziológia.26/1;
1406 Vladimír Král.Život náhoda, nebo záměr.:Adventure.1990??..filozofia.21/4;
1407 Vladimír Levi.Umění jednat s lidmi.:Mladá fronta.1985..beletria.30/46;
1408 Vladimír Vanýsek.Základy astronomie a astrofyziky.:Academia.1980..beletria.30/262;
1409 Vlasáková, Beáta.Svätý Jur. Bratislava:Alfa plus.1994.80-967134-1-8.dejiny.27/93;
1410 Vlastní životopis.Karel IV..:.1980??..životopisy.235/141;
1411 Vnuk, František.Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949-1951.Martin:Matica slovenská.1999.80-7090-551-4.dejiny.27/30;
1412 Vodička, Timotheus .Cesta sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Vyšehrad.1970..modlitba.243/62;
1413 Vodička, Timotheus .Cesta sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Vyšehrad.1970..duchovný život.242/33;
1414 Vogel, Štefan .Konečnosť vesmíru.s. l.:s. n..1980??..filozofia.21/8;
1415 Volek, Peter.Teória poznania u Edity Steinovej.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-88937-01-9.morálka.241/12;
1416 Volek, Peter.Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-23-5.kázne.252/104;
1417 Volkman, Alois, 1937- - autor.Ptám se svých slov.:Praha :.1990 a 1991.80-7130-001-2.beletria.30/32;
1418 Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.dejiny.27/114;
1419 Vozár, Jozef.Madona Žitného ostrova. AHO3:Dunajská Lužná.2000.80-968432-0-6.mariológia.232/29;
1420 Vrabcová, Marie,.Zamyslenia.:.2017.9788055902586; 978-80-559-0258-6.religionistika.29/23;
1421 Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie?.Rím:Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda.1992..pastorálka.25/48;
1422 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.životopisy.235/148;
1423 Vrkočová, Ludmila.Setkání v pořadech A léta běží,vážení.Praha:Ludmila Vrkočová.1993.80-901611-0-3.životopisy.235/37;
1424 Vrzák, Daniel - autor - fotografie; .Praha, město věží =.:Praha :.1992.80-7046-001-6.dejiny.27/72;
1425 W. Rankin.Dědictví.:Adventisti.1990??..modlitba.243/40;
1426 Wagner, Walter H.,.Život podle Augustinovy řehole /.:.2020.978-80-7575-077-8.dominikani.;
1427 Walter Kasper.Dogma pod Božím slovom.:ČKCH.1965..teológia.23/1;
1428 Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:.1980??..beletria.30/22;
1429 Webster, F.S..Prorok Elizeus.Na Starej Turej. priloha Večernice:.1929..biblistika.222/2;
1430 Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.životopisy.235/152;
1431 Weiner-Kráľ, Imro,.Denníky.. F.R. & G.:Bratislava.1996.80-85508-31-1.beletria.30/4;
1432 Weinfurter, Karel.Mystický slabikář to jest Klíč pro žáky D.S. : Výklad mystických snů,symbolů a značek i tajných charakterů rosikraciánských,jichž užívá Duch svatý.Bratislava:Glóbus.1993.80-967119-3-8.beletria.30/18;
1433 Weinfurter, Karel.Mystický slabikář-to jest klíč pro žáky D.S : 2.díl. : Výklady mysterií,znaků a symbolů a tajných charakterů hermetických a rosikruciánských, jakých užívá.:GLOBUS.1991.80-967119-2-X.beletria.30/19;
1434 Weizsäcker, Carl F..Ideme v ústrety asketickej kultúre?. Archa:Bratislava.1995.80-7115-091-6.duchovný život.242/83;
1435 Wesswly.Odvaha a ucinnost marianskej legie.:Spolok sv. Vojtecha.1992..dejiny.27/70;
1436 Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-080-5.religionistika.29/13;
1437 Wick, Vojtech.Obrana viery.Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1944..teológia.23/46;
1438 Wilhelm Geyer, Wolfgang Knorzer.Jonas.:Benno.1969..životopisy.235/46;
1439 Wilhem Egger.Radosť zo slova Božieho.:.1990??..biblistika.222/14;
1440 Willa Catherová.Smrt si jde pro Arcibiskupa.:Vyšehrad.1972..beletria.30/132;
1441 William Saroyan.Léto na krásném bílém koni.:Prace.1981..beletria.30/116;
1442 William Shakespeare.The Merchant of Venice.:Penguin.1994..beletria.30/193;
1443 William Shakespeare.Othello.:Penguin.1994..beletria.30/195;
1444 William Shakespeare.Macbeth.:Penguin.1994..beletria.30/194;
1445 William Styron.Sophie's Choice.:Picador.1979..beletria.30/188;
1446 Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.životopisy.235/58;
1447 Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-410-7.beletria.30/123;
1448 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.duchovný život.242/60;
1449 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.kázne.252/54;
1450 Zabojova, Peprnik, Nangonova.Anglictina pro jazykove skoly II.:Praha.1982..jazykoveda.20/17;
1451 Záhoranská, Elena.Modlitby, meditácie a spevy sveta. Bratislava:DAAR.1990.80-85218-01-1.beletria.30/30;
1452 Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.životopisy.235/65;
1453 Zdeněk Veselovský.Výlet do třetihor.:Mladá fronta.1986..beletria.30/90;
1454 Zdenka Ticha.Spisovani slavneho frejire.:Mlada fronta.1978..velke.99/2;
1455 Zlatňanský, Jozef.Slovo života 2.Rím:.1976..kázne.252/62;