logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="DMC_3/b"

1 20 jubileum Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline.Voleková, Marta - Masiariková, Erika - Jacková, Mária .Žilina:.2012..DMC_3/b.;
2 760 rokov Mariánskej hory v Levoči.Dlugoš, František.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.DMC_3/b.;
3 A kamene rastú.Sitarčik, Marian. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.DMC_3/b.;
4 Apoštolský list Spolupatronky Europy.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.DMC_3/b.;
5 Cestou pravdy a služby.Janok, Ján,1929-.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342501(viaz.); 978-80-89342-50-1.DMC_3/b.;
6 Cez utrpenie.Lauček, Anton. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.DMC_3/b.;
7 Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6.DMC_3/b.;
8 Don Bosco.Bosco, Teresio. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.DMC_3/B.;
9 Dôverujem v Božie milosrdenstvo.Gałazka, Grzegorz. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.DMC_3/b.;
10 Chlapec, ktorý sa hral s Bohom.Rey-Mermet, Théodule.. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.DMC_3/b.;
11 Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života.Legrand, Jacques. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.DMC_3/b.;
12 Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
13 Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Gavenda, Marián,1963-.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
14 Každý deň so svätými 1.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.DMC_3/b.;
15 Každý deň so svätými 2.Judák, Viliam. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.DMC_3/b.;
16 Kostol sv. Barbory Žilina..[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.DMC_3/b.;
17 Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.Vozár, Jozef.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.DMC_3/b.;
18 Legenda chodí bosá.Agnesa, G J.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.DMC_3/B.;
19 Listy rodičom..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.DMC_3/b.;
20 Lourdes.Menotti, Giulia.:.1991.88-7009-024-8.DMC_3/b.;
21 Mariánska hora v Levoči.Jurik, Rudolf.Levoča:RkFú v Levoči.1948..DMC_3/b.;
22 Mariánska hora v Levoči 1247 - 2013.Dlugoš, František.Levoča:MTM.2013.978-80-89187-68-3.DMC_3/b.;
23 Mních a sestra.Strmina, Ladislav H..Bratislava:Agentúra INFORMEX.2004.80-969207-2-3.DMC_3/b.;
24 Muž, který sázel stromy.Giono, Jean, 1895-1970 - autor.:Praha :.2000.80-7021-452-X.DMC_3/b.;
25 Na ceste za väčšou dokonalosťou.Senčík, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..DMC_3/b.;
26 Nositelia kristových rán.Höcht, Johannes Maria.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.DMC_3/b.;
27 Opravdivý róm.Riboldi, Mario.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.DMC_3/b.;
28 P. Michal Lacko SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov.Babjak, Ján, SJ.Trnava:.1997..DMC_3/b.;
29 Pán ma viedol.Janok, Ján, CSsR.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.DMC_3/b.;
30 Pio Alberto del Corona.Ferretti, Lodovico.:.2010.978-88-6434-022-7.DMC_3/b.;
31 Písomnosti v našom živote.Lýdia, Bednárová.:Príroda.2005.80-07-01192-7.DMC_3/b.;
32 Prvé kroky, prvé slová-..Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.DMC_3/b.;
33 Putovanie po miestach spásy.Pavol, Jan.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.DMC_3/b.;
34 San sisto all'appia..Rím:.1991..DMC_3/b.;
35 Svätá Katarína Labouré:.Dcéry kresťanskej lásky.s. l.:s. n..1995..DMC_3/b.;
36 Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Labo, Šebastián, SJ.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.DMC_3/b.;
37 Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH.Schindler, Eugen. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.DMC_3/b.;
38 Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F.Bučko, Ladislav. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.DMC_3/b.;
39 Výnimočné biblické ženy. Mária.Riversová, Francine.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.DMC_3/b.;
40 Zborník z medzinárodných konferencií.Bazilovič, J J.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.DMC_3/b.;
41 Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Vragaš, Štefan.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.DMC_3/b.;
42 Život svaté Bernadety.Laurentin, René, 1917- - autor.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-084-3.DMC_3/b.;