logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="DMC_3/a"

1 Akatist k Bohorodičke.. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_3/A.;
2 Čo nás čaká po smrti?.Giboda, Igor.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.DMC_3/a.;
3 Dokumenty II. vatikánského koncilu..:Praha :.1995.80-7113-089-3.DMC_3/a.;
4 Dozrievaš v láske.Poláček, Klement, SDB.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/a.;
5 Filotea.Ján Kováč.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.DMC_3/a.;
6 Hľadať znamená modliť sa.Porubčan, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.DMC_3/a.;
7 Hore srdcia.Gradoš, Juraj. Petra:Prešov.2002.80-89007-29-5.DMC_3/A.;
8 Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii..Mari, Arturo. Lúč:Bratislava.2000.80-7114-324-3.DMC_3/a.;
9 Jednotný katolícky spevník znotovaný..:.1993..DMC_3/A.;
10 Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Sopočko, Michal.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.DMC_3/a.;
11 Katechizmus Katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.DMC_3/a.;
12 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.DMC_3/a.;
13 Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Katolícka Cirkev .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.DMC_3/a.;
14 Kráľovná pokoja.Michalička, Ján.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9.DMC_3/a.;
15 Krížová cesta.Takáč, Ferdiš, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-145-0.DMC_3/a.;
16 Krížová cesta nenarodených.Vavro, Jozef, SJ. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.DMC_3/a.;
17 Máriina láska víťazí..Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/A.;
18 Máriina láska víťazí..Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/a.;
19 Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.DMC_3/a.;
20 Misijný ruženec.Kondis, Štefan.:.2016..DMC_3/A.;
21 Nad modlitbou svätého ruženca.Dancák, František.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.DMC_3/a.;
22 Najkrajší kvet.Kováč Adamov, Štefan,1957-.Rybník:Štefan Kováč Adamov.2017.9788097259877; 978-80-972598-7-7.DMC_3/A.;
23 Nebojte sa života.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/A.;
24 Novéna k Matke všetkých národov..:.2013.978-3-9814437-7-6.DMC_3/A.;
25 Plameň srdca Nepoškvrneného srdca Panny Márie..:.1978..DMC_3/a.;
26 Prameň z Boha.Körper, Karol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..DMC_3/A.;
27 Príležitostné modlitby a pobožnosti.Konferencia biskupov Slovenska.:.2016..DMC_3/a.;
28 Príručný slovník kresťanstva.Vnuk, František.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.DMC_3/a.;
29 Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Piccolo, Gennaro.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_3/A.;
30 s mariou na križovej ceste..:.2006.8086949-05-2.DMC_3/a.;
31 Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K.Vragaš, Štefan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-620-1.DMC_3/a.;
32 Verím - Malý katolícky katechizmus.Beck, Eleonore.Konigstein:Kirche in Not.1999..DMC_3/a.;