logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="DMC_2/a"

1 90 rokov Ružencového bratstva vo Fričovciach.Fottová, Mária - Fotta, Alojz.Fričovce:Farský úrad.2007..DMC_2/a.;
2 Akatist k Bohorodičke.. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_2/a.;
3 Cesta radosti Panny Márie.Ľudovít Bebjak.Bratislava:LUC.2002.80-7114-391-X.DMC_2/a.;
4 Dominikánsky kostol v Košiciach..Košice:Dominikánske mariánske centrum; Dominikánsky konvent v Košiciach.2016.9788097238841; 978-80-972388-4-1.DMC_2/A.;
5 Fatima:.Fonseca, L. Gonzaga da .:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.DMC_2/a.;
6 Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57.Kongregácia pre náuku viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.DMC_2/a.;
7 Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Hnilica, Pavol Mária, SJ.Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.DMC_2/a.;
8 Il rosario contemplazione del volto di Cristo.Tarantino, Tommaso, OP.:.2002..DMC_2/a.;
9 Kráľovná mája.Malý, Vincent.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.DMC_2/a.;
10 Krátke úvahy o loretánskych litániách.Liptovská, Miriam . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.DMC_2/a.;
11 La fraternite du rosaire..Lyon:.1973..DMC_2/a.;
12 Lasalettské posolstvo. .Hromník, Milan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.DMC_2/a.;
13 Litánie Loretánske.Kútnik Šmálov, Jozef.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.DMC_2/a.;
14 Lurdy..Barbet, Jean.Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.DMC_2/a.;
15 Madona z Ľubice..Ľubica:Rímskokatolícka farnosť Ľubica.2009..DMC_2/a.;
16 Mária a Cirkev.Rahner, Hugo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-157-4.DMC_2/a.;
17 Maria a církev.Hugo Rahner.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.DMC_2/a.;
18 Mária, matka Pána.Rahner, Karl,1904-1984.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.DMC_2/a.;
19 Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Torok, Marek Marcel.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.DMC_2/a.;
20 Mariánská dogmata.Minařík, Metoděj František.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.DMC_2/a.;
21 Mariánská úcta..:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..DMC_2/a.;
22 Mariánske modlitby..Pavol VI.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.DMC_2/a.;
23 Mariánske úvahy Sv. Otca.zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..DMC_2/a.;
24 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.DMC_2/a.;
25 Matka Cirkvi.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.DMC_2/a.;
26 Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.88-900609-9-9.DMC_2/a.;
27 Matka ustavičnej pomoci.Wadding, George, CSsR.:.2013.978-80-89342-74-7.DMC_2/a.;
28 Matka vykúpených.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.DMC_2/a.;
29 Milostiplná.Galot, Jean. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.DMC_2/a.;
30 Miriam z Nazaretu :.Hesemann, Michael(1964- )..Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,.2014..9788370339227;978-83-7033-922-7.DMC_2/a.;
31 Misijný ruženec.Kondis, Štefan.:.2016..DMC_2/a.;
32 Modlitba sv. ruženca.Paris, L..:ICMM.2009.3872631000301;387-263100030-1.DMC_2/A.;
33 Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu.Grignion, Ľudovít Mária. Matice cyrilometodějská:Olomouc .1997.80-238-0971-7.DMC_2/a.;
34 Modlitby svätého ruženca. ..Martin :Francesca Creation.2010.978-80-970468-3-5.DMC_2/a.;
35 Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.Domański, Jerzy, 1919- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-2098-2.DMC_2/a.;
36 Mýtnik pred madonou.Šándor, Andrej, SDB.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1948..DMC_2/a.;
37 Nad ružencem.Thalhammer, Dominik.Olomouc:MCM.1992..DMC_2/a.;
38 Naučila ma ich moja dobrá mama.Job, Pavol P..:Németh Oto.2004.80-88949-68-8.DMC_2/a.;
39 Nepoškvrnená, pomáhaj mi!.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.2003.80-88998-50-6.DMC_2/a.;
40 Novéna k Panne Márii.Kodet, Vojtěch,1956-.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350016 (brož.); 978-80-8135-001-6.DMC_2/a.;
41 Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Kodet, Vojtěch,1956-.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.DMC_2/a.;
42 Novéna ku Kráľovnej Pokoja. ..Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.DMC_2/a.;
43 O pravé mariánske úcte.Grignion, Ľudovít Mária. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.DMC_2/a.;
44 Objevit tajemství růžence /.Balík, Jan,1965-.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-375-0.DMC_2/a.;
45 Panna Mária, Uzdravenie chorých.Woiciech Węglicki.Bratislava:LUC.2001.80-7114-319-7.DMC_2/a.;
46 Pasáčci z Fatimy /.Silva, Manuel Fernando S. e,1932-.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-518-4.DMC_2/a.;
47 Pojednání o Panně Marii.René, Laurentin.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.DMC_2/a.;
48 Popelka nazaretská.Renč, Václav.Praha:Vyšehrad.1969..DMC_2/a.;
49 Potega modlitwy rozancowej.Salij, Jacek, OP.Krakov:.2000?..DMC_2/a.;
50 Preghiere e lodi all´immacolata madre di Dio Maria..:.2002..DMC_2/a.;
51 Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Efraim, brat.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.DMC_2/a.;
52 Różaniec ikonami pisany /.Jaśkiewicz-Macek, Julita..Warszawa ::Wydawnictwo Sióstr Loretanek,.2010..9788372574237;978-83-7257-423-7.DMC_2/a.;
53 Rozaniec w traducji dominikanskiej.Kapec, Waldemar, OP.Krakov:.2000?..DMC_2/a.;
54 Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Čeman, Jozef.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.DMC_2/a.;
55 Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca..Košice:Inštitút nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2003..DMC_2/A.;
56 Rozjímania V...Košice:Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2010..DMC_2/A.;
57 Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Piccolo, Gennaro.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_2/a.;
58 Ružencové rozjímanie na celý október.Kollár, Martin Mária.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.DMC_2/a.;
59 Ruženec.Máyer-Skumanz, Lene.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.DMC_2/a.;
60 Ruženec..Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.DMC_2/A.;
61 Ruženec /33 druhov modlitieb/..:.1990?..DMC_2/a.;
62 Ruženec a Krížová cesta..:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.DMC_2/a.;
63 Růženec Panny Marie.Mráček, František.Praha:Vérité.2002.80-900843-5-4.DMC_2/a.;
64 Růženec Panny Marie =..:Olomouc :.2002.80-7266-124-8.DMC_2/a.;
65 Ruženec podľa Jána Pavla II. s dvadsiatimi tajomstvami.Principe, Pietro.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-427-6.DMC_2/a.;
66 Ruženec s bl.Faustynou.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.DMC_2/a.;
67 Ruženec s Fra Angelicom.Vnučko, Patrik Peter.Košice :Dominikánske mariánske centrum.2008.978-80-969952-8-8.DMC_2/a.;
68 Ruženec s Jánom Pavlom II..Bartolini, Bartolino.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.DMC_2/a.;
69 Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Sienská, Katarína.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.DMC_2/a.;
70 Ruženec se svatým Dominikem.Holeček, Michal.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.DMC_2/a.;
71 Ruženec so svätým pápežom..Stará Ľubovňa:Salive.2014.9788378644040 (brož.); 978-83-7864-404-0.DMC_2/a.;
72 Ruženec spásy. .Morovics, Štefan.Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-117-4.DMC_2/a.;
73 Ruženec v našich rukách.Macák, Ernest, SDB. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..DMC_2/a.;
74 Ruženec, ale ako?.František Pistrák OP. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.DMC_2/a.;
75 S Máriou k Ježišovi.Lanzi, Crispino.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.DMC_2/a.;
76 Sedembolestná.Pružina, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-283-4.DMC_2/a.;
77 Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..DMC_2/a.;
78 Služebnice Pána.Speyr, Adrienne von.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.DMC_2/a.;
79 Svatý růženec :.Bahounek, Jiří,(1947-).Brno ::První sdružení přátel blah. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2012.978-80-260-3857-3.DMC_2/a.;
80 Svätý ruženec.Escrivá, Josemaría . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.DMC_2/a.;
81 Svätý ruženec ; Krížová cesta.Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Bratislava:Lúč.2014.9788071149613 (brož.); 978-80-7114-961-3.DMC_2/a.;
82 Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.DMC_2/a.;
83 Štyri novény k Panne Márii Karmelskej..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350504 (brož.); 978-80-8135-050-4.DMC_2/a.;
84 Turzovka slovenské lurdy.Grufik, František. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.DMC_2/a.;
85 Ty si mať dobrotivá.Pavol VI.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..DMC_2/a.;
86 Týždeň s Máriou z Nazareta.Gianni, Ghiglione.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.DMC_2/a.;
87 Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Stolárik, Stanislav, biskup.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-022-6.DMC_2/a.;
88 Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.Marianová Jozefína.:.2000?..DMC_2/a.;
89 Úvahy o živote k ružencovým tajomstvám.Pistrák, František OP.:.1997..DMC_2/a.;
90 Uzdravujúca moc ruženca.Vicenová, Mária.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686049 (brož.); 978-80-89686-04-9.DMC_2/a.;
91 Večeradlo s Pannou Máriou..Košice:DMC Salve.1993?..DMC_2/A.;
92 Výzvy fatimského posolstva.Lucia, sestra.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).DMC_2/a.;
93 Vznešenost svatého růžence.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.:Olomouc :.1998.80-238-2955-6.DMC_2/a.;
94 Zázračná medaila.Matuška, Peter.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.DMC_2/a.;
95 Zdravas´ Mária a ruženec.Nemcová, Viera. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.DMC_2/a.;
96 Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe..:.1990??.978-80-970597-1-2.DMC_2/a.;
97 Zlata kniha..:.1990??..DMC_2/a.;
98 Život Mariin.Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-309-8.DMC_2/a.;
99 Život Panny Marie.Valtorta, Maria, 1897-1961 - autor.Brno ::Brno :.1996, c1985.80-901553-8-3.DMC_2/A.;
100 Život Panny Marie :.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.DMC_2/a.;
101 Život podľa Márie.Larraňaga, Ignazio.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.DMC_2/a.;
102 Živý ruženec.Hančák, Jozef.:.2016..DMC_2/a.;