logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="DMC_1/b"

1 Aby neomdlievali na ceste....Maliński, Mieczysław.Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.DMC_1/b.;
2 Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.DMC_1/b.;
3 Ako meditovať nad Svätým Písmom.Grach, Pavol.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3.DMC_1/b.;
4 Ako prijať utrpenie?.Husár, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7.DMC_1/b.;
5 Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.DMC_1/b.;
6 Apoštolský list Orientale Lumen.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.DMC_1/b.;
7 Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000.Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6.DMC_1/b.;
8 Birmovanie, sviatosť dospelosti.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.DMC_1/b.;
9 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
10 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
11 Cíle a cesty :.Muchová, Ludmila,1953-.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996..DMC_1/b.;
12 Čerpajme milosť zo sviatostí.Gavenda, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5.DMC_1/b.;
13 Čo je svätá omša? IX..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.DMC_1/b.;
14 Deň čo deň.Mon Calepin.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..DMC_1/B.;
15 Diecézny eucharistický kongres.Banská Bystrica.:.1999..DMC_1/b.;
16 Direktórium o ľudovej zbožnosti.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.DMC_1/b.;
17 Drahí priatelia.Benedikt XVI.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5.DMC_1/b.;
18 Ecclesia in Europa..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.DMC_1/b.;
19 Encyklika Deus caritas est .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.DMC_1/b.;
20 Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.DMC_1/b.;
21 Eucharistia, brána do neba .Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.DMC_1/b.;
22 Eucharistia, sviatosť premenenia.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.DMC_1/b.;
23 Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Józef, Augustyn, Jozef.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.DMC_1/b.;
24 Evanjelizácia podľa Františka.Valábek, Marián.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9.DMC_1/b.;
25 FATIMA - posolstvo tragédie, alebo nádeje?.Barta, Jaroslav.Žilina:Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku.2007 asi..DMC_1/B.;
26 Gender alebo rodová ideológia.Raučinová, Mária.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.DMC_1/b.;
27 Hľadanie nádeje .Ján Pavol II.:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-11-9.DMC_1/b.;
28 Hudba _ radosť i služba. .Talbot, John Michael.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.DMC_1/b.;
29 Iba láska.Carretto, Carlo,,1910-1988.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.DMC_1/B.;
30 Ja, František /.Carretto, Carlo,1910-1988.Bratislava ::Lúč,.1993..DMC_1/B.;
31 Je Boh stvoriteľ? III..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.DMC_1/b.;
32 Karl Rahner a my.. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-075-7.DMC_1/b.;
33 Kompendium teológie duchovného života I..Marchetti, Albino.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.DMC_1/b.;
34 Krása podľa Biblie.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.DMC_1/b.;
35 Kresťan v cirkvi. XIV..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.DMC_1/b.;
36 Kresťan v internetovej sieti.Gazda, Imrich.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.DMC_1/b.;
37 Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Kráľová, Dagmar.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.DMC_1/b.;
38 Kristológia I..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b.;
39 Kristológia II..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b.;
40 Krst, sviatosť života.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.DMC_1/b.;
41 Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých.Emmerichová, Anna K..Frýdek-Místek:Michael s.a..2012..DMC_1/B.;
42 Kto je Kristus? II..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.DMC_1/b.;
43 Legendy umučenia.Papini, Giovani.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.DMC_1/b.;
44 List k zelenému štvrtku r.2000.Ján Pavol II..Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC_1/b.;
45 Listy z púšte.Carretto Carlo.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.DMC_1/B.;
46 Modlitba - svieži prameň.Tereza, z Kalkaty Matka.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.DMC_1/b.;
47 Nádej v naplnenie.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.DMC_1/b.;
48 Nachádzanie Boha..:.2002..DMC_1/b.;
49 Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch.Viganó, Angelo. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.DMC_1/b.;
50 Najsvätejšie srdce Ježišovo.Vignelli, Guido.:.2000.9788097259730; 978-80-972597-3-0.DMC_1/B.;
51 Nebojte sa života.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_1/b.;
52 O čnostiach. XV..Forgan, Vladislav I..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.DMC_1/b.;
53 O sviatosti pokánia. X..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.DMC_1/b.;
54 Odpustenie.Boudetová, Paulette.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.DMC_1/b.;
55 Ohnisko jednoty.Lubich, Chiara, 1920-2008.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.DMC_1/B.;
56 Patrím k vám.S.K.Dakov.Bern:Nakladateľstvo MPK.1983..DMC_1/B.;
57 Pavol VI. a Eucharistia.Sapienza, Leonardo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.DMC_1/b.;
58 Po priamych cestách :.Hlaváč, Štefan.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;
59 Po priamych cestách :.Hlaváč, Štefan.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;
60 Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Clément, Olivier.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.DMC_1/b.;
61 Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II..Ján Pavol II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.DMC_1/b.;
62 Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Grun, Anselm.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.DMC_1/b.;
63 Prečo mám strach milovať?.Powell, John.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.DMC_1/b.;
64 Projekt vlastného života.Slivoň, Jozef.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.DMC_1/b.;
65 Relikvie svätých a ich rozpoznávanie..Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920141 (brož.); 978-80-8192-014-1.DMC_1/b.;
66 Rembrandtove ruky.Haľko, Jozef (1964).Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.DMC_1/b.;
67 Rok nad evanjeliom.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.DMC_1/b.;
68 Rozjímání nad žalmy.Opletal, František.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.DMC_1/b.;
69 Sedem sviatostí.Michalov, Jozef, SVD.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.DMC_1/b.;
70 Smädní po láske..Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.DMC_1/b.;
71 Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-363-6.DMC_1/b.;
72 Svätý Jozef.Griffin, Michael, D..Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.DMC_1/b.;
73 Sviatosti. VIII..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.DMC_1/b.;
74 Talenty a zdravé sebavedomie.Hajkovská, Dominika.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.DMC_1/b.;
75 Učiť sa milovať a žiť vieru.Hechtl, Johann. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.DMC_1/b.;
76 Učiť sa milovať a žiť vieru.Johann Hechtl.Zvolen:Združenie Jas.1995..DMC_1/B.;
77 Učiteľ, kde bývaš?.Augustyn, Józef.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.DMC_1/b.;
78 Úvod do křesťanství.Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.DMC_1/b.;
79 V spätnom zrdkadle. .Kašparů ; Štreit.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-24-9.DMC_1/b.;
80 Vám, moji najmilší.Ján Pavol II,.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.DMC_1/b.;
81 Vánoční tajemství.Steinová, Edita. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.DMC_1/b.;
82 Veriť či neveriť? I..Gróf, Ivan, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.DMC_1/b.;
83 Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea.Gavenda, Marián. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.DMC_1/b.;
84 Vpred.Forrest, Tom.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.DMC_1/b.;
85 Z oboch strán oltára.Filipek, Andrej, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.DMC_1/b.;
86 Zákruty bez ciest c Pavol Strauss.Strauss, Pavol.Bratislava:Verba.1993.80-901177-1-6.DMC_1/b.;
87 Zamknuté znútra.Lachmanová, Kateřina.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.DMC_1/b.;
88 Zborník z konferencie: FATIMA..Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2018..DMC_1/B.;
89 Zdravas\', Mária.František,1936-.Trnava:SSV.2018.9788081613302; 978-80-8161-330-2.DMC_1/B.;
90 Znovu začít od Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.DMC_1/b.;
91 Život je vzťah : úvahy a myšlienky.Hučko, Ladislav.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-15-2.DMC_1/b.;
92 Život pána Ježíše:.Valtorta, Marie.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.DMC_1/B.;