logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="A2/1"

1 Boh hovorí svojim deťom.Beck, Eleonore.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.A2/1.;
2 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.A2/1.;
3 Nový Zákon a Žalmy.Porubčan, Štefan, SJ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..A2/1.;
4 Odkrývanie sveta biblie.Jacques, Musset.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.A2/1.;
5 Odkrývanie sveta Biblie.Jasques, Musset.:Mladé letá.1992.80-06-00438-2.A2/1.;
6 Písmo Sväté Starého Zákona 3.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.A2/1.;
7 Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Porubčan, Štefan, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1990..A2/1.;
8 Sväté Písmo - Nový Zákon.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..A2/1.;
9 Sväté písmo - Nový zákon.. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5.A2/1.;
10 Sväté Písmo - Starý Zákon 1.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.A2/1.;
11 Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť.Biblická komisia pre SSV. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A2/1.;
12 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.A2/1.;