logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="A1/1"

1 2.Vatikánsky koncil.Beňo, Ján Augustín, SDB.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A1/1.;
2 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš, Rajmund, SJ.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.A1/1.;
3 Cirkev..Schmaus, Michael,1897-1993.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1979..A1/1.;
4 Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Rímskokatolícka cirkev..Košice:St.Benno.2006.80-89232-12-4.A1/1.;
5 Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Ján Pavol II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..A1/1.;
6 Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Polčin, Stanislav.Rím:SÚCM.1968, 1970..A1/1.;
7 Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Ján Pavol II..Rím:SÚCM.1989..A1/1.;
8 Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie..V Prešove:Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta.2012.9788055505206 (viaz.);978-80-555-0520-6.A1/1.;
9 Generácia Jána Pavla II...Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..A1/1.;
10 Hľadanie ciest farskej katechézy.Valovič Eugen.:.2006..A1/1.;
11 Chodte a evanjelizujte pokrstených.Flores, José H. Prado.:REMA.1997.80-967559-4-3.A1/1.;
12 Christifideles laici.Ján Pavol.S.l.:s.n..198..A1/1.;
13 Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Ján Pavol II..Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.A1/1.;
14 Iďte a ohlasujte.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A1/1.;
15 Iniciačná katechéza mládeže.DKC.:KBS.2000..A1/1.;
16 Katechéta.Pavlo.:.1998..A1/1.;
17 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.A1/1.;
18 Morálna teológia. 1/a.Günthör, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A1/1.;
19 Morálna teológia. 1/b.Günthör, Anselm.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A1/1.;
20 Mystagógické katechese.Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.A1/1.;
21 Najdrahšej mládeži.Ján Pavol II..Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.A1/1.;
22 Nová evanjelizácia..Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.A1/1.;
23 O přítomnou církev a společnost.Halík, Tomáš.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.A1/1.;
24 O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).W. R. .:Knižnica viery.1989..A1/1.;
25 Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Banaszek, Andrzej.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.A1/1.;
26 Pápež odpovedá.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr.. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..A1/1.;
27 Pastorácia, viera a kultúrna identita mladých v mnohojazyčnom prostredí.Danko, Štefan.Prešov:VMV.2003.80-7165-378-0.A1/1.;
28 Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006.. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.A1/1.;
29 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A1/1.;
30 Príručka katechétu. .Fogassy, Judit.Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2008.978-80-970100-5-8.A1/1.;
31 Príručka katechumenátnej katechézy.Fogassy, Judit.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.A1/1.;
32 Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II...:.1991..A1/1.;
33 Rodinná katechéza. .Fogassy, Judit.Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.A1/1.;
34 Staňte sa kvasom sveta.Ján Pavol II..Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A1/1.;
35 Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Jana Páleníková.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.A1/1.;
36 SVIATOSTI.Schmaus Michael.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda.1981..A1/1.;
37 Úloha ohlasovania .Kamas, Juraj.:Vienala.2010.978-80-89232-88-8.A1/1.;
38 Verím Malý katolícky katechizmus..:.1999..A1/1.;
39 Všeobecné direktórium pre katechizáciu.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.A1/1.;
40 Všeobecné direktorium pro katechizaci.Kongregace pro klérus.:.1998..A1/1.;
41 Všeobecné katechetické direktorium.Kongregácia pre klérus.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.A1/1.;
42 Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Konferencia biskupov Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A1/1.;
43 Zborník z 1. celoslovenského seminára - Katechéza je cestou nasledovania Ježiša evanjelií ....Jakub Halčák.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-179-6.A1/1.;