logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="DMC_3/b"

1 .San sisto all'appia.Rím:.1991..DMC_3/b.;
2 .Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.2013.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.DMC_3/b.;
3 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.DMC_3/b.;
4 .Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.2013.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.DMC_3/b.;
5 Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.DMC_3/B.;
6 Babjak, Ján, SJ.P. Michal Lacko SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov.Trnava:.1997..DMC_3/b.;
7 Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-384-4.DMC_3/b.;
8 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.DMC_3/B.;
9 Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.DMC_3/b.;
10 Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995..DMC_3/b.;
11 Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.2007.978-80-89187-18-8.DMC_3/b.;
12 Dlugoš, František.Mariánska hora v Levoči 1247 - 2013.Levoča:MTM.2013.978-80-89187-68-3.DMC_3/b.;
13 Ferretti, Lodovico.Pio Alberto del Corona.:.2010.978-88-6434-022-7.DMC_3/b.;
14 Gałazka, Grzegorz.Dôverujem v Božie milosrdenstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-473-X.DMC_3/b.;
15 Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
16 Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;
17 Giono, Jean, 1895-1970 - autor.Muž, který sázel stromy.:Praha :.2000.80-7021-452-X.DMC_3/b.;
18 Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.DMC_3/b.;
19 Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.DMC_3/b.;
20 Ján Pavol II..Dialógom k civilizácii lásky a pokoja.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-67-6.DMC_3/b.;
21 Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.DMC_3/b.;
22 Janok, Ján,1929-.Cestou pravdy a služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2013.9788089342501(viaz.); 978-80-89342-50-1.DMC_3/b.;
23 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.DMC_3/b.;
24 Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.DMC_3/b.;
25 Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948..DMC_3/b.;
26 Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-615-5.DMC_3/b.;
27 Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.DMC_3/b.;
28 Laurentin, René, 1917- - autor.Život svaté Bernadety.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-084-3.DMC_3/b.;
29 Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.DMC_3/b.;
30 Lýdia, Bednárová.Písomnosti v našom živote.:Príroda.2005.80-07-01192-7.DMC_3/b.;
31 Menotti, Giulia.Lourdes.:.1991.88-7009-024-8.DMC_3/b.;
32 Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.DMC_3/b.;
33 Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.DMC_3/b.;
34 Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.DMC_3/b.;
35 Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.DMC_3/b.;
36 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..DMC_3/b.;
37 Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.2000.80-88743-38-9.DMC_3/b.;
38 Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.DMC_3/b.;
39 Strmina, Ladislav H..Mních a sestra.Bratislava:Agentúra INFORMEX.2004.80-969207-2-3.DMC_3/b.;
40 Voleková, Marta - Masiariková, Erika - Jacková, Mária .20 jubileum Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline.Žilina:.2012..DMC_3/b.;
41 Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.DMC_3/b.;
42 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.DMC_3/b.;