logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="DMC_2/a"

1 .Modlitby svätého ruženca. .Martin :Francesca Creation.2010.978-80-970468-3-5.DMC_2/a.;
2 .Růženec Panny Marie =.:Olomouc :.2002.80-7266-124-8.DMC_2/a.;
3 .Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_2/a.;
4 .Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.DMC_2/A.;
5 .Ruženec /33 druhov modlitieb/.:.1990?..DMC_2/a.;
6 .Madona z Ľubice.Ľubica:Rímskokatolícka farnosť Ľubica.2009..DMC_2/a.;
7 .Dominikánsky kostol v Košiciach.Košice:Dominikánske mariánske centrum; Dominikánsky konvent v Košiciach.2016.9788097238841; 978-80-972388-4-1.DMC_2/A.;
8 .Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..DMC_2/a.;
9 .Večeradlo s Pannou Máriou.Košice:DMC Salve.1993?..DMC_2/A.;
10 .Štyri novény k Panne Márii Karmelskej.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350504 (brož.); 978-80-8135-050-4.DMC_2/a.;
11 .Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.1990??.978-80-970597-1-2.DMC_2/a.;
12 .Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.DMC_2/a.;
13 .Matka Páně. Památka - přítomnost - naděje.Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.2003.88-900609-9-9.DMC_2/a.;
14 .Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..1993.80-88739-02-0.DMC_2/a.;
15 .Zlata kniha.:.1990??..DMC_2/a.;
16 .Rozjímania V..Košice:Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2010..DMC_2/A.;
17 .La fraternite du rosaire.Lyon:.1973..DMC_2/a.;
18 .Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Košice:Inštitút nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2003..DMC_2/A.;
19 .Preghiere e lodi all´immacolata madre di Dio Maria.:.2002..DMC_2/a.;
20 .Ruženec so svätým pápežom.Stará Ľubovňa:Salive.2014.9788378644040 (brož.); 978-83-7864-404-0.DMC_2/a.;
21 Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Vznešenost svatého růžence.:Olomouc :.1998.80-238-2955-6.DMC_2/a.;
22 Bahounek, Jiří,(1947-).Svatý růženec :.Brno ::První sdružení přátel blah. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2012.978-80-260-3857-3.DMC_2/a.;
23 Balík, Jan,1965-.Objevit tajemství růžence /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-375-0.DMC_2/a.;
24 Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.DMC_2/a.;
25 Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.DMC_2/a.;
26 Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-048-8.DMC_2/a.;
27 Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-558-0.DMC_2/a.;
28 Domański, Jerzy, 1919- - autor.Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii.:Olomouc :.1997.80-238-2098-2.DMC_2/a.;
29 Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.DMC_2/a.;
30 Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Svätý ruženec ; Krížová cesta.Bratislava:Lúč.2014.9788071149613 (brož.); 978-80-7114-961-3.DMC_2/a.;
31 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.DMC_2/a.;
32 Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.DMC_2/a.;
33 Fottová, Mária - Fotta, Alojz.90 rokov Ružencového bratstva vo Fričovciach.Fričovce:Farský úrad.2007..DMC_2/a.;
34 František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.DMC_2/a.;
35 Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.DMC_2/a.;
36 Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.DMC_2/a.;
37 Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.DMC_2/a.;
38 Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu. Matice cyrilometodějská:Olomouc .1997.80-238-0971-7.DMC_2/a.;
39 Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.DMC_2/a.;
40 Hančák, Jozef.Živý ruženec.:.2016..DMC_2/a.;
41 Hesemann, Michael(1964- )..Miriam z Nazaretu :.Poznań ::Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,.2014..9788370339227;978-83-7033-922-7.DMC_2/a.;
42 Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.2005.80-89063-16-0.DMC_2/a.;
43 Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.DMC_2/a.;
44 Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.DMC_2/a.;
45 Hugo Rahner.Maria a církev.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.DMC_2/a.;
46 Jaśkiewicz-Macek, Julita..Różaniec ikonami pisany /.Warszawa ::Wydawnictwo Sióstr Loretanek,.2010..9788372574237;978-83-7257-423-7.DMC_2/a.;
47 Job, Pavol P..Naučila ma ich moja dobrá mama.:Németh Oto.2004.80-88949-68-8.DMC_2/a.;
48 Jurko, Jozef (1950).Nepoškvrnená, pomáhaj mi!. Bens:Kapušany.2003.80-88998-50-6.DMC_2/a.;
49 Kapec, Waldemar, OP.Rozaniec w traducji dominikanskiej.Krakov:.2000?..DMC_2/a.;
50 Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.DMC_2/a.;
51 Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350016 (brož.); 978-80-8135-001-6.DMC_2/a.;
52 Kollár, Martin Mária.Ružencové rozjímanie na celý október.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.2005.80-969352-0-8.DMC_2/a.;
53 Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:.2016..DMC_2/a.;
54 Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..DMC_2/a.;
55 Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.DMC_2/a.;
56 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Matka vykúpených.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-587-4.DMC_2/a.;
57 Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-348-6.DMC_2/a.;
58 Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.DMC_2/a.;
59 Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.2000.80-88949-07-6.DMC_2/a.;
60 Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.DMC_2/a.;
61 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.DMC_2/a.;
62 Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).DMC_2/a.;
63 Ľudovít Bebjak.Cesta radosti Panny Márie.Bratislava:LUC.2002.80-7114-391-X.DMC_2/a.;
64 Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..DMC_2/a.;
65 Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-297-2.DMC_2/a.;
66 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.DMC_2/a.;
67 Marián Feduš, Lýdia Šlosárová.Svätý škapuliar - dar Matky Božej.Bratislava:LUC.1993.80-7114-099-6.DMC_2/a.;
68 Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:.2000?..DMC_2/a.;
69 Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-17-3.DMC_2/a.;
70 Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.DMC_2/a.;
71 Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.DMC_2/a.;
72 Morovics, Štefan.Ruženec spásy. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-117-4.DMC_2/a.;
73 Mráček, František.Růženec Panny Marie.Praha:Vérité.2002.80-900843-5-4.DMC_2/a.;
74 Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.DMC_2/a.;
75 Paris, L..Modlitba sv. ruženca.:ICMM.2009.3872631000301;387-263100030-1.DMC_2/A.;
76 Pavol VI.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..DMC_2/a.;
77 Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.DMC_2/a.;
78 Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_2/a.;
79 Pistrák, František OP.Úvahy o živote k ružencovým tajomstvám.:.1997..DMC_2/a.;
80 Principe, Pietro.Ruženec podľa Jána Pavla II. s dvadsiatimi tajomstvami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-427-6.DMC_2/a.;
81 Pružina, Jan.Sedembolestná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-283-4.DMC_2/a.;
82 Rahner, Hugo.Mária a Cirkev.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-157-4.DMC_2/a.;
83 Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.DMC_2/a.;
84 Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..DMC_2/a.;
85 René, Laurentin.Pojednání o Panně Marii.:Karmelitánské nakladatelství ; Praha.2005.80-7192-728-7.DMC_2/a.;
86 Rilke, Rainer Maria, 1875-1926.Život Mariin.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-309-8.DMC_2/a.;
87 Salij, Jacek, OP.Potega modlitwy rozancowej.Krakov:.2000?..DMC_2/a.;
88 Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.DMC_2/a.;
89 Silva, Manuel Fernando S. e,1932-.Pasáčci z Fatimy /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2012.978-80-7195-518-4.DMC_2/a.;
90 Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.DMC_2/a.;
91 Stolárik, Stanislav, biskup.Úcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-022-6.DMC_2/a.;
92 Šándor, Andrej, SDB.Mýtnik pred madonou.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1948..DMC_2/a.;
93 Tarantino, Tommaso, OP.Il rosario contemplazione del volto di Cristo.:.2002..DMC_2/a.;
94 Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..DMC_2/a.;
95 Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.DMC_2/a.;
96 Valtorta, Maria, 1897-1961 - autor.Život Panny Marie.Brno ::Brno :.1996, c1985.80-901553-8-3.DMC_2/A.;
97 Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.1994.80-901553-3-2.DMC_2/a.;
98 Vicenová, Mária.Uzdravujúca moc ruženca.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686049 (brož.); 978-80-89686-04-9.DMC_2/a.;
99 Vnučko, Patrik Peter.Ruženec s Fra Angelicom.Košice :Dominikánske mariánske centrum.2008.978-80-969952-8-8.DMC_2/a.;
100 Wadding, George, CSsR.Matka ustavičnej pomoci.:.2013.978-80-89342-74-7.DMC_2/a.;
101 Woiciech Węglicki.Panna Mária, Uzdravenie chorých.Bratislava:LUC.2001.80-7114-319-7.DMC_2/a.;
102 zodpovednosť Duchovná obnova Slovenska.Mariánske úvahy Sv. Otca.:tlač Optima a. s. Nitra.1995..DMC_2/a.;