logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="DMC_1/b"

1 .Nachádzanie Boha.:.2002..DMC_1/b.;
2 .Zborník z konferencie: FATIMA.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2018..DMC_1/B.;
3 .Karl Rahner a my. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-075-7.DMC_1/b.;
4 .Relikvie svätých a ich rozpoznávanie.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920141 (brož.); 978-80-8192-014-1.DMC_1/b.;
5 .Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-363-6.DMC_1/b.;
6 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.DMC_1/b.;
7 Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-503-0.DMC_1/b.;
8 Banská Bystrica.Diecézny eucharistický kongres.:.1999..DMC_1/b.;
9 Barta, Jaroslav.FATIMA - posolstvo tragédie, alebo nádeje?.Žilina:Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku.2007 asi..DMC_1/B.;
10 Benedikt XVI.Drahí priatelia.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2012.9788097064495 (brož.);978-80-970644-9-5.DMC_1/b.;
11 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.DMC_1/b.;
12 Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-519-7.DMC_1/b.;
13 Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.DMC_1/B.;
14 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.DMC_1/B.;
15 Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993..DMC_1/B.;
16 Clément, Olivier.Pohledy do budoucnosti : Flaminia Morandi a Michelina Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem.Velehrad:Refugium.1998.80-86045-20-X.DMC_1/b.;
17 Emmerichová, Anna K..Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých.Frýdek-Místek:Michael s.a..2012..DMC_1/B.;
18 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
19 Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;
20 Filipek, Andrej, SJ.Z oboch strán oltára.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-400-X.DMC_1/b.;
21 Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.DMC_1/b.;
22 Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.2003.80-968525-6-6.DMC_1/b.;
23 František,1936-.Zdravas\', Mária.Trnava:SSV.2018.9788081613302; 978-80-8161-330-2.DMC_1/B.;
24 Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-704-3.DMC_1/b.;
25 Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-248-5.DMC_1/b.;
26 Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-271-3.DMC_1/b.;
27 Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-268-3.DMC_1/b.;
28 Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.1996.80-88724-15-5.DMC_1/b.;
29 Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.DMC_1/b.;
30 Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.DMC_1/b.;
31 Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.DMC_1/b.;
32 Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.DMC_1/b.;
33 Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.DMC_1/b.;
34 Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.DMC_1/b.;
35 Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.DMC_1/b.;
36 Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.DMC_1/b.;
37 Grun, Anselm.Krst, sviatosť života.Prešov:VMV.2004.80-7165-471-X.DMC_1/b.;
38 Grun, Anselm.Birmovanie, sviatosť dospelosti.Prešov:VMV.2004.80-7165-472-8.DMC_1/b.;
39 Grun, Anselm.Posvätenie kňazstva, sviatosť výzvy.Prešov:VMV.2004.80-7165-476-0.DMC_1/b.;
40 Grun, Anselm.Eucharistia, sviatosť premenenia.Prešov:VMV.2004.80-7165-473-6.DMC_1/b.;
41 Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-277-5.DMC_1/b.;
42 Haľko, Jozef (1964).Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.2005.80-969245-8-3.DMC_1/b.;
43 Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.1995.80-967099-1-7.DMC_1/b.;
44 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;
45 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;
46 Hučko, Ladislav.Život je vzťah : úvahy a myšlienky.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-15-2.DMC_1/b.;
47 Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-257-7.DMC_1/b.;
48 Ján Pavol II.Hľadanie nádeje .:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-11-9.DMC_1/b.;
49 Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.DMC_1/b.;
50 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.DMC_1/b.;
51 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.DMC_1/b.;
52 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.DMC_1/b.;
53 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC_1/b.;
54 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-153-6.DMC_1/b.;
55 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.DMC_1/b.;
56 Johann Hechtl.Učiť sa milovať a žiť vieru.Zvolen:Združenie Jas.1995..DMC_1/B.;
57 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.DMC_1/b.;
58 Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-479-4.DMC_1/b.;
59 Kašparů ; Štreit.V spätnom zrdkadle. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-24-9.DMC_1/b.;
60 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.DMC_1/b.;
61 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.DMC_1/b.;
62 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.DMC_1/b.;
63 Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-289-8.DMC_1/b.;
64 Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-281-2.DMC_1/b.;
65 Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.1997.80-7114-205-0.DMC_1/b.;
66 Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-245-4.DMC_1/b.;
67 Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.DMC_1/B.;
68 Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-283-6.DMC_1/b.;
69 Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.DMC_1/b.;
70 Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.2005.80-8081-001-X.DMC_1/b.;
71 Michalov, Jozef, SVD.Sedem sviatostí.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-376-6.DMC_1/b.;
72 Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b.;
73 Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-8-0.DMC_1/b.;
74 Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..DMC_1/b.;
75 Mon Calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..DMC_1/B.;
76 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_1/b.;
77 Muchová, Ludmila,1953-.Cíle a cesty :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996..DMC_1/b.;
78 Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.2002.80-7266-103-5.DMC_1/b.;
79 Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.DMC_1/b.;
80 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.DMC_1/b.;
81 Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-264-5.DMC_1/b.;
82 S.K.Dakov.Patrím k vám.Bern:Nakladateľstvo MPK.1983..DMC_1/B.;
83 Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.DMC_1/b.;
84 Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-285-0.DMC_1/b.;
85 Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.1991.80-900806-4-2.DMC_1/b.;
86 Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest c Pavol Strauss.Bratislava:Verba.1993.80-901177-1-6.DMC_1/b.;
87 Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.2009.978-80-89342-09-9.DMC_1/b.;
88 Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.DMC_1/b.;
89 Valábek, Marián.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.2014.978-80-8074-253-9.DMC_1/b.;
90 Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.DMC_1/B.;
91 Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.DMC_1/b.;
92 Vignelli, Guido.Najsvätejšie srdce Ježišovo.:.2000.9788097259730; 978-80-972597-3-0.DMC_1/B.;