logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="DMC-3"

1 Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-60-X.DMC-3.;
2 Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC-3.;
3 Pidyarto, Henricus,1955-.Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2005.80-7192-604-3 .DMC-3.;