logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="A2/5"

1 .Confessiones : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-53-5.A2/5.;
2 .Kresťanstvo a vzťah človeka k stvoreniu. Petra:Prešov.2003.80-89007-39-2.A2/5.;
3 .Život z víry.:Česká katolická charita.1984..A2/5.;
4 .Zem a život vo svetle vedy a viery :.Nitra ;; Bratislava ::Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku,.1992..A2/5.;
5 Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..A2/5.;
6 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..A2/5.;
7 Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.A2/5.;
8 Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.A2/5.;
9 Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.A2/5.;
10 Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.A2/5.;
11 Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.A2/5.;
12 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4.A2/5.;
13 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.A2/5.;
14 Fuchs Jiří.Cesta k dôkazu Boží existence.:.1991..A2/5.;
15 Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-246-3.A2/5.;
16 Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..A2/5.;
17 Grygar Jiří.Věda, víra, vesmír.:.1996..A2/5.;
18 Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3.A2/5.;
19 Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.A2/5.;
20 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.A2/5.;
21 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.A2/5.;
22 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.A2/5.;
23 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..A2/5.;
24 Honek Alois.Žijem vo viere Božieho Syna.:.1970??..A2/5.;
25 Hrabal, F.R..Lexikon náboženských hnutí,sekt a duchovních společností : sestavil F.R.Hrabal.Bratislava:Cad Press.1998.80-85349-79-5.A2/5.;
26 Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS.1967..A2/5.;
27 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
28 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.A2/5.;
29 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..A2/5.;
30 Kierkegaard, Søren Aabye,1813-1855.Součastnost /.Praha ::Mladá fronta,.1969..A2/5.;
31 Kliment, Ondrejka.Tajomstvo kalendárov.:Slovenská kartografia.1994.80-7103-000-7.A2/5.;
32 Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.A2/5.;
33 Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.A2/5.;
34 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.A2/5.;
35 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.A2/5.;
36 Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.A2/5.;
37 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.A2/5.;
38 Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-64-3.A2/5.;
39 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
40 Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3.A2/5.;
41 Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na...VÝCHODNÉ NÁBOŽENSTVÁ.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-029-7.A2/5.;
42 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.A2/5.;
43 Max, Kašparů.Kresťan a sekty.:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-29-X.A2/5.;
44 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A2/5.;
45 Opletal František.Věřím v Boha I..:.1994..A2/5.;
46 Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum.1993..A2/5.;
47 Ravik, Slavomír.Bůh žije : Přírodní zákony dosvědčující jeho existenci.Praha:Pražská imaginace.1990.80-7110-010-2.A2/5.;
48 Sawicki, František.Duša moderného človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..A2/5.;
49 Schlinková, M. Basilea.New Age. "Nový vek" z biblického pohľadu..Praha:Luxpress.1993.80-7130-027-6;80-7130-027-6.A2/5.;
50 Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1993.80-85495-00-7.A2/5.;
51 Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1.A2/5.;
52 Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.A2/5.;
53 Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..A2/5.;
54 Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..A2/5.;
55 Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.A2/5.;
56 Tomáš Halík..Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou a pochybností.:Nakladatelství Lidové noviny.2002.80-7106-628-1.A2/5.;
57 Vague, Jean.Aurora nad brodmi Iaboka. História človeka, história ľudí.. HELA - Helena Krausová:Trenčín.1999.80-967321-4-5.A2/5.;
58 Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.A2/5.;
59 Vilinskij, Valerij S..Unionizmus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..A2/5.;
60 Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..A2/5.;
61 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.A2/5.;
62 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.A2/5.;
63 Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;