logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="A2/3"

1 .Krajinou písma. Slovenská biblická spoločnosť:Banská Bystrica.1995.80-85486-12-1.A2/3.;
2 .Evangelium prožívané dnes.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..A2/3.;
3 .Ilustrovaná biblia :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1991.80-85244-00-4.A2/3.;
4 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..A2/3.;
5 Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985..A2/3.;
6 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).A2/3.;
7 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.A2/3.;
8 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.A2/3.;
9 Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9.A2/3.;
10 Eid, Volker."Ako muža a ženu ich stvoril". Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-047-1.A2/3.;
11 Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.A2/3.;
12 Gerčak, František.Potulky Bibliou.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-183-4.A2/3.;
13 Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.A2/3.;
14 Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.A2/3.;
15 Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.A2/3.;
16 Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.A2/3.;
17 Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..A2/3.;
18 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.A2/3.;
19 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.A2/3.;
20 Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.A2/3.;
21 Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.A2/3.;
22 Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..A2/3.;
23 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.A2/3.;
24 Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.A2/3.;
25 Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.A2/3.;
26 Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok C. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..A2/3.;
27 Popovec, Andrej.Slovo pre každého..Poprad:Slza.1995.80-967408-2-2;80-967408-2-2.A2/3.;
28 Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.A2/3.;
29 Taylor, Kenneth N..Miri jekhto Biblija andro obrazki. [CREATIVPRESS]:Bratislava.1998.80-7131-035-2.A2/3.;
30 Troger, Karl-Wolfgang.Biblia a Korán .Martin:Slovenská biblická spoločnosť.2016.978-80-89846-04-7.A2/3.;
31 Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9.A2/3.;