logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="A1/1"

1 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..A1/1.;
2 .Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.A1/1.;
3 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.A1/1.;
4 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..A1/1.;
5 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.A1/1.;
6 .Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie.V Prešove:Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta.2012.9788055505206 (viaz.);978-80-555-0520-6.A1/1.;
7 .Verím Malý katolícky katechizmus.:.1999..A1/1.;
8 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.A1/1.;
9 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..A1/1.;
10 Banaszek, Andrzej.Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.A1/1.;
11 Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A1/1.;
12 Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.A1/1.;
13 Danko, Štefan.Pastorácia, viera a kultúrna identita mladých v mnohojazyčnom prostredí.Prešov:VMV.2003.80-7165-378-0.A1/1.;
14 DKC.Iniciačná katechéza mládeže.:KBS.2000..A1/1.;
15 Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.A1/1.;
16 Fogassy, Judit.Rodinná katechéza. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.A1/1.;
17 Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.A1/1.;
18 Fogassy, Judit.Príručka katechétu. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2008.978-80-970100-5-8.A1/1.;
19 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A1/1.;
20 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A1/1.;
21 Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.A1/1.;
22 Jakub Halčák.Zborník z 1. celoslovenského seminára - Katechéza je cestou nasledovania Ježiša evanjelií ....:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-179-6.A1/1.;
23 Ján Pavol.Christifideles laici.S.l.:s.n..198..A1/1.;
24 Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989..A1/1.;
25 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A1/1.;
26 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.A1/1.;
27 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.A1/1.;
28 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..A1/1.;
29 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A1/1.;
30 Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.A1/1.;
31 Kamas, Juraj.Úloha ohlasovania .:Vienala.2010.978-80-89232-88-8.A1/1.;
32 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A1/1.;
33 Kongregace pro klérus.Všeobecné direktorium pro katechizaci.:.1998..A1/1.;
34 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.A1/1.;
35 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A1/1.;
36 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.A1/1.;
37 Pavlo.Katechéta.:.1998..A1/1.;
38 Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..A1/1.;
39 Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Košice:St.Benno.2006.80-89232-12-4.A1/1.;
40 Schmaus Michael.SVIATOSTI.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda.1981..A1/1.;
41 Schmaus, Michael,1897-1993.Cirkev..Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1979..A1/1.;
42 Valovič Eugen.Hľadanie ciest farskej katechézy.:.2006..A1/1.;
43 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..A1/1.;