logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="1"

1 .Citadela.:Praha : Vyšehrad.2011.978-80-7429-046-6.1.;
2 ´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3.1.;
3 Alcoholics Anonymous.Alcoholics Anonymous.New York:Alcoholics Anonymous World Services, INC..2014.978-1-940889-08-5.1.;
4 Alcoholics Anonymous World Services , Inc. .Anonymní alkoholici vstupujú do dospelosti.:AA Slovensko.2014.978-80-970465-3-8.1.;
5 Allen Carr.Snadná cesta jak skoncovat s alkoholem.Praha:Nakladatelství Jaro s.r.o..2015.978-80-904423-6-8.1.;
6 Ann Dowsett Johnstonová.Pití.Praha:VOLVOX GLOBATOR.2014.978-80-7511-016-9.1.;
7 Ann Jones.Nabudúce bude mŕtva.Humenné:Pro familia a ASPEKT.2003..1.;
8 Anton Heretik jr..EPIAF .Nové Zámky:Psychoprof.2008.978-80-89322-01-5.1.;
9 Anton Heretik st., Anton Heretik jr..Klinická psychológia.Nové Zámky:Psychoprof.2016.978-80-89322-24-4.1.;
10 Babette Rothschildová.Tělo nezapomína.Praha:Maitrea.2015.978-80-7500-122-1.1.;
11 Bach, Richard.Iluze.Praha:Synergie.1999.80-901797-5-4.1.;
12 Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika I..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2014.978-80-223-3736-6.1.;
13 Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika III..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-4015-1.1.;
14 Barbora Kováčová.Liečebná pedagogika II..Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave.2015.978-80-223-3779-3.1.;
15 Bowlby, John, 1907-1990.Vazba :.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-670-4.1.;
16 Bowlby, John,(1907-1990).Odloučení.Praha:Portál.2012.80-262-0076-4.1.;
17 Božena Švábová.Tanečno-pohybová terapia.:KU v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči.2016..1.;
18 Božena Švábová.Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0166-7.1.;
19 Božena Švábová.Zima, Mikuláš a vianoce.:.2012..1.;
20 Brüne, Martin.Evolučná psychiatria :.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-69-5.1.;
21 Buriánek, Jiří,1950-.Intimate violence :.Prague:Karolinum.2013.9788024622187 (brož.); 978-80-246-2218-7.1.;
22 Buskotte, Andrea.Z pekla ven : žena v domácím násilí.Brno:Computer Press.2008.978-80-251-1786-6.1.;
23 C. S. Lewis.Kým nemáme tvár.Bratislava:Porta libri.2014.978-80-8156-043-9.1.;
24 Carl Ransom Rogers.Být sám sebou.Praha:Portál.2015.978-80-262-0796-2.1.;
25 Carlson, John G., 1951-.Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda.Praha:Praha : Portál.2011.978-80-7367-861-6.1.;
26 Conway, Helen L..Domácí násilí : příručka pro současné i potenciální oběti se zákonem č.135.Praha:Albatros.2007.978-80-00-01550-7.1.;
27 Daley, Dennis C..Prežiť závislosť : Pracovný zošit.Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-1-4.1.;
28 Daley, Dennis C..Zvládnuť svoj hnev : Pracovný zošit.Banská Bystrica:BJB Design.2005.80-969284-0-6.1.;
29 Daniel Kollár.Biele Karpaty.Bratislava:DAJAMA.2005..1.;
30 Dauber, Wolfgang.Feneisův obrazový slovník anatomie : obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení.Praha:Grada.2007.978-80-247-1456-1.1.;
31 David Eagleman.Mozog.Bratislava:BizBooks.2017.978-80-566-0214-0.1.;
32 David, J. Robinson.Poruchy osobnosti podľa DSM-4.Trenčín:Vydavateľstvo F.2001.80-88952-06-9.1.;
33 de Mille, Nelson.Zlaté pobrežie. .Bratislava :Ikar.2010.978-80-551-2226-7.1.;
34 De Shazer, Steve.Zázračná otázka.Praha:Portál.2011.80-262-0007-1.1.;
35 Dennis, C. Daley.Recidíva : Ako úspešne abstinovať.Banská Bystrica:Život bez závislostí.2006.80-969550-7-1.1.;
36 Doidge, Norman.Váš mozek se dokáže změnit.Brno ::CPress,.2012.80-264-0111-5.1.;
37 Dörner, Klaus.Bláznit je lidské : učebnice psychiatrie a psychoterapie.Praha:Grada.1999.80-7169-628-5.1.;
38 Ďurica, Ján, SJ.Sväté písmo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.1.;
39 Edmund Hillary.Na vrcholu Mount Everestu.Praha:Svobodné slovo - Melantrich.1957..1.;
40 Emil.Matt Talbot.:.2015..1.;
41 Emil Barát.Hľadanie v závislosti.:.2015.978-80-970233-5-5.1.;
42 Emile Zola.Zabijak.Bratislava:Smena - SÚV SZM.1975..1.;
43 Eugen, Bleuler.Učebnica psychiatrie.Trenčín:Vydavateľstvo F.1998.80-967277-6-1.1.;
44 Eva Halušková.Vplyv alkoholizmu na kvalitu života rodiny.Bratislava:VšZaSP sv. Alžbety.2011.978-80-8132-132-0.1.;
45 Fiodor Uglov.Zo zajatia ilúzií.Bratislava a Moskva:Obzor, n.p. a Mir.1988..1.;
46 František Kšajt.Hovory arte.Červený Kostelec:nakl. Pavel.2015.978-80-7465-132-8.1.;
47 Friedlová, Karolína.Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči.Praha:Grada.2007.978-80-247-1314-4.1.;
48 Fröschl, Elfriede .Konať proti násiliu na ženách.Humenné :Pro Familia.2008.978-80-967964-6-5.1.;
49 George R. R. Martin.Rytier siedmich kráľovstiev.Bratislava:TATRAN.2017.978-80-222-0849-9.1.;
50 Gibran, Kahlil,(1883-1931).Prorok.Praha ::DharmaGaia,.2009.978-80-7436-003-9.1.;
51 Gjuričová, Šárka, 1946-.Rodinná terapie :.Praha:Praha :.2009.978-80-247-2390-7.1.;
52 Glass, Jay D..Zvíře v nás.Bratislava:Motýľ.1999.80-88978-13-0.1.;
53 Grun, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-667-1.1.;
54 Hašto, Jozef,1949-.Posttraumatická stresová porucha, bio-psycho-sociálne aspekty EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození :.Trenčín ::Vydavateľstvo F,.2012.978-80-88952-71-8.1.;
55 Helena Kuberová.Kresťanská spiritualita pre liečebných pedagógov a iných v pomáhajúcich profesiách.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0216-9.1.;
56 Helena Kuberová.Liečebná pedagogika v kontexte teórie a praxe.Ružomberok:VERBUM.2014.978-80-561-0161-2.1.;
57 Helena Orieščiková.Pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0172-8.1.;
58 Heller, Jiří.Závislost známá neznámá.Praha:Grada.1996.80-7169-277-8.1.;
59 Hellmann, Diana Beate,(1958-).Začínám znovu žít.Praha ::Ikar,.2002.80-249-0067-X.1.;
60 Holczerová, Vladimíra.Volnočasové aktivity pro seniory /.Praha:Grada.2013.9788024746975 (brož.); 978-80-247-4697-5.1.;
61 Chondron, Pema.Odvaha skočiť. .Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2011.978-80-222-0601-3.1.;
62 Christoph, Göhlert.Falošné vedomie.Bratislava:Ikar.2001.80-551-0207-4.1.;
63 Ivan Bohuš ml..Tatranské doliny.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-09-1.1.;
64 Ivan Bohuš ml..Tatranské chaty.Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-05-3.1.;
65 Ivan Bohuš ml..Pozdrav z Tatier.Tatranská Lomnica:I&B.2016.978-80-89575-04-6.1.;
66 Ivan Bohuš ml..Na štíty a sedlá.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-08-4.1.;
67 Ivan Štúr.Zázraky života.Bratislava:Millerka s.r.o..2016.978-80-972426-0-2.1.;
68 Iveta Franzenová.Sociológia výchovy.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0121-6.1.;
69 Ján Pallo.Slovensko.Bratislava:The Rock, s.r.o..2016.978-80-971719-6-4.1.;
70 Ján Smrek.Moje Najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..1.;
71 Janet, Geringer.Dospelé deti alkoholikov.:SOFA.1997.80-85752-50-6.1.;
72 Jaroslav Seifert.Ty, lásko, pozdravena buď.Praha:Vyšehrad, spol. s r.o..2014.978-80-7429-467-9.1.;
73 Jesenský, Janko.Láska je slnko .Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2008.978-80-89092-47-5.1.;
74 Jiřina Vaňková.Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese žiakov s mentálnym postihnutím.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0250-3.1.;
75 Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová.Hry a činnosti pro aktivní seniory.Praha:Portál.2013.978-80-262-0335-3.1.;
76 John Bowlby.Ztráta.Praha:Portál.2013.978-80-262-0355-1.1.;
77 John McMahon.První kroky z problémového pití alkoholu.Nesovice:Doron.2013.978-80-7297-116-9.1.;
78 John W. Barnhill.Psychické poruchy - kazuistiky.Trenčín:Vvydavateľstvo F.2015.978-80-88952-83-1.1.;
79 Josef Formánek.Úsměvy smutných mužů.Praha:GEKKO DISTRIBUTION.2014.978-80-905581-1-3.1.;
80 Joyce De Ridder.Prevencia problémov s alkoholizmom a drogami.Poprad:Život bez závislostí, n.o..2008..1.;
81 Józef, Augustyn, Jozef.Zastavenia krížovej cesty.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-596-1.1.;
82 Junker, Thomas.Evolúcia človeka. .Trenčín :Vydavateľstvo F.2009.978-80-88952-59-6.1.;
83 Kamil Kalina.Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii.Praha:Grada.2013.978-80-247-4361-5.1.;
84 Kamil Kalina.Klinická adiktologie.Praha:Grada.2015.978-80-247-4331-8.1.;
85 Kamil, Kalina.Terapeutická komunita.Praha:Grada Publishing.2008.9788024724492.1.;
86 Kamila Ženatá.Obrazy z nevědomí.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-0-6.1.;
87 Kamila Ženatá.Obrazy v pohybu.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-1-3.1.;
88 Kamila Ženatá.Obrazy z arteterapie.Praha:KOLEM.2015.978-80-905949-2-0.1.;
89 Karel Nešpor.Duševní pružnost v každodenním životě.Praha:Portál.2015.978-80-262-0778-8.1.;
90 Karel Nešpor.Kudy do pohody.Praha:Portáll.2016.978-80-262-1044-3.1.;
91 Karoľová, Katarína.Aktívny aj vo vyššom veku.[Bratislava]:Centrum MEMORY.2012.9788097035570 (hrebeňová väzba); 978-80-970355-7-0.1.;
92 Katarína Slobodová Nováková.Tatranskí nosiči.Tatranská Lomnica:I&B.2015.978-80-89575-07-7.1.;
93 Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.1.;
94 Kazuo Ishiguro.Soumrak dne.Voznice:LEDA.2016.978-80-7335-419-0.1.;
95 Kenner, T.A..Symboly a jejich skrytý význam : záhadný smysl a zapomenutý původ znamení a symbolů v moderním světě.V Praze:Metafora.2007.978-80-7359-079-6.1.;
96 Klusoňová, Eva.Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti /.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2014.978-80-7013-567-9.1.;
97 Klusoňová, Eva.Ergoterapie v praxi.Brno ::Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,.2011.978-80-7013-535-8.1.;
98 Kollár, Daniel ; Kollár, Tibor.Okolie Bratislavy (turistický sprievodca v slovenskom jazyku). .Bratislava :Dajama.2010.978-80-89226-95-5.1.;
99 Končeková, Ľuba.Patopsychológia. Lana:Prešov.2005.80-89235-00-X.1.;
100 Končeková, Ľuba.Vývinová psychológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014.9788071659457 (brož.); 978-80-7165-945-7.1.;
101 Košč, Marián.Základy psychológie. .Bratislava :SPN - Mladé letá.2009.978-80-10-01677-8.1.;
102 Křivohlavý, Jaro,(1925-).Horieť, ale nevyhorieť.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350030 (brož.);978-80-8135-003-0.1.;
103 Krivošíková, Mária.Úvod do ergoterapie.Praha:Praha :.2011.978-80-247-2699-1.1.;
104 Kuberová, Helena, 1956-.Didaktika ošetřovatelství.Praha:Praha :.2010.978-80-7367-684-1.1.;
105 Květenský, Josef.Pomôcka pre zdravotnícky kurz.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-229-1.1.;
106 Lacika, Ján.Vysoké Tatry : turistický sprievodca.Bratislava :Dajama.2006.80-89226-24-8.1.;
107 Lacko, Anton - Komárek, Karel.Zdravotná a sociálna výchova v rómskych komunitách. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2010.978-80-8084-647-3.1.;
108 Langmeier, Josef.Vývojová psychologie.Praha:Grada.2007.978-80-247-1284-0.1.;
109 László Kolozsvári Papp.Smrť alkoholika.Bratislava:Tatran.1983..1.;
110 Leonhard Schlegel.Psychoterapia.Bratislava:Vydavateľstvo F.2015.978-80-88952-84-8.1.;
111 Libuše Schneiderová.Tvoríme pre radosť.Praha:Fragment.2016.978-80-564-0216-0.1.;
112 Liebmann, Marian, 1942-.Skupinová arteterapie :.:Praha :.2010.978-80-7367-729-9.1.;
113 Linke, Arno.Kapitoly z muzikoterapie.Rosice u Brna:Gloria.1997.80-901834-4-1.1.;
114 Lisa A. Kurtz.Hry pro rozvoj psychomotoriky.Praha:Portál.2015.978-80-262-0800-6.1.;
115 Lívia Vavrušeková.Úzkostné poruchy.Martin:Osveta.2013..1.;
116 Ľubomír Krajčírik.Arteterapia ako prostriedok prekonávania krízového obdobia jednotlivca s postihnutím.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0178-0.1.;
117 Ľuboš Onderčin.Krížová cesta za pokoj v rodine.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-179-2.1.;
118 Lucie Dvořáková.Tvoření z přírodnin, odpadu a obyčejných materiálů.Brno:CPress.2010??.978-80-264-1300-4.1.;
119 Ludewig, Kurt,(1942-).Základy systemické terapie.Praha:Grada.2011.80-247-3521-0.1.;
120 Magdaléna Szabová.Pohyb v terapii - terapia v pohybe.Bratislava:IRIS.2017.978-80-89726-94-3.1.;
121 Majzlanová, Katarína.Dramatoterapia v liečebnej pedagogike.Bratislava:IRIS.2004.80-89018-65-3.1.;
122 Malcolm Lowry.Na úpätí sopky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1978..1.;
123 Márai, Sándor.Kniha byliniek. .Bratislava :Kalligram.2010.978-80-8101-361-4.1.;
124 Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
125 Mária Čunderlíková.Aj s Alzheimerovou chorobou sa to dá....Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-3-6.1.;
126 Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
127 Mária Čunderlíková.Pracovný zošit.1. :Centrum MEMORY.2010.978-80-970355-1-8.1.;
128 Marián Hatala.ľúbostnato.Bratislava:TRIO Publishing, s.r.o..2013.978-80-89552-46-7.1.;
129 Marie Kuklová.Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí.Praha:Portál.2016.978-80-262-1101-3.1.;
130 Marie-Angel Carré.I darebák má duši.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2012.978-80-7195-548-1.1.;
131 Mark Lauren.Telo ako posilňovňa.Bratislava:TIMY PARTNERS spol. s. r.o..2015.978-80-89311-49-1.1.;
132 Marta Horňáková.Príbeh liečebnej pedagogiky.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2015.978-80-561-0253-4.1.;
133 Marta Horňáková.Poruchy správania ako výzva.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0359-3.1.;
134 Marta Horňáková.Kroky k inkluzívnej škole.Ružomberok:VERBUM - vyd. KU.2014.978-80-561-0187-2.1.;
135 Marta Horňáková.Včasná intervencia orientovaná na rodinu. .Bratislava :Univerzita Komenského.2010.978-80-223-2915-6.1.;
136 Marta Horňáková, Pavol Janoško (eds.).PROinkluzívna klíma školy.Ružomberok:VERBUM, vydavateľstvo KU.2014.978-80-561-0175-9.1.;
137 Martin Podolan.Kniha citátov.Bratislava:Marenčin PT.2014.978-80-8114-438-7.1.;
138 Martin Rázus.Krčmársky kráľ.Turčiansky sv. Martin:Matica Slovenská.1940..1.;
139 Martina Vaňová.Podporte svoj kognitívny rast.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2015.978-80-971716-2-9.1.;
140 Melody Beattie.Skoncujte so spoluzávislosťou.Bratislava:Citadella.2014.978-80-89628-63-6.1.;
141 Michaela Šavrnochová.Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému.Banská Bystrica:Belianum.2015.978-80-557-0833-1.1.;
142 Michal Kohn.Holíčsky čert.Bratislava:Marenčin PT, spol. s.r.o..2014.978-80-8114-354-0.1.;
143 Milan Kolcun.Štýly Krásy v Košiciach.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.1.;
144 Milan Kolcun.Košická čítanka II..:UnitedPartners, s.r.o..2016.978-80-970235-4-6.1.;
145 Milan Kolcun.Košické povesti a legendy.Košice:JES SK, s.r.o..2014.978-80-88900-66-5.1.;
146 Milan Kolcun.Košické detaily II..Prešov:JES SK, s.r.o..2016.978-80-88900-85-6.1.;
147 Milan Lechan.Vyznanie.Žilina:GEORG.2014.978-80-8154-090-5.1.;
148 Miroslav Búran.Potreba milovať.Košice:DALi.2014.978-80-89596-07-2.1.;
149 Miroslav Kopnický.Didaktika matematiky a špeciálna didaktika matematiky.Ružomberok:VERBUM.2016.978-80-561-0373-9.1.;
150 Miroslav, Válek.Básnické dielo.Bratislava:Kalligram.2005.80-7149-795-9.1.;
151 Montessori, Maria,1870-1952.Od dětství k dospívání /.Praha ::Triton,.2011.978-80-7387-478-0.1.;
152 MUDr. Jozef Hašto, PhD.Autogénny tréning.Trenčín:Vydavateľstvo F.2013.978-80-88952-75-6.1.;
153 Nancy Osgood a kol..Alkoholizmus u starších ľudí.Poprad:Život bez závislostí, n.o..2007..1.;
154 Naomi Feil.Validácia.Bratislava:TERAPEUTIKA.2015.978-80-971766-1-7.1.;
155 Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.1999.80-88795-61-3.1.;
156 Nykl, Ladislav(1940-).Carl Ransom Rogers a jeho teorie.Praha:Grada.2012.80-247-4055-9.1.;
157 Oliver Sacks.Vďačnosť.Bratislava:Inaque.sk (ARThur, s.r.o.).2016.978-80-89737-32-1.1.;
158 Olov Svedelid.Božie korene.Bratislava:SMENA - SÚV SZM.1984..1.;
159 Pavel Koyš.Všade.Bratislava:Smena .1982..1.;
160 Pavel Koyš.Vyznanie lásky.Bratislava:Smena, vydavateľstvo SÚV SZM.1975..1.;
161 Pavel Koyš.Rosa.Bratislava:Smena .1979..1.;
162 Pavel, Koyš.V láske je žena bezbrehá.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-92-0.1.;
163 Pavol Janoško.Rodinný systém v kontexte teórie a praxe.Ružomberok:VERBUM.2015.978-80-561-0324-1.1.;
164 Peter Abrahams.Ľudské telo.Bratislava:Svojtka&Co..2016.978-80-567-0007-5.1.;
165 Peter Brezina.Sobotište na pohľadniciach a fotografiách.Sobotište:OÚ Sobotište.2017.978-80-972636-2-1.1.;
166 Peter Fedor.Rozprávka o Vtákovi šťastia.Trenčín:Vydavateľstvo F, Pro mente sana, Trenčín.2014.978-80-88952-81-7.1.;
167 Peter Ondrejkovič.Sociálna patológia.Bratislava:VEDA - vydavateľstvo SAV.2009..1.;
168 Peter, Gavora.Úvod do pedagogického výzkumu.Brno:Paido.2000.80-85931-79-6.1.;
169 Peteraj, Kamil,1945-.Toto je moja reč.Bratislava:Ikar.2014.9788055140056 (viaz.); 978-80-551-4005-6.1.;
170 Petlák, Erich.Kapitoly zo súčasnej edukácie. .Bratislava :PhDr. Milan Štefanko - IRIS.2011.978-80-89256-62-4.1.;
171 Petr Bakalář.Bůh jako psychický virus.Praha:Beta Books.2008.978-80-87197-14-1.1.;
172 Plath, Sylvia, 1932-1963 - autor.Pod skleněným zvonem.Praha:Praha :.1996.80-7203-009-4.1.;
173 Podolák, Peter.Malá Fatra - turistický sprievodca.Bratislava :Dajama.2007.978-80-89226-50-4.1.;
174 prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc..Zamyslenia.:F - Trenčín.2011.978-80-88952-68-8.1.;
175 Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.1.;
176 Rastislav Rosinský, Vladimír Klein.Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie.:GARMOND Nitra.2013.978-80-89148-99-8.1.;
177 Rebeka Alexy.Do pekla a späť.Bratislava:TATRAN.2013.978-80-222-0655-6.1.;
178 Renata Filatova.Využití kompenzačních pomůcek v praxi.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??.978-80-260-6333-9.1.;
179 Renata Filatova.Snoezelen - MSE.:Kleinwächter Josef.2014.978-80-905419-3-1.1.;
180 Renata Filatova.Snoezelen - MSE Skriptum pro akreditovaný základní kurz.:Asociace konceptu Snoezelen-MSE .1990??..1.;
181 Renate Sannwald.Psychoterapeutické dovednosti.Brno:Emitos.2015.978-80-87171-45-5.1.;
182 Rheinwaldová, Eva.Novodobá péče o seniory.Praha:Grada.1999.80-7169-828-8.1.;
183 Richard Bach.Jonathan Livingston Racek.Praha:Synergie.1999.80-86099-23-7.1.;
184 Richard Bach.Most přes navždy.Praha:Synergie Publishing SE.2010.80-86099-13-X.1.;
185 Robert Tabus.Třinácty stupeň blaženosti.Praha:Avicenum.1984..1.;
186 Rudyard Kipling.Když.:Petrkov.2015.978-80-87595-43-5.1.;
187 Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.2006.80-239-7434-3.1.;
188 Russian Museum.Matt Lamb.:Russian Museum.2007.978-3-938-051-79-5.1.;
189 Růžena Lepšová.Výtvarné techniky a nápady pro celý rok.Olomouc:Agentura Rubico, s.r.o..2015.978-80-7346-181-2.1.;
190 S. Nolen-Hoeksema.Psychologie Atkinsonové a Hilgarda.Praha:Portál.2012.80-262-0083-7.1.;
191 Sacks, Oliver W.,1933-.Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom.Bratislava:ARThur.2013.9788097090685 (viaz.); 978-80-970906-8-5.1.;
192 Saroyan, William.Tracyho tiger. .Bratislava :Artforum.2009.978-80-969226-6-6.1.;
193 Satir, Virginia,(1916-1988).Terapie rodiny.Praha:Portál.2012.80-262-0179-5.1.;
194 Savaterri, Gaetano.Sicílčania.Bratislava :Kalligram.2006.80-7149-909-9.1.;
195 Scott D. Miller, Insoo Kim Berg.Zázračná metoda.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0593-7.1.;
196 Schavel, Milan.Sociálna prevencia.Liptovský Ján:PROHU.2012.9788089535064; 978-80-89535-06-4.1.;
197 Schwartz, B..Ako zlyháva terapeut.Trenčín:Vydavateľstvo F.2006.80-88952-42-5.1.;
198 Simona Krakovská.Posilnite svoj mozog!.Bratislava:Centrum MEMORY n.o..2017.978-80-971716-5-0.1.;
199 Sitarčíková, Zdena, 1965- - autor.Papírové nápady - tvoříme z papíru, kartonu a lepenky.Brno:Brno :.2006.80-251-1148-2.1.;
200 Skácel, Jan, 1922-1989.A znovu láska.Praha:Praha :.2011.978-80-7429-129-6.1.;
201 Skalický, Vladimír.999 vtipov na každý deň. .Bratislava :Aktuell.2010.978-80-89153-85-5.1.;
202 Slovenský červený kríž.Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí.Bratislava:Ikar, a.s. - Príroda.2016.978-80-551-4946-2.1.;
203 Smrek, Ján.Básnické dielo.Bratislava :Kalligram.2007.978-80-8101-021-7.1.;
204 Sournia, Jean.Dějiny pijáctví.Praha:Garamond.1999.80-86379-01-9.1.;
205 Staniek, Edward.Modlitby marnotratných synů a dcer.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-645-0.1.;
206 Stanislav Kunda.Klinická diagnostika alkoholizmu.Martin:Osveta.2014.978-80-8063-420-9.1.;
207 Svetová zdravotnícka organizácia.Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.1.;
208 Svetová zdravotnícka organizácia.Neuroveda o užívaní psychoaktívnych látok a závislosti.Bratislava:Inštitút drogových závislostí - CPLDZ.2004.80-969196-0-1.1.;
209 Šicková.Základy arteterapie.Praha:Portál.2008.978-80-7367-408-3.1.;
210 Štefan Hajdin.Ej, Macejku, Macejku ....Bratislava:Príroda.1985..1.;
211 Štefan Oľha.Až na dno rozkoší.Martin:Oveta.1969..1.;
212 Švábová, Božena.Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. .Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-396-0.1.;
213 Švábová, Božena.Riekanky a detské hry v predprimárnom období.Ružomberok:Verbum.2012.9788080848583 (brož.); 978-80-8084-858-3.1.;
214 Švábová, Božena.Aktivizácia jednotlivcov s mentálnym postihnutím dramatoterapiou.Ružomberok:Verbum.2013.9788080849894 (brož.); 978-80-8084-989-4.1.;
215 Táňa, Balcová.Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník.Bratislava:Kniha-spoločník.2006.80-88814-45-6.1.;
216 ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD..Sväté písmo. Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-739-2.1.;
217 Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.1.;
218 Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.1.;
219 Tolstoj, Lev Nikolajevič.Čítanie na každý deň. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.2011.978-80-8084-655-8.1.;
220 Tomin, Július.Ako prestať fajčiť.Martin:Osveta.1990.80-217-0109-9.1.;
221 Trenckmann, U..Psychiatria a psychoterapia.Trenčín:Vydavateľstvo F.2005.80-88952-26-3.1.;
222 Týnková, Jarmila,1967-.Breviář abstinující alkoholičky /.Krásná Lípa ::Marek Belza,.2014.978-80-87116-30-2.1.;
223 Urban, Lukáš,1977-.Sociální deviace /.Plzeň ::Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,.2012.978-80-7380-397-1.1.;
224 Vágnerová, Marie,(1956-).Vývojová psychologie.Praha:Karolinum.2012.80-246-2153-3.1.;
225 Valenta, Milan.Dramaterapie.Praha:Grada Publishing.2011.80-247-3851-1.1.;
226 Veľbacký, Ján.Alle sorgenti dell´offertorium : Canto e Rito.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-45-4.1.;
227 Verena Kast.Dynamika symbolů.Praha:Portál, s.r.o..2014.978-80-262-0676-7.1.;
228 Veronika Matysová.Patricie.:Euromedia Group, k. s. - Knižní klub.2012.978-80-242-3606-3.1.;
229 Vl. Hort.Detská a adolescentní psychiatrie.Praha:Portál.2008.9788073674045.1.;
230 Vokáč Čmolík, Jiří.Trhák, aneb, 21 kapitol o vašem mozku /.Praha ::Inner Winner,.2013.978-80-260-6099-4.1.;
231 Vonkomer, Jan.Akí sme a akí budeme.Bratislava:Stimul.1998.80-85697-02-5.1.;
232 vyd. Príroda.Opatrovateľstvo.Bratislava:Príroda.2012.9788007019911 (brož.); 978-80-07-01991-1.1.;
233 Wang, Yi,1960-.Odvážné srdce píše vzletným štětcem /.V Praze ::Galerie Zdeněk Sklenář,.2013.978-80-87430-17-0.1.;
234 Wilkerson, David.Dýka a kríž. .Bratislava :Vydavateľstvo ACS - Kresťanský život.2011.978-80-7120-078-9.1.;
235 William H. Campbell.Biopsychosociálny prístup - manuál.Bratislava:Vydavateľstvo F.2016.978-80-88952-85-5.1.;
236 William Saroyan.Dobrodružství Wesleye Jacksona.Praha:Václav Petr.1948..1.;
237 Zeleiová, Jaroslava,1975-.Psychodynamické aspekty muzikoterapie :.Trnava ::Typi Universitatis Tyrnaviensis,.2012.978-80-8082-492-1.1.;
238 Zelina, Miron.Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. .Bratislava :SPN - Mladé letá.2010.978-80-10-01884-0.1.;
239 Zuzana Precechtelová, Adrián Štefanko.Tvoríme z odpadu.Bratislava:IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o..2015.978-80-89726-29-5.1.;
240 Zuzana Řezáčová Lukášková.Splňte si svůj sen.Praha:Eminem.2014.978-80-7281-472-5.1.;
241 Ženatá, Kamila.Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru.Praha:Portál.2005.80-7367-033-X.1.;
242 Živný, Hroznata.Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok.Bratislava :Sociálna práca.2004.80-89185-07-X.1.;
243 Živný, Hroznata,(1948-).Teoretické a praktické koncepty liečby a doliečovania závislostí.Bratislava:Univerzita Komenského.2012.80-223-3193-7.1.;