logo
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2021-12-27 10:39:44
Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.Mt-B31.;

2021-12-27 10:39:15
Jack, Canfield.Slepačia polievka pre duše, ktoré sa nevzdávajú.:SOFA.1997.80-85752-57-3.Mt-B31.;

2021-12-27 10:38:46
Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.Mt-B31.;

2021-12-27 10:38:21
Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 4.:SOFA.1997.80-85752-45-X.Mt-B31.;

2021-12-27 10:37:58
Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.Mt-B31.;

2021-12-27 10:37:30
Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.Mt-B31.;

2021-12-27 10:36:56
Ferrero, Bruno.Pohlazení pro duši /.Praha ::Portál,.2011.978-80-7367-676-6.Mt-B31.;

2021-12-27 10:36:28
Tomasz Gałuszka OP.Odnowa w łasce.Kraków:Esprit sp.z.o.o..2018.978-83-66061-18-7.Mt-B31.;

2021-12-27 10:30:33
Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.Mt-B31.;

2021-12-27 10:30:01
Rohr, Richard,.Divý muž.Dolný Kubín; Prešov:ZRNO; Michal Vašek.1997.8090049699; 80-900496-9-9.Mt-B31.;

2021-12-27 10:22:19
Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.Mt-B31.;

2021-12-27 10:21:50
Šego, Krešimir,.Medžugorje - čas milosti :.Praha ::Vérité,.2000.80-87129-01-6.Mt-B31.;

2021-12-27 10:16:03
.365 zamyslení na každý deň.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998..Mt-B31.;

2021-12-27 10:13:00
Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..Mt-B31.;

2021-12-27 10:10:03
Frassati, Luciana.Pier Giorgio Frassati.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.Mt-B31.;

2021-12-27 10:09:06
Loew, Jacques.Jako by viděl neviditelného : portrét dnešního apoštola.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-305-2.Mt-B31.;

2021-12-27 10:07:54
Guardini, Romano,.Andělé :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-300-1.Mt-B31.;

2021-12-27 10:06:34
Courtois, Gaston - autor.Důvěrně s Ježíšem :.:Praha :.1997.80-7113-201-2.Mt-B31.;

2021-12-27 10:06:10
Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr.80-7192-074-6.Mt-B31.;

2021-12-27 10:05:06
Trobisch, Walter,.Dva středy - však jeden kruh :.Nové Město nad Metují :; Hradec Králové ::Signum unitatis ;; TMG,.1990..Mt-B31.;

2021-12-27 09:59:42
Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.Mt-A51.;

2021-12-27 09:57:38
Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.Mt-B31.;

2021-12-27 09:57:02
Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.Mt-B31.;

2021-12-27 09:56:32
Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.Mt-B31.;

2021-12-27 09:56:09
Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.Mt-B31.;

2021-12-27 09:55:36
Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.Mt-B31.;

2021-12-27 09:53:24
Casadei, Lucia.Ďáblovi tváří v tvář :.:Praha :.2009.978-80-86949-78-9.Mt-B31.;

2021-12-27 09:51:51
Oldřich, Pšenička.Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.Mt-B31.;

2021-12-27 09:48:43
Balthasar, Hans Urs von,.Maria.Praha:Scriptum.1993.80-90335-8-X.Mt-A21.;

2021-12-27 09:44:27
Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.Mt-B31.;

2021-12-27 09:44:02
Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.Mt-B31.;

2021-12-27 09:43:37
Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.Mt-B31.;

2021-12-27 09:42:52
Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.Mt-B31.;

2021-12-27 09:42:19
Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.Mt-B31.;

2021-12-27 09:39:08
Kropáček, Jiří.Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.Mt-B31.;

2021-12-27 09:36:23
Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.Mt-B31.;

2021-12-27 09:35:41
Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.Mt-B31.;

2021-12-27 09:34:56
Pinardon, Véronique - autor.15 dní s Ludvíkem Marií Grignionem z Montfortu.:Brno :.2000.80-85319-93-4.Mt-B31.;

2021-12-27 09:33:48
Pio, P..365 dní s P. Piom. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-25-6.Mt-B31.;

2021-12-27 09:32:21
Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.Mt-B31.;

2021-12-27 09:31:22
Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.2007.978-80-7367-284-3.Mt-B31.;

2021-12-23 21:16:41
Dacík,R.M..Prameny duchovního života.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947..Mt-B21.;

2021-12-23 21:15:45
Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.Mt-B21.;

2021-12-23 21:15:04
Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.Mt-B21.;

2021-12-23 21:14:18
Timothy Radcliffe.Vrhni sa do vody.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.Mt-B21.;

2021-12-23 21:12:50
Jorgensen, Johannes.Svatá Kateřina Sienská. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..Mt-B21.;

2021-12-23 20:52:04
Misjonarze Krwi Chrystusa.Szkoła pokory.:.2018.978-83-63459-36-9.Mt-B21.;

2021-12-23 20:45:03
André Gozier OSB.Rekolekcje z mistrzem Eckhartem.Poznań:W Drodze.1998..Mt-B21.;

2021-12-23 20:39:02
Comunità Cenacolo.Na pozadí AIDS.:.2001..Mt-B21.;

2021-12-23 20:34:47
Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.Mt-B21.;

2021-12-23 20:34:08
Haumontéová, Odile.Jozef .:Lúč.2009.978-80-7114-752-7.Mt-B21.;

2021-12-23 20:33:06
Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Mt-B21.;

2021-12-23 20:30:23
Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.Mt-B21.;

2021-12-23 20:28:12
Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristov kňaz. .Bratislava :LÚČ.2010.978-80-7114-809-8.Mt-B21.;

2021-12-23 20:26:44
Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.Mt-B21.;

2021-12-23 20:23:57
Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.Mt-B21.;

2021-12-23 20:23:15
Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Mt-B21.;

2021-12-23 20:22:35
Benedikt XVI., - papež, 1927-.Otcové církve :.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-263-3.Mt-B21.;

2021-12-23 20:19:31
Jean, Giono.Muž, ktorý sadil stromy.:Knižná dielňa Timotej.1997.80-88849-10-1.Mt-B21.;

2021-12-23 20:19:05
Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Mt-B21.;

2021-12-23 20:18:35
Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.Mt-B21.;

2021-12-23 20:18:00
Graham, Billy.Anjeli - tajomní boží služobníci. Creativpress:Bratislava.1996.80-7131-015-8.Mt-B21.;

2021-12-23 20:17:32
Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-171-7.Mt-B21.;

2021-12-23 20:15:59
Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat.1995?..Mt-B21.;

2021-12-23 20:13:15
Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.1997.80-238-1854-6.Mt-B21.;

2021-12-23 20:08:25
Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.Mt-B21.;

2021-12-23 20:08:01
.Hovory. .Bratislava :Porta libri.2010.978-80-89067-58-9.Mt-B21.;

2021-12-23 20:07:22
Majchrák, Jozef,.Cyril Vasiľ :.:.2016.978-80-972432-0-3.Mt-B21.;

2021-12-23 20:06:51
Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 .Mt-B21.;

2021-12-23 20:06:20
Kongregácia pre inštitúty .....Ekonómia v službe charizmy a poslania.:.2021.978-80-8193-022-5.Mt-B21.;

2021-12-23 20:05:46
Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.Mt-B21.;

2021-12-23 20:05:12
Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Mt-B21.;

2021-12-23 20:04:38
Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.Mt-B21.;

2021-12-23 20:04:12
Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.Mt-B21.;

2021-12-23 20:03:29
Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.Mt-B21.;

2021-12-23 20:02:59
Sarah, Robert,.Z hĺbky srdca.:.2020.9788081791635; 978-80-8179-163-5.Mt-B21.;

2021-12-23 19:59:54
Mária Štefánková.Príslovia a porekadlá sveta 2..:Nestor.1999.80-88801-84-4.Mt-B22.;

2021-12-23 19:55:15
Pastirčák, Daniel,.Modlitby sveta.Bratislava:Nestor.1997.888801419; 888801-41-9.Mt-B22.;

2021-12-23 19:53:06
.Príslovia a porekadlá-Zv. 1.:NESTOR.1999.80-88801-84-2.Mt-B22.;

2021-12-23 19:50:54
.Proprium ordinis praedicatorum.Košice:Dominikánsky konvent.2005?..Mt-B22.;

2021-12-23 19:49:28
Catholic Church..The Divine office :.London :; Sydney :; Dublin ::Collins ;; Dwyer ;; Talbot,.1974.000599506X (v. 1, Collins).Mt-B22.;

2021-12-23 19:37:21
Typis Polyglottis Vaticanis.Liturgia Horarum. I. Tempus adventus, tempus nativitatis.:TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS.1975..Mt-B22.;

2021-12-23 19:35:53
Typis Polyglottis Vaticanis.Liturgia horarum II. Tempus quadragesimae sacrum triduum paschale tempus paschale.:TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS.1974..Mt-B22.;

2021-12-23 19:34:08
Typis Polyglottis Vaticanis.Liturgia horarum IV. Tempus per annum hebdomadae XVIII - XXXIV.:TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS.1975..Mt-B22.;

2021-12-23 19:26:56
Typis Polyglottis Vaticanis.Liturgia horarum III. Tempus per annum hebdomadae I - XVII.Vatikán:Typis Polyglottis,.1975..Mt-B22.;

2021-12-23 19:23:06
Malý, Vincent.Liturgické čítania na každý deň.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-696-1.Mt-B22.;

2021-12-23 19:22:28
.Kancionál :.:Praha :.1992.80-7113-046-X.Mt-B22.;

2021-12-23 19:21:51
Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.Mt-B22.;

2021-12-23 19:20:59
.Hosana..Praha ::Portál,.1996.80-7178-045-6.Mt-B22.;

2021-12-21 17:27:02
Spirago, Franz,.Utrpenie a radosti očistca.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188139 (brož.); 978-80-971881-3-9.Mt-B11.;

2021-12-21 17:26:34
Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.Mt-B11.;

2021-12-21 17:26:07
Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.Mt-B11.;

2021-12-21 17:25:43
Nouwen, Henri.Návrat márnotratného syna. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-635-7.Mt-B11.;

2021-12-21 17:25:13
Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.Mt-B11.;

2021-12-21 17:24:39
Fabian, Anton.Utrpenie má aj iný rozmer.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-215-6.Mt-B11.;

2021-12-21 17:24:05
Hughes, Jeremie.Pôjde môj zajačik do neba?. spol.s r.o.:Bratislava.2000.80-88739-51-9.Mt-B11.;

2021-12-21 17:23:15
Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.Mt-B11.;

2021-12-21 17:22:35
Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.2004.80-967559-7-8.Mt-B11.;

2021-12-21 17:20:56
Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.Mt-B11.;

2021-12-21 17:16:42
Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Mt-B11.;