logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2019-04-08 18:53:55
.Starý zákon.:CMBF.1980? s.a...SKRIPTA_4.;

2019-04-07 11:53:20
.Novšie pomôcky pre spovedníka.Bratislava:.1980? s.a...D9/1_KNAZI.;

2019-04-03 12:39:14
Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31.;

2017-01-05 07:55:58
Tumpach, Josef.Eucharistie ve světle nejstarších památek literárních, ikonografických a epigrafických.Praha:.1910..d10/2b_CZ1900_1920.;

2017-01-05 07:54:30
Oliva, Václav,1870-1943.Tovaryšstvo Ježíšovo :.Brno ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; Občanská knihtisk.,.1910..d10/2b_CZ1900_1920.;

2017-01-05 07:10:36
Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920.;

2017-01-04 11:53:36
Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..d10/4a_CZ1900_1920.;

2017-01-03 14:54:27
Resl Josef.Katechese pro 1. a 2. třídu obec. škol a spojený 1. a 2. škol. rok s první přípravou na sv. zpověď a sv. přijímání.:.1946..d10/3a_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:53:41
Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d10/3a_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:53:05
Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d10/3a_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:52:30
Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d10/3a_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:31:06
Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d10/3b_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:30:26
Pelikán Adolf.Hra o duši.:.1947..d10/3b_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:29:55
Bezděk, Ctibor.Záhada nemoci a smrti : etikotherapie-léčení mravností.Brno:Pokorný.1931..d10/3b_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:15:47
Hoppe, Alfred,nar. 1869.Náš spasitel.Vimperk ::J. Steinbrener,.1920-1923..d10/3b_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:14:10
Vašek, Bedřich,1882-1959.Křesťanská sociologie..V Praze ::Československá akciová tiskárna,.1931..d10/3b_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:12:24
Coulevain, Pierre de,zemř. 1913.Srdce osamělé ... =.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1928..d10/3b_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:11:01
Plus Raoul.V Kristu Ježíši.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950.;

2017-01-03 14:09:28
.O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi :.V Brně ::Benediktinská knihtiskárna,.1912..d10/4b_CZ1900_1920.;

2017-01-03 13:48:08
Resl, Josef.Katechese pro obecné školy. Část 2.:.Praha ::Bohuslav Rupp,.1942..d9/5a_CZ1920_1950.;

2017-01-03 13:47:26
Vašek, Bedřich.Katolická akce.:.1939..d9/5a_CZ1920_1950.;

2017-01-03 13:46:37
Tóth, Tihamér.Desatero Božích přikázání..Přerov ::Knihkupectví společenských podniků,.1937..d9/5a_CZ1920_1950.;

2017-01-03 13:03:14
.O sviatostiach.:.1970?..SKRIPTA_5.;

2017-01-03 13:01:22
Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_5.;

2017-01-03 11:56:22
Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika II..Spišská Kapitula:.1992..d9/2_KNAZI.;

2017-01-03 11:55:33
Němeček Antonín.Traktát o Bohu Stvořiteli.:.1980?..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:53:48
Višňovský, Mikuláš.Vierouka 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;

2017-01-03 11:53:13
Višňovský, Mikuláš.Vierouka 1..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI.;

2017-01-03 11:52:09
Dúbravec, Štefan.Katolícka dogmatika. 1. diel.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:49:40
Němeček Antonín.O Bohu jednom.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:49:08
Němeček, Antonín.Dogmatika. I. De Deo uno.:.1990?..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:46:12
Němeček Antonín.Dogmatika II..Olomouc:.1980?..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:07:24
.Praktická teologie.:.1970?..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:06:32
.Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:04:39
Škurka, Emil.Manželské právo :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:03:39
Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:02:45
Stolárik, Stanislav, biskup.Filozofia náboženstva.. RK CMBF:Košice.2002.80-88922-63-1.SKRIPTA_4.;

2017-01-03 11:01:58
Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..SKRIPTA_4.;

2017-01-03 09:59:48
Búda, Jozef.V nás žije Kristus.:.1980?..SKRIPTA_3.;

2017-01-03 09:56:53
Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..d9/1_KNAZI.;

2017-01-02 13:12:27
Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3.;

2017-01-02 13:09:17
Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_3.;

2017-01-02 13:08:42
Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..SKRIPTA_3.;

2017-01-02 13:08:01
Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3.;

2017-01-02 13:07:06
Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SKRIPTA_3.;

2017-01-02 13:05:55
Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI.;

2017-01-02 13:05:02
Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_3.;

2017-01-02 13:03:35
Bagin Anton, ThDr..Cirkevné umenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3.;

2017-01-02 13:02:40
Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..SAM/7.;

2017-01-02 10:53:45
.Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXV :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN,.1974..SSV1990.;

2017-01-02 10:52:56
.Directorium officii persolvendi sacrique peragenti pro anno domini 1973 in usum cleri omnium dioecesium Slovacchiae ab excellentissimis dominis ordinariis approbatum, continens pro.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990.;

2017-01-02 10:51:21
.Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini bissextili 1968.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990.;

2017-01-02 10:50:10
.Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1965.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1964..SSV1990.;

2016-12-29 16:06:43
Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ1900.;

2016-12-29 16:05:27
Felizna, Jan.Epištoly nedělní a sváteční.:.1898..CZ1900.;

2016-12-29 16:04:04
Niederle, Jindřich.Mluvnice řeckého jazyka pro gymnasia česká.:.1877..CZ1900.;

2016-12-29 16:02:37
Radlinský, Ondrej.Kalendár. 1896.:.1896..RADLIN.;

2016-12-29 15:56:57
Staudinger, Jozef.Ježiš a jeho kňaz.:.1971..SAM/7.;

2016-12-29 15:56:08
.Verbum Fidei II..:.1980??..SAM/7.;

2016-12-29 15:47:52
Osvald, František Richard.Kazateľňa r. VII. (1887).Skalica:František Richard Osvald.1887..p2/7.;

2016-12-29 15:45:44
de Chardin, Pierre Teilhard.Ľudstvo ako jav.:.1947..SAM/7.;

2016-12-29 15:43:31
Bačák Karel.Perly posvátného řečnictví.:.1890..CZ1900.;

2016-12-29 15:41:56
Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky.1856-1869..RADLIN.;

2016-12-29 15:40:05
Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro nábožných výlevov. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1914..RADLIN.;

2016-12-29 15:39:06
Bertrand Louis.sv. Augustin.:.1929..d9/5a_CZ1920_1950.;

2016-12-29 15:38:12
Roháček, Jozef - preklad; Roháček, Ivan - autor úvodu.Svätá Biblia.Banská Bystrica:Slov. bibl. spoloč..1998.8085486334 (viaz.); 80-85486-33-4.BIBSK2.;

2016-12-29 15:36:29
Benoit, Pierre.Passion et résurrection du seigneur /.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1966..d18/8.;

2016-12-29 15:35:21
Pire, Dominigue.Batir la Paix /.Verviers ::Marabout,.1966..d18/8.;

2016-12-29 14:58:01
Javelet, Robert.Les paraboles contre la loi.:.1962..d18/8.;

2016-12-29 14:55:56
Valois, Jean de..Le chant gregorien..Paris,:Presses universitaires de France,.1963...d18/8.;

2016-12-29 14:54:56
Raugel, Felix,1881-1975..Le chant choral..Paris,:Presses universitaires de France,.1948...d18/8.;

2016-12-29 14:53:39
Dalmais, I. H..Initiation a la liturgie.:.1959..d18/8.;

2016-12-29 14:51:49
.Sveto Pismo :.[Ljubljana]:Svetopisemska družba Slovenije,.1995.9616138030;961-6138-03-0.d18/8.;

2016-12-29 14:50:39
Congar, Yves,1904-1995.Vaste monde ma paroisse :.:.2005??..d18/8.;

2016-12-29 14:49:39
.L' anneau d' or.:.1983..d18/8.;

2016-12-29 14:46:25
Pinckaers, S..La quete du bonheur.:.1977.2-85244-362-7.d18/8.;

2016-12-29 14:43:55
.Pismo swiete nowego testamentu.:.1973..d18/8.;

2016-12-29 11:43:45
Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:43:09
Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:38:07
Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:37:23
Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:34:59
Žák, Emanuel.Fragmenty. Sbírka úvah na jednotlivé doby a dny roční. Díl druhý.Praha:.1924..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:34:06
Terezie, od Ježíše, svatá.Hrad nitra,čili,Komnaty.:Praha : Kuncíř.1930..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:33:04
Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:32:17
Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:16:34
Podlaha Ant..Výklad katechismu.:.1900..CZ1900.;

2016-12-29 11:15:09
Pokorný, Ladislav,1915-2000.Celý rok s dětmi :.Praha ::KropáčandKucharský,.1944..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:13:57
Skočdopole, Antonín.Vypracované katechese k vyučování na středním stupni obecné školy.:.1884..CZ1900.;

2016-12-29 11:11:50
Hamsun, Knut,1859-1952.Podzimní hvězdy =.Praha ::Zátiší [Klika] :; Družstevní práce [distributor],.1919..d10/4b_CZ1900_1920.;

2016-12-29 11:09:47
Papini, Giovanni,1881-1956.Život Kristův /.Praha ::Družstvo přátel Studia,.1923..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 11:08:21
Černohouz, Jan.Sbírka historických příkladuv z dějin slovanských. Díl II..:.1896..CZ1900.;

2016-12-29 11:06:22
Plaček, Bernard.Škola božského srdce Páně.:.1888..p1/4.;

2016-12-29 11:02:41
Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..CZ1900.;

2016-12-29 11:02:06
Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..CZ1900.;

2016-12-29 11:01:25
Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ1900.;

2016-12-29 10:59:24
Pospíšil,J..Katolícka věrouka IV. a, .Velehrad:Spolok cyrilo-metodějský.1922..d9/5b_CZ1920_1950.;

2016-12-29 10:58:27
Janda, Jozef Napoleon.Poučné príklady a podobenstvá.Trnava:n. vl..1929..d15/5_SK1920_1950.;

2016-12-29 10:57:10
Lenz, Antonín.Anthropologie katolická.:.1882..CZ1900.;

2016-12-29 10:53:59
Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..SSV1950.;

2016-12-29 10:50:56
Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..CZ1900.;