logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2014-12-04 12:48:35
Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..P3.;

2014-12-04 11:15:32
Nina Trnka.Slovak-English/English-Slovak dictionary.New York:Hippocrene books.1993.0-87052-115-2.P3.;

2014-12-04 11:11:45
Spencerová, Tereza.Jsem tranďák!.Praha:G plus G.2003.80-86103-59-5.P3.;

2014-12-04 11:05:30
Sestra Anastázia Pustelniková FDC.100 nových zákuskov.Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-742-2.P3.;

2014-12-04 11:00:18
Liégeois, Jean.Rómovia,Cigáni,kočovníci : Dějiny a súčasnosť v európskom kontexte.Bratislava:Academia Istropolitana.1995.80-967380-4-6.P3.;

2014-12-04 10:56:07
Spoločenstvo Otcov dom.Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.:.2014..P1.;

2014-12-04 10:52:27
Janáč - Hrubý, Pavol.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.P2.;

2014-12-04 10:49:20
Abby Johnsonová.nePLÁNOVANÉ.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.P2.;

2014-12-04 10:45:17
Biskupský úrad Spišská Kapitula.Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011.9788097079758 (viaz.);978-80-970797-5-8.P1.;

2014-12-04 10:40:22
.Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä.Trnava:SSV.2012..P1.;

2014-12-04 10:32:23
Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.P2.;

2014-12-04 10:27:48
Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.P1.;

2014-12-04 10:24:55
Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.P1.;

2014-12-04 10:20:26
Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.P2.;

2014-12-04 10:16:19
Desbois, Jackie.List příteli v depresi.:Praha :.2007.978-80-86949-33-8.P3.;

2014-12-04 10:11:39
Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.P2.;

2014-12-04 10:05:02
Joyce Meyer.Drž si jazyk na uzde!.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.P2.;

2014-12-04 09:26:57
Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4.P3.;

2014-12-04 09:22:30
Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.P2.;

2014-12-04 09:19:07
Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.P1.;

2014-12-04 09:14:23
.Evangelia vo spišštine. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.P1.;

2014-12-04 09:09:45
.Duchovné odkazy.Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.P2.;

2014-12-04 09:04:51
Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.P2.;

2014-12-04 09:00:18
Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.P2.;

2014-12-04 08:50:29
Jerzy Gorny, Jan.Ján Pavol II Veľký. .Stará Lubovňa :Sali-Foto.2010.978-80-970268-7-5.P3.;

2014-12-04 08:45:12
.Diabetická kuchárka.Bratislava:Ikar.2004.80-551-0712-2.P3.;

2014-12-04 08:39:52
Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.P2.;

2014-12-04 08:33:34
Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1.P2.;

2014-12-04 08:23:35
Frankl, Viktor.Psychoterapia pre každého. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-690-2.P3.;

2014-12-04 07:42:20
Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.P2.;

2014-12-03 15:24:17
.Vitamínová kuchárka. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.P2.;

2014-12-03 15:22:27
.Celý život vo forme .:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.P2.;

2014-12-03 15:20:48
Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.P2.;

2014-12-03 15:19:39
Tomáš, Špidlík.Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.P2.;

2014-12-03 15:17:48
Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.P2.;

2014-12-03 15:16:28
Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.P2.;

2014-12-03 15:15:35
Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.P2.;

2014-12-03 15:14:22
.YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.P1.;

2014-12-03 15:12:36
.YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..P1.;

2014-12-03 15:04:47
.Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..P3.;

2014-12-03 14:55:37
Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.P2.;

2014-12-03 14:53:16
Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.P3.;

2014-12-03 14:49:01
Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.P1.;

2014-12-03 14:29:03
Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.P2.;

2014-12-03 14:27:05
.Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.P1.;

2014-12-03 14:25:10
Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.P1.;

2014-12-03 14:23:33
Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.P1.;

2014-12-03 14:20:06
Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..P1.;

2014-12-03 14:16:03
Cencini, Amedeo.Směrem k jádru.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.P2.;

2014-12-03 14:14:56
Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.P1.;

2014-12-03 14:13:02
Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.P1.;

2014-12-03 14:11:02
.Rozumieť deťom je niekedy zložité. Pedagogicko-psychologická poradňa:Spišská Nová Ves.2003.80-969054-7-3.P3.;

2014-12-03 14:09:14
Zo, zbierok K.J.Erbena, F.Bartoša.Princ Bajaja a iné rozprávky.:Junior.2008.9788071468905.P3.;

2014-12-03 14:06:24
.365 rozprávok na dobrú noc.Bratislava:Viktoria Print.2012.9788081380129;978-80-8138-012-9.P3.;

2014-12-03 14:02:22
Stefan, Zweig.Mária Stuartová.:Obzor.1971..P3.;

2014-12-03 13:57:49
Kiska, Andrej.Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. .Poprad :Andrej Kiska.2011.978-80-970642-9-7.P3.;

2014-12-03 13:55:06
Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008...;

2014-12-03 13:52:36
Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.P3.;

2014-12-03 13:50:13
Daniela, Valachová.Vzdelávanie Rómov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2002.80-08-03339-8.P3.;

2014-12-03 13:42:45
Lazell, David.Róm nad zlato.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-32-5.P3.;

2014-12-03 13:40:36
Artimova Zuzana.Spoločenska etiketa plati aj v kostole.:Katolícke noviny.2011..P3.;

2014-12-03 13:07:58
Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. .Bratislava :Don Bosco.2009.978-80-8074-095-5.P3.;

2014-12-03 13:06:44
Mika, Karol.Príhody pohotovostného lekára : Pohotovostný lekár zasahuje.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2006.80-88891-90-6.P3.;

2014-12-03 12:33:07
Baker, Bill.Z bludného kruhu.Košice :Edith Bartko.2007.978-80-969539-1-2.P3.;

2014-12-03 11:53:00
Potočná, Eva.Vyšné Ružbachy.Poprad:Region Poprad.2006.80-969344-4-9.P3.;

2014-12-03 11:50:09
Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.P2.;

2014-12-03 11:46:19
Heriban, Jozef, SDB.Pastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-14-7.P1.;

2014-12-03 11:44:26
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.P2.;

2014-12-03 11:41:46
Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.P1.;

2014-12-03 11:36:22
Kempenský, Tomáš.Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.P2.;

2014-12-03 11:34:40
Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.P3.;

2014-12-03 11:30:37
Saleský, sv.František.Filotea. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8..P1;

2014-12-03 11:24:43
sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.P1.;

2014-12-03 11:21:53
Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..P1.;

2014-12-03 11:18:32
Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.P2.;

2014-12-03 11:02:59
Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.P1.;

2014-12-03 11:01:32
Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.P1.;

2014-12-03 10:59:42
Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.P1.;

2014-12-03 10:56:40
Dunlop, Fiona.Španělsko : velký průvodce National Geographic.Brno:CP Books.2005.80-251-0675-6.P3.;

2014-12-03 10:52:11
Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.P2.;

2014-12-03 10:50:56
Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.P3.;

2014-12-03 10:48:11
Denise, Legrixová.Taká som sa narodila.:Mladé letá.1979..P3.;

2014-12-03 10:45:44
Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990..P3.;

2014-12-03 10:39:43
Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny.2011..P3.;

2014-12-03 10:29:42
.Novéna k sv. Terézii z Lisieux.Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007...;

2014-12-03 10:21:07
Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;

2014-12-03 10:12:27
Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;

2014-12-03 10:10:38
Bargellini, Piero .Zářící život.Brno:.1991..P2.;

2014-12-03 10:07:54
Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.P1.;

2014-12-03 09:58:46
Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088.P3.;

2014-12-03 09:53:46
Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.P2.;

2014-12-03 09:16:58
Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.P1.;

2014-12-03 09:15:57
Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.P1.;

2014-12-03 09:15:00
Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.P1.;

2014-12-03 09:13:55
Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.P1.;

2014-12-03 09:11:33
Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.P3.;

2014-12-03 09:10:19
Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.P3.;

2014-12-03 09:07:12
Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9.P3.;

2014-12-03 09:05:39
Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.P2.;

2014-12-03 09:01:22
Baštecká, Bohumila.Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy.Praha:Grada.2005.80-247-0708-X.P3.;