logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2016-03-05 11:14:10
Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1..178;

2016-03-05 11:14:03
Byock, Ira.Čtyři klíče k životu.Praha:Portál.2015.978-80-262-0777-1..178;

2016-03-01 14:46:18
Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3..177;

2016-03-01 14:37:29
Lucado,Max.Skôr než povieš amen.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-60-8..113;

2016-02-22 10:27:59
Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3..60;

2015-08-18 11:07:49
Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1..583;

2015-08-18 11:00:46
Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6..584;

2015-08-18 10:53:01
Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8..585;

2015-08-18 10:46:05
.Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982...586;

2015-08-18 10:45:10
František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986..587;

2015-08-18 10:43:59
Tornielli, Andrea.Posledný zázrak.Bratislava:Kumran.2015.978-80-89487-59-2..588;

2015-08-18 10:36:51
Young, William P.,1955-.Rázcestia.Bratislava:Tatran.2013.9788022206488 (viaz.); 978-80-222-0648-8..589;

2015-06-17 10:02:09
Läpple, Alfred.Úvod do Starého zákona.Praha:Česká katolická charika.1972...582;

2015-06-17 09:56:36
neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie .1970...581;

2015-06-17 09:45:25
Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988...579;

2015-06-17 09:43:28
Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.1991.80-85223-05-8..580;

2015-06-17 09:37:46
Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4..239;

2015-06-03 09:07:12
Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5..286;

2015-05-23 15:05:58
´Koppová,Heather.Triezve milosti.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-49-3..511;

2015-05-23 11:32:03
Hybels, Bill.Stačí vykročiť.[S.l.]:Kumran.2014.9788089487530 (brož.); 978-80-89487-53-0..431;

2015-04-27 12:51:17
Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2..100;

2015-04-27 12:45:43
Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7..560;

2015-04-27 11:44:42
Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X..196;

2015-04-27 11:43:49
Torkington, David, 1938- .Mystik :.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-510-1..374;

2015-04-27 11:42:44
Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8..495;

2015-04-27 11:41:31
Robert, Schuman.Pre Európu.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-340-3..117;

2015-04-27 11:35:12
Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0..561;

2015-04-27 11:29:00
.Knihy letopisů (Paralipomenon). Luxpress ::Praha :.2000.80-7130-086-1..396;

2015-04-27 11:28:00
Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...578;

2015-04-27 11:26:42
.Matouš. International Bible Society ::Praha :.1997.80-7130-065-9..404;

2015-03-30 14:13:06
Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6..576;

2015-03-30 14:11:52
Olos, Viktor.Spomienky z môjho života.Ružomberok:Verbum.2014.9788056101100 (brož.); 978-80-561-0110-0..577;

2015-03-30 14:10:24
Ján Pavol II..Dar vykúpenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984...578;

2015-03-30 13:48:42
Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846..291;

2015-03-30 13:42:22
Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.1994.80-7113-101-6..382;

2015-03-30 13:41:14
Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4..297;

2015-03-30 13:38:52
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..573;

2015-03-30 13:37:09
Ján Pavol II..Evangelium Vitae. Encyklika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995...574;

2015-03-04 15:56:03
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7..570;

2015-03-04 15:54:23
Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007...570;

2015-03-04 10:13:23
Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1..565;

2015-03-04 10:09:24
Dodewaard,Johannes,A.E van.Loretánske litánie.Bratislava ?:Slovo.1990??...566;

2015-03-04 10:01:22
Goldmann, Gereon,(1916-2003).Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.2012.9788080811013 (brož.);978-80-8081-101-3..568;

2015-03-04 09:59:54
Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.1994.80-85310-36-8..569;

2015-03-04 09:50:43
Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9..482;

2015-03-02 11:02:57
Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-032-7..119;

2015-03-02 11:01:39
Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X..118;

2015-03-02 10:49:23
Brocanelli, Vicenzo.Františkáni bez hraníc.Bratislava:Serafín.2008.978-2-7468-2129-3..564;

2015-02-27 09:14:21
Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7..560;

2015-02-27 08:58:01
Mosca, Paolo.Pápežova črievička. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-75-1..521;

2015-02-27 08:52:27
Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6..562;

2015-02-27 08:43:27
Immaculata.Terezie z Avily. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-87-4..563;

2015-02-20 18:10:38
Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9..450;

2015-02-20 10:47:18
Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6..556;

2015-02-20 10:42:11
Vanni, Ugo.Opojenie Duchom : Náčrt spirituality apoštola Pavla.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-04-0..557;

2015-02-20 10:40:57
Thoene, Bodie,1951-.Keď Ježiš zaplakal.[Stará Ľubovňa]:Kumran.2014.9788089487509 (brož.); 978-80-89487-50-9..558;

2015-02-20 10:30:06
Liguori,Alfonz Mária, de.Zásady kresťanského života.Ohnivé šípy..Michalovce:Redemptoristi,Vydavateľstvo Misionár.2014.978-80-88724-80-3..259;

2015-02-17 10:31:24
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9..553;

2015-02-17 10:28:14
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9..554;

2015-02-17 10:24:07
Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2..555;

2015-02-16 13:24:58
Ferrini,Giuliano.Františkánski svätí na každý deň..Bratislava:Serafín.2006...387;

2015-02-16 13:18:56
.1. Mojžíšova (Genesis). International Bible Society ::Praha :.1998.80-7130-059-4..390;

2015-02-16 13:16:09
.Jan.Praha:Praha :.1995.80-7130-038-1..407;

2015-02-16 13:13:20
.Pavlovy listy: do Říma.Praha:Praha :.1995.80-7130-044-6..409;

2015-02-16 13:05:03
.Jeremjáš ;.Praha:Praha :.1998.80-7130-079-9..400;

2015-02-16 12:58:27
.Markovo evangelium.Praha ::International Bible Society,.2003.80-7130-113-2 ..405;

2015-02-16 12:51:43
Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-39-0..546;

2015-02-16 11:59:19
Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.2011.978-80-7450-025-1..547;

2015-02-16 11:55:04
Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.2009.978-80-86949-77-2..545;

2015-02-16 11:48:59
Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 ..491;

2015-02-16 10:33:55
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1..528;

2015-02-16 10:17:14
Lucado, Max.Bez strachu. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-89487-00-4..493;

2015-02-16 10:16:10
Rivers, Francine.Dieťa zmierenia.[Podolinec]:Kumran.2012.9788089487349 (brož.); 978-80-89487-34-9..552;

2015-02-16 10:10:43
Martini, Carlo Maria,1927-2012.Dramata víry /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.2011.978-80-7412-083-1..551;

2015-02-16 10:04:39
Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8..523;

2015-02-16 10:02:57
Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1..531;

2015-02-16 09:58:37
Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-60-9..533;

2015-02-16 09:53:15
Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2..550;

2015-02-16 09:51:04
Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8..548;

2015-02-16 09:45:24
Vácha, Marek Orko,1966-.Život je sacra zajímavej /.Brno ::Cesta,.2013.978-80-7295-164-2..541;

2015-02-16 09:41:23
Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5..540;

2015-02-14 10:49:20
Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-06-8..524;

2015-02-14 10:48:11
Mosley, Joanne.Edita Steinová jako žena modlitby. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.2010.978-80-7195-472-9..525;

2015-02-14 10:43:14
Kochová, Ursula.Edita Steinová..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012...526;

2015-02-14 10:36:38
Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6..527;

2015-02-14 10:30:31
Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress.1992...529;

2015-02-14 10:26:00
Rougier, Stan.František z Assisi. Brno:PETROV.1990.80-85247-00-3..530;

2015-02-14 10:25:00
Tondra, František.Na hrote tŕňa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-383-0..535;

2015-02-14 10:21:09
František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0..237;

2015-02-14 10:14:42
Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0..539;

2015-02-14 10:03:30
Sočufka, František, SJ.Advent a Vianoce s Benediktom XVI.. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-694-4..514;

2015-02-14 10:02:26
Holbová, Elena.Život pred životom.Ružomberok:Nadácia pre rozvoj textilného vysokoškolského vzdelania.2003.80-968674-1-5..519;

2015-02-14 10:00:36
Crostarosa, Mária Celesta.Meditácie na Advent a Vianoce. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2010.978-80-89342-16-7..517;

2015-02-14 09:56:05
Grignion, Ľudovít Mária z Montfortu.O pravej úcte k Panne Márii.Tajomstvo Márie.Vrúcna modlitba.List Priateľom Kríža.Láska večnej Múdrosti.?:?.2011...518;

2015-02-14 09:45:07
Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3..520;

2015-02-14 09:43:27
Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1..549;

2015-02-12 16:23:26
Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5..500;

2015-02-12 16:19:57
Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0..499;

2015-02-12 16:13:55
Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3..501;

2015-02-12 16:04:09
Šuppa, Jozef, SJ.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-708-8..502;