logo
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2012-08-08 11:10:15
Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-13-6.EC2.;

2012-08-08 11:10:15
.YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.EC1.;

2012-08-08 11:10:15
Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.EC1.;

2012-08-08 11:10:15
Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-240-6.EC1.;

2012-08-08 11:10:15
Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-289-5.EC1.;

2012-08-08 11:10:15
Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-676-3.EC1.;

2012-08-08 11:10:15
Piccarreta, Luisa, 1865-1947.Panna Maria v království Boží Vůle :.:Olomouc :.2009.978-80-7266-310-1.EC1.;

2012-08-07 11:10:15
West, Christopher.Teológia tela pre začiatočníkov. .Bratislava :Novo Millennio - asociácia pre výchovu.2010.978-80-968964-2-4.EC1.;

2012-08-06 11:10:15
Marx, André.Záhada strašiaceho ducha.Bratislava :SPN-Mladé letá.2003.80-10-00096-5.EC-A12.;

2012-08-06 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-500-9.EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Z môjho života. Autobiografia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-497-2.EC-4.;

2012-08-06 11:10:15
Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-526-4.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Franzen, August.Malé dějiny církve. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7195-082-3.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-562-6.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.1997.80-238-0972-5.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2010..EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
George, Gamow.Pan Tompkins v říši divů.:Mladá fronta.1986..EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.2009.978-80-7114-733-6.EC-2.;

2012-08-06 11:10:15
Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.2008.978-80-7195-193-3.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-305-7.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-152-6.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-50-8.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Brodek, Peter.Pane, aby som videl I.. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-5-0.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.EC-1.;

2012-08-06 11:10:15
Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2010.978-80-222-0590-0.EC-1.;