logo
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2019-04-25 14:53:13
Johann Hechtl.Učiť sa milovať a žiť vieru.Zvolen:Združenie Jas.1995..DMC_1/B.;

2019-04-25 14:42:32
Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/A.;

2019-04-25 14:34:50
Mon Calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..DMC_1/B.;

2019-04-25 14:31:31
S.K.Dakov.Patrím k vám.Bern:Nakladateľstvo MPK.1983..DMC_1/B.;

2019-04-25 14:23:20
Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.DMC_1/B.;

2019-04-25 14:15:26
Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;

2019-04-25 14:13:23
Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách :.Bratislava ::Ikar,.1990..DMC_1/B.;

2019-04-25 14:05:13
Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993..DMC_1/B.;

2019-04-25 14:00:21
Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.DMC_1/B.;

2019-04-25 13:56:52
Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.DMC_1/B.;

2019-04-25 13:51:03
Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;

2019-03-27 16:44:22
Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.DMC_1/A.;

2019-03-27 16:38:38
.Fatima.:.2017.978-80-7450-249-1.DMC_1/A.;

2019-03-27 15:56:16
Fausti, Silvano.Skutky apoštolů /.:.2017.978-80-7450-242-2; 978-80-7450-243-9.DMC_1/A.;

2019-03-27 15:46:45
Fausti, Silvano.Skutky apoštolů..:.2017.978-80-7450-243-9.DMC_1/A.;

2019-03-13 16:48:14
Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.DMC_3/B.;

2019-03-13 16:36:50
Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.DMC_3/B.;

2019-01-09 13:34:01
Valtorta, Maria, 1897-1961 - autor.Život Panny Marie.Brno ::Brno :.1996, c1985.80-901553-8-3.DMC_2/A.;

2019-01-09 13:30:52
Kováč Adamov, Štefan,1957-.Najkrajší kvet.Rybník:Štefan Kováč Adamov.2017.9788097259877; 978-80-972598-7-7.DMC_3/A.;

2019-01-09 13:20:06
František,1936-.Zdravas\', Mária.Trnava:SSV.2018.9788081613302; 978-80-8161-330-2.DMC_1/B.;

2019-01-02 15:17:29
Emmerichová, Anna K..Kterak poznávala ct. Anna K. Emmerichová ostatky svatých.Frýdek-Místek:Michael s.a..2012..DMC_1/B.;

2019-01-02 15:10:28
Valtorta, Marie.Život pána Ježíše:.Brno:Mariánské nakladatelství.1995.80-901553-4-0.DMC_1/B.;

2019-01-02 15:07:24
Cormier, Hyacint M., OP.Volání Královny Ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..DMC_2/B.;

2019-01-02 15:04:45
Cormier, Hyacint M., OP.Vznešenost ružence.Brno:První sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera OP.2003..DMC_2/B.;

2019-01-02 14:54:55
.Večeradlo s Pannou Máriou.Košice:DMC Salve.1993?..DMC_2/A.;

2019-01-02 14:47:50
.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Košice:Inštitút nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2003..DMC_2/A.;

2019-01-02 14:41:40
.Dominikánsky kostol v Košiciach.Košice:Dominikánske mariánske centrum; Dominikánsky konvent v Košiciach.2016.9788097238841; 978-80-972388-4-1.DMC_2/A.;

2019-01-02 14:36:39
.Zborník z konferencie: FATIMA.Bratislava:Nadácia Slovakia Christiana.2018..DMC_1/B.;

2019-01-02 14:32:22
.Rozjímania V..Košice:Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.2010..DMC_2/A.;

2019-01-02 14:26:06
.Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.DMC_2/A.;

2019-01-02 14:17:07
Barta, Jaroslav.FATIMA - posolstvo tragédie, alebo nádeje?.Žilina:Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku.2007 asi..DMC_1/B.;

2019-01-02 14:07:15
Paris, L..Modlitba sv. ruženca.:ICMM.2009.3872631000301;387-263100030-1.DMC_2/A.;

2019-01-02 13:57:38
Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2013.978-80-89277-44-5.DMC_2/B.;

2018-12-29 15:16:21
Karl-Maria Harrer.Zázračná medaila.Bratislava:Vydavateľstvo Oto Németh.2015.978-80-89277-54-4.DMC_2/B.;

2018-11-27 22:15:43
.Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..DMC_3/A.;

2018-11-27 22:11:45
Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.DMC_1/B.;

2018-11-27 22:06:04
Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.2005.80-88937-20-5.DMC_2/B.;

2018-11-27 22:02:45
Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-62-2.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:58:02
Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:56:59
Cantalamessa, Raniero.Maria, zrcadlo církve.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-80-4.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:47:54
Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-89342-02-0.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:47:13
Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2014.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:40:44
.Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:39:33
Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales.2017..DMC_2/B.;

2018-11-27 21:38:04
Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-1-4.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:36:38
Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0.DMC_1/A.;

2018-11-27 21:35:17
Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..DMC_3/A.;

2018-11-27 21:30:36
Gradoš, Juraj.Hore srdcia. Petra:Prešov.2002.80-89007-29-5.DMC_3/A.;

2018-11-27 21:20:14
.Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/A.;

2018-11-27 21:12:58
.Novéna k Matke všetkých národov.:.2013.978-3-9814437-7-6.DMC_3/A.;

2018-11-27 21:11:44
Laconi, Mauro.Máriine tajomstvá.1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-092-4.DMC_2/B.;

2018-11-27 21:07:17
Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.DMC_3/A.;

2018-11-27 21:06:08
.Akatist k Bohorodičke. Slovo:Košice.1999.80-85291-74-6.DMC_3/A.;

2018-11-27 21:04:23
Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:.2016..DMC_3/A.;

2018-11-27 21:02:14
.Evanjelium na každý deň.Kapušany:Ing. Stanislav Beňo - Bens.2016.9788089679171; 978-80-89679-17-1.DMC_1/A.;

2018-11-27 21:00:25
Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.DMC_1/A.;

2018-11-27 20:56:48
Vignelli, Guido.Najsvätejšie srdce Ježišovo.:.2000.9788097259730; 978-80-972597-3-0.DMC_1/B.;

2018-11-27 20:48:17
Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.DMC_2/B.;

2017-03-28 12:03:47
Menotti, Giulia.Lourdes.:.1991.88-7009-024-8.DMC_3/b.;

2017-03-28 11:57:49
Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;

2017-03-28 11:49:10
Gavenda, Marián,1963-.Jednohubky. Adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie. I. časť.Bratislava:studio LUX.2016.9788096861538 (viaz.); 978-80-968615-3-8.DMC_3/b.;

2017-03-28 11:46:08
Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-546-4.DMC_3/b.;

2017-03-28 11:44:41
Konferencia biskupov Slovenska.Príležitostné modlitby a pobožnosti.:.2016..DMC_3/a.;

2017-03-28 11:42:49
Michalička, Ján.Kráľovná pokoja.Žilina:Inštitút Communio.2014.9788097127589 (brož.); 978-80-971275-8-9.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:41:10
Mari, Arturo.Ján Pavol II. Dvadsaťročie ponfitikátu vo fotografii.. Lúč:Bratislava.2000.80-7114-324-3.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:32:29
Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:31:23
Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-065-9.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:29:14
Takáč, Ferdiš, SJ.Krížová cesta.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-145-0.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:25:24
Sopočko, Michal.Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-687-2.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:24:15
Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:23:31
Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..DMC_3/a.;

2017-03-28 11:22:24
.Máriina láska víťazí.Trnava:Dobrá kniha.2017.9788081910586 (brož.); 978-80-8191-058-6.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:20:04
Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:18:16
.Plameň srdca Nepoškvrneného srdca Panny Márie.:.1978..DMC_3/a.;

2017-03-28 11:13:21
Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-055-2.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:11:26
Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-204-1.DMC_3/a.;

2017-03-28 11:08:41
.s mariou na križovej ceste.:.2006.8086949-05-2.DMC_3/a.;

2017-02-16 11:36:57
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.DMC_1/b.;

2017-02-16 11:29:50
.Relikvie svätých a ich rozpoznávanie.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2017.9788081920141 (brož.); 978-80-8192-014-1.DMC_1/b.;

2017-02-16 11:27:27
.Nachádzanie Boha.:.2002..DMC_1/b.;

2017-02-16 11:18:07
Morovics, Štefan.Ruženec spásy. .Bratislava :Don Bosco.2010.978-80-8074-117-4.DMC_2/a.;

2017-02-16 11:11:46
Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..DMC_3/b.;

2017-02-16 11:06:37
Muchová, Ludmila,1953-.Cíle a cesty :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1996..DMC_1/b.;

2017-02-16 10:47:05
Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest c Pavol Strauss.Bratislava:Verba.1993.80-901177-1-6.DMC_1/b.;

2017-02-16 10:44:26
.Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.1990??.978-80-970597-1-2.DMC_2/a.;

2017-02-16 10:40:34
Bahounek, Jiří,(1947-).Svatý růženec :.Brno ::První sdružení přátel blah. Hyacinta M. Cormiera v Brně,.2012.978-80-260-3857-3.DMC_2/a.;

2017-02-16 10:19:13
Escrivá de Balaguer, Josemaría,1902-1975.Svätý ruženec ; Krížová cesta.Bratislava:Lúč.2014.9788071149613 (brož.); 978-80-7114-961-3.DMC_2/a.;

2017-02-16 10:15:37
Kondis, Štefan.Misijný ruženec.:.2016..DMC_2/a.;

2017-02-16 10:13:15
.Ruženec /33 druhov modlitieb/.:.1990?..DMC_2/a.;

2017-02-16 10:09:45
.Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2009.978-80-969900-3-0.DMC_2/a.;

2017-02-16 10:08:39
.Modlitby svätého ruženca. .Martin :Francesca Creation.2010.978-80-970468-3-5.DMC_2/a.;

2017-02-16 10:06:15
Tarantino, Tommaso, OP.Il rosario contemplazione del volto di Cristo.:.2002..DMC_2/a.;

2017-02-16 10:04:24
Wadding, George, CSsR.Matka ustavičnej pomoci.:.2013.978-80-89342-74-7.DMC_2/a.;

2017-02-16 10:01:49
.Štyri novény k Panne Márii Karmelskej.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350504 (brož.); 978-80-8135-050-4.DMC_2/a.;

2017-02-16 10:00:17
Vicenová, Mária.Uzdravujúca moc ruženca.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686049 (brož.); 978-80-89686-04-9.DMC_2/a.;

2017-02-16 09:58:12
Jaśkiewicz-Macek, Julita..Różaniec ikonami pisany /.Warszawa ::Wydawnictwo Sióstr Loretanek,.2010..9788372574237;978-83-7257-423-7.DMC_2/a.;

2017-02-16 09:54:43
Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..DMC_2/a.;

2017-02-16 09:50:16
Šándor, Andrej, SDB.Mýtnik pred madonou.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1948..DMC_2/a.;

2017-02-16 09:43:31
Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.DMC_1/b.;

2017-02-16 09:24:26
Pavol VI.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..DMC_2/a.;