logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2021-10-06 10:15:54
Slovenská akadémia vied..Jánovo evanjelium /.:.2019..978-80-89489-43-5; 978-80-224-1795-2.biblistika.;

2021-10-06 10:14:56
Staniek, Edward.Reč na vrchu.:.2020.978-83-66560-18-5.biblistika.;

2021-10-06 10:13:12
Staniek, Edward.Evanjeliá na každý deň.:.2019.978-83-66250-33-8.biblistika.;

2021-10-06 10:10:00
Kodet, Vojtěch,.Nedělní promluvy :.:.2019.978-80-7297-213-5.homiletika.;

2021-10-06 10:09:22
Kodet, Vojtěch,.Nedělní promluvy :.:.2020.978-80-7297-221-0.homiletika.;

2021-10-06 10:07:54
Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.2005.80-88937-18-3.cirkevné dejiny.;

2021-10-06 10:07:17
Korec, Peter.Osobnosť Slovenska - Ján Chryzostom kardinál Korec.:.2019.9788081542619; 978-80-8154-261-9.cirkevné dejiny.;

2021-10-06 10:05:43
Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.2005.80-89007-58-9.cirkevné dejiny.;

2021-10-06 10:05:07
Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.cirkevné dejiny.;

2021-10-06 10:03:57
De Vanna, Umberto.Carlo Acutis.:.2020.9788080744786; 978-80-8074-478-6.životopisy.;

2021-10-06 10:03:22
.Choďte do celého sveta :.:.2018.978-80-89994-05-2.životopisy.;

2021-10-06 10:02:47
Bątkiewicz-Brożek, Joanna.Ježišu, ty sa postaraj :.:.2018.978-80-8192-054-7.životopisy.;

2021-10-06 10:01:32
Perennès, Jean-Jacques,.Pierre Claverie :.:.2021.978-80-7575-105-8.životopisy.;

2021-10-06 10:00:25
Vella, Elias,.Oblečte si srdce Pastiera /.[S.l.] ::Per Immaculatam,.2011.978-80-970006-7-7.meditácie.;

2021-10-06 09:59:33
Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.máriológia.;

2021-10-06 09:58:39
Chmielewski, Dominik,.Kecharitomene Milostiplná :.:.2020.978-80-8211-158-6.máriológia.;

2021-10-06 09:57:17
Vadrna, Marek,.V zemi zvanej Tál.:.2019.9788085575637; 978-80-85575-63-7.máriológia.;

2021-10-06 09:56:34
Barátová, Veronika Katarína,.Není anděl jako anděl /.:.2015.978-80-7195-811-6.katechetika.;

2021-10-06 09:55:01
Journet, Charles,.Sedm Kristových slov na kříži /.:.2020.978-80-7575-074-7.meditácie.;

2021-10-06 09:53:53
Samuel,.Synové světla v čase zkoušky :.:.2020.978-80-7474-294-1.katechetika.;

2021-10-06 09:52:13
Heryán, Ladislav,.Sami na této zemi? :.:.2019.978-80-262-1538-7.katechetika.;

2021-10-06 09:51:17
Vancáková, Soňa.Utrpenie bolí, ale má zmysel.:.2017.9788089937073; 978-80-89937-07-3.spiritualita.;

2021-10-06 09:49:30
Kongrgácia pre inštitúty zasv. života.Dar vernosti, radosť vytrvalosti.:.2021.978-80-8193-036-2.magistérium.;

2021-10-06 09:46:00
Stayne, Damian.Obnov svoje znamenia.:.2020.9788081930263; 978-80-8193-026-3.katechetika.;

2021-10-06 09:43:33
Kovalčík, Lukáš.Cesta za sebapoznaním.:.2018..spiritualita.;

2021-10-06 09:41:37
Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991371; 978-80-8099-137-1.spiritualita.;

2021-10-06 09:41:04
Slamka, Róbert.Víťazstvo je v tvojom srdci.:.2018.9788080991364; 978-80-8099-136-4.spiritualita.;

2021-10-06 09:40:26
Lécu, Anne,.Přikryl jsi mou hanbu /.:.2021.978-80-7575-104-1.spiritualita.;

2021-10-06 09:39:43
Crostarosa, Maria Celeste,.Meditácie na Advent a Vianoce.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.9788089342167; 978-80-89342-16-7.spiritualita.;

2021-10-06 09:38:56
Jeroným,.Předzpěv k Andělskému pozdravení /.:.2018.978-80-7474-226-2.spiritualita.;

2021-10-06 09:37:56
Leloir, Louis,.Poušť a společenství :.:.2021.978-80-7575-101-0.spiritualita.;

2021-10-06 09:36:54
Cantalamessa, Raniero,.Na pleciach obrov.:.2020.9788089994229; 978-80-89994-22-9.spiritualita.;

2021-10-06 09:32:44
Sarah, Robert,.Z hloubi srdce /.:.2020.978-80-88353-05-8; 978-80-88325-15-4.magistérium.;

2021-10-06 09:31:30
Kongregácia pre inštitúty .....Ekonómia v službe charizmy a poslania.:.2021.978-80-8193-022-5.magistérium.;

2021-10-06 09:28:42
Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-694-7.magistérium.;

2021-10-06 09:28:23
Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-725-8.magistérium.;

2021-10-06 09:27:37
Generální kurie OP v Říme.Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelu.Praha:Česká Dominikánska provincie.2020..dominikani.;

2021-10-06 09:20:13
Marušák, Stanislav Marek.Mascarella.:.2021..dominikani.;

2021-10-06 09:17:57
Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.dominikani.;

2021-10-06 09:16:40
Wagner, Walter H.,.Život podle Augustinovy řehole /.:.2020.978-80-7575-077-8.dominikani.;

2021-10-06 09:15:46
Tomáš Akvinský,.O eucharistii v Teologické sumě :.:.2021.978-80-7575-106-5.dominikani.;

2021-10-06 09:14:35
Koudelka, Vladimír J.,.Dominik :.:.2020.978-80-7575-098-3.dominikani.;

2021-10-06 09:13:27
Humbert de Romans,.Dopis o třech základních řeholních slibech /.:.2021.978-80-7575-107-2.dominikani.;

2021-10-06 09:12:05
Švec, Juraj.Pier Giorgio Frassati - človek ôsmich blahoslavenstiev.:.2021.9788081921025; 978-80-8192-102-5.dominikani.;

2021-06-15 16:51:15
.svatý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Rím.1991..životopisy.235/156;

2021-06-15 16:47:10
.Svatý Šarbel Machlúf.:Bratislava.2015.978-8089676-38-5.životopisy.235/155;

2021-06-15 16:39:47
Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. 2 h [AMG]. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-43-1.kázne.252/8;

2021-06-15 16:29:35
.Korunovačné slávnosti.Bratislava:Tatran Bratislava.1986..veľké.99/38;

2021-06-15 16:23:02
.Praha.Praha5:Orbis.1977..veľké.99/39;

2021-06-15 16:17:24
Coudert, Jean-Michel.Geotermika :.Košice ::Francúzsky dom východného Slovenska,.1994..veľké.99/40;

2021-06-15 16:14:39
.Česká republika.Praha:.1993.80-85570-25-4.veľké.99/41;

2021-06-15 16:06:42
Baričák, Pavel Hirax,.Šlabikár št\'astia :.Martin ::Hladohlas,.2014.978-80-89711-15-4.morálka.241/58;

2021-06-15 16:04:03
Pavel Hirax Baričák.Šlabikár šťastia.HladoHlas:HladoHlas.2012.978-80-89502-23-3.morálka.241/57;

2021-06-15 16:02:52
Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.morálka.241/56;

2021-06-15 16:01:12
Szefer, Sylwester.Nebojte sa sexu, alebo, Miluj a rob, čo chceš.:.2018.9788089866236; 978-80-89866-23-6.morálka.241/55;

2021-06-15 15:59:06
Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.1997.80-88719-66-6.morálka.241/54;

2021-06-15 15:58:03
Sonet, Denis.Pocit viny. Čo sním?. .Bratislava :Lúč.2011.978-80-7114-835-7.morálka.241/53;

2021-06-15 15:57:01
Sollárová, Eva.Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0961-3.morálka.241/52;

2021-06-15 15:56:06
.YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.morálka.241/51;

2021-06-15 15:55:01
Ruiz, Miguel,.Štyri dohody.Bratislava:Citadella.2012.9788097087531 (brož.); 978-80-970875-3-1.morálka.241/50;

2021-06-15 15:51:55
Augustyn, Józef.Terapia a pastorácia.Trnava:Dobrá kniha.1999.8071412600 (brož.); 80-7141-260-0.morálka.241/49;

2021-06-15 15:49:07
.Kismáriacell.:.2012.978-963-328-056-0.mariologia.232/43;

2021-06-15 15:40:02
Gaeta, Saverio,.Fatima.:.2018.9788089866489; 978-80-89866-48-9.mariologia.232/42;

2021-06-15 15:38:38
Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.mariologia.232/41;

2021-06-15 15:36:22
Kruger, Baxter C.,.Návrat do chatrče /.:.2012.978-80-222-0618-1.beletria.30/326;

2021-06-15 15:33:55
Kramolišová, Mária Jozefa, 1950-2012.Opustené verše.:.2016.9788097040871; 978-80-970408-7-1.beletria.30/325;

2021-06-15 15:32:03
Shepherd, Sheri Rose,1961-.Milovanej princeznej.Bratislava:Christian Project Support.2014.9788097036188 (viaz.); 978-80-970361-8-8.beletria.30/324;

2021-06-15 15:29:13
Gavenda, Marián,.Retro-vízie.:.2018.9788080469092; 978-80-8046-909-2.kázne.252/105;

2021-06-15 15:26:44
Volek, Peter.Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-23-5.kázne.252/104;

2021-06-15 15:23:42
Kašparů, Max.Zápisník potulného kazateľa. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2008, 2009.978-80-89231-19-5.pastorálka.25/129;

2021-06-15 15:21:24
Janvrinová, Juliet.Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-478-6.pastorálka.25/128;

2021-06-15 15:19:32
.Saleziánska pastorácia mládeže.:Don Bosko.1998..pastorálka.25/127;

2021-06-15 15:07:36
Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.životopisy.235/154;

2021-06-15 15:05:59
Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.životopisy.235/153;

2021-06-15 15:03:04
Wegener, Thomas.Anna Katarína Emmerichová.[Košice]:Zachej.sk.2017.9788089866137 (viaz.); 978-80-89866-13-7.životopisy.235/152;

2021-06-15 15:01:58
Agnesa G. J., Tereza.Legenda chodí bosá.Bratislava:LUC.2003.80-7114-441-X.životopisy.235/151;

2021-06-15 15:00:46
Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.životopisy.235/150;

2021-06-15 14:58:46
Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.životopisy.235/149;

2021-06-15 14:47:47
Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.životopisy.235/148;

2021-06-15 14:44:07
Sharma, Robin S.1964-.Mních, ktorý predal svoje ferrari.Bratislava:Eastone Books.2012.9788081091896 (brož.); 978-80-8109-189-6.filozofia.21/38;

2021-06-15 14:38:29
Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.2005.80-85487-81-0.teologia.23/94;

2021-06-15 14:36:48
Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-123-0.teologia.23/93;

2021-06-15 14:35:29
Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.teologia.23/92;

2021-06-15 14:33:53
Alberich, Emilio.Katechetika /.Praha ::Portál,.2008.978-80-7367-382-6 :.teologia.23/91;

2021-06-15 14:31:12
Blatnický, Rudolf.Kompendium katechizmu katolíckej cirkvy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.8071625930 (brož.); 80-7162-593-0..23/90;

2021-06-15 14:23:38
Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.2002.80-968345-9-2.teol=ogia.23/89;

2021-06-15 14:10:06
Šverha, Stanislav.Kresťanstvo v ohrození. .Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-790-3.dejiny.27/118;

2021-06-15 13:53:28
Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-44-9.filozofia.21/37;

2021-06-15 13:50:29
Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.duchovný život.242/73;

2021-06-15 13:48:39
Hromník, Milan, SJ.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-612-8.pastorálka.25/126;

2021-06-15 13:45:47
Judák, Viliam.Jezuliatko medzi nami.Trnava:SSV.2020.978-80-8161-436-1.duchovný život.242/72;

2021-06-14 11:18:48
Scanlan, Michael,.Čo chce Boh?.:.2020.9788082111500; 978-80-8211-150-0.Ekleziológia.26/61;

2021-06-14 11:16:01
Scanlan, Michael,.Čo chce Boh?.:.2020.9788082111500; 978-80-8211-150-0.ekleziol=ogia.;

2021-06-14 11:07:42
Lucado, Max,.Neotrasiteľná nádej.:.2019.9788089993130; 978-80-89993-13-0.Ekleziológia.26/60;

2020-06-02 18:27:00
Lieb, Norbert,.München :.München ::G.D.W. Callwey,.c1971..3766701878.dejiny.27/117;

2020-06-02 18:25:33
Horváth, Katalin L..Kukkónia.:.2017.9788097275808; 978-80-972758-0-8.dejiny.27/116;

2020-06-02 18:23:28
Fell, Cristine E..Kulturen im Norden :.München ::Beck,.c1980.3-406-07794-3.jazykoveda.20/31;

2020-06-02 18:21:54
Newby, P. H..Agypten.:.1983.3-7243-0167-7.jazykoveda.20/28;

2020-06-02 18:19:18
Haffner, Sebastian.Grosse Deutsche.:.1983.3-463-00855-6.jazykoveda.20/19;

2020-06-02 10:21:58
Táňa Martinková.Slovenská rodinná kuchárka.:Cesty.1999.80-7181-302-8.veľké.99/37;