logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2012-08-06 11:10:15
Denker, Henry.Diagnóza doktorky Scofieldovej.Bratislava:Smena.1991.80-221-0147-8.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Dietrich, Marlene.Berte len moj život- : Reflexie.Bratislava:Smena.1979..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Lucy, Maud Montgomery.Annina dcéra Rilla.:Mladé letá.1994.80-06-00402-1.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Zdena, Frýbová.Robin.:Tatran.1988..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Lucy, Maud Montgomery.Anna v Summerside.:Mladé letá.1993.80-06-00371-8.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Arthur, Hailey.Let do nebezpečenstva.:Mladé letá.1986..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Maciej Kuczyński.Atlantída.:Mladá fronta.1978..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Lucy, Maud Montgomery.Annin vysnívaný domov.:Mladé letá.1993.80-06-00536-2.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Hailey, Arthur.Peniaze c Arthur Hailey ; Gabriela Hanáková, Ján Krížik.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0230-5.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Robin Cook.Doktor X INTERN. Bratislava:Smena.1993.80-221-0263-6.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Hailey, Arthur.Konečná diagnóza.:Smena.1992..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Trygve Gulbranssen.Večne spievajú lesy. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0363-8.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Hailey, Arthur.Letisko.:Tatran.1988..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Ripley, Alexandra.Scarlett.:Slov.spisovateľ.1991.80-220-0375-1.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Hailey, Arthur.Kola.:Odeon.1988..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Lucy, Maud Montgomery.Anna zo Zeleného domu.:Mladé letá.1994.80-06-00391-2.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Hailey, Arthur.Liek.:Pravda.1988..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Lucy, Maud Montgomery.Annine lásky.:Mladé letá.1993.80-06-00366-1.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Hailey, Arthur.Preťaženie.:Talpress.1992.80-85609-06-1.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Zane, Grey.Jazdec v maske.:Mladé letá.1990.80-06-00191-X.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Liv Ullmanová.Proměny. Praha:PRÁCE-vydavatelství a nakladetelství ROH.1989..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Michael Palmer.Sesterstvo. Bratislava:Smena.1989..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Bram, Stoker.Dracula.:Tatran.1990..a1.;

2012-08-06 11:10:15
King, Stephen.Cujo c Stephen King ; Prekl. Viktor Krupa ; Aut. obál. Tina Vančíková.Bratislava:Gemini.1992.80-85265-69-9.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Pavel, Frýbort.Vekslák.:Tatran.1990.80-222-0214-2.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Košút, Ján.Cez červený očistec. .Detva :Mladá Detva.2009.978-80-970148-0-3.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Orhel, Neven.Rozruch na onkológii. Bratislava:Tatran.1987..a1.;

2012-08-06 11:10:15
James, Oliver Curwood.Kráľ sivých medveďov.:Nakl. Spektrum.1991.80-218-0168-9.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Rawlingsová Marjorie Kinnan.Dieťa divočiny. Bratislava:Mladé letá.1988..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Michael, Palmer.Doktor chodí ticho.:Aktuell.1996.80-88733-48-0.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Mario, Puzo.Krstný otec.:Tatran.1989..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Milan, Profant.Zákonník práce.:Práca.1990.80-7094-259-2.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Jacqueline, Susannová.Údolie bábik.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0169-4.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Robin Cook.Muž, ktorý sa hral na Boha. Bratislava:IKAR.1992.80-7118-015-7.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Christiaan, Barnard.Nežiadúci.:Smena.1986..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Hailey, Arthur.Reportér c Arthur Hailey ; Otakar Kořínek, Svetozár Mydlo.Bratislava:Práca.1991.80-7094-238-X.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Robin Cook.Známky života. Bratislava:IKAR.1992.80-7118-055-6.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Zdena, Frýbová.Z neznámych dôvodov.:Tatran.1990.80-222-0206-1.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Eric Knight.Lassie se vrací. Praha:PRÁCE-vydavatelství a nakladetelství ROH.1959..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Šauer, František.Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje : odjezd každou chvíli.Lomnice u Tišnova:František Šauer.2002..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Lucy, Maud Montgomery.Anna v Redmonde.:Mladé letá.1994.80-06-00396-3.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Robin Cook.Mutácia. Bratislava:Danubiapress.1991.80-218-0096-8.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Skupolo Vvřinec, O. THEAT..Duchovní boj. Praha:Vyšehrad.1937..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Cook, Robin.Nákaza c Robin Cook ; Veronika Redererová, Bruno Musil.Bratislava:Smena.1992.80-221-0146-X.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Cook, Robin.Slepota. IKAR:Bratislava.1997.80-7118-465-9.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Mario, Puzo.Šťastná pútnička.:Spektrum.1991.80-218-0046-1.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Lucy, Maud Montgomery.Anna z Avonlea.:Mladé letá.1994.80-06-00395-5.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Joy Adamsonová.Večné hľadanie. Bratislava:Obzor.1984..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Michael, Palmer.Cez mŕtvoly.:INA.1992.80-85680-06-8.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Stephen, King.Mizéria.:Smena.1991.80-221-0180-X.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Moody, Raymond A..Život po živote : Klasický bestseller, ktorý ponúka udivujúce dokazy o živote po telesnej smrti.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0032-0.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Henri Charriére.Motýľ. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1972..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom II.. Bratislava:Tatran.1988..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
John, Knittel.Via Mala.:Ediposs.1992.80-85327-09-0.AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Karel Schulz.Kameň a bolesť. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Božena Mačingová.Plechové srdiečka. n.p. Bratislava:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1953..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
Irving Stone.Agónia a extáza. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..AL-a1.;

2012-08-06 11:10:15
.Spiritualita sv. Ignáca.:.2002?..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Koch.400 rád pre milovníkov psov.Bratislava:Príroda.1969..a1.;

2012-08-06 11:10:15
Polišenská, Milada.Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953 : databáze civilních osob deportovaných na konci 2. světové války z československého území do SSSR je.Praha:Libri.2006.80-7277-315-1.a1.;

2012-08-06 11:10:15
Smith, Tom Rob.Dieťa 44.Bratislava:IKAR.2008.978-80-551-1725-6.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Frýbová Zdena.Pripravte operačnú sálu. Bratislava:TATRAN.1986..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Oscar, Wilde.Portrét Doriana Graya. Vejár lady Windermerovej. Balada o žalári v Readingu.:Tatran.1987..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Margaret, Mitchell.Odviate vetrom I. Bratislava:Slov.spisovateľ.1991.80-220-0232-1.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Margaret, Mitchell.Odviate vetrom I. Bratislava:Slov.spisovateľ.1991.80-220-0232-1.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Melville Herman.Biela veľryba. Bratislava:TATRAN.1987..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Melville Herman.Taipi Omu. Bratislava:TATRAN.1987..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Melville Herman.Benito Cereno, Billy Budd a iné.. Bratislava:TATRAN.1987..a2.;

2012-08-06 11:10:15
London, Jack.Biely Tesák. Volanie divočiny. Morský vlk. 1.Bratislava:Tatran.1989..a2.;

2012-08-06 11:10:15
London, Jack.Ohnivý Deň ; Tulák po hviezdach. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1989..a2.;

2012-08-06 11:10:15
London, Jack.Martin Eden ; Láska k životu a iné. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0111-1.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Robin, Cook.Horúčka.:Ikar.1993.80-7118-035-1.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Robin, Cook.Deformácia.:Ikar.1994.80-7118-122-6.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Robin, Cook.Smrteľný strach.:Ikar.1994.80-7118-119-6.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Cook, Robin.Zlý úmysel. a.s.:Bratislava.1994.80-7118-046-7.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Leonard, S. Goldberg.Vražedný liek.:Ikar.1996.80-7118-166-8.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Leonard, S. Goldberg.Smrtiaca prax.:Ikar.1995.80-7118-195-1.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Chris, Oxlade.Školská encyklopédia fyziky.:Príroda.1997.80-07-00906-X.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Mária, Rázusová.Môj macík.:Mladé letá.1988..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Cook, Robin.Kóma. Bratislava:Smena.1986..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Cook, Robin.Zelenáč v bielom. Bratislava:Ikar.1995..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Cook, Robin.Mozog. Bratislava:Ikar.1995..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Robin, Cook.Blízky koniec.:Ikar.1993.80-7118-086-6.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Lennart, Nilsson.Ako sa nepoznáme.:Osveta.1989..a2.;

2012-08-06 11:10:15
.Atlas sveta pre každého.:Slovenská kartografia.1988.80-85164-36-1.a2.;

2012-08-06 11:10:15
Komorovský Ján.Prometeus. Bratislava:Smena.1986..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta.1969..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Zamarovský, Vojtech.Na Počiatku bol Sumer.Bratislava:Mladé leta.1968..a2.;

2012-08-06 11:10:15
Drahomíra, Peukertová.Moučníky dříve,dnes i na zítra.:Merkur.1990..a2.;

0000-00-00 00:00:00
Lucy, Maud Montgomery.Anna v Glene St. Mary.:Mladé letá.1994.80-06-00385-8.AL-a1.;