logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="biblistika"

1 Biblia a jej ľud.Daniel-Rops, Henri.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.AL-a1.;
2 Chlieb a slovo. 2. časť.Dermek, Andrej, SDB.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.a1.;