logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis knihy


Číslo záznamu : 388931
Typ položky : Monografia
Typ zodpovednosti : Autor
Zodpovednosť : Koller, Július
Kód autora : kollerjulius
Názov : Jézus nyomdokain...B év. 
Preklad názvu : V Ježišových stopách rok B
ISBN : 978-80-88959-36-6
Jazyk : maďarsky
Vydavateľ : Spolok Glória
Miesto vydania : Bratislava 
Rok : 2009
Vydanie : 1. 
Odbor : homiletika
Dostupnosť : Publikáciu nemáme ani fyzicky ani elektronicky