logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis knihy


Číslo záznamu : 1019075
Typ položky : Monografia
Typ zodpovednosti : Zostavovateľ
Zodpovednosť : Pierstl, Ondrej
Kód autora : pierstlondrej
Názov : Compendium controversiarum...
Preklad názvu : Kompendium kontraverzií...
Jazyk : latinsky
Miesto vydania : Trnava
Rok : 1761
Odbor : polemika
Poznámka : celý názov Compendium controversiarum sive methodus qua breviter nervose perspicua ac modesta ecclesia Romano catholica protestantibus eligenda proponitur. Ex diversis authenticis societatis Jesu authoribus excerpta et conscripta.
Dostupnosť : Publikáciu nemáme ani fyzicky ani elektronicky