logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Preklad – Prel. H.
Rok : 1943
Číslo : 1
Názov článku : Mučeníctvo je zázračnou stálosťou
Text článku : Mučeníctvo je zázračnou stálosťou.
Umučenie svätého Polykarpa.

Blahoslavené utrpenia tým, ktorí ich znášajú, prinášajú nebeské kráľovstvo. Tým, čo opovrhnú všetkými svetskými vecami, bohatstvami, poctami, rodinou, je mučeníctvo korunou všetkého zriekania sa. Veď čo súceho môže dať poslušnosť služobníkov takému dôstojnému Pánovi, keď je známe, že Pán vykonal pre služobníkov väčšie veci ako oni pre neho? Preto je potrebné, aby sme sa stali múdrejšími, aby sme o všetkom rozprávali s bojazlivosťou a aby sme o veľkých a mocných víťazstvách jednotlivých bojovníkov Kristových tak rozprávali, ako to zodpovedá skutočnosti: akú lásku mali voči Bohu a ako trpezlivo všetko pretrpeli. Kto by sa totiž nezačudoval veľmi nad tým, že mnohým rany strašných bičov boly sladkými, do tela vrážajúce rozpálené železá mučiacich nástrojov milými, že meč bol im láskavým, a lahodiacimi im boly muky syčiacich plameňov, keď prýštila krv z obidvoch bokov tela a keď odkmásané bolo živé telo, zjavilo sa všetko vnútro údov, že aj okolostojaci to vidiac plakali nad hrôzou toľkej ukrutnosti a nemohli sa dívať bez sĺz na to, čo sami chceli, aby sa stalo. No nebolo počuť nijaký vzdych trpiacich mučeníkov ani nijaké kvílenie, bolesťou vynútené. Aby radostne podstupovali jednotlivé mučenia, preto tým udatnejšie sa správali voči mukám. Totiž prítomný Pán, prijímajúc takú vernú obetu svojich sluhov, dal im nielen život večný a tie veci, ktoré sa dávajú nábožným, ale zmiernil aj horkosť ich bolesti, aby muky tela nezlomily trpezlivosť ducha. Rozprával sa totiž s nimi Pán, ktorý sa na nich díval a aj povzbudzoval ich vo vytrvalosti. Jeho prítomnosť zmierňovala ich muky a sľubovala im, ak vydržia, nebeské kráľovanie. Preto ono opovrhovanie sudcami, preto ona slávna trpezlivosť. Lebo túžili zrieknuť sa svetla tohto sveta, aby na rozkaz Pánov prišli do jasných a večných príbytkov spásy. Dávali prednosť pravde pred lžou, nebeským veciam pred pozemskými, večným pred pominuteľnými. Trpeli chvíľku, ale tým získali radosť, ktorá nezostarne a nikdy nepominie.
Prel. H.