logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : smer
Autor : J. Haranta.
Rok : 1946
Číslo : 1-2
Názov článku : Boj s neuznaním.
Text článku : Čakáme na krajšie dni. Čo bolo bolestné, uzdravilo sa v plači srdca, o ktorom vie iba Ten, čo mu dáva nebeské lieky. Začneme nový život, povieme si! V dobrote ku druhým neupustíme nikdy, a keď na jednom mieste nemáme uznania. Boh nás vždy pokojne prijíma a v láske nikdy nepotlačuje. Len hlaďme mať vždy myšlienky čisté a spravodlivé. Žijeme v ustavičnom boiji s ľudským neuznaním. Ale nie preto nás ten boj znepokojuje, že by nás azda odrádzal od ďalšej práce, lež preto, lebo je jednostajne ten istý. To už je tak na tomto svete! Ľudia sú dobrí a zlí, a nemáme nikde prisľúbené, že sa nám vždy všetko podarí. Evanjelium nás vystríha nadostač!