logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kultúra
Autor : JÁN HARANTA
Rok : 1941
Číslo : 12
Názov článku : SLOVENSKÁ KOLEDA
Text článku : Spev duchov nevýslovný
od betlehemských nív
nad histórie rovmi
nám sprítomňuje div:
do nebies samých zdnuka
žiar zablysol v náš svet,
že kameň musel spukať
a piesok skamenieť,
že kýpeť k údom prischla
a vzlyk sa v pokoj slial, —
aj, aká spieva tíš, hľa,
v zurkote našich brál!

Oh, čo sa nadýchaly
nebesá do okov,
cez ústa, bôľne škály
spevavých prorokov
od vzdychov patriarchov,
kým srástly s krvou až
a kým nad dejín ťarchou
nezalkal Izaiáš:
že spadne kliatba naša,
ranami značená,
že Panna Mesiáša
porodí, blažená!

Ó, nemeškajme, poďme
privítať Kráľa čias
a nebroďme sa vo tme,
keď svetlo z neho v nás
horí a obživuje
ducha a útroby.
Ó, poďme, Kráľ náš tu je,
čo dom náš prerobí
na nebies tichú halu
na zemskom predmostí.
Ó, spievajmeže chválu
Kráľovi večnosti!