logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : Tomáš Hromada
Rok : 1856
Číslo : 29
Názov článku : Súběh
Text článku : Súběh
na úřad učitele v Bacúchově.

V obci Bacúchově, filiálce to k faře beňušské přislúchající, v stolici zvolenské tři hodiny výše sl. král. města Března ležící uprázdněn jest úřad učitele, s kterým násled. důchodky jsú spojené: okrem svobodného bytu v hotovosti od sl. c. k. komory 42 zl. stř.; ze stoly a za kantacie 5 zl. stř.; sabbathalia
3 zl. stř.; 10 měřic reži; 10 měř. ovsa; jedna rola na 1 jitro; jedna lúka na seno pro 1 kravu a jedna zahrada. Súběh na úřad tento bude se v ranějších hodinách dne 9. Sept. t. r. ve farském domě na Beňuši vydržávati; avšak súběžníci mají se do 15. Aug. u níže doloženého písebně o dotčený úřad hlásiti.

V Hronci, dne 14. Julia 1856.

Tomáš Hromada,
místný farář, surrog. vicearchidiakon a
dozorce škol okresu březňanského.