logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Svätá rodina
Autor : Dlhomir Poľský.
Rok : 1923
Číslo : 6-7
Názov článku : Tajomstvo Sv. Trojice.
Text článku : Nábreží po morskom, stromoradím hustým,
kráča svätý biskup, slávny Augustín.
Kráča trudný, s hlavou zvislou,
domnienok roj hmýri mysľou;
veľký predmet, ťažký,
položiť na vážky.

Nedbá na šuch vánku, chvejem paliem bujných,
kolembanie, šplechty, húpanie vĺn rujných.
Rozvíja len, lúšti, skúma,
hrozný rozbor, pravdy chrúma.
Vidieť na ňom zrejme,
jak ho trápnosť prejme.

Jeden Boh jest! vie, vie. hlasá duše zapáľ,
osoby tri rovnaký chápe, tiež i chápal.
Každá z person Boh je istý,
písmo svedčí, ruka šviští:
nie troch predsa mame,
jeden Boh je, známe.

Otec. Syn, Duch večný — nie troch je ta vecnosť,
nesmiernosť i dobrosť, múdrosť, nekonečnosť!
V každom všemoc, pána ctime,
nie troch pánov velebíme . . .
Jak to, jak možno?
hĺba v ohni, zbožné.

Šumí vavrín, brečtan, pomaranč, fik, datle.
po konároch vtáctvo hopká, nôti, žvatle . . .
On len dúbka, pátra stalo;
taj odokryť trocha, malo
Jeden vo troch a tria
do jedného patria.

Skaboni sa blankyt, kde-tu radky liecu,
kropky rinú s tvarí mluvny boja ret sú.
Skočí delfín, zapäť pľaskne,
arcipastier zrakom bľuskne
zočil u vĺn kvietok,
ľúbezných vzor dietok.

Utešené chlapča s rumencovym líčkom,
hodvábnymi vlásky, v priehrští so sklíčkom.
V drobnom piesku jamku dúbka
a lyžičkou črpká, čľupká
strašné more s valmi
v priestor jamky kalný.

Hľadí veľkňaz umný, s podivom sa táže:
ká to, milý synku, hračky vášeň, káže?
Nie to hračka, otče, nie to!
Túžim preliať vody tieto .
Nezmysel to, synku,
more vliať sťa slinku!

Skôr ja skončím pracú, nemožnosťou zdajnu
než rozuzlíš bytnosť trojjedinú, tajnú . . .
Vety chlapček, s úctou riekne,
Zmizne anjel rúče, pekne . . .
More zjačí, žzblnka.
schmúri terč sa slnka.

Z pomedzi mýrt, cyprov, stromoradím hustým,
v katedralku ciepka slávny Augustín.
Pred oltár, mdlý, na schod klesne,
lásky, holdu, vznáša piesne;
koná obeť kojnu
Pánu Bobu svojmu.

Dlhomir Poľský.