logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Svätá rodina
Autor : Dlhomír Poľský.
Rok : 1923
Číslo : 1
Názov článku : Pred oltárom.
Text článku : Vo svetlých shlúčkoch komolí sa dym
pred najsvätejšiu hostiu ...
Na chvejných krýdlach vzdychy srdca s ním
pred milosrdia zdroj nyjú.

Oh, kiežby zvlietol, jak ten hustý kúr.
k Baránku ľahko, s dôverou!
Že neznášal by tlaku viny chmúr,
ni hriechu bôľnych úderov!

Oh, kiežby tok sĺz, jak ten vonný kúr,
milosti prijal Pelikán;
že zbavil bych sa myšie, hrudi búr,
by odpustil mi lásky Pán!
A z ohňa biedy, s jasným poňatím,
i s rajským chlebom, čo treba,
oh, kiežby duch môj, tymiana sťa dym,
sa vzniesol v krásy nív neba!

Dlhomír Poľský.