logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Svätá rodina
Autor : Dlhomir Poľský.
Rok : 1923
Číslo : 3
Názov článku : Pôstne pohrúženie.
Text článku : Óh, najmilejší Ježišu.
čo zniesla Tvoja pre mňa láska!
A nevďačný môj, spurný duch velebnosť Tvoju večne práska.

Si lesklý pozbyl neba trón,
clo biednych vtiahol chlieva jaslí!
A pýchy mojej márnivej a hriechu fakle nevyhasly.

Klík pravdy, božskej múdroty,
si v útrob vštepil mi do súše!
A hadie zlosti žihadlo Ti ňadra hryzie, zjedno kúše.

Ty slávny svrhnul korunu,
mňa pomazal si zeme kráľom!
Ja kupčím s Tebou, hrabivý,
sa hlúpym striebra klaniam Bálom.

Celučký žitia Tvojho beh,
žiaľ, útokov súž. krivda kvári.
Ja nezbedník, červ. opľuvám
a flinkujem Ti krásu tvári.

Jaj, zhyniem, zhyniem, publikán,
ak neokiepiš duše hávu!
Však, ukrutný ja zúrivec,
na trnie stých Ti soptím lávu.

Mne skytnuls’ lieku ľahoby,
sňals’ mdlému ťažké otroku jho.
Ja mrskám, štúram dobrotu
a ziapem vzteklo: ukrižuj ho!

Ty mieru doprial, pokoja a požehnania celé pŕšky,
a prekliaty ten obyčaj
Tí sejbu kántri lazmi, vŕšky.

Si všetko rozdal, čo si mal:
milosti lúky. blaha grúne.
Ja besným, ostrým oštepom
Ti srdce kálam v ovčom rúne.

Óh, milosrdný Ježišu,
stvor očiam trúchlym slzí nával!
by brh pokleskov, kopu vín
u kríža Tvojho oplakával.
Dlhomir Poľský.