logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Svätá rodina
Autor : Dlhomir Poľský.
Rok : 1923
Číslo : 8-9
Názov článku : Pre Teba.
Text článku : Tam by rad cnel, dumny chradnul,
kde pokrytstva nieto, zášti;
zlostný búrnych vášni víchor
zbožných túžob šiana bašty;
kde bukov spleť, osík riasa
na blbotnu tieni riavu,
a v hĺb útrob mora pchá sa,
úzkosť vtláča, bôľov lávu ...
V hustých lesoch, temných, svišť kde, šumot bdie len, trápil by sa, dychčal, chorý rab sťa dieleň;
v pichľači a tŕne trampotil sa iste — pre Teba, oh, Kriste!

Tam by som chcel marieť, biediť,
kde nehucká zmyslov pýcha,
blbiacich kde slasti ohrád
v šerých troskách smutne dmycha;
kde hromov znie durk hroziaci,
tmavých mračien strely škrípu;
supí, orly, draví vtáci
Prometeja sapu, rýpu
V hvizde strmých vetrísk, na vrcholci hyv bral jatrivých rán ňadra v svätej skruche bych spal,
a vinou slz horkych kriakov máčal lístie — pre Teba, oh, Kriste!

Tam by želal karieť, smahnuť,
plam kde slnca navan páli,
znavených kde karavan zhluk
náruč strašnej smrti šiali;
lev kde žižni, tiger varda,
ryčí, reve zúfalosťou,
a štíhleho mlade parda
skučia, mrú nad holou kosťou
V upekovych púšťach, v žhavom pekla piesku pražil by sa, kváril v sužnej trýzni, v stesku,
poľúbal by červy v kopôň, hnátov hyzde — pre Teba, oh, Kriste!

Tam by si prial krahnuť, skľavieť,
večný mraz kde, zima sadla;
zrutne snehov až po oblač
strmia štíty, ľadu bradla;
kde niet čížov, kvetných stráni,
šumu piesni nezná údol,
iba fujak jazdi v pláni,
macha krídly sťaby húdol
Severa pod pásmom čupel by kdes v kutku, meteliciam slúžil ihravú za lutku.
a drzou krou ľadvie drhol nebárs čisté — pre Teba, oh, Kriste!

Tam by volil zhynúť, zomrieť,
kde niet šarhov pravdy, pravá,
v lesku kvapiek, v lašku vlniek
Hospodina skvie sa Sláva.
Kde nevziza pochyb démon,
nečuť hriechu, diabla hymny,
lež či orkán, žblnk či, viem, on
vznáša Pánu hold úprimný ...
V oceána bezdnú vnoril by sa priepasť, kopa oblúd hĺbky na trup môj sa spie pásť,
tak by skončil žitie, ducha vydal iste — pre Teba, oh, Kriste!
Dlhomir Poľský.