logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Stanislav Kianička.
Rok : 1937
Číslo : 3
Názov článku : Na Veľký piatok.
Text článku : Dnes sa obliekla matka moja
ako v nedeľu do kostola;
potom i mne dali môj nový kabátok,
i golierik biely čipkový,
i klobúk modrý zamatový,
punčôch konečne hodváb nový.
My šli sme navštíviť dnes Pána zármutok.

Ó, krásna bola matka celá,
keď vstúpili sme do kostola;
ako padla hneď k nohám Boha-človeka!
A slza veliká, lesknúca
jak perla zvlažila jej líca,
keď klonila sa bolestiaca,
keď čelo klonila ku Kristu zďaleka.

Na skrvavené Pána ruky,
čo na kríži pre veľké muky
dal život, by vina ľud v peklo nevrhla,
na chvíľu perný v rozochvení
pritisla v sladkom poľúbení,
potom v bolestnom vytržení
sa zdvihla a k nebu zrak slzavý vrhla.

Tu táto dobrá, drahá žena,
súc slzami až preťažená,
mi riekla: „Pohľaď, na kríži visí svojom
a hriešnik šialenosťou štvaný
by biednych tešil, sem zoslaný;
Syn Márie, Syn svätej Panny,
ho v nevďačnosti svojej ta pribil klinom!

Ó, ľúbaj, ľúbaj rany jeho
a strež sa hriechu lákavého!
Súc dobrým kresťanom, mu ťarchu obľahčíš.
Vyhýbaj hriechu, čo ti hrozí;
ho diabol z pekla hlbín vozí,
jak sám mu dá v obeť ktosi.
Môj milý baránku, to tu jasne vidíš!

Hľaď, jeho bledá hlava mladá
jak na rameno dolu padá.
Poľúbok Judášov bol ranou smrteľnou!
Až ku hrobu buď verný, synak,
svojím známym! Jak z lúčin kraja
sa holubica na taj raja
povznáša, poletíš raz na výš blankytnú."

A poklesol som na dláždenie,
a dlhé, dlhé poľúbenie
na nohy krvavé som Pánovi dal len.
Odchádzajúc o dobu krátku,
myslím, som slyšal svoju matku
tak nežne riecť: „O tomto piatku
i vtáci smútiaci sa postia celý deň!"