logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Nová práca
Autor : JÁN HARANTA
Rok : 1947
Číslo : 1
Názov článku : VĎAČNOSŤ ZA KVETY.
Text článku : Tie kvety ešte žijú,
tie kvety ešte neuvädly.
Akú to spieva melódiu
ich výzor svetlý ?
Som sám a dumám.
Vravím si v sebe:
Aký to život ja tu mám,
oči jak slepé,
ruky jak bezvládne
a srdce tiché . . .
Ó shliadni, Bože !
Ja vidím biedu na dne
všetkého, čo je liché,
všetkého, čo si nepomôže
a vedie k pýche.
A ruky moje žehnať musia
nielen kvety,
i ostne, v ktorých duša
zúfalstva trhá vety.
Ó Bože !
Dovoľ mi jednu prosbu,
pokornú prosbu nemluvňaťa,
čo cíti hrozbu
a krásu kvíliť, ktorá nezapadá:
Až mňa tu nebude
a svet sa v kŕčoch uspokojí,
ostane isto niekto,
kto v rajskom stude
položí za mňa
pokorné kvietko
pred Božie muky . . .
Ó nech ho za to chránia,
sopäté na pokoji,
ďaleké moje ruky !
3. XII. 1946.