logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Duchovný pastier
Autor : Dr.Matej Hesek.vojenský kňaz.
Rok : 1917-1918
Číslo : 7-8
Názov článku : NA III. NEDEĽU PO SV. DUCHU.
Text článku : Ako odmeníme P. Ježišovi Jeho utrpenie za nás?

našimi hriechami sme dobrotivému Spasiteľovi nejednu trpkú chvíľu zapríčinili…
Keď sa po večierkoch chodieval modlievať do zahrady Getsemanskej a celé noci nespal,pýtam sa pre koho to?. . .Keď plakal nad pádom Jeruzalema,nemyslite si,že nad kameňami plakal,ale nad zatvrdlým srdcom svojho národa—a nad kamenným srdcom naším.Čo ho tak zarmútilo,že sa vyslovil:„smutná je duša moja až na smrť"keď nie naše hriechy?A čo vytlačilo krvavý pot z neho ak nie ťažké hriechy naše?A konečne ťarcha hriechov našich sklonila mu hlavu na kríži.Tento dobrotivý Spasiteľ preto plakal,aby sme sa radovali,preto trpel,by sa nám dobre viedlo,a preto zomrel,by sme sa do večnej radosti dostať mohli,preto nám zoslal Ducha svä
tého,by nás potešil;preto zaslúži,by sme mu aj my radosť pripravili.A jaká to má byť radosť?. . .Dnešné sväté evanjelium nás o tom poučuje.Ježiš Kristus je totiž tá žena,korá zažala sviecu a vymetá dom,a hľadá pilne ztratený peniaz,to jest:dušu ľudskú,a keď ju najde,raduje sa radosťou velikou a prijme ju do náručia,ako otec navráteného márnotratného syna.Rozpamätajte sa aj na ten pád,keď sa židia Ježiša Krista tázali,či sa má daň cisárovi platiť.On im na to odvetil,aby mu ukázali peniaz daňový.A oni podali desiatnik.Ježiš riekol:im:Čí je tento obraz a nápis?Riekli mu:Cisárov.Vtedy riekol im:Dajte teda čo je cisárovo cisárovi,a čo je božie Bohu. . .NN..keď chcete radosť spôsobiť P.Ježišovi,vstúpte do seba,pozrite na seba, rozpamätajte sa, ako stvoril Boh Adama a dozviete sa,že človek je na obraz boží svorený,nosí v sebe nápis boží,
lebo duša je nádych boží.Porozumiete,prečo zažal sviecu 1.Kristus,prečo vymetá dom,prečo hľadá pilne,starostlivé...To hľadá,čo mu prináleží.Ten peniaz,ktorý ukázali židia,bol akiste ešte nový,lebo zietedeľne bolo poznať na ňom obraz,nápis,razítko cisárovo.Ináčej by boli falošní židia odškriepili,že patrí cisárovi.Pýtam sa,či ten peniaz,ktorý Ježiš Kristus hľadá,nosí na sebe nápis,obraz Boží a roky:vykúpenia,krstu,dobrej spovedi?Keď áno,tak dobre,lebo vtedy ste so zlatými písmenami zapísaní aj v knihe života a P. Ježiš sa raduje, že nadarmo vás nehľadal.Keď ste však zabudli na prevelikú hodnotu a nesmiernu cenu duše vašej,začernili ste ju,chceli ste z nej vymazať obraz a nápis,a márnotratné ste ju diablovi odovzdali;ked ste sa hriechu ľahkomyseľne oddali,
vtedy vaša duša je ten ztratený peniaz,ktorý Ježiš Kristus so zármutkom hľadá.A keď ste sa od Boha veľmi oddialili,keď sa ten peniaz veľmi ďaleko odkotúlil.
vtedy vaša duša je už hrdzavý peniaz a vaše meno je vymazané z knihy života.
Avšak keby bola vaša duša taká,ako ten ztratený,ošúchaný,hrdzavý,deravý,
prelomený peniaz,obráťte sa k Bohu,on je nekonečne milosrdný,vaša duša ešte neni naveky ztratená.Staré peniaze sú vzácne.Skupujú ich a do muzeuma ukladajú.
Tak aj J.Kristus sa teší,keď najde tak ďaleko odkotúlený,hrdzavý,ošúchaný,
predraný peniaz,to jest od Boha odpadlú,bludnú,dokaličenú dušu,ktorá je predsa na obraz Boží stvorená.Starý peniaz sa očistí pieskom,popolom,lúhom,ohňom.
Špinavá duša sa očistí úprimnou ľútosťou,pokáním,ohňom božej milosti a potom sa navráti svojmu majiteľovi.Táto nájdená,navrátená,očistená duša je čisté zrkadlo,do ktorého s radosťou hľadí Ježiš Kristus,lebo v nej vidí svoj obraz..Opravdivá rozkoš je preňho prebývať s takou dušou.S ľútosťou zapríčiníme P.Ježišovi najväčšiu radosť.Osvetlíme tie tmavé noci v záhrade Getsemanskej,
utreme mu slzy,zastavíme pot,rozveselíme Jeho zarmňtenú dušu a narovnáme
naklonenú hlavu.Keď sme svoju dušu navrátili,komu patrí,tým sme nielen Ježišovi Kristovi,ale aj nebešťanom nie malú radosť urobili,lebo väčšia je radosť nad jedným hriešnikom kajúcim,a k o...Hľadajte však neúnavne spolu s ním,klopajte,
vymetajte aj vo vašom dome,vo vašej rodine.Snáď otec,matka,syn,dcéra,brat,sestra alebo sluha je ten ztratený peniaz.Nepotrebujú vraj spoveď,lebo nemajú hriechov.
Nechodia do kostola,lebo však môžu pomodliť sa aj doma,Nevoňajú im prikázania,
Milujú slobodu.Nepočúvajú kázeň,všetko vedia.Nepotrebujú Boha,lebo im všetko udelil v hojnosti.Hľa,to sú všetko ďaleko odkotúľané peniaze,ktoréP.Kristus so svetlom hľadá,ale ony utekajú pred ním,ako nočná chrobač pred lampou.To sú tie zakopané,zaklnuté peniaze,ktoré nenosia už na sebe ani nápis,ani dátum.Za týchto sa treba modliť ráno a večer,aby im svitalo.Treba im povedať,že Boh tých miluje,
ktorí zanechajú svoje neprávosti.Treba im povedať,kto býva v kostole a čo sa deje v omši svätej.Treba ich napomenuť,že jarmo diabla nie je sloboda,lež otroctvo.Treba im pošuškať,že ich zkažené srdce je ten ztratený peniaz,ktorý Boh hľadá.Treba sa za nich modliť a žialiť,ako Monika za poblúdeným synom.Vaša práca nebude nadarmo.Dá Boh,že ohnivý,lúč milosti rozhreje tie zamrzlé srdcia,rozpadnú sa tie hrady a zjaví sa bohumilý,bohupodobný nápis na ich duši.Najdú sa a navrátia,komu prináležia a s tým sme novú radosť spôsobili nášmu Spasiteľovi.
Vaša práca nebude zadarmo.Ten,ktorý kráľovstvom božím odmeňuje jedlo,nápoj,
odev,prístrešie ktoré sme chudobným v mene Jeho poskytli,ten najde odmenu aj za tú radosť,ktorú sme Jemu samému zapríčinili.Amen.