logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Hlasy z Ríma
Autor : Stanislav Hrušovský
Rok : 1981
Číslo : 8-9
Názov článku : Stal som sa vysluhovateľom svätých tajomstiev.
Text článku : « Narodil som sa 18. júla 1946 v obci Brestovany, pri Trnave. Patrím teda k prvej povojnovej generácii nášho národa, ktorú od začiatku vychovávali v socialistickom a ateistickom duchu. Tomuto tlaku som sa v podstate ubránil, za čo vďačím v prvom rade kresťanskému príkladu svojich rodičov.
Život vo vlasti — 26 rokov — som však nemal ľahký. Ako aktívny katolík a Slovák som pociťoval ustavične neľudskosť komunistického systému. V roku 1970 ma napr. vylúčili z vysokej školy (rok pred ukončením štúdia), pretože som si vraj neplnil "občiansku povinnosť » — pôsobiť v duchu marxizmu -leninizmu.
Po dvoch rokoch ťažkej, zdraviu škodlivej manuálnej práce sa mi podarilo dostať na Západ. No a tu som musel, prirodzene, ako tisícky iných, začínať zase «od nuly». Celkom sám, a nie v najlepšom zdravotnom stave.
Napriek tomu všetkému — alebo práve vďaka tomu pociťujem, že « jestvuje vyplnený život aj najpriek mnohým nevyplneným želaniam ». A táto skutočnosť bola nevedomým začiatkom mojej cesty ku kňažstvu. Prvé volanie na ňu som však pocítil až roku 1974. Teraz, po siedmich rokoch prípravy stojím šťastlivo pred jej ukončením.
Byť kňazom je pre mňa jeden z prejavov tej viery, že dobro je silnejšie ako zlo, že láska je silnejšia ako smrť, že sme stvorení Láskou, a preto z Lásky a pre Lásku, a že táto naj hlbšia potreba človeka bude raz — napriek všetkému — vyplnená s istotou smrti, ak človek verí a nasleduje Pána Ježiša.
Plniť si zodpovedne túto úlohu nie je ľahké. Zvlášť dnes nie, keď človek technickej civilizácie a blahobytu verí najskôr tomu, čo má v banke a čo môže vyjadriť rovnicou. Cítim jasne, že úloha kňaza sa dá plniť iba jedinou cestou: príkladným nasledovaním Pána Ježiša vo všetkom! To si však vyžaduje okrem iného aj veľa dennej modlitby, rozjímania, aj samoty. Preto je možné, že budem niekedy trochu iný « Stano » ako doteraz, najmä pre tých, ktorí ma poznajú lepšie. Dúfam, že Vy to pochopíte ako samozrejmosť a budete to priateľsky rešpektovať. Ďakujem Vám za porozumenie, Keď Vás uisťujem všetkých o mojich spomienkach vo svätých omšiach, prosím Vás, aby sme ostali spojení v Ježišovi Kristovi, ktorého služobníkom som sa stal kňazskou vysviackou.