logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHýroš, Ján

Iné mená:

Hyross, Joannes. Hýroš, Ján

Tituly:

ThDr., archidiakon, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* ? Michal nad Žitavou, okr. Nové Zámky – † 19. januára 1780, Trnava

Životopis:

Dátum jeho narodenia nie je známy. Štúdium absolvoval vo Viedni ako chovanec Pázmanea, ukončil ho v r. 1735. Od 21. apríla 1740 pôsobil ako farár v Jablonove nad Turňou, od 26. apríla 1745 v Hédervári. Získal doktorát teológie. V r. 1754 ho vymenovali za bratislavského kanonika, v r. 1760 za ostrihomského kanonika. Od r. 1763 bol turnianskym archidiakonom, od r. 1776 šaštínskym archidiakonom. Bol tiež opátom opátstva sv. Petra a Pavla v Tate, a apoštolským protonotárom. Zriadil dotovanie nástupcu a organistu v Michale nad Žitavou. Zomrel v Trnave.
Tlačou vydal príležitostnú maďarskú kázeň s latinským názvom Clipeus fortium; Nahum 2, 3(Štít udatných; Nahum 2, 3, Trnava 1776). Obsiahle trojzväzkové teologické dielo De Deo uno et trino (O jednom a trojjedinom Bohu) zostalo v rukopise.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 454.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942776Hýroš, JánClipeus fortium. Nahum c.2, v.31776
942777Hýroš, JánDe Deo uno et trino1778?