logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHurton, Jozef

Tituly:

filmový dokumentarista, publicista, záchranár

Životopisné dáta:

* 25. marca 1928, Macov, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Pochádza z maďarskej rodiny. Základnú školu navštevoval v Petržalke, ktorá v r. 1938 pripadla Nemecku. V šk. roku 1941/42 denne chodil „cez most“ na gymnázium najprv do Bratislavy, potom do Dunajskej Stredy, v r. 1945 zmaturoval v Trnave. Keď zistil, že na teológiu sa nedostane, prihlásil sa na lekársku fakultu, ale pri prijímacej skúške ho z politických dôvodov vylúčili. Krátko nato sa ocitol vo vojenskom pracovnom tábore v Libave na Morave. Keďže sa chcel stať kňazom, ušiel v r. 1950 do Rakúska, odtiaľ do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého v Ríme, študoval na Pápežskej lateránskej univerzite; 27.júna 1952 dosiahol bakalárstvo filozofie, 25. júna 1954 bakalárstvo teológie, 23. júna 1956 licenciát teológie s vyznamenaním. Sviatosť kňazstva prijal 16. decembra 1956 v Ríme.
Na Slovensko sa vrátiť nemohol, preto sa rozhodol ostať v severotalianskej diecéze Bressanone-Brixen, kde dostal štátne občianstvo Talianskej republiky. Najprv pôsobil ako kaplán v rétorománskej farnosti Val Badia, potom priamo v Bressanone-Brixene. V r. 1958 sa vrátil do Ríma, kde pokračoval v teologických štúdiách. Na Pápežskom východnom inštitúte dosiahol 12. novembra 1959 bakalárstvo, 17. januára 1960 licenciát, 1. júla 1959 po verejnej obhajobe dizertačnej práce Il problema dell’Unione sotto il Pontificato Leoniano. Leone XIII e i teologi ortodossi russi (Otázka cirkevného zjednotenia za pápeža Leva. Lev XIII. a pravoslávni ruskí teológovia) mu Pápežská lateránska univerzita udelila doktorát teológie. Okrem toho na Literárno-filozofickej fakulte Štátnej univerzity v Bologni dosiahol 13.4.1962 postgraduálny diplom v štúdiu ravenského a byzantského umenia.
V r. 1960 sa stal farárom vo vysokohorskej farnosti Solda-Sulden, kde bez prestania pôsobil až do odchodu do dôchodku (1.9.1999). Keďže jeho predchodcu zasypala lavína, po príchode na svoje nové pôsobisko založil prvú školu pre výcvik lavínových psov v Taliansku. V r. 1970 sa stal členom Štátnej horskej služby v Solde-Suldene, ktorú viedol takmer tridsať rokov, pričom sa aktívne zúčastňoval na záchranných akciách (50 až 65 akcií ročne). Aby mal stály styk nielen s farníkmi, ale aj s turistami, v pastorácii uplatňoval nové spôsoby dušpastierskej starostlivosti: prednáškovú činnosť a využívanie masovokomunikačných prostriedkov.
V južnom Tirolsku predniesol stovky prednášok, pre taliansku televíziu natočil 11 dokumentárnych filmov, napísal desiatky článkov do novín a časopisov (Alto Adige, Antoniusblatt, Berge, Corriere della Sera, Corriere delle Alpi, Dolomiten, Famiglia Christiana, Freizeit Revue, Katholisches Sonntagsblatt, Priester Konferenzblatt, Südtiroler Illustrierte F. F.). Je autorom úspešných turistických sprievodcov: Sulden - Geschichte, Land, Leute und Berge, v taliančine Solda - storia, paese, gente e montagne, Sulden - dejiny, krajina, ľudia a vrchy (1972); a Südtirol-Führer, Sulden, Stilfs, Trafoi, Gomagoi und Stilfser Joch - Sprievodca Južným Tirolskom, Bozen 1978).
Od r. 1972 je riadnym členom Nezávislého záujmového združenia kameramanov (Associazione professionale autonoma cineoperatori), od r. 1980 Zväzu talianskych novinárov (Ordine nazionale dei giornalisti), od r. 1983 Spolku talianskych horských spisovateľov - Akadémie alpského umenia a kultúry (Gruppo italiano scrittori di montagna - Accademia di arte e cultura alpina).
Za činnosť v záchrannej horskej službe dostal r. 1968 od Medzinárodného združenia alpskej spirituality horolezecký rad (Ordine del Cardo), 26. júla 1977 mu tirolská vláda udelila Záslužnú medailu Tirolska (Verdienstmedaille des Landes Tirol) a r. 1980 mu obec Stelvio-Solda udelila čestné občianstvo.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 538-540; internetový zdroj.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
945593Hurton, JozefIl problema dell’Unione sotto il Pontificato Leoniano. Leone XIII e i teologi ortodossi russi1959
942767Hurton, JozefSulden - Geschichte, Land, Leute und Berge1972
942768Hurton, JozefSüdtirol-Führer, Sulden, Stilfs, Trafoi, Gomagoi und Stilfser Joch1978