logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHubert, Tadeáš od Matky Božej, SchP

Iné mená:

rodné meno Karol

Tituly:

pedagóg, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 4. marca 1787, Otrokovce, okr. Hlohovec – † 11. decembra 1825, Segedín, Maďarsko

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 31. októbra 1802 v Trenčíne. V r. 1805 pôsobil ako učiteľ gramatiky na piaristickom gymnáziu v Novom Meste pod Šiatrom. V rokoch 1806-1808 pôsobil v tej istej funkcii v Nitre. Rehoľné sľuby zložil 16. mája 1808 v Nitre. V rokoch 1809-1810 študoval filozofiu vo Vacove. Filozofické štúdiá ukončil doktorátom filozofie v r. 1810. Za kňaza ho vysvätili 26. augusta 1810.
V Kaloči študoval teológiu v rokoch 1811-1814. V rokoch 1815-1817 vyučoval v Temešvári, v rokoch 1818-1820 v Kluži. Bol profesorom metafyziky, logiky a etiky. V r. 1821 vyučoval v humanitných triedach v Debrecíne. V rokoch 1822-1825 vyučoval matematiku v Segedíne.
Venoval sa aj latinskej poézii. Tlačou vyšli jeho príležitostné básne venované významným udalostiam, výročiam a osobnostiam (Ladislav Bagossy, Juraj Bánffy, Alexander Rudnay, Ján Chryzostom Szabó, Štefan Tokody, Jozef Szentiványi). V r. 1824 a 1829 vyšli v Segedíne jeho Elementa architecturae (Základy architektúry).

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 164; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 169-170.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1031940Hubert, Tadeáš od Matky Božej, SchPOde ad lib. regiamque civitatem Temesvariensem1816
1031943Hubert, Tadeáš od Matky Božej, SchPAdm. rev. ac eximio patri Martino Bolla S. P. 1818
1031941Hubert, Tadeáš od Matky Božej, SchPOde cels., ac rev. dno Rudnay de eadem... principi archiepiscopi Strigoniensi... 1819
942760Hubert, Tadeáš od Matky Božej, SchPElementa architecturae1824
1031945Hubert, Tadeáš od Matky Božej, SchPElegia adm. rev. patri Martino Bolla, provinciae Hungariae et Transilvaniae praeposito provinciali1825
942761Hubert, Tadeáš od Matky Božej, SchPElementa architecturae1829