logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHubert, František

Iné mená:

Hucker, Hubert, František

Tituly:

kanonik, rektor univerzity, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 2. februára 1743, Bratislava – † 22. júna 1800, Bratislava

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Bratislave a v Trnave, kde študoval aj filozofiu do r. 1763, teológiu v rokoch 1765-1766. Teologické štúdiá skončil na viedenskom Pázmaneu v r. 1768. Získal doktorát filozofie aj teológie. V r. 1769 bol študijným dozorcom na Pázmaneu, v r. 1773 sa stal profesorom dogmatiky na Trnavskej univerzite, neskôr v Budíne a v Bratislave. V r. 1783 ho vymenovali za bratislavského kanonika a v r. 1796 za ostrihomského kanonika. Od r. 1799 pôsobil ako rektor bratislavského Generálneho seminára. Bol podporovateľom hnutia bernolákovcov. V r. 1782 sa stal rektorom univerzity v Budíne.
Je autorom učebnice dogmatickej teológie.

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 425.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942759Hubert, FrantišekTheologiae dogmaticae in systema 1-21783