logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHromník Vojtech, ThDr.

Tituly:

trpiteľ za vieru, náboženský spisovateľ, kazateľ, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 9. septembra 1914, Trenčianska Teplá, okr. Trenčín – † 1. decembra 1999, Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili v Olomouci 5. júla 1939. Ako kaplán pôsobil v Pruskom (1939), Dubnici nad Váhom (1940), Považskej Bystrici (1942) a v Ilave (1943). V r.1944 získal doktorát teológie. Okrem pastorácie pôsobil aj ako profesor náboženstva na obchodnej akadémii v Trenčíne. V r. 1950 ho internovali, až od r. 1957 mohol účinkovať ako kaplán v Košeci, od r. 1966 v Trenčíne, kde sa v r. 1969 stal správcom Kostola sv. Anny. V r. 1974 ho vymenovali za čestného dekana. Od r. 1990 žil na odpočinku v Charitnom domove v Beckove.
Po vojne mu vyšla tlačou zbierka kázní Slovo Božie. Kázne na sviatky cirkevného roku (Trenčín 1945), vyznačujúce sa hĺbkou a prenikavosťou. Ich exegéza vychádzala z prác najlepších novodobých nemeckých exegétov. Hojne využíval myšlienky cirkevných otcov a možno v nich nájsť priam vrúcnu spojitosť s liturgickými modlitbami jednotlivých posvätných dní. Boli skôr určené pre inteligentného a vzdelaného poslucháča a treba ich nielen počúvať, ale aj študovať. V štúdii Historická parúzia (Smer, r. 5, 1945) rozvinul klasické antropologické predstavy o Kristovi ako jedinom sudcovi a zákonodarcovi. Zdôrazňoval, že v každom kresťanovi by malo dominovať vedomie víťazného prichádzania Krista.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 530.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
911763Hromník Vojtech, ThDr.Slovo Božie1945

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41737Duchovný pastier19422Vojtech Hromník Narodenie Panny Márie
776Smer19457-10Dr. Vojtech H r o m n í k. Historická parúzia.