logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHöhr, Jozef Alexius

Iné mená:

Jablonský, Jablonovský, Jaroslav, Ondrášovský, Höhr, Jozef Alexius

Tituly:

národný, náboženský a ľudovýchovný publicista, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 1. decembra 1873, Jablonov, okr. Rožňava – † 17. októbra 1959, Malužiná, okr. Liptovský Mikuláš

Životopis:

Vychovávala ho ovdovená matka a starý otec, jablonovský učiteľ-organista, ktorý poslal vnuka študovať na gymnázium do Ružomberka; vyššie triedy gymnázia absolvoval v Levoči, potom študoval teológiu v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Po vysviacke 7. apríla 1896 nastúpil ako kaplán v oravskom Hruštíne a pokračoval vo Veličnej. Neskôr bol administrátorom fár v Lúčkach pri Ružomberku a v Uloži (1897-1898), kaplánom v Tvrdošíne (1898) a v Spišskej Kapitule (1899-1905), administrátorom, neskôr farárom v Liptovskej Teplej (do r. 1935). Potom až do smrti pôsobil ako farár v Malužinej.
Bol kňazom ľudomilom. Vďaka jeho pomoci mohlo z rodného Jablonova vyštudovať za obdobie jeho účinkovania päť kňazov. Možno ho považovať za jedného z priekopníkov praktického ekumenizmu: ako farár v Malužinej ochotne umožnil miestnym evanjelikom, ktorí tu nemali svoj kostol, aby konali služby Božie v triede tamojšej rímskokatolíckej školy. Slovom a činom sa angažoval za sociálne pozdvihnutie slovenského národa, a preto pracoval aj v miestnych organizáciách Slovenskej ľudovej strany. Bol horlivým šíriteľom slovenskej tlače, najmä vydaní Spolku sv. Vojtecha. Jeho osobitnou záľubou bolo včelárstvo.
Literárne činný sa stal predovšetkým ako autor čŕt a poviedok z dedinského života s protialkoholickou, sociálno-ľudovýchovnou a náboženskou tematikou. Pokúšal sa aj o dramatickú tvorbu. Publikoval najmä v časopisoch a novinách: Kresťan (1895-1905), Katolícke noviny (1896-1904), Pútnik svätovojtešský (1894-1897), Kráľovná sv. Ruženca (1916-1920 a 1927), Svätá rodina (1911, 1914-1919), Slovák a Kalendár Slováka (1919, 1922, 1925), Slovenská národná jednota (1921-1922). Okrem toho preložil viacero náboženských kníh, z nich azda najdôležitejšia je Život svätého Ignáca z Loyoly od P. Ribadeneiru (Trnava 1903). Jeho náboženské práce: Náboženský život a smrť jedného slovenského mladíka v Amerike (Trnava 1901); Bratia, striezliví buďte (Trnava 1904, 2. vyd. 1931). Preklady: Oberdorffer, P.: Katolícky muž (Trnava 1899).

Pramene:

Potemra, M.: Bibliografia článkov... 1901-1918 VIII. Martin 1972; Katolícke noviny, r. 89, 1974, č. 41; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 355.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943335Höhr, Jozef AlexiusNáboženský život a smrť jedného slovenského mladíka v Amerike1901
479269Höhr, Jozef AlexiusBratia striezliví buďte! :1903
477522Höhr, Jozef AlexiusBratia, striezliví buďte!1904
897209Höhr, Jozef AlexiusBratia, striezliví buďte!1931

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2502Kráľovná svätého ruženca19155Jablonovský Ako stvoril Boh jahody na prosbu Matky Božej
2507Kráľovná svätého ruženca19155Jablonovský Jeho brat
43234Kráľovná sv. ruženca19204Dľa Ehrenpreis Jablonovský. Sv. Izmelda, patrónka prvoprijímajúcich.