logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHöck, Karol, SJ

Iné mená:

Hoeck, Höck, Karol

Tituly:

kazateľ, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 4. novembra 1752, Viedeň – † 13. januára 1785, Bratislava

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v r. 1768, za kňaza ho vysvätili v r. 1773, v roku zrušenia reholí. Pôsobil v Bratislave ako kňaz a kazateľ.
Niektoré jeho kázne a prejavy vyšli tlačou: Rede welche bei Gelegenheit des ersten heiligen Messopfers... gehalten worden (Kázeň pri príležitosti prvej svätej omše..., Viedeň 1776); Lobrede auf den Heiligen Franciscus Assisi, auf das Fest desselben in der Kirche der Capuciner feierlich begangen wurde (Chváloreč na svätého Františka Assiského, slávnostne prednesená na jeho sviatok v kostole kapucínov, Bratislava 1776); Rede auf das hohe Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit als der löbliche Orden der allerheiligsten Dreifaltigkeit von Erlösung der gefangenen Christen und eine hochlöbliche englische Erzbruderschaft dieses Ordens ihr Titularfest feierlich begiengen in der Kirche der... Trinitarier zu Wien in der Alservorstadt den 2. Brachmonat 1776 gehalten (Kázeň na veľkú slávnosť Najsvätejšej Trojice, keď chvályhodná rehoľa Najsvätejšej Trojice a vysokoctené arcibratstvo tejto rehole slávili titulárny sviatok v kostole... trinitárov vo Viedni na predmestí Alsu 2. júla 1776, Viedeň 1776); Rede auf das hohe Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit... in der Kirche der Trinitarier zu Pressburg den 21. Mai 1777 vorgetragen (Kázeň na veľký sviatok Najsvätejšej Trojice... prednesená v kostole trinitárov v Bratislave 21. mája 1777, Bratislava 1777); Rede welche bei Gelegenheit des ersten heiligen Messopfers Das ein neugeweihter Priester in dem hochlöbl. Gotteshause der... Klosterfrauen aus der Gesellschaft der heiligen Ursula des 28. Brachmonats 1777. abgestatten hat (Kázeň prednesená pri príležitosti prvej omše, ktorú slávil novosvätený kňaz v Božom dome rehoľníčok zo Spoločnosti svätej Uršule 28. júla 1777, Bratislava 1777); Rede auf das Fest der Heimsuchung Mariä, als dasselbe in der Kirche der... barmherzigen Bruder zu Pressburg feierlich begangen wurde (Kázeň na sviatok Navštívenia Panny Márie, keď sa tento slávnostne slávil v kostole milosrdných bratov v Bratislave, Bratislava 1777); Rede auf das Fest der Himmelfahrt Mariä, als dasselbe in der Pfarrkirche zu Raab mit vieler Feierlichkeit begangen wurde (Kázeň na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, keď sa tento slávil s veľkou slávnosťou vo farskom kostole v Rábe, Bratislava 1777); Rede von der Verehrung der heiligen Anna in der Pfarrkirche zu Jahrendorf (Kázeň o uctievaní svätej Anny vo farskom kostole v Jarovciach, Bratislava 1777); Rede auf das Fest der Mariä Himmelfahrt (Kázeň na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, Ráb 1777); Lobrede auf den seligen Michael von allen Heiligen aus dem Orden der blossfüssigen Väter der allerheiligsten Dreifaltigkeit; als das Fest seiner Seligsprechung den 9. April 1780. begangen wurde (Chváloreč na blahoslaveného Michala z rehole bosých otcov Najsvätejšej Trojice; keď sa slávila slávnosť jeho blahorečenia 9. apríla 1780 Bratislava 1780).

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s.344; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 4. Budapešť 1896, s. 1330-1331.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942588Höck, Karol, SJDas Leben Christi...1779
942589Höck, Karol, SJGeschichte der Menschwerdung Jesu Christi für die heilige Adventzeit in Betrachtungen vorgestellt1780
942590Höck, Karol, SJConcio de SS. Angelis...1780
942591Höck, Karol, SJPredigten von Karl Hoeck 11781
942592Höck, Karol, SJPredigten von Karl Hoeck 21782