logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHöck, František, SJ

Iné mená:

Hoeck, Hóck, František

Tituly:

profesor, orientalista

Životopisné dáta:

* 14. októbra 1749, Bratislava – † 12. decembra 1835, Viedeň

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 17. októbra 1765 v Trenčíne, kde v rokoch 1766-1767 absolvoval aj noviciát. Potom rok vypomáhal pri výučbe žiakov v Rábe, v rokoch 1769-1771 študoval filozofiu a orientálne jazyky v Štajerskom Hradci a dva roky vyučoval gramatiku na gymnáziu v Budíne. Získal doktorát z filozofie. Po zrušení rehole sa stal prefektom, profesorom filológie a východných jazykov na Orientálnej akadémii vo Viedni, dekanom filozofickej fakulty (1797-1798), rektorom univerzity vo Viedni (1801-1802).
V rokoch 1785-1832 pôsobil ako riaditeľ Orientálnej akadémie, kde zostavil zbierku vyše 20 000 orientálnych obchodných listov a iných písomností využívaných na cvičenia a zdokonaľovanie štýlu. Bol autorom a iniciátorom vydania jazykových a historických učebníc, spolupracoval na príprave nového vydania Meninského arabsko-perzsko-tureckého slovníka, zbieral turecké príslovia, porekadlá a výroky. V diele Fundgruben des Orients (Náleziská Orientu) od J. Hammera-Purgstalla uverejnil zbierku Türkische Sprichwörter und Sentenzen (Turecké príslovia a výroky).
V rukopise zostali viaceré jeho práce k východným jazykom a dejinám, tiež k dejinám Rakúska, Poľska a Ruska. V publikovaných dielach je všade uvedený ako spoluautor.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 572).

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942585Höck, František, SJLexicon Arabico-Persico-Turcicum1780
942586Höck, František, SJDe fatis linguarum orientalium1780
942587Höck, František, SJHistoria priorum regum Persarum post firmatum in hoc regno islamismum1782