logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorváth, Michal od Najsvätejšej Trojice, SchP

Tituly:

stredoškolský pedagóg, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1711, Nitra – † 7. februára 1752, Pešť, dnes Budapešť

Životopis:

Základnú a strednú školu (piaristické gymnázium) absolvoval v Nitre. Do Rehole piaristov vstúpil 6. októbra 1728 v Prievidzi. Rehoľné sľuby zložil 28.10.1729. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Nagy Károlyi (1732-1733), v Brezne (1734, 1736), v Nitre (1741). Kňazskú vysviacku prijal 30. marca 1739 v Segedíne.
V rámci rehole pôsobil v rozličných funkciách: vo Vespréme ako učiteľ najnižších ročníkov gymnázia (1730), v Nitre (1731, 1735), v Nagy Károlyi (1732-1733), v Brezne (1736) ako učiteľ latinčiny. V Segedíne vyučoval latinčinu a maďarčinu (1737-1738), zároveň vykonával službu kazateľa. Vo Vacove pôsobil ako profesor gymnázia (1742-1747); v rokoch 1743-1744 bol vychovávateľom v rodine grófa Patačiča v Kaloči. V Debrecíne pôsobil ako kazateľ (1746, 1749), v Sabinove v šk. roku 1748/49 ako prefekt štúdií v rodine grófa Klobušického; v rokoch 1750-1752 pôsobil v Kecskeméte ako rektor domu a kazateľ. V r. 1752 žil v rehoľnom dome piaristov v Pešti.
Je autorom prvého životopisu sv. Jozefa Kalazanského, ktorý vyšiel tlačou na území terajšieho Slovenska. Toto dielo vyšlo v elegantnej latinčine tlačou univerzitnej tlačiarne v Trnave r. 1741 pod názvom Víta et Gesta Josephi Calasancii a Matre Dei. Okrem tejto práce vydal tlačou Natales Archi-Episcopatus Metropolitanae Colocensis et Batsiensis Ecclesiarum canonicae unitarum.

Pramene:

Catalogus religiosorum Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapešť 1998, s. 160; Horányi, A.: Scriptores Piarum Scholarum 2. Budín 1809, s. 125-128; Viñas, T.: Index bio-bibliographicus Scholarum Piarum 1. Rím 1908, s. 277; Diccionario Enciclopedico Escolapio 2. Salamanka 1983, s. 291.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942730Horváth, Michal od Najsvätejšej Trojice, SchPVíta et Gesta Josephi Calasancii a Matre Dei1741
942731Horváth, Michal od Najsvätejšej Trojice, SchPNatales Archi-Episcopatus Metropolitanae Colocensis et Batsiensis Ecclesiarum canonicae unitarum1746