logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovHorňaj, Ambruš Adam, SchP

Iné mená:

pôv. Horňák, aj Hornay, Hornyai, Horňaj, Ambruš Adam, SchP

Tituly:

matematik, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 2. apríla 1791, Trenčianske Teplice, okr. Trenčín – † 2. marca 1852, Kluž, Rumunsko

Životopis:

Štúdium rétoriky absolvoval v Trenčíne. V r. 1809 vstúpil do Rehole piaristov v Prievidzi a tam absolvoval noviciát (do r. 1811). Stal sa profesorom gymnázia v Nitre (1812) a v Podolínci (1814). Filozofiu študoval vo Vacove (od r. 1816), teológiu v Nitre a vo Svätom Jure. Získal doktorát filozofie, v r. 1818 prijal kňazské svätenie.
Vyučoval na piaristických školách v Brezne, Nitre, Trenčíne a v Kluži, kde sa stal prodirektorom gymnázia (1830-1831), vicedirektorom konviktu (1842-1845), direktorom gymnázia i rektorom konviktu (1845-1848). Potom bol vicerektorom piaristického gymnázia vo Svätom Jure (1849), napokon rektorom kolégia a direktorom gymnázia v Kluži (1850). Ako gymnaziálny profesor vyučoval matematiku, geometriu a všeobecné dejiny.
Publikoval viacero štúdií v odborných časopisoch. Vyvolali velkú pozornosť v odborných kruhoch a podnietili čulé diskusie. Napísal a vydal dvojdielnu učebnicu matematiky Elementa matheosos purea a učebnicu geometrie Compendium geometriae practicae in usus auditorum suorum. Učebnice sa dlhý čas používali v školách (aj v evanjelických) v celom Sedmohradsku. Pričinil sa tak o zdokonalenie sedmohradského školstva. Patril medzi najvýznamnejších pedagógov toho obdobia. Od cirkevných i od svetských vrchností dostal viacero vyznamenaní; v r. 1851 mu za jeho záslužnú činnosť udelili zlatý kríž.

Pramene:

Tibenský, J - Hrachová, M. - Mauerová, M.: Biobibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do r. 1850. Martin 1976, s. 265; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942691Horňaj, Ambruš Adam, SchPElementa matheosos purea 11836
942692Horňaj, Ambruš Adam, SchPElementa matheosos purea 21837
942693Horňaj, Ambruš Adam, SchPCompendium geometriae practicae in usus auditorum suorum1838